Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 25-03-2015

Ședința Camerei Deputaților din 25 martie 2015

7. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale (Pl-x 308 /2015). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 308/2015

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

7. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale. Are 8 amendamente admise, procedura este de urgență, caracterul - organic.

Inițiatorul? Nu dorește să ia cuvântul. Domnul Dușa este inițiator.

Din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională?

Domnule deputat, aveți cuvântul pentru a prezenta raportul. După care o să dau cuvântul și reprezentantului ministerului, pentru a-și spune punctul de vedere, fiind o inițiativă legislativă.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ion Răducanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

În baza Regulamentului Camerei Deputaților, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Ministerului Apărării Naționale, pentru a crea baza legală necesară constituirii unor structuri de conducere și de forțe care să fie puse la dispoziția NATO, pentru îndeplinirea misiunilor specifice.

Totodată, demersul legislativ propune modificări pentru reglementarea unor aspecte care vizează raporturile dintre structura de forță și comandamente, precum și posibilitatea Ministerului Apărării Naționale să asigure sprijin logistic.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Suntem prima Cameră sesizată. În urma dezbaterilor, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea acestei inițiative legislative, cu amendamentele admise, cuprinse în anexă.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Poziția Guvernului? După care vă dau cuvântul la dezbateri.

Video in format Flash/IOS

Doamna Otilia Sava (secretar de stat, Ministerul Apărării Naționale):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Demersul legislativ propune modificări pentru reglementarea unor aspecte care vizează raporturile dintre structura de forțe și comandamente, precum și posibilitatea ca Ministerul Apărării Naționale să asigure sprijin logistic comandamentelor, bazelor militare străine sau reprezentanțelor militare ale organizațiilor internaționale, înființate pe teritoriul României.

Ministerul Apărării Naționale susține promovarea acestei propuneri legislative.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Domnule deputat, cine vorbește în numele Grupului parlamentar al PNL?

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Modificarea legii și completarea ei constau practic în adaptarea structurilor noastre la gradul și nevoile actuale ale structurilor Nord-Atlantice.

Partidul Național Liberal susține această propunere legislativă și considerăm că aceste modificări în structura de organizare și funcționare a Ministerului Apărării Naționale sunt de natură a implementa o serie de principii fundamentale care stau la baza funcționării NATO. Astfel, problema constituirii unor structuri de forțe și de comandă care să fie puse la dispoziția NATO sunt în linia directoare pe care Partidul Național Liberal o susține.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Dezbateri generale? Dacă mai intervine cineva? Dacă nu...

Vă rog frumos, domnul doctor, este plăcerea mea, aveți cuvântul. Domnul deputat Ciuhodaru.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este un proiect legislativ cât se poate de actual, mai ales ținând cont de ceea ce se întâmplă în geopolitica zilelor noastre. Grupul nostru parlamentar va susține acest demers legislativ.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Intrăm pe amendamentele admise.

Primul amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al doilea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al treilea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al patrulea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al cincilea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al șaselea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al șaptelea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al optulea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Proiectul de lege merge la votul final. Are caracter organic.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și a altor acte normative...

Cred că l-am pus eu mai... 200, iertați-mă, da.