Eugen Bejinariu
Eugen Bejinariu
Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.96/29-05-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 25-05-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2015

5. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.  
  5.2 Eugen Bejinariu
 
see:

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Domnul Bejinariu Eugen? Nu este în sală. Răspunde domnul secretar de stat Iulian Jugan la prima întrebare. Am înțeles că în locul doamnei Jugănaru.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Iulian Jugan (secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Cu privire la interpelarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 2138B, având ca subiect "Exploatarea materialului lemnos din județul Suceava", vă comunicăm următoarele:

Referitor la reglementarea activității de exploatare forestieră din punct de vedere al protecției mediului, menționăm următoarele:

APM Suceava nu a emis autorizații de mediu pentru activitățile de exploatare forestieră unităților industriale Holzindustrie - Sucursala Rădăuți, SC Egger România SRL și SC Egger Techologia SRL.

Masa lemnoasă folosită în procesul tehnologic al acestora este achiziționată prin participarea la licitațiile organizate, conform legii, de către administratorii/proprietarii de fond forestier la licitațiile organizate în acest sens.

Autoritatea de mediu, APM Suceava, emite autorizații de mediu pentru activitatea de exploatare forestieră - cod CAEN 0220, conform Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, numai firmelor care dețin un certificat valabil de atestare/reatestare emis de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră.

Referitor la poluarea aerului cu formaldehidă și pulberi de melamină, rezultate din activitatea unității SC Egger Techologia SRL, menționăm următoarele:

Activitatea acestei firme, fabrică de adezivi, este reglementată prin Autorizația Integrată de Mediu nr. 11 din 26 octombrie 2011, emisă de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Bacău, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare, revizuită în data de 15 ianuarie 2014, valabilă până în anul 2021.

Unitatea monitorizează poluanții specifici, respectiv formaldehida din emisiile provenite de la instalația Formox și de la instalația de producere a adezivilor și rășinilor de impregnare și, respectiv, pulberile de melamină din emisiile provenite de la silozul de melamină.

Frecvența de monitorizare a emisiilor în aer pentru parametrul formaldehidă la coșul aferent instalației de postcombustie catalitică - Instalația Formox este continuă, instalație proprie, și trimestrială, laborator acreditat.

Măsurătorile continue sunt efectuate cu ajutorul unui spectometru de tip Gasmet, iar valorile sunt afișate pe un panou electronic la poarta de acces în amplasamentul platformei industriale.

Frecvența de monitorizare a emisiilor în aer pentru parametrul formaldehidă la coșul aferent instalației de spălare a gazelor de la instalația de adezivi este trimestrială pentru parametrul pulberi melamină, la instalația de filtrare siloz melamină este anuală, măsurătorile fiind realizate de laboratoarele acreditate.

Nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor-limită de emisie stabilite prin autorizația integrată de mediu, la niciunul din cei doi parametri în decursul funcționării unității, așa cum dovedesc rapoartele de încercări emise de laboratorul acreditat. Totodată, rapoartele lunare de monitorizare transmise APM Suceava de către Societatea Egger Technologia SRL, cu rezultatele automonitorizării continue a formaldehidei la coșul instalației FORMOX indică menținerea în permanență a poluantului sub valoarea limită de emisie reglementată.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin instituțiile din subordine, depune eforturi în vederea îndeplinirii obligațiilor în ceea ce privește controlul conformării cu legislația din domeniu a instalațiilor și a activităților care constituie surse cu impact semnificativ asupra mediului, în general, și asupra calității aerului, în special, atât prin condițiile impuse în actul de reglementare, cât și prin controalele efectuate de personalul Gărzii Naționale de Mediu.

În ceea ce privește tăierea arborilor în scop industrial, precum și perioada contractată pentru exploatarea metrilor cubi de material lemnos, vă comunicăm că gestionarea pădurilor din țara noastră se realizează pe baza obligativității respectării regimului silvic, stabilit prin reglementări specifice. Acestea au tocmai scopul de a asigura îndeplinirea cu continuitate atât a funcției pădurii de a furniza masa lemnoasă necesară nevoilor economice și sociale ale societății noastre, cât și a celorlalte funcții de protecție - socială și de mediu.

Volumul de lemn posibil de recoltat în fiecare an de pe suprafețele forestiere se stabilește, în mod riguros, prin planurile de management, iar cel care provine din pădurile proprietate publică a statului, administrate de Regia Națională a Pădurilor, se vinde la licitațiile publice pe care le organizează în acest scop, inclusiv în județul Suceava.

În acest context, dorim să vă informăm că operatorii economici menționați nu mai achiziționează lemnul de la Regia Națională a Pădurilor pe baza contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă, care au expirat și nu mai sunt în vigoare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 21 avril 2021, 2:12
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro