Plen
Ședința Camerei Deputaților din 27 mai 2015
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.98/04-06-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 27-05-2015 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 27 mai 2015

17. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului (PL-x 122/2014) (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 122/2014

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

18. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, PL-x 122/2014.

Are caracter organic.

Din partea inițiatorilor? Vă rog, domnul deputat Crăciunescu, Grupul PNL.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Grigore Crăciunescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Această inițiativă legislativă este susținută de un număr de 20 de deputați, care aparțin tuturor grupurilor parlamentare.

Există, la această inițiativă legislativă, raport comun de adoptare de la Comisia pentru administrație publică și infrastructură și de la Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Stimați colegi,

Stema României simbolizează statul român național, suveran, independent, unitar și indivizibil.

Imaginile care compun stema evocă istoria unui popor, tradiția lui, dar au darul de a trezi sentimentul național.

În absența tradiției, demnității și identității naționale, libertatea și democrația sunt ramuri fără rădăcini.

Readucerea coroanei pe capul acvilei din stema țării are un rol moral, educativ și demonstrativ, pe de o parte, iar, pe de altă parte, dezbaterea publică asupra stemei naționale readuce în actualitate valorile și simbolurile pe care le reprezintă. Se cunosc acum mult mai bine proveniența lor istorică, relevanța lor actuală și idealurile la care fac trimitere.

Coroana de oțel din acvila de pe stema Regatului României a fost turnată din oțelul unui tun turcesc capturat în Războiul de Independență din anul 1877 și simbolizează caracterul național, suveranitatea și independența obținută prin jertfa și lupta străbunilor noștri.

Mai multe țări care au ca formă de stat republica au păstrat sau au repus coroana în componența stemelor lor.

În Europa, situația se prezintă astăzi altfel. Polonia a repus coroana pe stemă în 1990, Cehia - în 1992, Federația Rusă - în 1993, Bulgaria - în 1997, iar Serbia și Georgia - în 2004.

Această enumerare arată că parlamentele acestor țări au înțeles importanța și semnificația stemei și au decis să repună coroana pe acest simbol național.

Mai sunt și alte state europene care au ca formă de stat republica și care au coroana pe stemă - Albania, Austria, Croația, Finlanda, Malta, Muntenegru și San Marino.

Stimați colegi,

Este momentul să încheiem cu tot ceea ce a însemnat perioada comunistă și să ne asumăm trecutul și istoria adevărată.

Astăzi, prin votul nostru, punem încă o piatră la temelia noii democrații obținute cu sacrificii de sânge în iarna anului 1989.

Prin decizia pe care o vom lua astăzi în Parlamentul României privind repunerea coroanei pe capul acvilei, punem punct unei situații care ține de vechiul regim comunist și dovedim că ne integrăm în practica modernă a statelor europene.

Majestatea Sa Regele Mihai, în discursul ținut în Parlamentul României cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani, spunea foarte frumos: "Coroana Regală nu este un simbol al trecutului, ci o reprezentare unică a independenței, suveranității și unității noastre. Coroana este o reflectare a statului în continuitatea lui istorică și a națiunii în devenirea ei. Coroana a consolidat România prin loialitate, curaj, respect, seriozitate și modestie".

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul vicepreședinte al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Laurențiu Nistor, să prezinte raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.

Vă rog, domnule vicepreședinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Laurențiu Nistor:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului.

În temeiul dispozițiilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate pentru dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, trimis cu adresa PL-x 122 din 17 martie 2014, înregistrat sub nr. 4C/XI/290 din 18 martie 2014, respectiv sub nr. 4C/VI/85 din 17 martie 2014.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 10 martie 2014, în condițiile art. 75 alin. (2) teza a treia din Constituția republicată a României.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 228/7 februarie 2014, prin care precizează că Parlamentul este singurul în măsură să se pronunțe asupra adoptării acestei inițiative legislative.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observații și propuneri, conform avizului nr. 1080 din 7 octombrie 2013.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 1 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, în sensul ca acvila ce apare pe stema țării să fie încoronată.

Conform expunerii de motive, soluția legislativă preconizată este justificată prin necesitatea de a sublinia ideea de independență și suveranitate a statului român și a perioadei în care acestea au fost obținute ca reper de însemnătate crucială pentru statul român.

În conformitate cu prevederile art. 61-63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate.

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au dezbătut inițiativa legislativă în ședința din 3 martie 2015. Din totalul de 22 de membri ai comisiei au participat la ședință 20 de deputați.

La dezbateri, au participat, în calitate de invitați, în conformitate cu prevederile art. 54 și art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și domnul deputat Grigore Crăciunescu, de la Grupul parlamentar PNL, în calitate de inițiator al propunerii legislative, doamna Sirma Caraman, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au dezbătut inițiativa legislativă în ședința din 4 mai 2015. La dezbateri au fost prezenți 21 de deputați din totalul de 25 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

La dezbateri au participat, în calitate de invitați, în conformitate cu prevederile art. 54 și art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități și membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât, cu majoritate de voturi, un vot împotrivă și o abținere, adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu amendamentele admise, care sunt redate în anexe la raportul prezentat.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare? Grupul PSD, vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Acest act normativ modifică art. 1 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, în sensul în care se încoronează acvila de pe stema țării. Este vorba atât de acvila mare, de pe scutul principal, cât și de acvila mică, de pe stema Țării Românești.

Trebuie spus că, în 1991, Comisia de heraldică din cadrul Academiei Române a stabilit o stemă, adică refacerea vechii steme din 1921, fără însemnele regalității, pentru a fi mai neutră politic, potrivit acelor vremuri. Însă, între timp, s-a constatat că multe state, republici, au introdus în stema lor coroana regală. Astfel, s-a impus și la noi necesitatea ca stema României, care este elementul de individualitate al poporului român, să fie completată cu toate elementele heraldice care sunt specifice tradiției poporului român.

Astfel, acest proiect de lege impune însemnele coroanei regale purtate de Carol I, coroană care, așa cum spuneau și antevorbitorii mei, a fost confecționată din oțelul unui tun capturat în Războiul de Independență de la Plevna, din 1877, pe stema țării.

Este un proiect de lege prin care aducem o recunoștință veșnică celor care au contribuit, prin jertfa lor, la obținerea independenței și suveranității poporului român.

Prin urmare, susținem acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Crăciunescu, Grupul PNL, și apoi minoritățile. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Grigore Crăciunescu:

Stimați colegi,

Vreau să fac o precizare. Se pune coroana numai pe capul acvilei, iar stema mică, după consultările cu Comisia de heraldică de la Academie, nu a fost acceptat să fie pusă încoronată și acvila mică de pe stema Țării Românești.

Deci se pune acvila numai pe stema mare de pe scut.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Varujan Pambuccian, vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Varujan Pambuccian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Cred că ar trebui specificat un lucru simplu: acvila care reprezintă stema României a fost întotdeauna încoronată. Acvila despre care vorbim până acum, nu știu ce a reprezentat, poate o amintire a acvilei celei adevărate. Pentru că stema aceasta s-a născut odată cu statul român modern, care, sigur, a fost nevoit, de vicisitudinile istoriei, să pribegească o vreme.

Eu cred că anul acesta este un an special, pentru că anul acesta asistăm la o reîntoarcere a României în matca ei firească. Și când spun asta îmi exprim speranța că matca ei va fi cea firească, așa cum a fost în vremurile de glorie maximă a acestei țări.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul deputat Ciuhodaru. Domnule deputat, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este un moment istoric. Coroana princiară reapare pe fruntea României, iar într-un context geopolitic incert, cu multe probleme, legate și de globalizare, a reafirma art. 1 din Constituția României, acela de stat național, suveran, unitar, independent și indivizibil e o necesitate.

Vom susține fără niciun fel de problemă acest proiect de lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nemaifiind alte intervenții, avem 8 amendamente admise și două anexe.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu.

La articolul unic sunt observații? Nu.

Art. 1.

Observații? Nu.

La 4 marginal? 5? 6? 7? 8?

Anexa nr. 1? Anexa nr. 2? Observații? Nu.

Rămâne la votul final. Are caracter organic.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 21 noiembrie 2019, 11:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro