Plen
Ședința Camerei Deputaților din 2 iunie 2014
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.65/10-06-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
22-10-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2014 > 02-06-2014 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 2 iunie 2014

11. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 619/2010). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 619/2010

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

11. Proiectul de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Domnul Tudose, luați loc lângă domnul Vlase. Să știți că există locuri libere în Parlament. Vă rog frumos, luați loc, vă rog frumos.

Inițiatorii? Nu doresc să ia cuvântul.

Din partea comisiei.

Domnule Dobrinescu, dumneavoastră sunteți de serviciu, da? Prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Traian Dobrinescu:

Vă remulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr. PL-x 619 din 9 noiembrie 2010 și înregistrat la comisie cu nr.30/537 din 12 noiembrie 2010.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată, în fond, cu acest proiect de lege, prin avizare, spre avizare fiind transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, care au transmis avize negative, precum și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, care a transmis un aviz favorabil.

La redactarea raportului, comisia a ținut cont de avizul favorabil nr.522 din 28 aprilie 2010, emis de Consiliul Legislativ, precum și de punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa nr.2557 din 11 octombrie 2010, prin care nu susține adoptarea proiectului de lege.

Potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în ședința din 19 octombrie 2010.

Obiectul reglementării îl constituie completarea art.53 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, în scopul creșterii fondurilor colectate pentru timbrul monumentelor istorice prin introducerea unei noi surse: veniturile obținute din activități de cazinou, jocuri de noroc și jocuri mecanice.

Proiectul de lege a fost dezbătut în ședința comisiei din data de 16 februarie 2011.

La lucrările comisiei au fost prezenți 12 deputați din totalul de 18 membri ai comisiei.

În conformitate cu prevederile art.54 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la lucrările comisiei, din partea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național a participat domnul secretar de stat Vasile Timiș.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, precum și ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune plenului adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, în forma adoptată de Senat.

Proiectul de lege a fost dezbătut în ședința de plen din data de 9 noiembrie 2011, când acesta a fost retrimis la comisie, pentru dezbatere și redactarea unui nou raport.

Membrii comisiei au reluat dezbaterea asupra proiectului de lege în data de 16 noiembrie 2011.

La lucrările comisiei au fost prezenți 12 deputați din 20 de membri ai comisiei.

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.54 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, domnul secretar de stat Vasile Timiș, din partea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

Domnia Sa a prezentat punctul de vedere al Guvernului, care nu susține adoptarea acestui proiect de lege.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți în sală în momentul votului.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, precum și ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Proiectul de lege a fost retransmis la comisie în ședința de plen a Camerei Deputaților din data de 21 februarie 2012.

Comisia a reluat dezbaterea asupra acestui proiect de lege în ședințele din 6 și 20 martie 2012.

Comisia a reluat dezbaterile, cum spuneam, a participat la lucrări, în calitate de invitat, din partea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, doamna subsecretar de stat Irina Cajal.

În cadrul dezbaterilor s-au prezentat documente conținând situații cu cifre precise privind sumele virate în contul Institutului Național al Monumentelor Istorice, înainte de apariția Ordonanței de urgență nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și după apariția acesteia.

Având în vedere situația de diminuare evidentă a sumelor colectate și folosite pentru restaurarea monumentelor istorice în perioada analizată, conform analizei prezentate în cadrul ședinței, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să mențină punctul de vedere exprimat în raportul anterior.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune plenului adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, în forma adoptată de Senat.

Proiectul de lege a fost retrimis la comisie în ședința de plen a Camerei Deputaților din data de 8 mai 2012, pentru a se primi, la comisie, punctul de vedere al noului guvern.

Comisia a reluat dezbaterea acestui proiect de lege în ședințele din 4 septembrie și 2 octombrie 2012.

În conformitate cu prevederile art.54 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la lucrările comisiei, din partea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, au participat la lucrări, în calitate de invitați, domnul secretar de stat Sergiu Nistor și doamna subsecretar de stat Irina Cajal.

Guvernul nu susține adoptarea acestui proiect de lege.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să mențină punctul de vedere exprimat în raportul inițial și să propună plenului un raport suplimentar de adoptare a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

În ședința de plen a Camerei Deputaților din data de 19 februarie 2013, proiectul de lege a fost retrimis la comisie, pentru redactarea unui raport suplimentar.

Comisia a reluat dezbaterea asupra acestui proiect de lege în ședința din 25 februarie 2014.

În conformitate cu prevederile art.54 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la lucrările comisiei a participat doamna Irina Cajal, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Culturii.

Membrii comisiei au reanalizat conținutul proiectului legislativ și au subliniat în luările de cuvânt necesitatea asigurării unor surse de finanțare pentru restaurarea monumentelor istorice, având în vedere bugetul insuficient al Ministerului Culturii.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să mențină punctul de vedere exprimat în rapoartele anterioare și să propună plenului un raport suplimentar de adoptare a Proiectului de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, în forma adoptată de Senat.

Mulțumesc, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Nu avem amendamente. Merge la votul final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 24 octombrie 2019, 5:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro