Maria-Andreea Paul
Maria-Andreea Paul
Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.16/23-02-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 16-02-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 2015

  1. Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  
    1.1 Maria-Andreea Paul

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

În ordinea înscrierilor... da, vă rog, doamna deputat Paul, vă rog.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Maria-Andreea Paul:

Mulțumesc mult pentru că acceptați intervenția mea înaintea colegilor.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am mai multe interpelări, dar mă voi rezuma la prezentarea a două dintre ele. Prima are ca temă asigurarea de microbuze pentru școlarii din localitățile Bixad și Bătarci din județul Satu Mare și este adresată Ministerului Educației și Cercetării Științifice, respectiv Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Domnilor miniștri, supun atenției dumneavoastră problema lipsei asigurării transportului către școală al elevilor din comunele Bixad și Bătarci din județul Satu Mare.

Au fost înregistrate mai multe solicitări în acest sens în anii 2013 și 2015. De pildă, comuna Bixad a atras atenția asupra acestei probleme încă din anul 2013 prin sesizarea cu nr.1230 și în anul 2014 prin sesizarea cu nr.2463. Comuna Bătarci a semnalat această disfuncționalitate în anul 2014 prin sesizarea cu nr.1641. Atașat, găsiți solicitările din comunele Bixad, respectiv Bătarci.

Ținând cont de cele expuse mai sus, vă rog să-mi comunicați: 1. care este stadiul rezolvării solicitărilor din comuna Bătarci privind transportul a peste 100 de elevi; 2. care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru a rezolva problema elevilor, a peste 120 de elevi din comuna Bixad; 3. câte localități din țară se confruntă cu lipsa asigurării transportului elevilor; 4. ce demersuri aveți în vedere ca la începutul noului an școlar 2015-2016 problema transportului elevilor să fie rezolvată în toate comunele din România.

A doua interpelare adresează Ministerului Sănătății următoarea problemă: discriminarea salarială între medici, în funcție de unitatea sanitară.

Stimate domnule ministru,

Supun atenției dumneavoastră petiția înaintată la cabinetul parlamentar din Negrești - Oaș, cu privire la situația medicilor din spitalele orășenești care se confruntă cu o discriminare din punct de vedere salarial față de cei din spitalele județene. Aceste discrepanțe constituie o încălcare a drepturilor omului, precum dreptul la egalitatea de șanse și nu numai. Mai mult, lipsa de motivare corespunzătoare duce la exodul medicilor și, prin urmare, la o scădere a calității sistemului sanitar. Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice enunță principiul echității și al egalității, dar și realizarea unei ierarhii salariale în funcție de cunoștințe, experiență, precum și în funcție de complexitatea, creativitatea și diversitatea activităților. Însă salarizarea personalului medical din spitalele orășenești și municipale nu respectă aceste principii.

Din analiza nivelului salariilor medicilor, constatăm că la aceeași vechime și același grad profesional, medicii din spitalele orășenești sau municipale sunt remunerați comparativ cu cei din spitalele județene cu aproximativ 15 procente mai puțin în cazul medicilor primari și cu 10 la sută mai puțin în cazul medicilor specialiști.

De asemenea, un medic specialist angajat al unui spital orășenesc are un salariu mai mic chiar și decât cel al unui asistent medical cu studii superioare din cadrul unui spital județean, diferența fiind, în cazul Satu Mare, de 7 procente.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să-mi comunicați măsurile pe care le veți dispune. Aștept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată.

Citesc doar temele următoarelor interpelări. Cea adresată Ministerului Afacerilor Interne, al Dezvoltării Regionale și Ministerului de Finanțe. Tema pe care o ridic în următoarea interpelare ține de Hotărârea de Guvern nr.14/2015 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor de echilibrare din cota de 18,5% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, care dezavantajează foarte multe localități în județul Satu Mare dintre care menționez Bixad, Odoreu, Botiz, Certeze, Foieni, Halmeu, Medieșu Aurit, Păulești, Turț, Retiș, precum și orașele Carei, Negrești-Oaș și municipiul Satu Mare.

O altă interpelare este adresată Ministerului Educației și Cercetării Științifice care ridică tema introducerii disciplinei educație pentru sănătate în curricula școlară ca disciplină obligatorie la propunerea Direcției de sănătate publică Satu Mare care mi-a fost trimisă la cabinetul parlamentar.

Următoare întrebare parlamentară este adresată Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, cu problema legată de recuperarea alocațiilor financiare nerambursabile acordate în cadrul Programului Start pentru cheltuieli neeligibile, așa cum a semnalat raportul Curții de Conturi.

Următoarea temă este adresată aceluiași minister și e legată de recuperarea ajutoarelor de minimis acordate ilegal cu finanțare de la bugetul de stat, conform aceluiași raport al Curții de Conturi.

Ministerului Educației și Cercetării Științifice îi ridic problema neconcordanței competențelor dobândite în școală față de cerințele de pe piața muncii. Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale îi adresez tema legată de recuperarea subvențiilor utilizate ilegal pentru asigurarea culturilor agricole, conform raportului Curții de Conturi.

Ministerului Fondurilor Europene îi adresez o interpelare, largă, tehnică legată de slaba absorbție a fondurilor europene.

Ministerului Afacerilor Interne îi adresez o interpelare legată de gravele abateri ale primarului comune Călinești-Oaș, din județul Satu Mare în urma unui memoriu amplu anexat aici pe care l-am primit la Cabinetul parlamentar din Negrești-Oaș și ultima interpelare este adresată Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, legată de un proiect de promovare a turismului în Țara Oașului, care solicită acestui minister informații cu privire la oportunitățile de finanțare. Le atașez pe toate și le depun.

Vă mulțumesc foarte mult.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu mulțumesc doamnei deputat Andreea Paul.

Vă rog depuneți-le staffului tehnic, pentru că, acum, vă rog, pentru că nu erau depuse.

Mergem mai departe. Doamna deputat Raluca Turcan - 3 interpelări depuse în scris.

Următorul, domnul deputat Cornel-George Comșa - 4 interpelări depuse în scris.

Mai departe, doamna deputat Sanda-Maria Ardeleanu și doamna Raluca Turcan au împreună o interpelare care a fost depusă.

Domnii deputați Călin Matei, Florin Tătaru, Gheorghe Șimon, Nuțu Fonta au împreună o interpelare care a fost depusă.

Domnul deputat Ion Cristinel Marian are 5 interpelări depuse.

Domnul deputat Marian Neacșu are două interpelări.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 18 avril 2021, 5:24
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro