Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 22, 2012
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.103/31-10-2012

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2012 > 22-10-2012 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 22, 2012

18. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților promoțiilor anului 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițială din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională (PL-x 378/2012). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 378/2012

 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

  ................................................

Punctul 19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților promoțiilor anului 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițial din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională. Este lege ordinară. Comisia pentru apărare propune adoptarea. Este procedură de urgență.

Potrivit art.115 o să dau cuvântul prima dată inițiatorului. Aveți răbdare, domnule ministru.

Domnul Bogdan Tohăneanu (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Bună seara, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin prezenta ordonanță de urgență se propune acordarea gradelor profesionale sau gradelor militare absolvenților, repartizarea acestora la unități și numirea în funcție să se realizeze la data de 1 decembrie 2012, în condițiile stabilite prin ordin sau decizii ale ministrului, după caz, conducătorului instituției în beneficiul căreia au fost pregătiți absolvenții. În lipsa unei oferte de încadrare din partea instituțiilor pentru care s-a realizat formarea profesională, absolvenții promoțiilor anului 2012 din instituțiile de formare profesională inițială care solicită în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și data de 30 noiembrie 2012 încetarea raporturilor juridice care decurg din calitatea de absolvenți avute cu instituțiile în beneficiul cărora au fost pregătiți, să fie exonerați de la plata cheltuielilor prevăzute de angajamentele, contractele încheiate potrivit legii.

În considerarea acestor argumente, vă rugăm să adoptați proiectul de lege în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc mult, domnule ministru.

Din partea comisiei raportoare, comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, sesizată în fond. Cine prezintă raportul? Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională?

Domnule Mircovici, dumneavoastră sunteți vechi în comisie.

Domnul Niculae Mircovici:

Domnule președinte,

În conformitate cu decizia dumneavoastră privind proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2012 privind încadrarea absolvenților promoției anului 2012, acest proiect a avut aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ, Comisiei pentru muncă și protecție socială. Obiectul de reglementare: stabilirea măsurilor privind încadrarea absolvenților promoției 2012. Face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituției României, republicată.

În urma dezbaterilor, în ședința din 9 septembrie 2012, membrii comisiei cu majoritate de voturi pentru au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Grupurile parlamentare nu.

Potrivit art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților nu avem amendamente, merge direct la votul final. Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 13 april 2021, 10:38
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro