Lucia-Ana Varga
Lucia-Ana Varga
Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.96/29-05-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 25-05-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2015

5. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.  
  5.3 Lucia-Ana Varga  
 
see:

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Doamna Varga, mai aveți o interpelare. Dacă doriți să mai completați ceva înainte? Nu. Dacă nu, tot domnul Jugan vă va răspunde.

La numărul 3, domnule secretar de stat, da? "Strategia de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung".

Video in format Flash/IOS

Domnul Iulian Jugan:

Da, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Iulian Jugan:

Strategia națională de management al riscului de inundații pe termen mediu și lung a fost elaborată în spiritul prevederilor Directivei 2007/60 a Parlamentului European și a Consiliului privind evaluarea și gestionarea riscurilor la inundații, costurile totale de implementare pentru perioada 2010-2035 fiind de aproximativ 17,5 miliarde de euro.

Principalele ministere implicate sunt: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Transporturilor și Ministerul Economiei.

Un rol determinant în activitatea de apărare împotriva inundațiilor și aplicarea măsurilor pentru gestionarea riscului la inundații și desfășurarea acțiunilor de prevenire, pregătire, operative și de intervenție, de reconstrucție, de reabilitare revine Administrației Naționale "Apele Române", instituție publică de interes național, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Măsura E din Planul de acțiune pentru implementarea strategiei prevede elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de management al riscului la inundații și a schemelor directoare.

Cerințele Directivei Inundații implementate până în prezent sunt etapizate astfel:

Într-o primă etapă se face evaluarea preliminară a riscului la inundații, respectiv identificarea inundațiilor istorice semnificative și a zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații, iar în etapa a doua: elaborarea hărților de hazard și de risc la inundații.

În vederea evitării și reducerii impactului negativ al inundațiilor, pe baza hărților de hazard și de risc la inundații, strategia prevede elaborarea planurilor de management al riscului la inundații.

Etapa de elaborare a acestor planuri de management al riscului la inundații se află în derulare și va fi finalizată în decembrie 2015.

Planurile de management al riscului la inundații iau în considerare aspectele relevante, cum ar fi: costurile și beneficiile, dimensiunile inundațiilor și itinerariile acestora și zonele care au potențialul de a reține apa din inundații, cum ar albiile majore cu retenție naturală, obiectivele de mediu din articolul 4 al Directivei 2000/60, gestionarea solului și a apei, planificarea spațiului, utilizarea terenurilor, conservarea naturii și infrastructura de navigație și portuară.

Planurile de management al riscului la inundații pot include și promovarea practicilor de utilizare durabilă a terenurilor, îmbunătățirea capacității de retenție a apei, precum și inundările controlate ale anumitor zone în cazul unor inundații.

La nivel european se pune tot mai mult accentul pe măsurile nestructurale și soluțiile de tip infrastructură verde, astfel fiind recomandate măsuri de management natural al inundațiilor, măsuri orientate pe creșterea capacității de stocare temporară a apei provenite din inundații și care, în același timp, pot furniza servicii pentru ecosisteme. Conceptul dezvoltat la nivelul Uniunii Europene poartă denumirea de Măsuri Naturale de Retenție a Apei.

Cerințele europene prevăd ca selectarea măsurilor structurale, măsurile tradiționale de gestionare a inundațiilor, respectiv lucrările de reabilitare a infrastructurii de apărare existente, investiții noi pentru construirea de baraje, diguri, regularizări cursuri de apă, să se bazeze în primul rând pe analiza cost-beneficiu, incluzând aici, în măsura în care este posibil, și evaluarea beneficiilor de mediu.

Pentru anul 2015, Administrația Națională "Apele Române" are aprobate fonduri pentru lucrări de prevenire a efectelor produse de inundații și reducerea dimensiunii acestora, prin:

Programul de gospodărire a apei. Are o valoare totală aprobată pentru anul 2015 de 571.700.000 de lei.

Valoarea totală a cheltuielilor aprobate pentru mentenanța lucrărilor hidrotehnice din administrare, prin Planul tehnic de întreținere și reparații la infrastructura de gospodărire a apelor, aproximativ 30% din Planul de gospodărire a apelor, reprezintă 174.700.000 de lei.

Sumele programate pentru activitatea de Plan tehnic sunt următoarele: în trimestrul I sunt planificate 38.400.000 de lei; în trimestrul al II-lea - 52.400.000 de lei; în trimestrul al III-lea - 52.400.000 de lei, iar în trimestrul al IV-lea - 31.500.000 de lei.

Coeficienții, procentele practic, alocate în anul 2015 pentru principalele activități din Planul tehnic sunt: pentru exploatare - 35%; pentru întreținere - 40%; reparații în regie proprie - 13%; întreținere și igienizări cursuri de apă, vorbim de cursuri neamenajate - aproximativ 12%.

În ceea ce privește obiectivele de investiții cuprinse în lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, valoarea totală aprobată pentru 2015 pentru investiții este de 82. 990.000 de lei, iar pentru construcții-montaj - 69.612.000 lei.

Fondurile asigurate prin Programul BDCE sunt de 20.274.000 de lei, respectiv 18.800.000 de lei, iar fondurile asigurate de la bugetul de stat sunt de 62.716.000 lei, respectiv 50.811.000 lei.

În ceea ce privește obiectivele de investiții cuprinse în lista obiectivelor de investiții cu finanțare prin Programul POS Mediu-Axa 5, aprobată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, vorbim de o valoare totală pentru anul 2015 de 986.852.000 lei pentru investiții, respectiv 708.895.000 lei pentru construcții și montaj.

În privința obiectivelor de investiții cuprinse în lista obiectivelor de investiții cu finanțare prin Programul FSUE, vorbim de o valoare totală la nivelul acestui an de 2.174.000 lei pentru investiții, respectiv 1 milion 828 mii de lei pentru construcții și montaj.

Fonduri asigurate de ABA Someș-Tisa, avem 415 mii lei, respectiv 305 mii lei, iar de ABA Siret - 1.759.000 lei, respectiv 1.522.000 lei.

Obiectivele de investiții cuprinse în lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii, aprobată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prevede o valoare de 17.932.000 de lei, vorbim de investiții, respectiv 14.267.000 lei, construcții și montaj.

Menționăm faptul că, pentru sumele alocate, administrațiile bazinale de apă au încheiate acte adiționale și grafice de eșalonare a lucrărilor, ce sunt urmărite lunar, în funcție de realizările raportate de constructori.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Doamnă deputat, vă rog, un minut.

Video in format Flash/IOS

Doamna Lucia-Ana Varga:

Îi mulțumesc domnului secretar de stat că mi-a dat un răspuns amplu, un răspuns care confirmă încă o dată subfinanțarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, atât de necesare implementării strategiei de management al riscului la inundații. Aceste sume se confirmă, sunt de șase ori mai mici decât necesarul a fi alocat, necesar eșalonat pe fiecare an, conform strategiei de management al riscului la inundații și nealocând aceste sume vom vedea la primele viituri afectate locuințele oamenilor și chiar puse în pericol viețile acestora. Cred că în al doisprezecelea ceas, poate la rectificare, ministerul să solicite fondurile necesare pentru implementarea acestor măsuri prevăzute în Strategia de management al riscului la inundații și să realizeze lucrări de apărare atât de necesare protejării populației.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Și eu vă mulțumesc, doamnă deputat.

Domnule secretar de stat, dacă mai aveți ceva de completat? Nu.

Mai sunt două interpelări la care s-a solicitat amânare.

Închidem ședința.

Vă mulțumesc, stimați colegi.

   

Ședința s-a încheiat la ora 17,27.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 20 avril 2021, 20:20
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro