Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 20, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.37/28-03-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 20-03-2013 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 20, 2013

2. Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.81 din 27 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 14 martie 2013 (Pl-x 1/2013). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 1/2013

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

La primul punct al ordinii de zi, avem Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.81 din 27 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 14 martie 2013.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul. Nu. Vă mulțumesc.

Din partea comisiilor raportoare, domnul Bogdan Ciucă, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților.

Domnule președinte, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Liviu-Bogdan Ciucă:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor colegi,

O să dau citire pe scurt raportului comun asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.81 din 27 februarie 2013, asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor în ansamblul său, precum și în mod special a dispozițiilor art.1 pct.3 referitoare la modificarea art.7 și al art.I, pct.14, referitoare la introducerea art.191 prin lege.

În conformitate cu prevederile art.9 din regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Comisia permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind statutul deputaților și al senatorilor a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006.

Această lege a fost adoptată de cele două Camere ale Parlamentului în ședința comună din data de 22 ianuarie 2013, conform dispozițiilor art.65 alin.(2) lit.j) din Constituția României, republicată, și trimisă spre promulgare Președintelui României în data de 24 ianuarie 2013.

În conformitate cu prevederile legale, Președintele României a formulat o cerere de reexaminare.

În data de 13 februarie 2013, Parlamentul României a adoptat Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 admițând în parte cererea de reexaminare formulată de Președintele României.

Ulterior, un număr de 25 de senatori au formulat o obiecție de neconstituționalitate asupra legii menționate mai sus, iar în urma deliberării, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate.

În urma dezbaterilor și a punctelor de vedere exprimate de către membrii celor trei comisii sesizate în raport cu Decizia Curții Constituționale nr.81/2013, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se supună plenului celor două Camere ale Parlamentului spre dezbatere și adoptare Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, cu amendamentele admise prezentate în anexă, anexă ce face parte integrantă din prezentul raport.

Potrivit prevederilor art.73 alin.(3) lit.g) din Constituția României, republicată, legea face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc și eu.

Dacă din partea grupurilor politice parlamentare se doresc luări de cuvânt la dezbateri generale.

Domnul senator Rădulescu.

Domnule Hașotti, doriți să luați cuvântul? Domnule senator Hașotti, la dezbateri generale din partea PNL-ului ia cineva cuvântul? Nu.

Domnul senator ia cuvântul pentru toată lumea. Am înțeles. Pentru toată lumea.

Domnule senator, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cristian Rădulescu:

Stimați colegi,

Avem în față un raport al comisiei de profil referitor la statutul parlamentarilor, elaborat în urma deciziei Curții Constituționale de neconstituționalitate asupra unora dintre prevederile formei pe care Parlamentul a votat-o anterior. Curtea Constituțională s-a aplecat asupra tuturor chestiunilor care au fost sesizate de către cei 25 de senatori care au sesizat-o, pe unele le-a lămurit în sensul neacceptării, două dintre ele, care erau obiecțiile de fond, obiecțiile principale, au fost acceptate de către Curte ca neconstituționale.

La ultima discuție a Parlamentului asupra statutului, vă aduceți aminte că ați introdus un termen de 45 de zile de la momentul în care Agenția Națională de Integritate a dat un raport de incompatibilitate, de conflict de interese asupra unui parlamentar, termen care deroga atât de la prevederile comune aplicabile în mod obișnuit cetățenilor, cât și de la prevederile speciale pe care le cuprinde Legea Agenției Naționale de Integritate, ca să-i spun mai pe scurt, și care se referă la toate celelalte categorii de demnitari.

Am socotit această introducere a unui termen mai avantajos, mai lung - de 45 de zile, care, fac o paranteză, nu există de altfel în legislația nici unui stat, deci, face derogare de la legislația noastră, de la dreptul comun referitor la cetățeni obișnuiți, de la legea referitoare la demnitarii ceilalți și, oricum, nu există situații comparabile nici în dreptul altor state.

Deci, noi am socotit că introducerea acestui termen reprezintă o discriminare pozitivă aplicată în cazul parlamentarilor și am atacat la Curtea Constituțională, lucru cu care Curtea Constituțională a fost de acord.

Un alt lucru unde Curtea a considerat că prevederea este neconstituțională se referă la conflictul de interese care, o dată constatat, ar duce la o sancțiune disciplinară de interzicere a participării la dezbaterea parlamentară timp de șase luni de zile. Nota bene: în cazul celorlalte categorii de demnitari, aceștia sunt sancționați prin încetarea mandatului și după aceea chiar nu mai au... se aplică și alte sancțiuni conexe, subsecvente.

Am considerat și aceasta o discriminare și am atacat la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională a constatat următorul lucru de principiu: mandatul parlamentarului aflat în exercițiul acestui mandat împuternicit pentru aceasta de către popor prin alegeri directe, egale și așa mai departe, prin vot universal, mandatul trebuie exercitat. Mandatul nu poate fi întrerupt nici șase luni, nici 30 de zile, nici șapte zile, nici o zi. Adică, se pot aplica alte sancțiuni disciplinare, cum ar fi cele referitoare la diurnă, la remunerație, dar nu poți împiedica un parlamentar, și e de bun-simț, să-și exercite mandatul. Într-adevăr, prevederile acestea figurează în statutul parlamentarilor și figurează și în regulamentele celor două Camere. Asta nu înseamnă că până acum acest lucru a fost un lucru corect.

De altfel, dacă țin minte, în decursul timpului nici nu s-a aplicat o astfel de sancțiune și n-am ajuns în situația să sesizăm Curtea Constituțională cum că o astfel de prevedere din regulamentele celor două Camere și din statut este neconstituțională.

Nu poți să interzici unui parlamentar să-și exercite mandatul. De aceea, întoarcerea de la șase luni de zile la 30 de zile, după litera statutului, este o chestiune care în continuare este neconstituțională, deci ar fi trebuit să ne întoarcem cu ocazia acestei reexaminări la niște sancțiuni strict disciplinare care nu interferează cu exercitarea mandatului de parlamentar. Eventual, să fi fost niște chestiuni de natură financiară, nu știu. Aici nu reglementez eu, dar în orice caz, nu putem spune că aflat în conflict de interese constatat definitiv, un parlamentar nu poate 30 de zile să vină și să-și exercite votul, eventual, într-o perioadă în care fiecare vot contează, nu știu, la o moțiune de cenzură, la o suspendare, la un vot asupra unui coleg aflat în instanță și așa mai departe.

Față de aceste două chestiuni, una a fost reglementată, deci cu termenul de 45 de zile, cealaltă, cu conflictul de interese și pedeapsa disciplinară, a fost reglementată prost. În plus, comisiile reunite s-au reîntors asupra unui articol din statut care nu făcea obiectul nici cererii de reexaminare din partea Președintelui, și nici controlului Curții Constituționale. Este vorba de drepturile membrilor Guvernului. Întrucât nu am operat inițial cu această modificare pe corpul Legii statutului parlamentarilor, bine știți că nu mai aveam dreptul în această etapă să facem alte modificări. Curtea Constituțională, de nu știu câte ori, din 2008 și până acum, a stabilit că putem să ne aplecăm în această perioadă doar asupra acelor modificări care au făcut obiectul trimiterii la Curtea Constituțională.

Mai mult de atât, ceea ce introduc comisiile aici este dreptul membrilor Guvernului de a beneficia de toate drepturile de care beneficiază ca și parlamentari, în timp ce în textul care încă e în vigoare, al statutului vechi, se făcea referire că doar două din aceste drepturi - deplasarea în teritoriu și cu diurna și indemnizația - nu sunt afectate.

În formula pe care în acest moment Parlamentul o are în față din partea celor trei comisii, se propune ca un membru al Guvernului să beneficieze de toate drepturile prevăzute de lege ca membru al Guvernului și de toate drepturile prevăzute de lege ca parlamentar, ceea ce aduce niște avantaje în plus unei categorii de parlamentari și realizează un cumul care în alte părți ale sistemului bugetar nu se întâmplă.

Vom fi de acord cu acele prevederi, cu acele amendamente adoptate care pun de acord Parlamentul cu decizia Curții Constituționale. Vom fi împotriva celorlalte, pe care deja le-am citat, și, pe ansamblu, vom fi împotriva acestui raport care nu pune într-un deplin acord poziția noastră cu poziția Curții Constituționale, care, după cum știți, este general obligatorie, chiar și pentru noi.

Vă mulțumesc.

   

(În continuare, lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Miron Tudor Mitrea, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul deputat Niculae Mircovici, secretar al Camerei Deputaților, și domnul senator Ion Rotaru, secretar al Senatului.)

   

Din prezidiu a făcut parte domnul senator George-Crin- Laurențiu Antonescu, președintele Senatului.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule senator.

Vă rog, domnule Fenechiu.

Domnule deputat, aveți microfonul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor colegi,

Grupurile parlamentare ale PP-DD își mențin punctul de vedere anunțat încă de la începutul dezbaterii asupra proiectului de modificare a statutului deputaților și al senatorilor, în sensul că noi am susținut exclusiv acele modificări care vizau posibilitatea adoptării Legii bugetului de stat pe anul 2013.

Prin urmare, nu o să ne implicăm în această polemică care a fost generată pe marginea acestui proiect, așteptând ca după revizuirea Constituției să reașezăm statutul deputaților și al senatorilor într-o lumină normală, firească, în care deputații și senatorii să nu mai facă obiectul multitudinii de discuții în opinia publică.

Pentru aceste considerente, Grupurile parlamentare ale PP-DD anunță că se vor abține la votul final asupra acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă din partea celorlalte grupuri parlamentare la dezbateri generale există intervenții. Înțeleg că nu.

Trecem la dezbaterea pe articole, amendamente admise în raport.

Numărul 1. Dacă cineva vrea să intervină. Nu.

La numărul 2 din raport, dacă cineva vrea să intervină. Nu.

La numărul 3. Nu.

Numărul 4. Nu.

Poziția 5 din raport. Nu.

Poziția 6. Intervenții? Nu sunt.

Poziția 7. Intervenții? Nu sunt.

Poziția 8. Intervenții? Vă rog.

Domnule deputat, aveți microfonul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Aș fi vrut să nu fi fost nevoit să vin la microfon și să vă spun că "v-am spus noi". Dar sunt nevoit să vă spun lucrul acesta. V-am spus noi că acel termen este neconstituțional și iată că așa s-a dovedit a fi.

La punctul 8 marginal din raport există un text adăugat care, cu ocazia reexaminării la cererea Președintelui, fusese scos din raportul inițial și care se referă la abrogarea oricăror dispoziții contrare celor stipulate în proiectul de lege.

Introducerea unei asemenea prevederi, din punctul nostru de vedere, încalcă dispozițiile Legii nr.24, și vă citez aici dispozițiile din art.65 din Legea nr.24 privind tehnica legislativă. Alin.(3) al acestui articol spune: "În vederea abrogării, dispozițiile normative vizate trebuie determinate expres, începând cu legile și apoi cu celelalte acte normative, prin menționarea tuturor datelor de identificare ale acestora."

Prin urmare, introducerea unui text general de abrogare încalcă în mod cert aceste norme. Vă spunem și de această dată că o asemenea prevedere este nelegală. Menținerea ei poate conduce în mod clar la declararea acestui proiect de lege din nou ca fiind neconstituțional.

Prin urmare, noi vom vota împotriva acestei reglementări și de aceea vă solicităm să supuneți la vot acest amendament.

Vă mulțumim.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Da. Mulțumesc, domnule deputat.

Poziția 8 din raport. Text nou introdus de comisie. Există propunerea domnului deputat de renunțare la text.

Supun la vot propunerea domnului deputat.

Cine este de acord cu eliminarea textului? 38 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? 305 voturi împotrivă.

Abțineri, vă rog? 60 de abțineri.

Propunerea de eliminare a fost respinsă.

Trecem la poziția 9 din raport. Dacă există intervenții. Nu există.

În acest caz, raportul fiind discutat, trece la votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 11:53
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro