You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 11-02-2013

Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 2013

34. Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate primului-ministru și membrilor Guvernului.  
  34.3 Liliana Mincă

   

Domnul Ioan Oltean:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Stimați colegi, continuăm prezentarea interpelărilor.

Domnul Dénes Seres a depus o interpelare în scris; domnul deputat George Ionescu a depus două interpelări în scris; domnul deputat Cătălin Teodorescu a depus o interpelare în scris.

Doamnă deputat Liliana Mincă, aveți două interpelări. Doriți să le susțineți?

Una, pe scurt, vă rog foarte mult. Celelalte le depuneți în scris, doamnă deputat.

Aveți cuvântul, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Liliana Mincă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

De fapt, este o sală goală. Am rămas blocată, vă spun sincer. Este primul meu mandat. Am crezut, domnule președinte, că o să rămână colegii noștri pentru interpelări și întrebări, întrucât sunt extrem de importante.

Întrebarea mea este adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Obiectul interpelării este legat de Consiliul Europei, care a adoptat la data de 7 aprilie 2011 Convenția privind prevenirea și lupta împotriva violenței asupra femeilor și a violenței domestice, care creează un cadru juridic complet pentru prevenirea violenței și protecția victimelor acesteia.

Până în prezent, Convenția a fost semnată de 24 de state, România nefiind încă semnatară.

De aceea, având în vedere amploarea fenomenului violenței asupra femeilor, solicit doamnei ministru să-mi răspundă la următoarea întrebare:

Ce măsuri trebuie să ia România în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor, pentru a se putea alinia cerințelor impuse de Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și lupta împotriva violenței asupra femeilor și violenței domestice?

Ce modificări trebuie să aducă cadrului legislativ și celui instituțional în vederea pregătirii semnării Convenției de către România?

Solicit răspunsul în scris, dar și oral.

Mulțumesc. (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, doamnă deputat, pentru acuratețea prezentării.

Vă rog să apreciați că aveți susținători înfocați în această sală. Înseamnă că interpelarea dumneavoastră a fost extrem de interesantă.