Plen
Ședința Camerei Deputaților din 3 iunie 2015
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.104/10-06-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
15-10-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 03-06-2015 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 3 iunie 2015

14. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 283/2015). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 283/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, PL-x 283/2015.

Are caracter organic.

Guvernul.

Domnul secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ion Ghizdeanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificări în principal de natură tehnică și de mecanism pentru TVA, impozitul pe venit și asigurări sociale de sănătate. Dintre prevederile cele mai importante menționăm că în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, veniturile devin, așa cum era și normal, venituri scutite, în loc de venituri neimpozabile.

De asemenea, se introduc prevederi din care să rezulte că în cazul contribuabililor, persoane fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizează venituri din activități independente, se mențin aceleași obligații ca și pentru veniturile impozabile, însă nu se datorează plăți anticipate de impozit.

În acord cu conținutul proiectului de lege și în concordanță cu raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, adresează rugămintea de a fi adoptat proiectul de lege în forma aprobată de Senat.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul Viorel Ștefan, președintele Comisiei pentru buget, să prezinte raportul.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru buget, finanțe a fost sesizată cu adresa PL-x nr.283 din 23 martie 2015 pentru dezbatere și întocmirea raportului de fond în legătură cu prezentul proiect de lege.

Conform prevederilor constituționale și ale Regulamentului Camerei, Camera Deputaților este Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul în 18 martie 2015.

La dezbatere s-au avut în vedere avizele favorabile primite de la Consiliul Legislativ, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați și ale Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare.

Proiectul are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri în vederea punerii de acord a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k) din Codul fiscal, cu Decizia Curții Constituționale care a constatat că acestea sunt constituționale în măsura în care se interpretează că veniturile realizate în mod individual din exercitarea unei profesii libere de către persoanele cu handicap grav sau accentuat nu sunt venituri impozabile în înțelesul impozitului pe venit.

De asemenea, sunt prevăzute categoriile de persoane fizice care în prezent sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția, iar în domeniul TVA au fost repuse în vigoare prevederile cu privire la persoana obligată la plata taxei pentru achizițiile intracomunitare.

De asemenea, s-au introdus prevederi în acord cu situațiile în care se anulează înregistrarea în scopuri TVA a persoanelor impozabile care nu au un comportament fiscal adecvat.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege în forma aprobată de Senat.

Mai fac mențiunea că în anexa la raport regăsiți amendamentele respinse.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

La dezbateri generale, Grupul PNL. Domnul Ialomițianu.

Vă rog, domnule deputat. Două minute.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Grupul PNL din Camera Deputaților va vota în favoarea acestui proiect de lege. Are un lucru foarte bun: scutirea de la impozitare a veniturilor obținute de persoanele cu handicap grav. E un lucru bun. Totdeauna PNL va vota pentru reducerea fiscalității.

Să sperăm că actualul Guvern, dacă va mai fi și la anul, va menține această facilitate fiscală. De ce spun lucrul acesta? Pentru că nu și-a făcut treaba. Nu a respectat Legea finanțelor publice și Legea responsabilității fiscal-bugetare. Cele două legi spun foarte clar: atunci când vii cu o facilitate fiscală trebuie să calculezi impactul bugetar pe următorii cinci ani, pentru anul în curs și în următorii cinci ani. Lucrul acesta Guvernul nu l-a făcut. Să sperăm că la buget o să fim grijulii și această facilitate să fie aplicată și în perioada următoare.

Sigur, mai sunt și o serie de neclarități în acest act normativ, legate de anularea dreptului de plătitor TVA pentru persoanele juridice. Să sperăm că în implementarea acestui act normativ nu se vor crea dureri de cap pentru anumiți agenți economici, mai ales pentru cei de bună-credință.

Deci, PNL-ul va vota în favoarea acestui act normativ.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții?

Domnul Niță de la Brașov.

Guvernul acesta va mai fi, cu siguranță, domnule deputat.

Da. Domnul Niță de la Brașov.

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil Niță:

Mulțumesc frumos.

Mă bucură consensul pe acest proiect de lege, consensul brașovean, dar și consensul general al Parlamentului României. Și eu cred că justificarea este aceea că are la bază o hotărâre, o decizie a Curții Constituționale, nr. 681 din 2014.

De aceea, eu cred că toți trebuie să fim de acord că modificările făcute asupra impozitării veniturilor din profesiuni liberale a persoanelor cu handicap sever sau accentuat sunt foarte normale.

Grupul Partidului Social Democrat din nou, repet, se bucură de consensul cu celelalte grupuri parlamentare și vom vota acest proiect de lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc și eu.

Alte intervenții? Nemaifiind alte intervenții, sunt trei amendamente respinse.

La primul amendament respins este vorba de art. I, pct. 1.

Pe care-l susțineți? Primul amendament se susține?

Domnule Horga, vă rog. Grupul PNL.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

Amendamentul pe care l-am propus se referă la modificarea art. 11 alin. (13), în sensul că în formularea pe care ne-o propune Guvernul pentru agenții economici... este foarte neclară această formulare. De aceea, eu am propus să spargem această propunere a Guvernului în două chestiuni foarte distincte. Prima este aceea a faptului că în momentul în care o firmă nu are drept să mai folosească înregistrarea în scopuri TVA, atunci trebuie să le interzicem clar faptul că ea mai facturează operațiunile pe care în continuare le face cu TVA. Pentru că, dacă acest lucru nu-l facem, punem într-o situație ingrată o firmă care cumpără de la cel care nu mai are voie să facă operațiuni cu TVA, iar firma respectivă nu are drept de deducere a TVA-ului deductibil.

Asta înseamnă că acea firmă pierde automat 24% din operațiunea pe care o face cu o firmă la care acest drept a fost luat.

Pe lângă faptul că nici firma căreia i s-a anulat acest drept de înregistrare în scopuri TVA nu are drept de deducere pentru operațiunile pe care le face cu alte firme din aval, statul, în acest fel, practic, se îmbogățește fără just temei cu TVA-ul deductibil de la firma care cumpără de la această firmă și de la firma care nu are dreptul de deducere în scopuri TVA.

Numai în cazuri... a doua parte a amendamentului este că "numai în cazuri excepționale această firmă căreia i s-a anulat acest drept poate să facă operațiuni cu TVA, caz în care TVA-ul colectat trebuie să-l restituie statul.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul pe care comisia l-a respins, susținut. Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

Cu 66 de voturi împotrivă, 4 abțineri și 50 de voturi pentru, amendamentul susținut de domnul Horga a fost respins.

Următorul amendament. La punctul 16. Dacă se susține? Nu se susține.

Și ultimul amendament respins. La punctul 18.

Vă rog, domnule Horga.

Procedură. Vă rog, domnule Neacșu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Marian Neacșu:

Foarte scurt, domnule președinte.

Am avut o discuție cu colegii mei, liderii grupurilor parlamentare, și am convenit ca, după finalizarea proiectelor legislative cu propunere de adoptare, să dezbatem, până la ora 13,00 și proiecte legislative al căror raport de la comisie este de respingere. Am socotit necesară această informare pentru ca reprezentanții Ministerului pentru Relația cu Parlamentul să poată invita reprezentanții, în consecință, să aibă vreme să ajungă la ședință.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule lider.

Îl rog pe domnul Horga să susțină amendamentul de la punctul 18.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

Amendamentul se referă la modificarea art. 29620 din Codul fiscal, în sensul că plătitorii de impozite pe venituri, în speță copiii până la 18 ani, elevii între 18 și 26 de ani, dacă parcurg o școală sau o facultate, precum și alte categorii de persoane sunt scutite de la plata impozitului pe veniturile obținute.

Eu propun de fapt, în amendamentul pe care l-am formulat, să înlocuim scutirea persoanelor cu scutirea veniturilor obținute de către aceste persoane, pentru că altfel amestecăm lucrurile.

În formularea Guvernului se susține în prima parte că sunt scutite persoanele, dar în a doua parte, dacă acele persoane obțin venituri din salarii, din activități independente, din agricultură, silvicultură sau alte asemenea venituri, veniturile respective nu sunt scutite, pentru persoanele respective, de impozitul pe venituri.

În formularea pe care am făcut-o lucrurile sunt clare, sunt categorii de venituri obținute de categoriile respective de persoane, care nu intră sub incidența impozitului pe venituri.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS Comisia a propus respingerea.

Mulțumesc.

Cu 65 de voturi împotrivă, 6 abțineri, 53 de voturi pentru, amendamentul a fost respins.

Propunerea legislativă rămâne la votul final, are caracter organic.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 20 octombrie 2019, 17:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro