Plen
Ședința Camerei Deputaților din 4 iunie 2013
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.76/04-06-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
15-10-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2013 > 04-06-2013 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 4 iunie 2013

16. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (PL-x 123/2013). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 123/2013

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

13. Următorul proiect de lege, caracter ordinar, procedură de urgență, cu amendamente admise, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

Inițiatorul. Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Asztalos Csaba Ferenc (președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul urmărește modificarea Legii-cadru privind prevenirea și combaterea discriminării, mai exact, implementarea efectivă a Directivei nr.78/2000 a Comisiei Europene.

Ca urmare a constatărilor într-o procedură preliminară a Comisiei Europene de infringement, România este pusă în situația de a face aceste modificări.

Modificările privesc clarificarea excepțiilor de la discriminarea directă/indirectă, respectiv sistemul de sancționare a faptelor de discriminare.

Vă rugăm respectuos să adoptați această lege, acest proiect de lege, potrivit raportului comun al comisiilor de specialitate.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc.

Comisiile raportoare. Din partea comisiilor.

Doamnă deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Steluța-Gustica Cătăniciu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este, de asemenea, un raport comun.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

Senatul a adoptat proiectul de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul transpunerii complete și corecte a dispozițiilor Directivei 2000/43 a Consiliului, din 29 iunie 2000, de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, precum și ale Directivei 2000/78 a Consiliului Europei, din 27 noiembrie 2000, de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat, de asemenea, favorabil proiectul de lege.

În urma examinării proiectului de lege și a punctelor de vedere exprimate, membrii comisiilor sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu un amendament admis, prezentat în anexa la raportul prezent.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Timp de dezbatere, două minute.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc.

Grupurile parlamentare.

Domnul Dorel Căprar, doamna deputat Alina Gorghiu, după care, domnul deputat Márton Árpád.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dorel-Gheorghe Căprar:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Scopul emiterii acestui act normativ, Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, constă în remedierea deficiențelor și transpunerea corectă și completă a reglementării, prevenirii și sancționării tuturor formelor de discriminare, așa cum prevede legislația europeană în toate sferele vieții publice din România.

Acest act normativ reprezintă transpunerea în legislația națională a Directivei Consiliului 2000/43 cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane, indiferent de originea rasială sau etnică, precum și a Directivei Consiliului 2000/78 de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă.

Datorită întârzierii transpunerii pe deplin în legislația națională a acestor dispoziții normative în materia combaterii discriminării, Comisia Europeană a semnalat acest aspect prin emiterea, la 22 iunie 2012, a unei scrisori de punere în întârziere cu privire la neconformitatea legislației naționale române cu Directiva 2000/43 privind implementarea principiului tratamentului egal între persoane, indiferent de originea rasială sau etnică, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru remedierea acestor deficiențe legislative.

La baza emiterii acestei directive și fundamentul transpunerii ei în legislația națională a statelor membre stă Tratatul privind Uniunea Europeană, care, la art. 6, stipulează principiile de bază ale funcționării Uniunii Europene, respectiv principiile: libertății, democrației, respectării drepturilor omului și al libertății fundamentale, precum și al statului de drept, principii care sunt comune tuturor statelor membre.

În aceeași măsură, Uniunea Europeană trebuie să respecte drepturile fundamentale garantate de Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale rezultate din tradițiile constituționale comune tuturor statelor membre, ca principii generale ale dreptului comunitar.

Este important ca aceste drepturi și libertăți fundamentale să fie respectate, inclusiv dreptul la libera asociere.

Este important, de asemenea, în contextul acestora, al furnizării de bunuri și servicii, să fie respectată protecția vieții private și de familie, tranzacțiile desfășurate în acest context, mai ales ținând cont de faptul că dreptul la egalitate în fața legii și la protecție împotriva discriminării pentru toate persoanele constituie un drept universal recunoscut de Declarația Universală a Drepturilor Omului, de Convenția Organizației Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare a femeilor, de Convenția Internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială și de Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile civile și politice și drepturile economice, sociale și culturale, precum și de Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, semnate de toate statele membre.

De aceea, vă recomand să votați acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Doamna deputat Alina Gorghiu.

Doamnă deputat, aveți cuvântul. Sărut mâna, doamnă deputat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Lucrurile sunt foarte clare.

Este vorba de niște mecanisme de protecție a drepturilor omului, care, în mod clar, nu se limitează la teritoriul Uniunii Europene și la cele două directive pe care, corect, colegii mei din Comisia juridică, cât și colegii din celelalte grupuri parlamentare l-au menționat, vorbim de cele două directive 2000/43 și 2000/78 și dispozițiile CEDO, ci toate statele membre UE sunt parte, în același timp, și la tratatele ONU privind drepturile omului care interzic discriminarea. Exemple: Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale, culturale.

Tocmai de aceea, scopul dreptului privind nediscriminarea este de a asigura tuturor persoanelor perspective egale și echitabile de acces la oportunitățile disponibile în societate, ca atare și în societatea din România.

În cadrul dreptului european privind nediscriminarea, un mecanism de protecție poate fi exprimat atât în termeni generali sau în termeni specifici mai limitativi, abordarea adoptată, așa cum menționau și colegii mei de CEDO, constă în utilizarea unui mecanism de protecție exprimat în termeni generali atât în cazul discriminării directe, cât și în cazul discriminării indirecte.

Și, ca să nu mai intru în detalii, vă spun că au fost câteva amendamente la cele trei articole pe care le veți găsi în raport - consider eu extrem de relevante, se justificπ introducerea art. 4╣ εn corelație cu abrogarea art. 9 și cu modificarea art. 10, pentru a pune în corelare cu Directiva 2000/43, care, în art. 4, stipula posibilitatea statelor de a prevedea ca "un tratament diferențiat bazat pe o caracteristică legată de unul din motivele prevăzute nu constituie discriminare atunci când, având în vedere natura unei activități profesionale sau condițiile de exercitare a acesteia, caracteristica în cauză constituie o cerință profesională esențială și determinată, astfel încât obiectivul să fie legitim, iar cerința să fie proporțională". Această excepție a fost introdusă în capitolul I din ordonanță tocmai pentru a se sublinia caracterul de principiu general.

Mai sunt câteva modificări, dintre care poate una dintre cele mai importante, adusă art. 26 alin. (1) în privința măririi cuantumului amenzilor contravenționale și corelarea cu cele instituite prin celelalte ordonanțe.

Ca atare, vă informăm, domnule președinte, stimați colegi, la acest moment al dezbaterilor generale, că Grupul parlamentar al Partidul Național Liberal va susține acest proiect de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, doamnă deputat.

Domnule deputat Márton Árpárd, aveți cuvântul.

Domnul deputat Aurel Vainer după aceea.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpárd-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Grupul nostru parlamentar, în mod evident, susține adoptarea acestei legi.

Totodată, în mod evident, suntem de acord ca directivele să fie aplicate cât mai repede la noi și poate ar fi de dorit să nu ajungem în situații de infringement, încercând să ne trezim mai repede. Pe de altă parte, suntem mulțumiți că acest art.4ą, care, în anumite situații, va rezolva interpretarea legilor din România, adică în anumite situații angajarea unor persoane cu anumite cerințe profesionale nu poate fi considerată discriminatorie. Totodată, sperăm să fie odată adoptată și acea prevedere din tratatele internaționale, conform căreia niciuna din măsurile pozitive, aflate în legislația internă sau tratatele internaționale în scopul prezervării minorităților naționale, a culturii acestora, nu pot fi considerate discriminatorii. Că deocamdată, deși avem astfel de legi în România, din păcate, mai avem și persoane fizice, și prefecți, și judecători, care, din când în când, consideră a fi discriminatorii aceste măsuri care se regăsesc în legislația noastră internă și în tratatele pe care le-am ratificat.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Domnul deputat Aurel Vainer.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Aurel Vainer:

Domnule președinte al Camerei Deputaților,

Stimate doamne colege,

Stimați domni,

Bună ziua!

Îmi pare bine că pot să vă văd și de sus, că așa vă văd pe orizontală. Sunt într-o stare de egalitate foarte normală și îmi place să susțin această propunere legislativă, această lege nouă, care dă și mai multă putere unui principiu fundamental al unui stat democratic: egalitatea de șanse, înlăturarea oricărei forme de discriminare de natură etnică, religioasă ș.a.m.d.

Să nu uităm că România este o țară în care, în afară de cetățenii români - să zic neaoși -, mai trăiesc câteva sute de mii sau chiar milioane de etnici de altă factură, dar care sunt născuți și sunt atașați deplin acestei țări democratice, pe care o dorim cu adevărat să fie România.

Consider că adoptarea acestui proiect dă o nouă șansă democrației în România, iar toți ne vom simți cetățeni egali în drepturi și datorii, nediscriminați în niciun fel.

Eu nu vorbesc pe text de lege. Vă spun mai mult, dacă se poate, din suflet, este un lucru extraordinar să fii etnic de o anumită etnie, să fii cetățean român și să știi că nu ești discriminat și că nu are voie nimeni să te discrimineze pentru un motiv sau altul.

De aceea, eu, personal, dar și în numele colegilor mei din Grupul minorităților naționale, susținem acest proiect de lege și dăm votul nostru unanim și sunt convins că și dumneavoastră veți proceda la fel.

Vă mulțumesc foarte mult.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc și eu.

Nemaifiind luări de cuvânt, mergem la amendamentele admise.

Să ne uităm de la poziția 1 la 5. Dacă sunt obiecții, comentarii? Nu sunt. Admis.

De la 6 la 10. Obiecții, comentarii? Nu sunt. Admis.

11. Obiecții, comentarii? Nu. Admis.

Merge la votul final.

Caracter ordinar.

Procedură de urgență.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 19 octombrie 2019, 18:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro