Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.16/23-02-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 16-02-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 2015

    Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  

Ședința a început la ora 17,00.

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Bună ziua, stimați colegi,

Declar deschisă ședința de astăzi, 16 februarie, dedicată prezentării pe scurt a interpelărilor.

 
Video in format Flash/IOS   Maria-Andreea Paul

În ordinea înscrierilor... da, vă rog, doamna deputat Paul, vă rog.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Maria-Andreea Paul:

Mulțumesc mult pentru că acceptați intervenția mea înaintea colegilor.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am mai multe interpelări, dar mă voi rezuma la prezentarea a două dintre ele. Prima are ca temă asigurarea de microbuze pentru școlarii din localitățile Bixad și Bătarci din județul Satu Mare și este adresată Ministerului Educației și Cercetării Științifice, respectiv Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Domnilor miniștri, supun atenției dumneavoastră problema lipsei asigurării transportului către școală al elevilor din comunele Bixad și Bătarci din județul Satu Mare.

Au fost înregistrate mai multe solicitări în acest sens în anii 2013 și 2015. De pildă, comuna Bixad a atras atenția asupra acestei probleme încă din anul 2013 prin sesizarea cu nr.1230 și în anul 2014 prin sesizarea cu nr.2463. Comuna Bătarci a semnalat această disfuncționalitate în anul 2014 prin sesizarea cu nr.1641. Atașat, găsiți solicitările din comunele Bixad, respectiv Bătarci.

Ținând cont de cele expuse mai sus, vă rog să-mi comunicați: 1. care este stadiul rezolvării solicitărilor din comuna Bătarci privind transportul a peste 100 de elevi; 2. care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru a rezolva problema elevilor, a peste 120 de elevi din comuna Bixad; 3. câte localități din țară se confruntă cu lipsa asigurării transportului elevilor; 4. ce demersuri aveți în vedere ca la începutul noului an școlar 2015-2016 problema transportului elevilor să fie rezolvată în toate comunele din România.

A doua interpelare adresează Ministerului Sănătății următoarea problemă: discriminarea salarială între medici, în funcție de unitatea sanitară.

Stimate domnule ministru,

Supun atenției dumneavoastră petiția înaintată la cabinetul parlamentar din Negrești - Oaș, cu privire la situația medicilor din spitalele orășenești care se confruntă cu o discriminare din punct de vedere salarial față de cei din spitalele județene. Aceste discrepanțe constituie o încălcare a drepturilor omului, precum dreptul la egalitatea de șanse și nu numai. Mai mult, lipsa de motivare corespunzătoare duce la exodul medicilor și, prin urmare, la o scădere a calității sistemului sanitar. Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice enunță principiul echității și al egalității, dar și realizarea unei ierarhii salariale în funcție de cunoștințe, experiență, precum și în funcție de complexitatea, creativitatea și diversitatea activităților. Însă salarizarea personalului medical din spitalele orășenești și municipale nu respectă aceste principii.

Din analiza nivelului salariilor medicilor, constatăm că la aceeași vechime și același grad profesional, medicii din spitalele orășenești sau municipale sunt remunerați comparativ cu cei din spitalele județene cu aproximativ 15 procente mai puțin în cazul medicilor primari și cu 10 la sută mai puțin în cazul medicilor specialiști.

De asemenea, un medic specialist angajat al unui spital orășenesc are un salariu mai mic chiar și decât cel al unui asistent medical cu studii superioare din cadrul unui spital județean, diferența fiind, în cazul Satu Mare, de 7 procente.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să-mi comunicați măsurile pe care le veți dispune. Aștept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată.

Citesc doar temele următoarelor interpelări. Cea adresată Ministerului Afacerilor Interne, al Dezvoltării Regionale și Ministerului de Finanțe. Tema pe care o ridic în următoarea interpelare ține de Hotărârea de Guvern nr.14/2015 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor de echilibrare din cota de 18,5% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, care dezavantajează foarte multe localități în județul Satu Mare dintre care menționez Bixad, Odoreu, Botiz, Certeze, Foieni, Halmeu, Medieșu Aurit, Păulești, Turț, Retiș, precum și orașele Carei, Negrești-Oaș și municipiul Satu Mare.

O altă interpelare este adresată Ministerului Educației și Cercetării Științifice care ridică tema introducerii disciplinei educație pentru sănătate în curricula școlară ca disciplină obligatorie la propunerea Direcției de sănătate publică Satu Mare care mi-a fost trimisă la cabinetul parlamentar.

Următoare întrebare parlamentară este adresată Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, cu problema legată de recuperarea alocațiilor financiare nerambursabile acordate în cadrul Programului Start pentru cheltuieli neeligibile, așa cum a semnalat raportul Curții de Conturi.

Următoarea temă este adresată aceluiași minister și e legată de recuperarea ajutoarelor de minimis acordate ilegal cu finanțare de la bugetul de stat, conform aceluiași raport al Curții de Conturi.

Ministerului Educației și Cercetării Științifice îi ridic problema neconcordanței competențelor dobândite în școală față de cerințele de pe piața muncii. Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale îi adresez tema legată de recuperarea subvențiilor utilizate ilegal pentru asigurarea culturilor agricole, conform raportului Curții de Conturi.

Ministerului Fondurilor Europene îi adresez o interpelare, largă, tehnică legată de slaba absorbție a fondurilor europene.

Ministerului Afacerilor Interne îi adresez o interpelare legată de gravele abateri ale primarului comune Călinești-Oaș, din județul Satu Mare în urma unui memoriu amplu anexat aici pe care l-am primit la Cabinetul parlamentar din Negrești-Oaș și ultima interpelare este adresată Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, legată de un proiect de promovare a turismului în Țara Oașului, care solicită acestui minister informații cu privire la oportunitățile de finanțare. Le atașez pe toate și le depun.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Și eu mulțumesc doamnei deputat Andreea Paul.

Vă rog depuneți-le staffului tehnic, pentru că, acum, vă rog, pentru că nu erau depuse.

Mergem mai departe. Doamna deputat Raluca Turcan - 3 interpelări depuse în scris.

Următorul, domnul deputat Cornel-George Comșa - 4 interpelări depuse în scris.

Mai departe, doamna deputat Sanda-Maria Ardeleanu și doamna Raluca Turcan au împreună o interpelare care a fost depusă.

Domnii deputați Călin Matei, Florin Tătaru, Gheorghe Șimon, Nuțu Fonta au împreună o interpelare care a fost depusă.

Domnul deputat Ion Cristinel Marian are 5 interpelări depuse.

Domnul deputat Marian Neacșu are două interpelări.

 
Video in format Flash/IOS   Florin Gheorghe

Domnul deputat Florin Gheorghe are 20 de interpelări depuse.

Vă rog pe scurt una dintre ele, domnule deputat, vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Am o interpelare către doamna ministru al mediului, apelor și pădurilor, doamna Grațiela Leocadia Gavrilescu.

Obiectul interpelării se referă la acordul bilateral româno-bulgar în privința riscurilor de mediu transfrontaliere.

Doamnă ministru,

În ultimii ani, Guvernul Bulgariei a pregătit mai multe proiecte de investiții care vor fi situate în proximitatea Dunării, unele dintre acestea comportând serioase riscuri transfrontaliere de mediu.

Până în prezent, partea română a rămas pasivă la toate demersurile părții bulgare, chiar și atunci când s-a aflat că partea bulgară intenționează să crească producția de energie electrică prin construirea unor noi reactoare nucleare în proximitatea frontierei de stat și a Dunării.

În acest context, vă rog, doamnă ministru, să aduceți de urgență următoarele precizări: 1. care este nivelul de colaborare dintre cele două părți la această dată și în ce măsură Guvernul României este informat de către partea bulgară asupra intențiilor sale de a realiza investiții cu riscuri transfrontaliere; 2. pentru a preîntâmpina orice fel de situații tensionate sau neînțelegeri, nu considerați oportună negocierea de urgență a unui acord guvernamental bilateral în care să fie definite expres condițiile realizării unor investiții cu riscuri de mediu de-a lungul sectorului comun al Dunării?

Solicit răspuns scris și oral. Florin Gheorghe - deputat UNPR.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Mergem mai departe. Doamna deputat Roberta Alma Anastase - 3 interpelări depuse în scris.

 
Video in format Flash/IOS   Alexandru Nazare

Domnul deputat Alexandru Nazare, vă rog, aveți depuse două interpelări. Pe scurt, una dintre ele, domnule deputat, vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Alexandru Nazare:

Interpelarea este adresată ministrului muncii, familiei și protecție sociale și are ca obiect Inițiativa pentru ocuparea tinerilor și Garanția pentru tineret. Știm că aceste instrumente, Inițiativa pentru ocuparea tinerilor și Garanția pentru tineret au fost adoptate încă din 2013, iar rezultatele la nivelul statelor membre sunt în continuare foarte limitate. Sumele inițiale de prefinanțare s-au dovedit a fi insuficiente pentru a susține o intervenție imediată.

România, după cum știți, va primi 106 milioane de euro printr-un program european pentru a sprijini angajarea tinerilor cu vârsta sub 25 de ani, iar din această sumă, 32 de milioane de euro vor fi disponibili prin prefinanțare din acest an, conform propunerii Comisiei Europene.

Având în vedere aceste condiții favorabile care se preconizează, vă rog să-mi precizați, doamnă ministru, cum veți direcționa acești bani, care vor fi măsurile efective, imediate pe care le veți adopta pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor, iar dacă nu reușim cheltuirea acestor bani până la sfârșitul anului, ce se va întâmpla cu ei? Îi pierdem? Până acum nu am cheltuit niciun ban din acești 106 milioane de euro la care totuși se mai pot adăuga încă 106 milioane, deci ar fi peste 200 de milioane de euro pentru tineri, bani care nu sunt cheltuiți și care la sfârșitul anului, după sfârșitul acestui an, nu ne mai sunt accesibili, în condițiile în care conform Eurostat, în România, în 2015, șomajul în rândul tinerilor de sub 25 de ani este de 23,3%.

De asemenea, doamnă ministru, vă rog să-mi precizați din 2013 până în prezent, câți bani s-au cheltuit, pentru ce proiecte și cu ce rezultate.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Următorul, domnul deputat Viorel Blăjuț - două interpelări depuse.

Domnii deputat Petru Movilă, Tudor Ciuhodaru, Alexandru- Ștefan Băișanu și Radu Zlati au împreună o interpelare depusă.

Domnul deputat Szabó Ödön - o interpelare depusă.

Domnul deputat Mircea Lubanovici, două interpelări.

 
Video in format Flash/IOS   Aurelian Mihai

Domnul deputat Aurelian Mihai - patru interpelări depuse.

Domnule deputat, vă rog pe scurt, una dintre ele.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Aurelian Mihai:

Bună seara, domnule președinte.

Stimați colegi,

Dau citire interpelării cu privire la situația deosebit de gravă întâlnită în sudul Italiei.

Spuneam, stimate domnule ministru, situația deosebit de gravă întâlnită în sudul Italiei, în Sicilia, în comuna Vittoria, provincia Ragusa, mediatizată la sfârșitul acestei săptămâni în România, demonstrează gravitatea faptelor desfășurate în cazul comunității românești, situație semnalată de presă și în care sunt explicate cazuri de violență fizică și psihică pe care cetățenii români le suportă, îndeosebi femei.

Cu toate că scopul aflării în străinătate al cetățenilor români este unul lucrativ, în speranța că pot economisi pentru reîntoarcerea acasă, pentru ameliorarea vieții duse în sărăcie în România, acești cetățeni ai noștri, din lipsa unor rezultate benefice ale politicilor sociale, împinși de greutăți, sunt nevoiți să-și caute rostul în țări mai bogate.

Doresc să vă atrag atenția însă că fiind departe de țară, dar trăind în state europene, cum este cazul acestor românce, de multe ori se petrec abuzuri din partea angajatorilor; chiar dacă situația redată dezvăluie ceea ce se petrece în domeniul agriculturii, unde cetățenii noștri trăiesc în condiții dintre cele mai precare, iar româncele îndură situații, cum spuneam, de o violență fizică și psihică de neînchipuit, chiar dacă mă refer la lipsirea de libertate, la sechestrarea membrilor familiilor, violuri, vătămare corporală, amenințări cu moartea. Vă întreb, domnule ministru, dacă ați luat la cunoștință despre acest fenomen, despre exemplul descris în mass-media cu privire la zona indicată în Sicilia și care sunt măsurile luate până în prezent de Ministerul Afacerilor Externe, atât în apărarea cetățenilor români, cât și în căutarea de soluții, inclusiv cu autoritățile italiene, vizavi de cele petrecute.

Vă solicit răspuns în scris.

Mai am trei interpelări pe care le voi depune. Una se referă la măsura pentru accesarea fondurilor europene pentru românii care doresc să-și deschidă firme în străinătate.

O altă interpelare legată de situația Tribunalului de Minori din Italia și ultima, legată de Consulatul din Roma și bineînțeles, schimbarea acelui sediu și modernizarea sa în acord cu acele condiții pe care ar fi trebuit să le avem deja în străinătate.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Următoarea este doamna deputat Tamara-Dorina Ciofu care are o interpelare depusă.

Domnul deputat Andrei Dolineschi - o interpelare depusă.

Domnul deputat Marius-Octavian Popa - două interpelări depuse.

Domnul deputat Dorin Silviu Petrea - o interpelare depusă.

 
Video in format Flash/IOS   Mircea Dolha

Domnul deputat Mircea Dolha - trei interpelări depuse.

Vă rog, domnule deputat, prezentați pe scurt una dintre ele.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mircea Dolha:

Mulțumesc, domnule președinte.

Depun o interpelare adresată domnului Robert Cazanciuc, ministrul justiției.

Obiectul interpelării - acțiunile de tip tele-justiție și tele-condamnare desfășurate duminică, 1 februarie, de către reprezentanții instituțiilor subordonate Ministerului Justiției și Ministerului de Interne.

Spațiul public este marcat în ultimele luni de o amplă activitate a instituțiilor statului, acțiuni a căror vigoare o salut și o apreciez. Condamn cu fermitate actele de corupție, evaziunea fiscală și frauda, însă nu pot să nu sesizez că o parte dintre intervențiile desfășurate de unele instituții s-au transformat într-un adevărat circ mediatic, beneficiind de mediatizare în direct cu informații suculente furnizate pe surse și cel mai îngrijorător fapt, cu dezvăluirea identității firmelor și antreprenorilor asupra cărora planează eventuale suspiciuni.

Edificator este un caz recent consumat duminică, 1 februarie, începând cu ora 7 dimineața, când se spărgeau în direct ușile unor firme, acțiuni care au făcut deliciul întregii prese, inclusiv al presei tabloide, prin detalii și informații oferite pe larg, inclusiv publicațiilor mondene, unde a fost publicat spre exemplu un articol cu titlul: "Uite, mamă, vin mascații!", percheziții la firme de IT și construcții. Printre firmele vizate Erbașu, UTI și Strabag.

În legătură cu acest caz, la o săptămână distanță, potrivit informațiilor tot din presă, proprietarul uneia dintre companii, Cristian Erbașu, a fost nevoit să facă precizări publice, conform cărora din actele de urmărire a rezultat clar că firma sa nu este implicată în faptele cercetate, iar el a fost audiat doar ca martor.

În acest context, nu doar că asistăm la un fenomen de tele-justiție, dar și la unul de tele-condamnare publică, având în vedere că aceste practici afectează iremediabil imaginea unor companii și a unor persoane publice, deși acestea nu sunt supuse numai unor percheziții în direct, nerespectându-se prezumția de nevinovăție, prin modul în care se permite mediatizarea și prezentarea informațiilor în spațiul public.

A devenit deja un obicei ca aceste intervenții în forță să aibă loc la prima oră a dimineții și chiar în zilele de sâmbătă și duminică, atunci când este evident că la sediile societăților comerciale nu se află angajații sau persoanele vizate de anchetă. Însă aceste intervale se pliază perfect pe orele în care agenda publică este liberă, asigurând astfel transmisiile live pe canalele de televiziune, unele prezentate cu camere de filmat de la fața locului.

Mai mult, o nouă practică este în curs de extindere, aceea a persoanelor vizate de anumite dosare ca suspecți sau martori și care sunt efectiv săltate direct din stradă, de la evenimente publice chiar, deși nu au fost niciodată citate sau nu li s-a solicitat niciodată să se prezinte în fața procurorilor pentru declarații.

Această tehnică, vizibil una de intimidare, nu are nimic în comun cu actul de justiție, mai ales că persoanele ridicate cu ajutorul mascaților, încătușate în stradă nu sunt surprinse nici în flagrant și nici nu reprezintă un pericol public, ci, de foarte multe ori, sunt oameni cunoscuți opiniei publice, angajatori români ori antreprenori, a căror singură vină este că cineva le-a menționat numele într-o declarație, un denunț sau de ce nu, uneori, poate chiar delațiune.

În tot acest context, nu este surprinzătoare decizia luată pe 24 ianuarie a acestui an în plenul Consiliului Superior al Magistraturii, precum și în Înalta Curte de Casație și Justiție, care au hotărât să sesizeze ministrul Justiției pentru inițierea unui proiect de act normativ de modificare a noului Cod de procedură penală, Legea nr.134/2010 cu o serie de propuneri punctuale pentru a îmbunătăți sistemul judiciar.

În calitate de deputat liberal al Parlamentului României, dar și de cetățean al acestei țări, mă simt obligat să vă solicit clarificări cu privire la o serie de chestiuni, precum: care este procedura instituțională prin care mass-media sunt anunțate selectiv de acțiunile de percheziție ale departamentelor aflate în subordinea dumneavoastră.

Revenind strict la perchezițiile de duminică, 1 februarie 2015, vă rog să-mi explicați ce măsuri speciale au impus această acțiune care, dacă s-ar fi derulat peste 24 de ore, adică luni sau înainte cu 24 de ore, adică sâmbătă, nu mai prezenta nevoia spargerii ușilor sediilor societăților vizate. Nu este cumva vorba despre exces de putere?

Dumneavoastră, prin funcția pe care o dețineți, conștientizați faptul că prin acțiunile la care face referire prezenta interpelare, firmele respective sunt condamnate înainte de a se pronunța, așa cum este normal, justiția? Mai mult, de a doua zi, sunt sigur că nicio bancă nu va mai credita aceste companii, iar beneficiarii lor vor avea mari reticențe în a mai lucra cu ele.

Aceste acțiuni vor paraliza activitatea societăților comerciale. Nu mai vorbesc de cele câteva mii de locuri de muncă pe care le generează la orizontală, subcontractori, prestatori, parteneri, furnizori de materiale și așa mai departe.

Care este poziția instituției pe care o conduceți în raport cu aceste eventuale abuzuri care vizează societăți comerciale cu activitate îndelungată și care, înainte de a ajunge în fața Justiției, sunt deja etichetate și condamnate de opinia publică mulțumită informațiilor scurse din dosare.

În final, doresc să-mi reiterez aprecierea pentru acțiunile judiciare continue pentru lupta anticorupție, contra evaziunii fiscale și fraudei și pentru toate eforturile pe care structurile pe care le conduceți și ale instituțiilor subordonate dumneavoastră le fac pentru a aplica litera legii, considerând însă că în aceste acțiuni, eventualele excese, practicile de tip tele-justiție și tele-condamnare, ar trebui să fie eliminate din sistem, astfel încât să fie asigurată și protejată prezumția de nevinovăție, conform art.23 alin.(11) din Constituția României. Menționez că solicit răspuns în scris și oral, în termenul prevăzut de lege.

Cu stimă, deputat Mircea Dolha.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule deputat.

Ați văzut că v-am lăsat s-o prezentați, din punctul meu de vedere trebuia să vă încadrați, că în regulament am stabilit prezentarea pe scurt. Dumneavoastră ați expus toată...

Mergem mai departe.

Doamna deputat Carmen-Eleonora Hărău - două interpelări depuse.

Doamna deputat Elena Uioreanu, o interpelare.

Domnul deputat Răzvan Horia Mironescu, o interpelare depusă.

Domnul deputat Cristian Buican, două interpelări.

Doamna Camelia-Margareta Bogdănici, patru interpelări.

Domnul Mircea Man, o interpelare depusă.

Domnul deputat Ion Melinte, o interpelare depusă.

Domnul deputat Victor Paul Dobre, o interpelare.

Doamna Elena Cătălina Ștefănescu, o interpelare depusă.

Domnul Iuliu Nosa, o interpelare.

Domnul Ioan Stan, o interpelare depusă.

Domnul deputat Andrei-Valentin Sava, o interpelare depusă.

Domnul deputat Flavius-Luigi Măduța, o interpelare depusă.

Doamna deputat Gabriela Podașcă, o interpelare.

 
Video in format Flash/IOS   Sorin-Avram Iacoban

Domnul deputat Sorin-Avram Iacoban. Vă rog, domnule deputat, ați depus trei interpelări. Vă rog, prezentați pe scurt subiectul la una dintre aceste interpelări.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Precizez pentru stenogramă că am depus trei interpelări și o întrebare. O interpelare care vizează securitatea României ca stat de graniță în NATO, o interpelare privitor la situația autostrăzii Est-Vest, Ungheni-Iași-Târgu Mureș și o interpelare adresată domnului ministru Robert Marius Cazanciuc privitor la respectarea drepturilor omului în penitenciarele din România, raportat la standardele CEDO.

Domnule ministru,

În luna februarie 2015 am înaintat o interpelare către ministerul pe care-l conduceți, cerând date cu referire la felul în care vede Ministerul Justiției o reformă în domeniul execuțional penal, anume respectarea drepturilor celor condamnați. Insistam în interpelarea anterioară pe faptul că România a fost condamnată în dese rânduri datorită nerespectării standardelor CEDO în materia drepturilor condamnaților, concretizând astfel problema că indicele de ocupare a penitenciarelor este pe undeva peste 150%, raportat la spațiul minim de 4 metri pătrați necesari fiecărui deținut. Mai mult, în unele penitenciare, indicele de ocupare este peste 200%, așa cum rezultă și din raportul anual publicat de Administrația Națională a Penitenciarelor. Cu alte cuvinte, România este în deficit cu aproximativ 11 mii de locuri, ceea ce ar însemna, pentru respectarea standardelor CEDO, un număr de minimum 8 penitenciare noi.

Din informațiile strânse între timp, am aflat că ministerul avea în plan construirea a două penitenciare noi în zona de sud a țării, deci dacă facem o raportare la domiciliul celor condamnați, vom vedea că în majoritate aceștia domiciliază în județele Moldovei.

În altă ordine de idei, nu am reușit să găsim o statistică pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor, de unde să rezulte care sunt cheltuielile pe fiecare deținut în parte și apoi defalcat pe diferite categorii ca: îmbrăcăminte, învățământ, hrană, reintegrare socială, servicii religioase, deși acestea sunt informații publice.

Mai mult, am aflat că sumele alocate pe fiecare deținut sunt diferite de la un penitenciar la altul, fără o justificare în prealabil legală. Nu am găsit lămuriri nici la problema schemei de personal, dacă aceasta este făcută raportat la numărul deținuților conform standardelor CEDO sau la propria legislație în vigoare sau dacă această schemă vizează numărul real, indicele de ocupare în fapt pentru fiecare penitenciar.

Din raportul anual publicat de penitenciarul Iași am văzut că instituția amintită, deși are un deficit mare de personal, a fost nevoită să renunțe la încă 47 de posturi, în baza unei ordonanțe care ulterior a fost declarată neconstituțională, după știința mea. Deși declarată neconstituțională, ordonanța își produce în continuare efecte, personalul disponibilizat nefiind încadrat din nou în schema de personal. Raportat la penitenciarele din zona Moldovei, cu excepția penitenciarului spital, am aflat că este un deficit major de personal medical calificat, doi medici neputând să acopere necesitățile medicale din opt județe. Mai mult, se pare că cei doi medici aparțin de același penitenciar, și anume penitenciarul din Iași.

Și nu în ultimul rând, din informațiile publice care se regăsesc în format electronic, nu am reușit să determinăm faptul dacă se asigură condiții de hrană speciale pentru bolnavii confirmați cu boli cronice care necesită regim alimentar și pentru deținuții de alte confesiuni religioase cărora le este interzis consumul de anumite alimente.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să aveți amabilitatea să răspundeți la următoarele întrebări:

Care sunt cheltuielile pe fiecare deținut în parte, pe zi și pe lună, defalcate pe următoarele categorii: cheltuieli de hrană, cheltuieli cu îmbrăcămintea, cheltuieli cu medicamentația, cheltuieli cu serviciul religios, cheltuieli cu reintegrarea socială, cheltuieli de învățământ?

Vă rugăm să ne precizați la acest punct dacă sumele sunt aceleași pentru fiecare penitenciar în parte și, dacă nu, care sunt aceste sume pentru fiecare din penitenciarele pe care le administrați.

Întrebarea nr. 2. În funcție de ce criterii este făcută schema de personal? În funcție de numărul de deținuți, conform dispozițiilor legale, sau în funcție de numărul real de deținuți din penitenciare?

Vă rugăm ca la acest punct, pentru fiecare penitenciar în parte, să ne precizați numărul de deținuți, numărul de personal care își desfășoară activitatea la penitenciar și raportul deținut contra personal.

La acest raport vă rugăm să vă raportați la personalul care se ocupă și de paza și de ordinea din penitenciar.

Întrebarea nr. 3. Câte penitenciare sunt vizate a fi construite în următorii trei ani, în ce zone concret determinate și dacă la propunerea zonei în vederea construirii penitenciarului s-a avut în vedere și statistica domiciliului deținuților sau doar anumite interese de ordin financiar.

Vă rugăm la acest punct să ne prezentați o statistică cu domiciliile celor deținuți în fiecare județ al țării.

Întrebarea nr. 4. Dacă disponibilizările din domeniul penitenciarelor au avut la bază un act normativ declarat ulterior neconstituțional? Dacă da, de ce nu se revine la schema inițială de personal, cunoscut fiind faptul că efectele unui act normativ declarat neconstituțional nu se mai pot produce.

Întrebarea nr. 5. Dacă se pot asigura condiții de alimentație pentru toți cei cu boli cronice care necesită regim sau pentru cei de o confesiune religioasă care au interdicție față de consumul anumitor alimente, dacă sunt cheltuieli suplimentare pentru aceasta sau dacă cheltuielile necesare se desprind din totalul cheltuielilor cu privire la hrana deținutului.

Solicităm răspuns scris și oral, în temeiul prevăzut de lege, răspuns pe fiecare punct în parte, cu posibilitate de conectare a celor două interpelări cu obiectiv similar adresate dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Deputat de Iași, Sorin-Avram Iacoban.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule coleg.

Revin cu rugămintea de a vă uita în regulament, unde spune că se prezintă pe scurt obiectul. În momentul în care vi se dă răspunsul, atunci le putem dezvolta, domnule coleg. Oricum, ele sunt pe site și sunt înaintate ministrului respectiv.

 
Video in format Flash/IOS   Andrei Daniel Gheorghe

Următorul coleg, domnul deputat Andrei Gheorghe Daniel. Două interpelări depuse.

Vă rog, domnule deputat. Pe scurt, prezentați una dintre ele. Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Voi prezenta o interpelare care se adresează domnului ministru Ioan Rus, ministrul transporturilor și domnului Narcis Ștefan Neaga, director general al CNADNR.

Această interpelare provine în urma unei grave neglijențe care își are originea în timpul guvernării Boc și a fost apoi perpetuată în timpul guvernării Ponta și ca o rezolvare la această situație deosebit de gravă care se întâlnește pe Drumul Național 1, la ieșirea din București.

Obiectul interpelării mele este: Montarea unui apărător de sens pe Drumul Național European 1, sectorul de drum cuprins între km 12 și 16,5, pe raza localității Otopeni.

Foarte pe scurt o voi prezenta acum.

Domnule ministru al transporturilor Ioan Rus, domnule director general al CNADNR, Narcis Ștefan Neaga, în urma sesizărilor venite din partea cetățenilor din raza orașului Otopeni, sesizări confirmate printr-o adresă a Poliției orașului Otopeni, adresă pe care o anexez, a rezultat necesitatea ca pe Drumul Național European 1, sectorul de drum cuprins între km 12 și 16,5, pe raza localității Otopeni, să fie imperios necesară montarea unui apărător de sens pentru împiedicarea traversărilor neregulamentare și eliminarea pătrunderilor pe sensul opus de mers.

Astfel, se va reduce considerabil pericolul apariției unor incidente rutiere care să ducă la pierderi de vieți omenești sau la rănirea unor pietoni sau automobiliști (menționez faptul că în perioada 01.01.2009 - 31.12.2014, au avut loc 109 accidente rutiere, soldate cu 18 persoane decedate, 35 de persoane rănite grav și 98 de persoane rănite ușor) fără a mai aduce aminte de pagubele directe și indirecte rezultate din avarierea automobilelor sau din blocarea fluxului rutier spre și dinspre Aeroportul Internațional "Henri Coandă" Otopeni.

Atrag atenția, cu respectul cuvenit, că CNADNR a primit solicitări în acest sens din partea Poliției orașului Otopeni, în 2011, 2013, 2014 și 2015, în număr de patru, fără a lua măsuri în acest sens. Voi considera în mod direct responsabile pentru amânarea montării unui separator de sens atât conducerea Ministerului Transporturilor, cât și pe cea a CNADNR, iar în cazul în care această operațiune va mai fi amânată sine die, pagubele și victimele unor viitoare accidente, rezultate din lipsa acestui separator, voi considera că sunt în răspunderea directă a dumneavoastră, domnule ministru și domnule director general.

Vă solicit răspuns în scris.

Cu deosebit respect, deputat PNL Daniel Gheorghe.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Și eu îți mulțumesc, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS   Ion Marocico

Următorul este domnul deputat Ion Marocico, care are depuse două interpelări.

Vă rog, domnule deputat, pe scurt, prezentați obiectul la una din ele. Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Ion Marocico:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Interpelarea adresată domnului Mihai Sorin Grindeanu, ministrul pentru societatea informațională.

Stimate domnule ministru, vă solicit sprijin pentru găsirea unei soluții la situația cu care se confruntă locuitorii din localitățile Lupcina, Măgura, Costileva de jos și Ploscii din județul Suceava, care mi-au adus la cunoștință faptul că în zonă se înregistrează probleme tehnice majore referitoare la calitatea semnalului de telefonie mobilă, manifestate prin întreruperi ale apelurilor sau chiar imposibilitatea efectuării acestora.

Primăria comunei Ulma a întocmit mai multe tabele ce cuprind aproximativ 600 de persoane care solicită rezolvarea acestei probleme și care își exprimă totodată disponibilitatea de a se abona la rețeaua de telefonie mobilă care va acoperi zona.

Menționez că în localitățile mai sus amintite nu există rețea de telefonie fixă, putând fi recepționate semnale foarte slab, doar la rețeaua de telefonie mobilă gestionată de SC Orange România.

Având în vedere cele de mai sus, vă rog, stimate domnule ministru, să aveți amabilitatea de a face diligențele necesare pentru identificarea unei soluții pentru ca locuitorii din localitățile menționate mai sus să beneficieze de serviciile de telefonie mobilă.

Vă mulțumesc.

Vă solicit răspuns în scris.

Deputat Ion Marocico.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Următorul coleg este domnul deputat Ion Șcheau, care are depusă o interpelare.

Următorul este domnul deputat Marian Ghiveciu.

Domnul deputat Dan-Ștefan Motreanu are o interpelare.

Domnul deputat Ovidiu-Ioan Dumitru, o interpelare.

Domnul deputat Mircea-Cornel Sămărtinean, o interpelare depusă.

Doamna deputat Luminița-Pachel Adam are o interpelare.

Domnul deputat Bogdan Diaconu, cinci interpelări depuse.

 
Video in format Flash/IOS   Grigore Crăciunescu

Domnul deputat Grigore Crăciunescu. Vă rog, domnule deputat, aveți o interpelare. Pe scurt, vă rog să o prezentați.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Grigore Crăciunescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea se adresează Ministerului Educației, domnului ministru Sorin Cîmpeanu.

Stimate domnule ministru, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie Cantacuzino are în acest moment conturile blocate de către debitori, ceea ce face ca activitatea să fie oprită.

Dacă nu vor fi asigurate resurse pentru punerea în funcțiune a unităților de producție și resurse pentru plata salariaților din institut, institutul nu va mai funcționa.

În anul 2006 secțiile de producție și dezvoltare au fost restructurate printr-o investiție de mică amploare, printr-un proiect de urgență care a fost aprobat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiectul trebuia să se deruleze în perioada 2006 - 2009. Nefinalizarea acestor investiții a dus la suspendarea autorizației de funcționare în anul 2010. Proiectul a continuat sporadic să fie finanțat, prin preluarea altor proiecte de către BIRD, fiind finalizat în 2012.

Guvernul României a alocat 8 milioane de lei, ce nu au putut fi cheltuiți în anul 2014, datorită timpului scurt pentru utilizarea banilor. Până în prezent au fost cheltuite 10 milioane de euro și mai sunt necesare aproximativ 2 milioane de euro.

Întrebare. Când vor fi alocate sumele necesare pentru finalizarea investițiilor la Institutul Cantacuzino?

2) Când se va relua activitatea de producere a vaccinurilor gripale la Institutul Cantacuzino.

Și 3). Din ce fonduri se va asigura finanțarea acestor investiții?

Solicit răspuns scris. Grigore Crăciunescu, deputat de Iași.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Sorin Constantin Stragea, o interpelare depusă scris.

Domnul deputat Mihai Sturzu, o interpelare.

Domnul deputat Ioan Bălan, o interpelare depusă.

Domnul deputat Nicolae Păun, o interpelare.

 
Video in format Flash/IOS   Liviu Laza-Matiuța

Domnul deputat Liviu Laza-Matiuța, o interpelare. Vă rog, domnule deputat, să o prezentați pe scurt.

Și urmează ultima, doamna deputat Varga Lucia-Ana.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Liviu Laza-Matiuța:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doresc să adresez o interpelare domnului ministru Bănicioiu Nicolae.

Obiectul interpelării: Exodul medicilor.

Exodul medicilor este una dintre cele mai îngrijorătoare probleme ale sistemului sanitar românesc. România a rămas țara din Uniunea Europeană care alocă cei mai puțini bani pentru sănătate, medicii români continuând să aibă cel mai mic salariu din Uniunea Europeană. Astfel, până în acest moment, un număr de peste 15.000 de medici au ales să profeseze în țările unde li se asigură un venit decent.

Vă rog să-mi comunicați strategia ministerului pe care îl conduceți pentru soluționarea acestei probleme și care sunt măsurile pe care le veți întreprinde pentru creșterea salariilor personalului din sistemul sanitar, astfel încât de investiția făcută de către statul român în școlarizarea personalului medical să beneficieze și cetățenii români.

Solicit răspuns scris.

Deputat PNL de Bihor, Liviu Laza-Matiuța.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS   Lucia-Ana Varga

Următoarea, doamna deputat tot de Bihor, Varga Lucia-Ana.

Vă rog, doamnă deputat.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Lucia-Ana Varga:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Voi depune șase interpelări, cu trei teme și am să citesc una dintre interpelări. Celelalte se referă la exploatarea gazelor de șist prin fracturare hidraulică și sunt adresate domnului ministru Andrei Gerea, ministrul energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri și doamnei ministru al mediului, Grațiela Gavrilescu. Celelalte trei sunt adresate domnului ministru al sănătății, Nicolae Bănicioiu, domnului ministru al mediului, Grațiela Gavrilescu și domnului ministru al agriculturii, domnul Daniel Constantin, și se referă la introducerea pe piață a organismelor modificate genetic. Și cea de-a șasea interpelare se referă la acțiunile în constatare a neîndeplinirii obligațiilor declanșate de Comisia Europeană împotriva României și este adresată doamnei ministru al mediului, apelor și pădurilor, doamnei Grațiela Gavrilescu.

Stimată doamnă ministru, conform raportului privind activitatea de reprezentare a României înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene și a Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb, datat 31 decembrie 2014, pentru domeniul mediu există 10 acțiuni ce privesc incompatibilitatea normelor juridice naționale cu legislația Uniunii Europene sau cazuri de aplicare incorectă a dreptului Uniunii Europene și 19 acțiuni ce privesc neîndeplinirea obligației de comunicare a măsurilor naționale de transpunere.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să ne răspundeți la următoarea întrebare:

Ce măsuri ați întreprins pentru soluționarea fiecăreia dintre cele 29 de acțiuni pentru domeniul mediu, prezentate de Raportul privind activitatea de reprezentare a României înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene și a Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb?

Menționez că solicit răspunsul dumneavoastră în scris și oral.

Lucia Varga, deputat PNL de Bihor.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, doamnă deputat.

 
Video in format Flash/IOS   Mihai Tararache

Și ultimul deputat din această seară care adresează o interpelare este domnul deputat Mihai Tararache.

Vă rog, domnule deputat, pe scurt prezentați.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Tararache:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Am mai multe interpelări. Prima dintre ele este adresată ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, domnul Nicolae-Liviu Dragnea.

Tema este reabilitarea Cazinoului din Constanța.

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Așa cum bine cunoașteți, de ani de zile avem un monument, simbol al Constanței, lăsat în paragină de către administrația locală constănțeană, celebra administrație locală Mazăre. Este, în același timp, un monument al României care, de peste 10 ani de zile se zbate într-o stare de degradare care nouă, tuturor, nu ne face cinste.

După cum bine știți, anul trecut, la dezbaterile pe bugetul pentru anul 2015, am propus amendarea Legii bugetului prin alocarea de fonduri necesare reabilitării acestui edificiu, simbol al Constanței. Ați promis atunci, domnule ministru, că reabilitarea Cazinoului este inclusă în prioritățile Companiei Naționale pentru Investiții, care se află în subordinea ministerului pe care îl conduceți, motivând că nu este nevoie ca finanțarea să fie inclusă în lege.

Săptămânile trecute, reprezentanții primăriei Constanța au anunțat că procedurile pentru reabilitarea Cazinoului au demarat. Pentru că eu, unul, nu mai am încredere și cei mai mulți dintre constănțeni nu mai au încredere în ceea ce spun reprezentanții primăriei Constanța și avem toate motivele, pentru că ani de zile, cel puțin în această adevărată dramă a orașului, am fost mințiți și au fost tărăgănate toate aceste lucrări la Cazinou, vă adresez, domnule ministru, următoarele întrebări: 1. Când a fost semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea Cazinoului? 2. Care este suma necesară reabilitării acestui edificiu? 3. Care sunt etapele acestui proces? 4. Care sunt termenele pentru aceste etape? 5. Care este termenul pe care îl estimați pentru începerea lucrărilor? 6. Care este termenul pe care îl estimați pentru finalizarea lucrărilor? Și ultima întrebare: Care este și care va fi destinația Cazinoului?

Vă adresez, domnule ministru, toate aceste întrebări, pentru că, așa cum bine știm și pentru buna informare a publicului, din 2011 până în 2013 Cazinoul a fost în administrarea ministerului pe care astăzi îl conduceți și l-ați condus și jumătate din timpul cât a stat la minister această clădire simbol a Constanței și a României.

Rugămintea mea și a tuturor constănțenilor este să faceți toate eforturile pentru ca acest edificiu reprezentativ pentru noi toți și pentru România să fie în sfârșit reabilitat, pentru că alții și-au bătut joc destul de el.

Solicit răspuns scris și oral, în termenul prevăzut de lege.

A doua interpelare, tot pe scurt, este adresată ministrului sănătății...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Obiectul, domnule coleg. Numai obiectul!

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Tararache:

Da. E numai o frază și două întrebări, domnule președinte de ședință.

A doua interpelare este adresată ministrului sănătății, domnul Nicolae Bănicioiu și tema este Secția de pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Așa cum bine știți, Spitalul Județean Constanța, de când a fost preluat de către consiliul județean, a fost protagonistul a numeroase scandaluri, generate de incompetența și jaful importat de la instituția căreia i se subordonează. Cel mai recent este cel de la secția de pediatrie, unde foarte multe mămici au semnalat condițiile insalubre, aproape inumane, aș putea spune, în care sunt tratați copiii în această secție. Mărturiile multora dintre ele au cutremurat întreg orașul, toate acestea reprezentând realitatea sumbră în care se află astăzi spitalul și modul cum este administrat.

Când vorbim despre actul medical, vorbim despre viața oamenilor, care trebuie să primeze. Când actul medical și managementul acestuia sunt expresia indolenței și incompetenței, acestea pot fi catalogate, fără drept de echivoc, drept crime. Cu viața oamenilor, dragi colegi, nu ne putem juca!

Acuzațiile la adresa managementului Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța sunt multiple, mărturiile oamenilor, de asemenea.

Eu am primit numeroase plângeri în ceea ce privește spitalul, secția de pediatrie, condițiile și practica actului medical de acolo. De la epidemia de enterocolită reclamată, la puricii care pot fi contractați de copii, la alte boli contractate în spital, unde mergem să ne facem bine, la indolența personalului medical atunci când nu primesc șpagă, la condițiile insalubre ale camerelor și ale toaletelor, toate aceste aspecte sunt reclamate de către mămicile, nu puține, care pur și simplu au fost șocate și oripilate de condițiile în care copiii lor sunt tratați.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, sintetizați!

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Tararache:

Și întrebările, domnule președinte.

Managementul spitalului a dat vina, ca de obicei, pe fondurile insuficiente alocate.

De aceea, domnule ministru, vă întreb:

1. Dacă ați fost informat de către conducerea SJCU Constanța care este suma necesară reabilitării secției de pediatrie?

2. Dacă da, când veți aloca această sumă sau ce sumă veți aloca?

Și, domnule ministru, în calitate de deputat de Constanța, vă solicit să trimiteți corpul de control al ministerului la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru a identifica și a remedia gravele deficiențe cu care se confruntă spitalul, pentru că problemele nu sunt numai la această secție și să luați măsurile care se impun, chiar și demiteri, pentru că nu ne putem juca cu viața oamenilor la nesfârșit.

Solicit răspuns scris.

Vă mulțumesc.

Deputat de Constanța, Mihai Tararache.

Și mai am încă trei interpelări pe care le voi depune la secretariat. Una se referă la Teatrul Național de Operă și Balet "Oleg Danovski", cealaltă se referă la faptul că ISJ Constanța tolerează încălcarea legii și ultima interpelare se referă la problemele pe care le întâmpină drumul Năvodari - Mamaia și reabilitarea acestuia.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Cu aceasta, declar închisă ședința noastră de astăzi. Vă aștept, stimați colegi, mâine dimineață la ora 8,30 la sesiunea dedicată declarațiilor politice.

Mulțumesc.

 
       

Ședința s-a încheiat la ora 17,53.

 
       

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 14 avril 2021, 23:55
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro