Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.12/21-02-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
22-09-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 11-02-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 2013

34. Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate primului-ministru și membrilor Guvernului.  

     

După pauză

 
     

Lucrările au fost conduse în continuare de domnul deputat Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Oltean:

Stimați colegi,

Bună ziua!

Declar deschisă ședința consacrată astăzi prezentării interpelărilor.

Avem 13 colegi care și-au anunțat intenția de a depune interpelările.

Dacă unul din cei 13 este dornic să o susțină de la tribuna Camerei Deputaților, o să-l rog să o facă.

 
Video in format Flash/IOS Maria-Andreea Paul

Doamna Maria Andreea Paul a depus două interpelări în scris.

Am să vă rog, una, două, doamna Andreea Paul, două sunt trecute la mine. O să vă rog, foarte pe scurt, o interpelare s-o prezentați pe scurt, pe cealaltă o depuneți în scris.

Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Maria-Andreea Paul:

Am depus 3 interpelări, și am să optez pentru a mă raporta la cea adresată premierului României, pe care am denumit-o: "Mai multă transparență a cheltuielilor publice, mai puțină corupție, un spor de creștere economică".

Domnule prim-ministru, vă semnalez o stare de fapt deosebit de gravă la nivelul tuturor ministerelor, și anume: lipsa transparenței asupra cheltuielilor publice, transparență la care obligă legea.

Această încălcare a legii sper că va rezona cu pregătirea dumneavoastră juridică și, ca fost procuror și actual prim-ministru, veți proceda la reintrarea rapidă în legalitate a ministerelor ce fac parte din guvernul pe care îl conduceți.

Am verificat site-urile ministerelor pentru a strânge informații, pentru a întemeia mai multe amendamente constructive la recentul Proiect de Lege a bugetului. Datele publice care trebuiau, potrivit legii, să fie accesibile pe site-urile ministerelor, nu se aflau postate la marea majoritate a lor. Această stare de fapt, de ilegalitate, trebuie să fiți de acord că nu poate continua.

Vă rog să constatați, fără a interpreta acest lucru ca partizanat politic, că majoritatea datelor postate se opresc la perioada martie - aprilie 2012, perioadă ce coincide cu preluarea guvernării de către dumneavoastră. Acest aspect este incriminatoriu și este necesară mult mai mult decât buna-credință pentru a-l considera o coincidență.

De aceea, sper că veți da curs nu doar interpelării pe care v-o adresez, ci veți proceda la asigurarea respectării legii de către colaboratorii dumneavoastră. Exemplific cu următoarele: la Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Externe, Culturii, Mediului și Schimbărilor Climatice, Transporturilor și Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nu există date actualizate ale veniturilor salariale nete, din martie sau aprilie 2012.

În același timp, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la Ministerul pentru Societatea Informațională și Ministerul Justiției, ultimele date disponibile sunt din aprilie 2010.

Mai grav, la Ministerul Apărării Naționale, al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Economiei și Educației Naționale nu există deloc date despre veniturile salariale.

În ceea ce privește achizițiile publice, nu există date actualizate sau acestea sunt foarte greu de găsit la majoritatea ministerelor. Excepție face doar Ministerul Afacerilor Europene și cel al Afacerilor Interne. Lipsesc detaliile pentru plățile efectuate la zi, în cazul Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Apărării Naționale, Mediului și Schimbărilor Climatice, Sănătății, Transporturilor, iar la celelalte ministere datele nu sunt actualizate la zi.

Obiectivele de investiții pentru anii 2012 și 2013 lipsesc cu desăvârșire de pe site-urile instituțiilor publice menționate mai sus. Guvernele Boc și Mihai-Răzvan Ungureanu au transparentizat investițiile publice realizate în perioada 2009 - 2011 și pe cele aflate în derulare, punându-le la dispoziția cetățenilor pe site-ul Guvernului. Demersul, din păcate, nu a mai fost continuat.

Totodată, la începutul anului 2012 a fost aprobată strategia națională anticorupție 2012 - 2015, cu măsuri concrete pentru transparentizarea cheltuielilor publice.

Lipsa de transparență a cheltuielilor publice permite propagarea corupției, stimularea risipei și alocarea ineficientă a fondurilor.

Transparența este o cale sigură de eficientizare a administrației publice. Beneficiile economice totale, directe și indirecte ale transparentizării informațiilor publice și ale utilizării acestora la nivelul întregii economii ar putea genera o creștere economică de până la 1%, conform unui studiu recent al OECD.

Concluzionând, infrastructura sistemului informatic național ați primit-o prin portalul e-guvernare, și obligația de transparență a cheltuielilor publice este o obligație legală, nerespectată de către membrii Cabinetului dumneavoastră.

Alăturat interpelării am anexat situația pe ministere a încălcării dispozițiilor legale privind transparența cheltuielilor publice.

De aceea, vă adresez următoarele întrebări:

1. Veți sesiza faptele arătate prin prezenta instituțiilor competente să cerceteze și să sancționeze încălcarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, de asemenea, cu completările ulterioare?

Dacă da, când?

Dacă nu, de ce?

2. Când a avut loc ultima evaluarea semestrială, conform măsurilor 1.2.2 până la 1.2.5 aferente obiectivului specific 1.2 creșterea transparenței instituționale, prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise "open data", puse la dispoziție de către autoritățile publice din cadrul planului național de acțiune pentru implementarea strategiei naționale anticorupție pentru perioada 2012 - 2015.

Care sunt concluziile acestei evaluări semestriale la care sunteți obligat să purcedeți?

3. Având în vedere că, în acest moment, unul din angajamentele României în ceea ce privește combaterea corupției este crearea portalului e-guvernare, precizați, vă rog, care sunt termenele de publicare on-line a cheltuielilor publice pe acest portal și dacă aceste termene au fost respectate în ultimele 6 luni?

4. Intenționați să reintrați în legalitate și, dacă da, ce măsuri intenționați să dispuneți față de încălcările semnalate ale legii și datele limită pe care le considerați pentru remedierea opacității din sistemul public și pentru transparentizarea cheltuielilor publice.

Vă rog, domnule prim-ministru, să-mi transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris.

Mulțumesc, domnule președinte.

Am să depun 3 amendamente. Scuzați, 3 interpelări.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Oltean:

Am rectificat și eu.

Precizez, stimați colegi, că durata maximă de prezentare a unei interpelări este de 3 minute.

Vă rog foarte mult să rețineți acest lucru.

 
Video in format Flash/IOS Camelia-Margareta Bogdănici

Doamna deputat Ana Birchall a depus o interpelare în scris.

Doamna deputat Camelia-Margareta Bogdănici, aveți 3 interpelări.

Doamnă deputat, o să vă rog să prezentați una pe scurt. Celelalte le depuneți în scris.

Microfonul vă aparține, vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Camelia-Margareta Bogdănici:

Bună ziua, domnule președinte.

Dragi colegi,

Din cele trei interpelări, o voi prezenta pe cea care sper să vină în sprijinul medicilor rezidenți, referitoare la modificarea alin. (2) al art.33 din Ordinul nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizare și efectuare a gărzilor în unitățile publice din sistemul sanitar, cu modificările și completările ulterioare.

Prin prevederile art.33 alin. (2) din acest ordin, potrivit căruia medicii rezidenți pot fi incluși în linia de gardă numai în situația în care în spital sunt organizate două linii de gardă în aceeași specialitate, se blochează, practic, accesul rezidenților la efectuarea gărzilor în linia întâi pentru specialitățile care au doar o linie de gardă - de exemplu: oftalmologie, ORL, diabet, chirurgie vasculară -, sau în spitalele județene neuniversitare, municipale, orășenești, unde există aprobarea numai pentru o singură linie de gardă de specialitate.

Conform Ordinului Guvernului nr.18/2009, cu modificările și completările ulterioare, art.221 alin. (4), și curriculei de pregătire propuse de universitățile de medicină și avizate de Colegiul Medicilor din România, medicii rezidenți din anii terminali vor fi incluși în linia întâi de gardă, efectuată în specialitatea în care au fost confirmați, în afara programului de lucru, cu respectarea limitelor de competență prevăzute la alin. (2), sub supravegherea unui medic specialist sau primar care efectuează gardă la domiciliu și care a fost desemnat în acest sens de către medicul șef de secție.

Dar acest ordin, art.382 alin. (2), nu permite spitalelor includerea unei linii de gardă la domiciliu, dacă există o linie de gardă continuă.

Dacă se va aproba acest lucru, vom motiva medicii rezidenți, vom efectua practica de specialitate și acolo unde nu există linie de gardă sau există o singură linie, se vor scădea cheltuielile spitalelor pentru plata gărzilor și se vor acoperi gărzile din spitalele județene, municipale și orășenești.

Menționez faptul că în demersul de a vă solicita rezolvarea acestei situații sunt susținută de Colegiul Medicilor din România și de universitățile de medicină și farmacie din țară.

Am adresat această interpelare domnului ministru al Sănătății, domnul Eugen Nicolăescu. (Aplauze.)

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, doamnă deputat.

Mulțumim pentru susținerea distinsei noastră colege.

 
Video in format Flash/IOS Liliana Mincă

Stimați colegi, continuăm prezentarea interpelărilor.

Domnul Dénes Seres a depus o interpelare în scris; domnul deputat George Ionescu a depus două interpelări în scris; domnul deputat Cătălin Teodorescu a depus o interpelare în scris.

Doamnă deputat Liliana Mincă, aveți două interpelări. Doriți să le susțineți?

Una, pe scurt, vă rog foarte mult. Celelalte le depuneți în scris, doamnă deputat.

Aveți cuvântul, vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Liliana Mincă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

De fapt, este o sală goală. Am rămas blocată, vă spun sincer. Este primul meu mandat. Am crezut, domnule președinte, că o să rămână colegii noștri pentru interpelări și întrebări, întrucât sunt extrem de importante.

Întrebarea mea este adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Obiectul interpelării este legat de Consiliul Europei, care a adoptat la data de 7 aprilie 2011 Convenția privind prevenirea și lupta împotriva violenței asupra femeilor și a violenței domestice, care creează un cadru juridic complet pentru prevenirea violenței și protecția victimelor acesteia.

Până în prezent, Convenția a fost semnată de 24 de state, România nefiind încă semnatară.

De aceea, având în vedere amploarea fenomenului violenței asupra femeilor, solicit doamnei ministru să-mi răspundă la următoarea întrebare:

Ce măsuri trebuie să ia România în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor, pentru a se putea alinia cerințelor impuse de Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și lupta împotriva violenței asupra femeilor și violenței domestice?

Ce modificări trebuie să aducă cadrului legislativ și celui instituțional în vederea pregătirii semnării Convenției de către România?

Solicit răspunsul în scris, dar și oral.

Mulțumesc. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, doamnă deputat, pentru acuratețea prezentării.

Vă rog să apreciați că aveți susținători înfocați în această sală. Înseamnă că interpelarea dumneavoastră a fost extrem de interesantă.

 
Video in format Flash/IOS Ovidiu-Cristian Iane

Domnul deputat Marian Neacșu a depus 2 interpelări în scris; domnul deputat Sorin Stragea a depus în scris o interpelare; domnul deputat Ovidiu-Cristian Iane a depus în scris o interpelare.

Domnule deputat Petru Movilă, aveți două interpelări.

Domnul deputat Ovidiu-Cristian Iane, iertați-mă, nu am observat. Vă rog să poftiți. Îl invit pe domnul deputat Ovidiu-Cristian Iane să-și prezinte pe scurt interpelarea.

Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Ovidiu-Cristian Iane:

Mulțumesc, domnule președinte.

Onorată asistență, sau mai bine zis onorată foarte puțină asistență, am o interpelare către doamna ministru Rovana Plumb și către doamna ministru delegat Lucia-Ana Varga. Este bazată pe o experiență personală, pentru că, într-adevăr, am văzut ceea ce se întâmplă în domeniul acesta, și anume obiectul interpelării îl reprezintă un nu categoric microhidrocentralelor care distrug ecosistemul românesc.

Am fost personal pe râul Valea Doftanei, și acolo sunt trei asemenea microhidrocentrale care au distrus în totalitate albia acestui râu și debitul natural. Pe lângă dezastrul ecologic care a rămas acolo în urma acestor construcții, nu cred că există motivarea și avantajul construcției bazate pe un motiv care să presupună crearea de energie verde, astfel încât întreg acest areal a fost distrus, și populația de pești și de animale, de asemenea.

Am să dau citire interpelării: Când spui România, spui păduri, ape, munți, deltă, peisaje de vis și zone de invidiat. Fără a transforma acest document într-un act poetic, nu poți spune că ești român fără să ai în conștiință și în suflet atâtea scrieri care au avut drept temă frumusețea acestei țări.

Din păcate, de la an la an, mai pierdem câte ceva din aceste bogății și devenim mai săraci. Acest patrimoniu pe care îl deținem se distruge din cauza faptului că producerea de energie verde se transformă în afaceri, existând un mult prea mare interes pentru câștig și un complet dezinteres, nenumărate abuzuri și neglijențe în dauna ecosistemului.

România deține 4.011 râuri și deja sunt luni bune de când cetățeni, asociații și reprezentanți ai media trag semnale de alarmă în privința pericolului de distrugere a 3.400 dintre ele, unele aflându-se în zone protejate.

Munții Carpați au devenit teren de investiții. În numele energiei verzi, se amenajează microhidrocentrale care, paradoxal, conform sesizărilor de până acum, unele publice, altele primite de la simpli cetățeni din diferite zone afectate, distrug ecosistemul.

Doamnă ministru, având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați următoarele:

1. Care este numărul total al microhidrocentralelor construite în România, în perioada ianuarie 2009 - decembrie 2012?

2. Care sunt zonele din România în care au fost construite aceste microhidrocentrale în această perioadă 2009 - 2012?

3. Care sunt firmele sau mai bine zis investitorii care au construit microhidrocentrale în România, în perioada 2009 - 2012?

4. Care este numărul total al microhidrocentralelor construite în zonele protejate ale României în perioada ianuarie 2009 - decembrie 2012, și cum se justifică acest fapt?

5. Care este în momentul de față strategia pe care intenționați să o aplicați în vederea verificării construcțiilor de microhidrocentrale?

6. Care este în acest moment situația detaliată a fiecărui ecosistem, în care s-au construit microhidrocentrale?

7. Având în vedere considerațiile Comisiei Europene în privința faptului că regimul subvențiilor naționale în sectorul energiilor regenerabile a creat un dezechilibru în detrimentul competitivității energiilor termice clasice și intenția de a reglementa și armoniza subvențiile naționale pentru energia verde și a defini un Regulament European al subvențiilor până în 2020, care sunt propunerile dumneavoastră în acest sens, în privința României?

8. Care este strategia de protejare a ecosistemelor din România?

9. Bineînțeles, punctul cel mai important, stimată doamnă ministru, cer pe această cale înființarea în cadrul Ministerului Mediului și al Schimbărilor Climatice a unei comisii de urgență formată din specialiști ai ministerului, care să aibă drept scop verificarea și monitorizarea tuturor construcțiilor și funcționării de microhidrocentrale în România, cât și raportarea, sesizarea și stoparea oricărei construcții de acest gen, care încalcă prevederile legale și pune în pericol ecosistemul.

Vă rog să-mi comunicați punctul dumneavoastră de vedere în această privință.

Solicit răspuns în scris.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS Petru Movilă

Domnul deputat Petru Movilă are pregătite două interpelări.

O să vă rog, una, pe scurt, domnule Movilă. Să faceți o sinteză a uneia dintre ele, vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Movilă:

Interpelare adresată ministrului sănătății, domnul Eugen Nicolăescu.

Obiectul interpelării: Descentralizarea sistemului sanitar.

Stimate domnule ministru,

După numeroase încercări de schimbare a unui sistem sanitar care a purtat mult timp amprenta unei puternice centralizări și după o serie de eforturi continue pentru îmbunătățirea condițiilor oferite în spitale, ultimele declarații pe care le-ați avut în calitate de ministru al sănătății arată că România tinde să se întoarcă înapoi în era comunistă.

Sistemul sanitar, așa cum a fost moștenit, arată foarte clar că majoritatea furnizorilor de servicii de sănătate sunt, în continuare, insuficient organizați, pregătiți ori evaluați și, în general, nu răspund nevoilor stării de sănătate a populației, iar dotările acestora sunt la limită.

Descentralizarea a avut ca scop eliminarea tuturor acestor probleme, prin dispariția inechităților din sistem, în primul rând în ceea ce privește alocarea resurselor financiare, dorind să se asigure sprijin tuturor unităților administrative.

De aceea, trecerea spitalelor în administrarea autorităților publice locale a însemnat, în primul rând, asigurarea sumelor necesare pentru cheltuielile de întreținere și gospodărire, reparații, consolidare, extindere și modernizarea unităților sanitare publice, dotarea cu echipamente medicale, dar și avizarea structurilor organizatorice ale unităților sanitare publice cu personalitate juridică, inclusiv propuneri de reorganizare a unor unități sanitare publice.

De asemenea, decizia descentralizării a venit ca urmare a faptului că nevoile comunităților privind sănătatea puteau fi mai bine reflectate în cadrul alocărilor financiare pentru serviciile de sănătate, mai ales în condițiile în care autoritățile publice locale sunt mai aproape de populație și pentru că, mai mult decât oricare altă instituție, acestea pot juca un rol de coordonare și de facilitare a activității, din varii domenii de activitate, în scopul furnizării unor servicii mai eficiente și mai adecvate.

Față de cele prezentate, în condițiile în care ați anunțat o recentralizare a sistemului sanitar, vă rog să ne precizați următoarele: în ce constau procedurile legale de transferare a spitalelor de la autoritățile locale la Ministerul Sănătății, care este scopul acestor transferuri și dacă aveți o strategie concretă cu privire la organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor publice din România.

Solicit răspuns scris și oral.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat, să sperăm că veți primi răspunsul și scris, și oral.

 
Video in format Flash/IOS Radu Costin Vasilică

Urmează domnul deputat Radu Costin Vasilică.

Domnule deputat, aveți două interpelări. Vă rog să prezentați foarte pe scurt una de la microfonul Camerei.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Radu Costin Vasilică:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

De fapt, e aceeași situație prezentată în două interpelări, una adresată ministrului de interne, domnul Radu Stroe și una doamnei ministru delegat, Lucia-Ana Varga, pentru ape, păduri și pescuit.

Interpelările mele se referă la o situație punctuală, legată de tăieri masive de pădure la ras, în anumite localități din nordul județului Argeș și mă refer la Sălătrucu, Șuici și Cepari, în unitățile parcelare și parcelele pe care le-am menționat în cuprinsul interpelării. Și solicitarea mea pentru Ministerul Apelor și Pădurilor este legată de o verificare a Inspectoratului teritorial de regim silvic și vânătoare, pentru modul în care ocolul silvic privat din județul Vâlcea a făcut marcările pentru acele suprafețe de pădure.

Iar către Ministerul de Interne, solicitarea este de a analiza legalitatea tăierilor de pădure și de a verifica modul în care masa lemnoasă a fost transportată și valorificată, respectând condițiile legii și mă refer aici în primul rând la prevederile art. 108 din Codul Silvic din România.

Aștept răspuns scris și oral din partea celor două ministere.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Oltean:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS Cristian-Constantin Roman

Mai avem un nume înscris aici pe lista noastră. Domnul deputat Cristian-Constantin Roman.

Domnule Roman, câte interpelări aveți? Una sănătoasă.

Vă rog să o prezentați, în sinteză, de la microfonul Camerei Deputaților.

Aveți cuvântul, domnule coleg.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Cristian-Constantin Roman:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Cu permisiunea dumneavoastră am să-i adresez interpelarea doamnei ministru Rovana Plumb.

Obiectul este: "Solicitare privind dispunerea de verificări și măsuri necesare pentru evitarea pierderii finanțării Proiectului «Extindere și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare, epurare a apelor uzate din județul Botoșani».

Stimată doamnă ministru,

Prin prezenta interpelare doresc să vă aduc în atenție o situație care poate duce la blocarea finanțării prin programul operațional sectorial mediu a Proiectului "Extindere și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare, epurare a apelor uzate din județul Botoșani".

Proiectul, cu o valoarea eligibilă de 404.180.007 lei face obiectul contractului de finanțare nr. 122.204 din 23 august 2011, semnat în baza Deciziei de aprobare nr. 5.894 din 12 august 2011 a Comisiei Europene și a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 2.093 cu S.C. Nova Apa Serv S.A. Botoșani și avizat de Asociația de dezvoltare intercomunitară Aqua Botoșani.

Având în vedere termenii și condițiile prevăzute în contractul pentru derularea proiectului, cât și obligațiile beneficiarului de transmitere la organismul intermediar a rapoartelor specifice, publicate, de altfel, pe site-ul POS Mediu la data de 18 decembrie 2012, autoritatea de management POS Mediu atrage atenția că există risc crescut de întârziere în implementarea și finalizarea acestuia, motivat de o serie întreagă de suspiciuni, de nereguli, respectiv: 1. nerespectarea principiului de segregare a funcțiilor în ceea ce privește componența echipelor care sunt implicate, respectiv persoanele care întocmesc documentații de atribuire a lucrărilor nu trebuie să fie implicate în evaluarea ofertelor; 2. nerespectarea principiului "patru ochi", prevăzut în Regulamentul Comisiei Europene, la Anexa 4, Secțiunea a IV-a, alin. (4); 3. nerespectarea cadrului instituțional, prin neincluderea în contractul de delegare inițial a unităților administrativ teritoriale cuprinse în cererea de finanțare; vorbim de comunele Frumușica, Tudora și Vorona. Acestea au fost cuprinse în Actul adițional nr. 2, care nici până la această dată nu a fost aprobat de Asociația de dezvoltare intercomunitară Aqua Botoșani; 4. includerea în cererea de finanțare a localității Vorona pentru finanțarea realizării sistemului de canalizare, în situația în care acesta nu deține un sistem de alimentare cu apă funcțional; 5. nerespectarea structurii de personal prevăzute în documentația pe baza căreia s-a alocat licența de operare nr. 1.113 din 21 august 2010, aprobată prin Ordinele președintelui ANRSC nr. 459/2010, modificat prin Ordinul 549/2011; 6. nerespectarea legislației în domeniul serviciilor comunitare, respectiv Legea nr. 51/2006 și 241/2006, însemnând imixtiunea autorității locale, respectiv a Consiliului Județean Botoșani, în managementul societății.

Ținând cont de aspectele semnalate, vă rog să dispuneți verificările și măsurile necesare, astfel încât județul Botoșani să nu fie privat, din cauza incompetenței unor persoane, de fonduri consistente și foarte necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare.

Solicit răspuns verbal și scris.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, vă mulțumim și noi. Sper să fie într-un ceas bun. E în regulă, ați depus-o în scris, e foarte bine.

Stimați colegi,

Am epuizat lista celor interesați a interpela Guvernul în exercițiu. Vă doresc o seară bună, ne revedem mâine în plenul Camerei Deputaților la ora 8,30, la ședința consacrată declarațiilor politice. Să ne vedem cu bine, Doamne ajută!

 
Video in format Flash/IOS  

Ședința s-a încheiat la ora 18,35.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 23 september 2020, 18:42
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro