Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 23, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.126/29-06-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-04-2021
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 23-06-2015 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 23, 2015

2. Aprobarea solicitării Președintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis, privind aprobarea înființării Unității de Integrare a Forțelor NATO, sub denumirea NATO Force Integration Unit (NFIU) și a Comandamentului Multinațional de Divizie, sub denumirea Multinational Division South-East Headquarters (MND-SE HQ) cu indicative de unitate militară, pe teritoriul României, în Garnizoana București.
- Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea înființării pe teritoriul României a Unității de Integrare a Forțelor NATO, sub denumirea NATO Force Integration Unit (NFIU) și a Comandamentului Multinațional de Divizie, sub denumirea Multinational Division South-East Headquarters (MND-SE HQ).

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Punctul 1, solicitarea Președintelui României, domnul Klaus-Werner Iohhanis, privind aprobarea înființării Unității de Integrare a Forțelor NATO, sub denumirea NATO Force Integration Unit (NFIU) și a Comandamentului Multinațional de Divizie, sub denumirea Multinational Division South-East Headquarters (MND-SE HQ) cu indicative de unitate militară, pe teritoriul României, în Garnizoana București.

Raportul comun al Comisiilor pentru apărare ale celor două Camere, domnule președinte Ion Mocioalcă, vă rog frumos să-l prezentați.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ion Mocioalcă:

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Vă prezint raportul comun privind Scrisoarea Președintelui României pentru aprobarea de către Parlament a înființării Unității de Integrare a Forțelor NATO sub denumirea NATO Force Integration Unit și a Comandamentului Multinațional de Divizie, sub denumirea Multinational Division South-East Headquarters.

Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului au fost sesizate pentru analiză și întocmirea unui raport comun asupra solicitării Președintelui României pentru aprobarea de către Parlament a înființării Unității de Integrare a Forțelor NATO și a Comandamentului Multinațional de Divizie și, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României, republicată. Înființarea pe teritoriul României a unor comandamente ori baze militare străine sau reprezentanțe militare ale unor organizații internaționale se face cu aprobarea Parlamentului.

Întrunite în ședință comună pe data de 17 iunie a.c., cele două comisii au analizat conținutul Scrisorii Președintelui, precum și motivarea acestei solicitări, determinată de noul context strategic, dar și deciziile luate la Summitul NATO din Țara Galilor.

La dezbateri au fost prezenți, din partea Administrației Prezidențiale, domnul Ion Oprișor, consilier prezidențial, șeful Departamentului Securității Naționale, domnul Constantin Ionescu, consilier de stat, directorul Oficiului pentru Informații Integrate, și domnul Sebastian Huluban, consilier de stat, șeful Compartimentului pentru probleme de apărare, precum și doamna Otilia Sava, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi pentru, membrii celor două comisii propun plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului prezentul raport de admitere asupra Scrisorii Președintelui României, prin care se solicită aprobarea înființării Unității de Integrare a Forțelor NATO și a Comandamentul Multinațional de Divizie. Semnat, președinte Marius-Lucian Obreja, de la Comisia pentru apărare din Senat, și Ion Mocioalcă, președintele Comisiei pentru apărare de la Cameră.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă rog frumos să citiți și proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre pe care-l aveți. Îl aveți? Dacă nu, vi-l dau eu. Este în spatele raportului. Proiectul de hotărâre propus de către Comisiile reunite de apărare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ion Mocioalcă:

Hotărâre

pentru aprobarea înființării pe teritoriul României a Unității de Integrare a Forțelor NATO și a Comandamentului Multinațional de Divizie

Având în vedere solicitarea Președintelui României adresată celor două Camere ale Parlamentului,

În temeiul prevederilor art. 3 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 5 mai 2014, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic. - Se aprobă înființarea Unității de Integrare a Forțelor NATO, sub denumirea NATO Force Integration Unit și a Comandamentului Multinațional de Divizie, sub denumirea Multinational Division South-East Headquarters cu indicative de unitate militară, pe teritoriul României, în Garnizoana București, în următoarele condiții:

  1. organizarea, funcționarea, încadrarea cu personal, administrarea, sprijinul națiunii gazdă, precum și alte detalii necesare îndeplinirii misiunii NFIU și MND-SE se stabilesc prin înțelegere încheiată de către Ministerul Apărării Naționale din România, autoritățile militare NATO și statele aliate participante;
  2. pe timpul funcționării, pe teritoriul României, cele două comandamente beneficiază de prevederile Acordului dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, și de prevederile Protocolului privind Statutul comandamentelor militare internaționale înființate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952, ratificate prin Legea nr. 362/2004 și de prevederile Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare privind acordarea sprijinului națiunii gazdă pentru executarea operațiilor și exercițiilor NATO, semnat la Mons, Belgia, la 6 aprilie 2006 și la 10 aprilie 2006, și intrat în vigoare la data de 10 aprilie 2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2015;
  3. dislocarea NFIU și MND-SE în misiuni în afara teritoriului României se execută la ordinul autorităților NATO abilitate.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comună de azi, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Dacă sunt obiecții, comentarii la proiectul de hotărâre.

Dacă nu, intrăm pe articole și, după aceea, îl facem la votul final.

Dacă la proiectul de hotărâre, la titlu, sunt obiecții, comentarii.

Nu.

Aprobat.

La articolul unic, obiecții, comentarii? Nu.

Aprobat.

Merge la votul final proiectul de hotărâre.

    ................................................
   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Primul vot - Hotărârea privind aprobarea înființării pe teritoriul României a Unității de Integrare a Forțelor NATO, sub denumirea NATO Force Integration Unit și a Comandamentului Multinațional de Divizie, sub denumirea Multinational Division South-East Headquarters.

Cine este pentru? 281... 282.

Secretarii, vă rog frumos.

282 de voturi pentru... 283 cu... 283.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Aprobat. (Aplauze.)

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 22 avril 2021, 3:26
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro