Plen
Ședința Camerei Deputaților din 29 aprilie 2015
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.77/08-05-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 29-04-2015 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 29 aprilie 2015

9. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 (PL-x 73/2015) (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 73/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991- PL-x/73/2015- procedură de urgență.

Îl invit pe domnul secretar de stat de la Ministerul Finanțelor să prezinte... Vă rog, domnule secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Domnul György Attila (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2014 s-au adus modificări Legii contabilității având în vedere necesitatea transpunerii în legislația națională a Directivei Uniunii Europene nr. 34/2013. În urma implementării noii reglementări s-au creat condiții pentru anumite avantaje și simplificări în contabilitatea agenților economici, și aici mă refer în special la posibilitatea întocmirii unui raport unic al administratorilor și a întocmirii unui singur raport al auditorului independent.

Susținem forma comisiei.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Viorel Ștefan, președintele Comisiei pentru buget, finanțe.

Vă rog, domnule președinte, prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei, comisia noastră a fost sesizată pentru examinarea, în fond, a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991.

În ședința din 1 aprilie 2015, plenul Camerei a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisie pentru o reexaminare și întocmirea unui nou raport, căreia îi dau citire acum.

Conform prevederilor art. 75 din Constituție, a art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul în ședința din 18 martie 2015. La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, precum și avizele favorabile primite de la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, respectiv Comisia pentru afaceri europene.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul transpunerii în legislația internă a Directivei 34/2013 a Uniunii Europene, precum și pentru crearea premiselor legale în vederea reducerii sarcinilor administrative ale entităților și a costurilor asociate contabilității și raportărilor contabile.

În urma reexaminării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare proiectul de lege, cu amendamentele admise prezentate în anexa nr. 1 și amendamentele respinse prezentate în anexa nr. 2, la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Din partea grupurilor parlamentare, Grupul PNL, domnul Ialomițianu, vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Grupul PNL din Camera Deputaților va vota pentru adoptarea acestor modificări la Legea contabilității. În primul rând, este vorba de transpunerea unor directive ale Uniunii Europene și era normal să se modifice Legea contabilității, dar sunt și alte motive destul de importante.

Sigur că se promovează mai mult principiul costului de administrare, adică situațiile financiare trebuie să fie elaborate în funcție de mărimea întreprinderilor și aici microîntreprinderile și întreprinderile mici vor înregistra o reducere substanțială a costului administrativ, dar se promovează și principiul calității informațiilor financiare care trebuie să fie publicate și să fie utilizate în decizii atât pentru conducerile întreprinderilor, cât și pentru utilizatorii externi.

Sigur, întreprinderile sunt grupate în întreprinderi mari, mijlocii, întreprinderi mici și microîntreprinderi și, în funcție de mărime, există obligația elaborării situațiilor financiare.

Reducerea costului administrativ se realizează și la întreprinderile care au obligația să-și consolideze conturile anuale prin întocmirea unui singur raport al administratorilor și al auditorilor. Mai mult decât atât, se introduce... adică se menține principiul opțiunii privind ținerea contabilității, poți să optezi pentru sisteme simplificate sau pentru sisteme complete. Mai mult decât atât, și la persoanele fizice autorizate există posibilitatea optării pentru sisteme de contabilitate în partidă dublă.

Este o continuare a activității Ministerului de Finanțe din 2011, când pentru întreprinderile mici și microîntreprinderi s-au introdus sisteme simplificate.

Din aceste motive, vom da un vot favorabil.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă la alte grupuri parlamentare vrea cineva să intervină? Nu.

Îl invit pe domnul președinte Viorel Ștefan să ne propună timp de dezbatere. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Trei minute, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Supun votului dumneavoastră timpul de trei minute, timp de dezbatere. Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

S-a încheiat.

106 voturi pentru, 4 abțineri și un vot împotrivă.

Intrăm pe raport.

Dacă la titlul legii sunt observații? Avem două amendamente respinse.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Preambul. Observații? Nu sunt. Adoptat.

La alin. (5) art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La alin. (2) al pct. 5 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La art. I pct. 11, alin. (3) al art. 29 se modifică și are următorul cuprins.

Domnul deputat Horga are un amendament.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

Mulțumesc, domnule președinte.

La art. I pct. 4, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins: în situațiile financiare consolidate anuale ale societăților comerciale trebuie să avem în vedere că această consolidare trebuie să prevadă doar societățile care sunt în perimetrul de consolidare al societății-mamă, pentru că celelalte societăți comerciale care nu intră în perimetrul de consolidare nu pot face obiectul consolidării în situațiile financiare. De aceea, eu am introdus această sintagmă "pentru societățile grupului aflate în perimetrul de consolidare al societății-mamă".

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Horga, care a fost respins la comisie.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

Cu 56 de voturi împotrivă, 2 abțineri și 49 de voturi pentru, amendamentul domnului Horga a fost respins.

Mai departe, la art. I pct. 14 alin. (3) al art. 33 se propune... și are următorul cuprins.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La ultimul articol, art. II, dacă sunt observații? Nu sunt observații. Adoptat.

Rămâne pentru sesiunea de vot final. Este o lege ordinară.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 24 august 2019, 12:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro