Lucia-Ana Varga
Lucia-Ana Varga
Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.96/29-05-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 25-05-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2015

5. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.  
    5.1 Lucia-Ana Varga
 
see:

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Doamna Varga Lucia, dacă doriți să mai readresați întrebarea? Aveți dreptul, conform regulamentului. Nu.

Din partea...

Domnul András Király, secretar de stat. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Király András György (secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării Științifice):

Mulțumesc frumos, domnule președinte de ședință.

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Ministerul Educației și Cercetării Științifice este preocupat de accesul și participarea la educație a principalelor grupuri educaționale vulnerabile, populația din mediul rural și zonele defavorizate, populația de etnie romă, copiii cu nevoi speciale de educație, alte grupuri vulnerabile, cum ar fi copiii instituționalizați, emigranți, copiii străzii, copiii seropozitivi.

Pentru încurajarea participării școlare și a reducerii abandonului, ministerul a dezvoltat un sistem de reglementări centrate pe aspecte specifice, a elaborat planuri naționale de incluziune socială și a pus în aplicare programe de intervenție destinate diferitelor grupuri țintă.

Măsurile și programele aplicate de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice sunt:

  1. Măsuri de intervenție directă asupra cauzelor și a efectelor fenomenului de neparticipare școlară, prin introducerea în legislație a Programului "A doua școală", la nivelul învățământului obligatoriu: organizarea clasei pregătitoare începând cu anul școlar 2012-2013 într-un mod mult mai flexibil; asigurarea de rechizite școlare gratuite pentru elevii din învățământul primar și gimnazial proveniți din grupuri dezavantajate; decontarea abonamentelor de transport emise de operatorii de transport; continuarea Programelor "Cornul și laptele", "Fructe în școli", "Școală după școală", "Bani de liceu", "EURO 200".
  2. Măsuri care vizează flexibilizarea structurii anului școlar, în funcție de condițiile locale de climă, relief și specificul ocupațiilor din zonă.
  3. Măsuri pentru stimularea participării la educație a copiilor și tinerilor de etnie romă, prin acordarea unui număr sporit de locuri subvenționate în învățământul superior, special destinate candidaților romi, precum și a unor locuri speciale la admiterea în licee: înființarea de clase/grupe în cadrul școlilor normale și a colegiilor pedagogice pentru formarea viitorilor învățători; elaborarea de programe, manuale și materiale auxiliare pentru limba romani și pentru istoria și tradițiile minorității romilor.
  4. Măsuri de protecție socială, în vederea facilitării accesului la educație al copiilor și tinerilor, prin gratuitatea învățământului, asigurarea de servicii și facilități instituționale, prin acordare de burse sociale, protecția socială a copiilor și a elevilor cu nevoi educative speciale, prin instituții adecvate.
  5. Programe de intervenție cu susținere financiară externă. Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în cadrul Strategiei naționale privind educația timpurie 2000, în perioada 2006-2015, implementează două proiecte, în scopul construirii sau reabilitării unor unități de învățământ preuniversitar, respectiv Proiectul de reformă a educației timpurii și Proiectul de educație timpurie incluzivă.

România contribuie activ la realizarea cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale, ET 2012, iar unul dintre obiectivele asumate pentru orizontul 2020 este reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, la un nivel sub 11,3%.

Pentru atingerea obiectivelor educaționale ale Strategiei Europa 2020 ministerul a elaborat strategia privind reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii.

Referitor la numărul copiilor care au abandonat școala în ultimii cinci ani, menționăm că Institutul Național de Statistică este instituția abilitată să ofere aceste informații.

Vă mulțumesc pentru întrebare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Doamnă deputat, vă rog. Un minut.

Video in format Flash/IOS

Doamna Lucia-Ana Varga:

Bună ziua!

Ori nu știe, ori nu răspunde ministerul. Am întrebat foarte clar: în ultimii cinci ani, câți copii abandonează școala în România? Și vreau să știu răspunsuri corecte, concrete, nu trimiteri la Institutul de Statistică, motiv pentru care voi relua interpelarea până când mi se va răspunde.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul... Mai vreți să comentați? Nu. Vorbiți la microfon, domnule deputat! Am închis, dar nu putem face așa, să vorbim unii cu alții, deci avem un regulament. Doamna a pus întrebarea, ministerul a răspuns, i-am dat înapoi replica, ministerul nu mai are nimic de răspuns. Reluați întrebarea de câte ori doriți.

Domnule deputat, nu vorbiți, veniți la microfon și invocați o procedură, ceva, nu vorbiți cu mine așa, că nu suntem la nuntă! Îmi pare rău să vă spun treaba aceasta!

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 20 avril 2021, 20:01
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro