Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of January 22, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.3/30-01-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 22-01-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of January 22, 2013

    Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.

Ședința a început la ora 16,10.

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii deputați Niculae Mircovici și Eugen Nicolicea, secretari ai Camerei Deputaților.

     

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Prezența este de 351 din 411.

Domnul deputat Condurățeanu este, ca să depună jurământul? Este.

Secretarii de ședință. Domnul Mircovici nu s-a întors încă. Să-l așteptăm.

Domnul deputat Neacșu și liderii grupurilor parlamentare, vă rog frumos să vă invitați colegii în sală pentru a discuta...

Președintele Comisiei pentru buget, domnul Rușanu, este în sală, pentru a prezenta raportul? Da.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rog frumos să luați loc în sală. Semnătura dumneavoastră la plenul reunit se consideră semnătura pentru ziua de astăzi. O semnați și după aceea, dacă n-aveți..., este aceeași semnătură. Asta este procedura. Dacă vreți să facem una normală, mai semnăm o dată. Și dăm din mână în mână. Poate cineva are inițiativă și vrem o semnătură în plus. Eu nu pot decât să mă supun dorinței dumneavoastră, dacă vreți să semnați de două ori în aceeași zi.

Doamnelor și domnilor deputați, vreți să semnați? Bine. Avem echipa nouă de parlamentari care vrea să semneze de două ori. Mai stăm un pic. Cu noua prevedere dacă nu semnează...! Vedeți ce efect are noua prevedere! N-a intrat în vigoare, dar reflexul se creionează. Dacă este cineva care nu dorește, poate contesta la Curtea Constituțională.

Doamnelor și domnilor colegi deputați, verificarea prezenței se face prin cartelă, puteți să semnați și mai târziu. Este o plăcere pentru camerele de luat vederi să vadă această prezență inedită a parlamentarilor în jurul semnăturii. Haideți că facem aici un fel de pelerinaj.

Conform procedurilor parlamentare, doamnelor și domnilor, avem sesiune extraordinară pentru votarea bugetului și pentru depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către un deputat ales, plus două informări pe care o să le fac eu.

Declar deschisă ședința de azi a Camerei Deputaților în cadrul sesiunii extraordinare convocate în temeiul prevederilor art.66 alin.(2) din Constituție și ale art.84 alin.(2) și (4) din regulament.

Din totalul celor 411 deputați, până în acest moment și-au înregistrat prezența la această ședință 351 deputați, conform semnăturilor la prima ședință, fiind absenți 60, din care 13 participă la alte acțiuni parlamentare.

Cvorumul legal este îndeplinit.

Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru, stabilite de Biroul permanent și Comitetul liderilor grupurilor parlamentare...

Rog liderii grupurilor parlamentare să-i roage pe colegii parlamentari să ia loc în bănci. Domnule Harbuz, vă rog frumos să luați loc în bancă. Domnule Arsene, vă rog frumos să luați loc în bancă. Aveți lider de grup parlamentar care vă explică procedurile.

Am o mare rugăminte la dumneavoastră.

Vă consult dacă sunt obiecții sau comentarii în legătură cu proiectul ordinii de zi.

Vă consult, dacă nu, vă supun la vot și n-o să treacă votul. Vă rog frumos să luați loc în bănci și să vă introduceți cartela. Vă rugăm frumos să vă pregătiți cartela.

Facem o verificare. Să înceapă votul.

O să rog liderii grupurilor politice parlamentare să-și ceară extrasul, să vadă cine este prezent și cine nu este. Domnul Rușanu.

(Liderii grupurilor parlamentare verifică extrasul.)

Până colegii noștri își verifică lista de prezență...

Domnule Stănișoară, vă rog frumos să veniți și dumneavoastră să luați lista, domnul Máté, domnul Radu Popa, domnul Ciucă și domnul Pambuccian.

Domnule Nica Ciprian, vă rog frumos să luați loc în bancă, ca să puteți vota. Așa cred eu că e bine pentru noi, parlamentarii, să mai și votăm. Verificarea se face la votul important. Acum votăm ordinea de zi.

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi a Camerei Deputaților pentru ședința de astăzi.

Să înceapă votul.

 
     

Cu 253 de voturi pentru, o singură abținere, ordinea de zi a fost acceptată.

Dacă în legătură cu programul de lucru sunt obiecții. Programul de lucru este până la finalizarea ordinii de zi. Nu sunt.

Dacă nu, supun votului programul de lucru.

O mențiune specială pentru domnul Horia Grama, dânsul a rămas cu mâna ridicată din 1997 și dânsul votează cu mâna ridicată. A apărut votul electronic între timp, domnule deputat.

 
     

Cu 258 de voturi pentru și un vot împotrivă, programul de lucru a fost aprobat.

 
Video in format Flash/IOS Depunerea de către un deputat a jurământului de credință față de țară și popor.

La primul punct al ordinii de zi avem depunerea de către un deputat a jurământului de credință față de țară și popor. Este vorba de domnul deputat Andrei-Răzvan Condurățeanu, al cărui mandat a fost validat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.50 din 21 decembrie 2012, dar nu a depus jurământul pentru a putea intra în exercițiul mandatului, potrivit art.70 alin.(1) din Constituție.

În conformitate cu dispozițiile art.3 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, "După validarea mandatului, deputatul depune în fața plenului Camerei, întrunită în ședință solemnă, jurământul de credință față de țară și popor.

În desfășurarea procedurii depunerii jurământului, la apelul nominal, deputatul va rosti de la tribuna Camerei, cu mâna pe Constituție și Biblie, jurământul solemn, va semna textul acestuia și îl va încredința spre păstrare președintelui Camerei."

Îl invit la tribună pe domnul deputat Andrei-Răzvan Condurățeanu.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Andrei-Răzvan Condurățeanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Condurățeanu Andrei-Răzvan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.14 Constanța, Colegiul uninominal nr.3,

Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele Camerei Deputaților.)

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat, și felicitări.

Iertați-l pe domnul deputat, a suferit un accident în acea perioadă și încă se resimte. Îi urez foarte multă sănătate și felicitări pentru mandatul acesta. Să-l îndepliniți cu succes și cu respect.

Bun. acum suntem 412 parlamentari.

 
Video in format Flash/IOS Informare privind activarea domnilor deputați Vicențiu-Mircea Irimie și Ioan Moldovan în Grupul parlamentar al Partidului Conservator

Vreau să fac două informări către plenul Camerei Deputaților. Am două adrese de la doi deputați, domnul Vicențiu-Mircea Irimie, deputat ales în Circumscripția nr.13 Cluj, Colegiul uninominal nr.8, și domnul deputat Ioan Moldovan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.13 Cluj, Colegiul uninominal nr.7. Amândoi, în conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, aduc la cunoștință că activează începând de astăzi în Grupul parlamentar al Partidului Conservator.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2013 (PHCD 1/2013). (adoptat)

Trecem la următorul punct al ordinii de zi, Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2013.

După cum știți, proiectul de hotărâre este prezentat de către un chestor. Așa că am să rog Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal care are președintele Comisiei pentru buget, finanțe, să roage chestorul PNL să prezinte acest buget, că așa scrie la regulament. Dumneavoastră ați prezentat în Biroul permanent, chestorul prezintă în cadrul plenului Camerei Deputaților.

Domnul deputat Dan Motreanu, aveți cuvântul.

Vă rog frumos să prezentați proiectul de hotărâre, atât. Domnule deputat, doar proiectul de hotărâre, pe acela îl prezentați.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de buget al Camerei Deputaților pe anul 2013 a fost întocmit pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate din structura serviciilor și a consultării cu reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, fiind dimensionat la suma totală de 198.291 mii lei, ceea ce înseamnă că ne-am încadrat exact în bugetul aprobat pe anul 2012.

La activitățile finanțate din venituri proprii, pentru anul 2013 se propune la total resurse suma de 20.000 mii lei, iar la cheltuieli suma de 13.353 mii lei.

Din volumul total de credite de la Capitolul 51.01, 196.481 mii lei sunt pentru activitatea proprie a Camerei Deputaților și 1.610 mii lei reprezintă cheltuieli pentru Institutul Român pentru Drepturile Omului.

Situația comparativă a proiectului bugetului pe anul 2013, așa cum vă spuneam, față de anul 2012 se încadrează în același buget.

1. La Cheltuielile de personal, în sumă de 142.316 mii lei, fundamentarea fondului salariilor de bază pe anul 2013 s-a făcut luându-se în calcul indemnizațiile deputaților, dar și salariile personalului prevăzute în statul de funcții în vigoare în prezent. Din numărul total de posturi aprobate, de 1.965, în anul 2012 au fost finanțate 1.827. Pentru anul 2013, numărul este de 1.905 posturi finanțate, din care 412 funcții de demnitate publică alese, 728 funcții publice parlamentare, inclusiv înalții funcționari publici parlamentari, și 765 funcții contractuale, respectiv 100 de posturi pentru activități finațate din venituri proprii.

2. Cheltuielile pentru bunuri și servicii, în sumă de 48.269 mii lei, au fost stabilite pentru asigurarea funcționării și întreținerii sediului Camerei Deputaților, pentru materialele necesare desfășurării activității legislative, cheltuielile de protocol, cheltuielile privind cazarea și transportul aferente deplasărilor interne și a celor în străinătate pentru deputați și personal, precum și pentru alte cheltuieli autorizate de lege.

3. La alte transferuri s-a prevăzut suma de 1.250 mii lei, pentru plata contribuțiilor și cotizațiilor la organismele internaționale la care Parlamentul României este parte.

4. Cheltuielile pentru active nefinancire, în sumă de 6.256 mii lei, sunt necesare pentru continuarea și finalizarea obiectivelor de investiții în continuare - "Palatul Parlamentului" - 505 mii lei și "Definitivarea și amenajarea parcajului subteran de pe platforma Palatului Parlamentului" - 795 mii lei, precum și pentru alte cheltuieli de investiții, în valoare de 4.956 mii lei.

5. La asistență socială suma de 200 mii lei a fost prevăzută pentru cheltuielile aferente indemnizației acordate persoanelor care în anul 2013 vor înceta activitatea în condițiile art.73 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar.

Față de cele prezentate, în temeiul art.36 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rugăm a supune spre aprobare plenului Camerei Deputaților bugetul pe anul 2013, cuprins în proiectul de hotărâre.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, vă mulțumesc foarte mult. Spre informarea dumneavoastră, fiind un chestor vechi, ați citit Memorandumul pe care l-a prezentat președintele Comisiei de buget finanțe.

Dumneavoastră trebuie să citiți, domnule Motreanu, Hotărârea privind bugetul, cu articolele. Pe aceasta vă rog frumos să o citiți. Acesta este proiectul pe care trebuia să-l citiți. Îl aveați la mapă și dumneavoastră. Ceea ce ați spus, scris pe articole, noi avem un proiect de hotărâre pe articole. Domnule Motreanu, vă rog frumos să-l sancționați pe domnul Rușanu, pentru că v-a indus în eroare. Acesta este proiectul de hotărâre pe care trebuie să-l citiți dumneavoastră.

Raportul l-a prezentat domnul Rușanu. Nu se mai prezintă raportul. Raportul se prezintă în Biroul permanent și se transmite către plen. În plen se citește Hotărârea plenului Camerei Deputaților, de 20 de ani, pe care o supunem la vot.

Dacă există obiecții, intervine președintele Comisiei de buget, finanțe, sau chestorii.

Deci, prima dată citiți dumneavoastră hotărârea, după care, documentul pe care l-ați citit dumneavoastră înainte, trebuia să-l citească domnul Rușanu. Aceasta este procedura.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2013.

În temeiul prevederilor art.64 alin.(1) și ale art.67 din Constituția României, republicată, precum și ale art.226 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994, republicat, Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. - (1) Bugetul Camerei Deputaților pe anul 2013, finanțat de la bugetul de stat, se stabilește la suma de 198.291 mii lei, din care 198.091 mii lei la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe" și 200 mii lei la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială".

(2) La capitolul 51.01, suma de 198.091 mii lei a fost repartizată astfel:

a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputaților, în sumă de 196.481 mii lei, din care:

- cheltuieli curente, în sumă de 190.225 mii lei;

- cheltuieli de capital, în sumă de 6.256 mii lei;

b) cheltuieli curente pentru funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, în sumă de 1.610 mii lei.

(3) La capitolul 68.01, suma de 200 mii lei a fost stabilită pentru asigurarea finanțării cheltuielilor prevăzute de art.73 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Detalierea bugetului pe anul 2013 este prezentată în anexa nr.1.

Structura cheltuielilor curente, în sumă de 190.225 mii lei, necesare în vederea funcționării Camerei Deputaților și întreținerii și administrării Palatului Parlamentului, este următoarea:

a) cheltuieli de personal, în sumă de 140.994 mii lei;

b) cheltuieli pentru bunuri și servicii, în sumă de 47.981 mii lei;

c) cheltuieli pentru transferuri (transferuri interne și contribuții și cotizații la organisme internaționale), în sumă de 1.250 mii lei.

La titlul "Cheltuieli curente" sunt prevăzute și sumele necesare pentru fondul președintelui Camerei Deputaților și pentru întreținerea și funcționarea Clubului Parlamentarilor Români, inclusiv a terenurilor sportive și a cabinetului medical din cadrul Palatului Parlamentului.

Cheltuielile de întreținere și reparații aferente bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaților, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputați în circumscripțiile electorale, se suportă din suma forfetară acordată conform Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile de capital sunt în sumă de 6.256 mii lei, din care 1.300 mii lei pentru obiectivele de investiții și 4.956 mii lei pentru alte cheltuieli de investiții.

Detalierea cheltuielilor de capital pe anul 2013 este prezentată în Anexa nr.2.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii desfășurate pe lângă Camera Deputaților în anul 2013 cuprinde, la resurse, suma de 20.000 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 13.353 mii lei.

Veniturile realizate de Camera Deputaților vor fi reținute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital aferente activităților finanțate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Disponibilitățile de la sfârșitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleași destinații. Biroul permanent al Camerei Deputaților poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută și pentru alte destinații, în condițiile legii.

Organizarea activităților finanțate din venituri proprii, tarifele și cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaților.

Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaților, în funcție de necesități și de veniturile realizate.

Cheltuielile prevăzute în bugetul activităților finanțate din venituri proprii pot fi depășite numai în cazul obținerii unor venituri suplimentare.

Detalierea bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii ale Camerei Deputaților în anul 2013 este prezentată în Anexa nr.3.

Biroul permanent al Camerei Deputaților va lua măsuri pentru încadrarea în alocațiile bugetare prevăzute în prezenta hotărâre.

Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința de astăzi, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc mult, domnule chestor.

Procedura era una foarte simplă. L-am văzut pe domnul deputat Rușanu, președintele Comisiei pentru buget, finanțe un pic uimit.

Inițiativa se prezintă prima, adică proiectul de hotărâre, după care vine raportul Comisiei pentru buget, finanțe.

Așa este peste tot. Pentru că a doua parte, raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a fost citit de către domnul chestor, consider și această procedură încheiată.

Proiectul a fost distribuit.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale, din grupurile politice parlamentare?

Domnule Rușanu, vreți să luați cuvântul de două ori. Păi v-a dublat domnul chestor Dan Motreanu, v-a furat meseria. Mai devreme sau mai târziu, trebuie să vă ia cineva și meseria.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule președinte, la discuții generale iau cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Aveți cuvântul la discuții generale, vă rog frumos.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc pentru amabilitate. O singură precizare aș vrea să fac, atât pentru colegii deputați, cât și pentru colegii din presă.

Bugetul Camerei Deputaților pe anul 2013, în sumă de 198.291 mii lei, este la fel cu cel din anul 2012 - 198.291 mii lei.

În condițiile în care numărul de deputați din cadrul Camerei, în legislatura actuală, s-a majorat cu 77 de membri, dar bugetul a rămas la fel, în cifră absolută, ca cel din 2012, înseamnă că acest buget pentru legislatura actuală a înregistrat o economie de 21%, și nicidecum o creștere, cum, din păcate, au afirmat unii dintre noi.

Vă mulțumesc și vă rog să înțelegeți că acest buget este de austeritate și înregistrează, subliniez, 21% economie față de bugetul Camerei Deputaților din anul 2012.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc, domnule deputat, pentru aceste precizări.

Începem dezbaterea pe articole a proiectului de hotărâre.

Dacă la art.1 sunt obiecții? Vă mulțumesc. Nu.

La art.2 dacă sunt obiecții? Vă mulțumesc. În unanimitate.

Art.3? Aprobat fără obiecții.

Art.4? Aprobat fără obiecții.

Art.5? Aprobat fără obiecții.

Art.6? Aprobat fără obiecții.

Fiind încheiate dezbaterile, vă rog frumos să pregătiți cartelele. Anexele fac parte integrantă.

Anexa nr.1. Obiecții? Mulțumesc. Nu. Aprobată.

Anexa nr.2. Obiecții? Vă mulțumesc. Nu. Aprobată.

Anexa nr.3. obiecții? Vă mulțumesc. Aprobată.

Fiind încheiate dezbaterile, vă rog frumos să pregătiți cartelele de vot.

Domnule Tudose, dacă vreți să participați la votul pentru bugetul dumneavoastră, am aprecia această chestiune și v-am lăuda.

Mulțumim foarte mult.

Supun votului proiectul de hotărâre, în ansamblul său.

Să înceapă votul.

 
Video in format Flash/IOS  

Cu 274 de voturi pentru, 6 abțineri și 10 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat, hotărârea a fost aprobată, scuzați-mă.

Ordinea de zi este epuizată.

Declar închisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților și, totodată, sesiunea extraordinară.

 
Video in format Flash/IOS  

Ședința s-a încheiat la ora 16,35.

 
     

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 10:54
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro