Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 25, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.130/02-07-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 25-06-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 25, 2015

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:  

     

Ședința a început la ora 8,40.

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Dan-Ștefan Motreanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Deschid ședința de astăzi, 25 iunie 2015, ședința consacrată declarațiilor politice.

 
Video in format Flash/IOS Gheorghe Firczak - declarație politică având ca temă Congresul mondial al rutenilor;

Săptămâna aceasta o să începem cu reprezentantul minorităților naționale. Așa că îl invit la microfon pe domnul deputat Gheorghe Firczak și se pregătește domnul deputat Vasile Gudu.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Gheorghe Firczak:

Mulțumesc, domnule președinte.

Declarația mea politică se intitulează: "Congresul mondial al rutenilor".

În perioada 18-21 iunie 2015 s-a desfășurat la Deva cea de-a XIII-a Reuniune a Congresului Mondial al Rutenilor și cel de-al VII-lea Forum Mondial al Tineretului Rutean.

Au participat delegați - câte 10 adulți și câte cinci tineri - ale organizațiilor rutene din Cehia, Croația, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Statele Unite ale Americii, Canada, Ucraina și Ungaria.

Lucrările au determinat un dialog fructuos pentru continuarea și dezvoltarea colaborării rutenilor de pretutindeni, în vederea afirmării identității rutene prin limbă, tradiții, istorie și cultură. Deschiderea lucrărilor a marcat mesajele autorităților centrale și locale din țara noastră: Președintele României - domnul Klaus Iohannis, Guvernul României - prim-ministrul Victor Ponta, Camera Deputaților - președintele Valeriu Zgonea, Grupul parlamentar al UDMR și Grupul parlamentar al minorităților naționale, Prefectura județului Hunedoara, primăria și consiliul local al municipiului Deva.

A fost ales noul Consiliu Mondial al Rutenilor format din câte un reprezentant al organizațiilor rutene din țările mai sus menționate la care se adaugă reprezentantul tineretului. Noul președinte este doctor Stepan Lavinec - rutean din Ungaria. Vicepreședinți: Iulius Firczak - rutean din România și Milo Sajtos - rutean din Croația. Ivan Petrețchi, rutean din România este președintele Comisiei de revizie a Consiliului Mondial al Rutenilor.

În comisiile de specialitate au fost aleși: Cristina Botnariuc, președinte al Comisiei de învățământ, și Maria Saghin, președinte al Comisiei de cultură, ambele rutence din România.

Svetlana Petrețchi, tot ruteancă din România, a fost aleasă președinte al Consiliului Mondial al Tineretului Rutean.

În foaierul Teatrului de Artă din Deva am vernisat expoziția de fotografii "UCRR - 15 ani de activitate - 2000-2015". Ansambluri folclorice rutene din Dărmănești - Suceava, Peregu Mare - Arad și Bistra-Maramureș, dar și din Croația, Slovacia și Ucraina au prezentat un frumos spectacol cu cântece și dansuri populare rutene.

O mențiune specială pentru ansamblul folcloric al Colegiului Național Decebal din Deva care a prezentat cântece și dansuri populare românești, iar la final a intonat "Cânt rutenește", Imnul Rutenilor din România. Sincere mulțumiri colectivului Teatrului de Artă Deva pentru tot sprijinul acordat.

Noi, reprezentanții Uniunii Culturale a Rutenilor din România, mulțumim celor care ne-au sprijinit în organizarea acestei manifestări, cu o mențiune specială pentru Inspectoratul școlar al județului Hunedoara și Colegiul Național "Sabin Drăgoi" Deva.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Mulțumesc și eu, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS Vasile Gudu - declarație politică intitulată Strategia României în NATO și Uniunea Europeană, componentă esențială a securității în contextul internațional;

Îl invit la microfon pe domnul deputat Vasile Gudu și se pregătește doamna deputat Laura Marin.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Vasile Gudu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi și colege deputați,

Declarația politică de astăzi am intitulat-o: "Strategia României în NATO și Uniunea Europeană, componentă esențială a securității în contextul internațional".

Strategia Națională de Apărare a Țării este documentul pe care Președintele României, domnul Klaus Iohannis l-a prezentat în ziua de 22 iunie 2015 Parlamentului României, document care a și fost adoptat, și care evaluează mediul internațional de securitate, prezintă potențialele riscuri, amenințări și vulnerabilități, precum și direcțiile de acțiune pentru asigurarea securității naționale a țării pe termen lung. În baza acestui document și a Cartei Albe a Apărării, Ministerul Apărării Naționale va elabora noua Strategie Militară, ultimul document de acest tip care a fost aprobat datând din anul 2000.

România se află într-un context strategic complex, caracterizat de transformări semnificative la nivel regional și global. În proximitatea României, acțiunile militare de tip convențional și hibrid reprezintă o provocare directă și violentă la adresa fundamentelor juridice ale securității spațiului european. În acest context, apartenența la NATO alături de Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii și de statutul de membru al Uniunii Europene reprezintă coordonatele fundamentate ale politicii noastre externe și de securitate. La 11 ani de la aderarea la NATO și la 8 ani de la aderarea efectivă la Uniunea Europeană, țara noastră trebuie să își consolideze credibilitatea strategică. Credibilitatea noastră ca națiune depinde de mai mulți factori: continuitatea în promovarea unei strategii europene și transatlantice, predictibilitatea în asumarea deciziilor de politică externă, în definirea intereselor naționale și a obiectivelor strategice ce decurg din ele, transparența în conceperea politicilor publice și în planificarea resurselor necesare implementării lor.

În conformitate cu prerogativele sale, Ministerul Apărării Naționale trebuie să finalizeze procesul de revizuire strategică a apărării, cu rol determinant asupra planificării și generării capabilităților de apărare naționale și multinaționale. Rezolvarea restanțelor în materie acumulate în ultimii ani și respectarea termenelor reprezintă o datorie politică și o dovadă de responsabilitate și seriozitate, elemente esențiale pentru asigurarea credibilității strategice a României. Parteneriatul pentru Pace, fundamentat pe valori comune precum democrația, drepturile și libertățile fundamentale, a sprijinit procesul de reformă din statele Europei Centrale și de Est și a contribuit cu succes la promovarea păcii și securității în spațiul euroatlantic.

Profilul României în cadrul NATO la 11 ani de la aderare este unul consolidat, de stat care își aduce contribuția solidă la securitatea NATO prin participările la operațiunile aliate, prin contribuțiile specializate în domenii de interes pentru Alianța Nord Atlantică.

România trebuie să aibă o prezență mai activă la dezvoltarea Politicii Comune de Securitate și Apărare a Uniunii Europene, în condițiile în care va începe în curând procesul de revizuire a Strategiei de Securitate Europeană.

România și-a asumat întotdeauna un rol activ, considerând că evoluția NATO este definitorie pentru securitatea sa. România va continua să susțină consolidarea politicii de parteneriate a NATO, parteneriate constituite pe criteriul încrederii reciproce, parteneriate care reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte ale adaptării Alianței Nord-Atlantice la actualul context internațional.

Vă mulțumesc.

Vasile Gudu, deputat PNL de Tulcea.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Mulțumesc și eu.

 
Video in format Flash/IOS Laura Marin - declarație politică având subiectul Stimularea angajatorilor privind încadrarea în muncă a elevilor și studenților;

O invit la microfon pe doamna deputat Laura Marin și se pregătește domnul deputat Ghera Slobodan.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Laura Marin:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Tema declarației mele de astăzi este: "Stimularea angajatorilor privind încadrarea în muncă a elevilor și studenților".

Zilele acestea elevii și studenții se pregătesc de încheierea anului școlar și a celui universitar, de finalizarea examenelor naționale în cazul elevilor, și a sesiunii de examene, în cazul studenților.

Ne aducem aminte cu nostalgie de momentele în care așteptam cu nerăbdare finalizarea orelor de curs și a sesiunii de examene și priveam cu optimism spre vacanța de vară. În prezent, mulți elevi și studenți doresc să își găsească un loc de muncă pe perioada vacanței, un loc de muncă ce le poate aduce un câștig material și, de ce nu, o experiență folositoare în cariera profesională viitoare. De multe ori, perioada de 60 de zile de vacanță nu poate fi exploatată de cei ce doresc un loc de muncă, pentru că potențialii angajatori, agenți economici cu activități sezoniere de vârf în timpul verii, nu sunt informați cu privire la facilitățile fiscale de care beneficiază la angajarea elevilor și studenților.

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2007, actualizată, privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază, pentru fiecare elev și student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare în anul calendaristic respectiv.

Consider că o informare corectă cu privire la cadrul legislativ existent nu poate avea decât un efect benefic asupra tuturor factorilor interesați, fiecare dintre noi având posibilitatea de a-i informa pe cei interesați de oportunitățile legislative în materie.

Nu în ultimul rând aș dori să reamintesc și faptul că, potrivit Legii nr. 250/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, agenții economici beneficiază de stimulente financiare atunci când angajează tineri cu risc de marginalizare socială, persoane cu dizabilități, persoane cu vârsta de peste 45 de ani și alte categorii de persoane cu risc social.

Doamnelor și domnilor deputați,

Consider că o bună promovare a legislației, precum și o strânsă legătură a reprezentanților societății civile, fie că sunt asociații sau fundații care sprijină persoanele cu risc social, fie că sunt asociații sau fundații ale elevilor și/sau ale studenților, fie că sunt agenți economici sau instituții ale statului cu responsabilități în domeniu, nu poate avea decât un impact socio-economic important, în beneficiul tuturor persoanelor vizate de dispozițiile legilor amintite.

Vă mulțumesc.

Laura Marin, deputat PSD, Galați.

 
Video in format Flash/IOS Giureci-Slobodan Ghera - intervenție intitulată 25 iunie - Ziua Națională a Croației;

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Îl invit la microfon pe domnul deputat Ghera Giureci-Slobodan și se pregătește domnul deputat Daniel Gheorghe.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Giureci-Slobodan Ghera:

Mulțumesc, domnule președinte.

Declarația mea politică se intitulează: "25 iunie - Ziua Națională a Croației".

Stimați colegi,

Vin în fața dumneavoastră, ca de fiecare dată în această perioadă a anului, pentru a vă aminti că data de 25 iunie este o dată extrem de importantă pentru Republica Croația, dată la care această țară sărbătorește adoptarea Declarației de Suveranitate și Independență față de Iugoslavia.

Iată că anul acesta marcăm 24 de ani de când poporul croat și-a luat soarta în propriile mâini. Decizia a fost luată într-o perioadă istorică tulbure, în urma unui referendum validat de Parlament, la care 95% dintre alegatori au votat pentru independență.

Ziua Națională a Republici Croația înseamnă anul acesta a 24-a aniversare a acestei țări ca stat independent, liber și democratic.

Croații au marcat frumos în această perioadă a anului și o altă reușită a țării, în data de 1 iulie împlinindu-se doi ani de când au finalizat procesul dificil de negocieri cu Uniunea Europeană, devenind cel de-al 28-lea stat membru.

Stimați colegi,

Trebuie subliniat faptul că între România și Croația există multe asemănări, ambele țări împărtășind în trecut greutățile comunismului și tranziția dificilă care a urmat.

În calitate de reprezentant al minorității croate și deputat ales din partea Uniunii Croaților în Parlamentul României, doresc pe această cale să mulțumesc autorităților române pentru sprijinul pe care l-au acordat de-a lungul timpului, astfel încât cultura, tradițiile și valorile noastre să poată fi menținute vii de-a lungul timpului.

Sunt fericit să pot spune că relația dintre România și Croația este una specială, bazată pe respect reciproc și pe valori comune, fapt care va contribui cu siguranță la o adâncire a cooperării noastre în cadrul Uniunii, ca parteneri de încredere și prieteni, lucru dovedit și de rezultatele vizitei oficiale în Republica Croația, la care am luat parte alături de Președintele României, Klaus Werner Iohannis, în perioada 15 - 16 iunie a.c.

Folosesc această ocazie pentru a transmite un mesaj de felicitare și a-i saluta pe toți etnicii croați din România, cetățeni români aparținând minorității naționale a Croației, ca și pe toți croații din Croația și din întreaga lume, atât cu ocazia Zilei Naționale a Croației, cât și cu ocazia sărbătoririi a doi ani de la finalizarea procesului de negocieri cu Uniunea Europeană.

Vă mulțumesc.

Ghera Giureci-Slobodan, deputat al Uniunii Croaților din România.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Mulțumesc și eu.

 
Video in format Flash/IOS Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică despre situația românilor din afara granițelor;

Îl invit la microfon pe domnul deputat Daniel Gheorghe și se pregătește doamna deputat Ana Birchall.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Astăzi voi vorbi despre situația românilor din afara granițelor, mai precis a celor care muncesc și trăiesc în statele membre ale aceleiași comunități europene din care facem parte și noi.

Recent am fost absolut uimit de declarația ministrului de externe al Austriei, Sebastian Kurz cu privire la reducerea alocațiilor copiilor românilor care trăiesc în Austria la nivelul alocațiilor din România.

Pe lângă faptul că din punct de vedere economic este o aberație, deoarece aceste alocații sociale se raportează la nivelul cotizațiilor pe care prin taxe și impozite acești români care lucrează în afara granițelor le aduc statelor respective în care trăiesc, pe lângă faptul că este o declarație discriminatorie, care ține pe undeva de încălcarea dreptului legitim la muncă și la libertate de mișcare a românilor pe teritoriul Comunității Europene, unde suntem o țară cu drepturi depline, această situație vine din nou să reîntregească tabloul unei campanii antiromânești care mie mi se pare că se desfășoară în multe țări din Uniunea Europeană. O campanie care este de cele mai multe ori generată de interese electorale, generată de populism și generată de lipsa de consistență și substanță a multora din acești oficiali europeni care preferă să joace o politică la un nivel mic, o politică măruntă și o politică lipsită de principii.

Și așa este și cazul situației din Austria, unde mie mi se pare că avem de-a face cu o discriminare a românilor, mi se pare aberant să plătești taxe și impozite la nivelul din Austria, dar copiii tăi să primească alocații la nivelul din România. Este un nonsens și chiar mă bucur că Ministerul Afacerilor Externe al României a taxat această declarație hazardată și absolut ieșită din comun. Și, totodată, aș vrea să sesizez că există un pericol de discriminare pe piața muncii a românilor, nu doar în Austria, ci și cum am văzut acum ceva vreme, inclusiv în Marea Britanie, unde se vorbește și acolo tot de limitarea anumitor drepturi pe care românii le au.

Ceea ce trebuie să înțeleagă toată lumea este că românii nu sunt cetățeni de rangul II nicăieri, că românii sunt membri cu drepturi egale ai Comunității Europene și că fiecare cetățean român are dreptul să fie tratat în mod egal, atâta timp cât muncește onest, de cetățenii și de către autoritățile statului în care acesta trăiește.

Ceea ce vreau să spun este că Austria, din păcate, a mai avut o serie de ieșiri la adresa României în anii 90. Dar după ce, după cum am văzut cu toții, după ce Schweihofer a intrat să taie pădurilor, după ce PETROM-ul a ajuns la OMV și alte interese economice austriece care parcă vin să refacă un fel de hartă a Austro-Ungariei, în formă economică postmodernă, au fost realizate, Austria a devenit îngăduitoare față de România. Acum nu înțeleg ce s-a mai întâmplat, nu știu, s-a modificat ceva din perspectiva relațiilor geopolitice sau geoeconomice între România și Austria, de au apărut aceste declarații, stau și mă gândesc.

Îmi este foarte greu să înțeleg și de aceea vreau să cer public acum din nou, sper, eu cred că ministrul de externe al Austriei Sebastian Kurz ar trebui să-și dea demisia. Este inadmisibil să aducă o asemenea insultă și o asemenea jignire poporului român și unor cetățeni cu drepturi egale care aduc plusvaloare la bugetul țării al cărui ministru este și cred, tot pe această cale, că domnul președinte al României, Klaus Iohannis, care știm foarte bine că are niște legături cu lumea germanică deosebit de strânse, ar trebui să uzeze de toate căile politico-diplomatice spre a obține demisia acestui ministru. Cred că demisia lui Sebastian Kurz ar trebui să reprezinte un gest de respect și de responsabilitate al statului austriac în raport cu România, pentru că românii nu sunt cetățeni de rangul II nici aici, nici în Austria și nici în Marea Britanie.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS Ana Birchall - declarație politică invitație pe Valea Tutovei, pentru a gusta din dulceața plaiurilor moldovenești;

O invit la microfon pe doamna deputat Ana Birchall și se pregătește domnul deputat Tinel Gheorghe.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Ana Birchall:

Mulțumesc mult, domnule președinte de ședință.

Prin declarația politică de astăzi vreau să vă invit pe Valea Tutovei, în colegiul meu din Vaslui, pentru a gusta din dulceața plaiurilor moldovenești.

Stimate colege, stimați colegi,

De mult prea multe ori am auzit că Vasluiul este un județ mai defavorizat, în care nu prea ai ce vedea. De fiecare dată am protestat, argumentând că deși aparent județul Vaslui este mai defavorizat din cauza condițiilor socio-economice, eu consider că în realitate este un județ bogat și frumos.

Pe lângă locurile minunate, binecuvântate de Dumnezeu și scăldate de soarele blând al Moldovei, aveți ocazia să vă întâlniți cu oameni speciali, păstrători ai credinței și tradițiilor populare care le oferă unicitatea și frumusețea spirituală.

Ia românească autentică, pe care am sărbătorit-o ieri, poate fi văzută și purtată cu mândrie la minunatele serbări câmpenești organizate cu ocazia zilelor comunelor din colegiul meu.

Fie că vorbim despre Ziua recoltei la Zorleni - marcată de dansuri populare într-un adevărat spectacol, fie că vorbim despre Formația de mandoline "Doina Similei" din comuna Alexandru Vlahuță, Ansamblul de cântece și dansuri de cimpoi "Floricica" din comuna Perieni, sau de ansamblurile folclorice Rapsozii Iveștiului și Răzeșii din Pogonești, filonul folcloric autentic românesc este la el acasă. Portul popular, dansurile tradiționale și obiceiurile fiecărei comune în sărbătoare sunt tot atâtea motive pentru a nu ocoli Valea Tutovei.

Pentru cei pasionați de istoria neamului românesc, Vasluiul poate fi un periplu care pleacă din Antichitate, trece prin Evul Mediu ștefanian și poposește în modernitate.

Siturile arheologice din taberele de cercetare de la Mânzați, comuna Ibănești și Polocin, comuna Pogonești, ctitoriile lui Ștefan cel Mare, Casa Sturdza din Bârlad, centrul Eminescu, Conacul Rosetti Solescu din comuna Solești, casa Mavrocordat și Mausoleul Peneș Curcanul din Vaslui, ca să dau numai câteva exemple, sunt tot atâtea popasuri care amintesc celui care trece prin aceste locuri de bogăția istoriei unui popor deseori prea greu încercat, dar care de fiecare dată a știut să se ridice.

Pentru liniștirea sufletului, departe de tumultul orașelor, mănăstirile din colegiul meu sunt adevărate oaze de pace și reculegere: Mănăstirea Bujoreni cu hramul Izvorul Tămăduirii, Mănăstirea Dimitrie Cantemir cu hramul Sântului Mucenic Dimitrie, Mănăstirea Florești cu ocrotitorul ei Sfântul Ilie sau Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din comuna Alexandru Vlahuță își așteaptă pelerinii pentru a le trece pragul și a se întâlni cu Dumnezeu în rugăciune.

Cei încântați de turismul cultural și artă pot face o vizită la Muzeul "Vasile Pârvan" și Pavilionul Expozițional Marcel Guguianu sau se pot destinde la o piesă de teatru sau o lansare de carte la Academia Bârlădeană, cea care și-a sărbătorit recent centenarul. Fiecare zi petrecută pe Valea Tutovei din Vaslui este o adevărată lecție de istorie a neamului românesc.

Stimate colege, stimați colegi,

Am încercat să vă prezint, în câteva exemple, doar o mică parte din frumusețea plaiurilor moldovenești care m-au cucerit de la prima mea întâlnire cu oamenii din colegiul meu, pe care îl reprezint în Parlamentul României. Dincolo de locurile cu adevărat unice care te întâmpină, valoarea cea mai mare este dată de frumusețea interioară a urmașilor răzeșilor lui Ștefan cel Mare care te încântă cu simplitatea și profunzimea existenței lor.

Veniți așadar în vizită pe Valea Tutovei și în Vaslui și vă promit că nu veți regreta, ci veți descoperi o lume fascinantă care se dezvăluie doar unei persoane care știe să caute și să interiorizeze. Veți descoperi adevărata bogăție și frumusețe a neamului românesc!

Vă mulțumesc.

Ana Birchall, Colegiul nr. 5 din Vaslui.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Mulțumesc și eu.

 
Video in format Flash/IOS Tinel Gheorghe - declarație politică având ca temă respectul parlamentar;

Îl invit la microfon pe domnul deputat Tinel Gheorghe și se pregătește domnul deputat Mihai Deaconu.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnă Birchall, pe mine m-ați cucerit deja. Eu sunt primul care, alături de dumneavoastră, vrea să guste din dulceața fragilor de pe Valea Tutovei din Vaslui. Dar nu de asta am venit eu astăzi aici, ci pentru a vă vorbi despre respect. E o temă aparte, așa, chestiunea asta cu respectul, și nu orice fel de respect, mai ales de respectul parlamentar.

Asistăm în ultima perioadă la o degradare a relațiilor dintre noi, pe persoană fizică, ca să spun așa, indiferent de grupul parlamentar din care facem parte, la nivel de grupuri parlamentare, la nivel de conducere, atitudinea conducerii față de parlamentari, față de grupurile parlamentare, față de liderii grupurilor politice parlamentare.

A, nu vă gândiți că mă gândesc la cineva anume. Nu. V-ați gândit la domnul Zgonea. A, sub nicio formă, nu... El nu e președintele Camerei Deputaților. El e șeful piețelor, e Mihai Viteazu, e oricine, da, președintele Camerei Deputaților are o prestanță, are o ținută! Domnul Zgonea mai are până ajunge acolo. Mult de tot. Îmi plac expresiile lui: "Comitetul liderilor - la mine!".

Am urmărit acum câțiva ani niște înregistrări ale ședințelor Marii Adunări Naționale. Exact așa se comporta și președintele Marii Adunări Naționale. Mai blând, așa este, mai blând. Nu e o declarație însă împotriva lui Vali Zgonea. Deși, Vali Zgonea ar trebui să ia aminte că nu e veșnic. E o declarație însă pentru ceea ce ar trebui să reprezinte atitudinea, comportamentul nostru. Faptul că nu venim la ședințele de plen când trebuie, că întârziem, că nu începem la orele stabilite, nici la deschiderea ședințelor și nici după pauza regulamentară, că întrerupem brusc dezbaterea actelor normative din varii motive, că avem privilegii... Unii dintre noi sunt mai parlamentari decât alții. Nu mă refer la cei care stați în bancă, nu, ferească Dumnezeu! Mă refer la cei care ne conduc. Au uitat, pesemne, că atunci când nu vor mai fi în conducerea Camerei Deputaților vor fi și ei simpli parlamentari și atunci vor vedea care este diferența între ei, ca simpli parlamentari, și între ei ca atunci când ocupau funcțiile de conducere.

Sunt nuanțe, sunt expresii ale aceleiași manifestări să știți. S-a instaurat printre noi o aroganță și o suficiență care nu dau bine. Nu dau bine, pentru că, din păcate, iată, am ajuns să ținem, să facem declarații politice în afara presei. A fost o voință, să știți, nu a Parlamentului, nu a parlamentarilor, chiar dacă regulamentul a fost aprobat prin vot, ci a conducerii Camerei Deputaților care n-a vrut ca presa să mai preia anumite atitudini ale noastre critice. Și asta e tot o formă de respect și de respect parlamentar și în declarațiile următoare, poate, voi vorbi de alte forme de respect care ar trebui să reprezinte, eu știu, forma manifestării noastre supreme și aici, dar mai ales atunci când ieșim din această instituție.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat, și sunt sigur că ați urmărit ședințele Marii Adunări generale, Naționale, nu doar pentru a face un exercițiu melancolic, ci doar pentru a face o comparație între ceea ce se întâmpla în perioada comunistă și cea de acum.

 
Video in format Flash/IOS Mihai Deaconu - declarație politică intitulată Cum se resping ca pe bandă rulantă propunerile legislative venite din partea opoziției;

Îl invit la microfon pe domnul deputat Mihai Deaconu și se pregătește domnul deputat Mihai Aurelian.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Mihai Deaconu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Declarația mea politică de astăzi se intitulează: "Cum se resping ca pe bandă rulantă propunerile legislative venite din partea opoziției".

Am avut în plenul Camerei Deputaților săptămâna trecută două propuneri legislative, inițiate în 2014, în urma unui fapt real petrecut la Câmpulung Muscel într-o hală a fostei uzine ARO, unde un agent economic, care avea ca obiect de activitate colectarea si eliminarea deșeurilor periculoase, a fost angajat pentru a anihila câteva sute de kg de deșeuri periculoase, în speță - cianuri, rezultate în urma procesului tehnologic de la fosta uzină și rămase în acea hală.

Agentul economic cu pricina nu numai că nu a respectat contractul inițial, ba mai mult a găsit că este profitabil ca în acea hală cu un spațiu extrem de generos să mai depoziteze câteva mii de tone de deșeuri provenite de la alți agenți economici - ALRO Slatina și OLTCHIM.

În aceste condiții, într-una din zile a izbucnit un incendiu de proporții care a fost stins cu greu de către pompieri și în urma căruia s-au degajat în atmosferă cantități însemnate de substanțe toxice, care au pus în pericol viața locuitorilor municipiului Câmpulung Muscel.

Măsurile luate de autorități la acea dată nu și-au atins scopul, întrucât nici în ziua de astăzi operatorul economic respectiv nu s-a achitat de sarcinile contractuale, declarând insolvența și punând în cârca autorităților publice locale această problemă extrem de delicată. Iar acestea, la rândul lor, nu găsesc nicio soluție.

Propunerile inițiate de mine aduceau un plus de reglementare în ceea ce privește condițiile impuse operatorilor economici în domeniul colectării, depozitării și gestionării deșeurilor și în prevenirea și stingerea incendiilor, în urma consultării multor specialiști în domeniu.

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și cea pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au propus respingerea celor două propuneri legislative, pornind probabil de la punctul de vedere al Guvernului care, în textul înaintat, recunoaște că Legea nr. 211/2011 și Legea nr. 307/2006 sunt neacoperitoare în domeniile lor și că măsurile propuse de mine sunt necesare, însă susține că prin Ministerul Mediului intenționează să inițieze un asemenea proiect.

De ce nu a făcut-o până acum? Pentru că în Parlamentul României s-a împământenit cutuma potrivit căreia nicio propunere legislativă venită din partea parlamentarilor care nu fac parte din majoritatea parlamentară nu trebuie să treacă, cu riscul ca probleme recunoscute să nu-și primească rezolvarea în timp util, iar ideile propuse de aceștia să fie preluate mai târziu de Guvern.

Stimați colegi,

Oare nu este timpul să intrăm pe un făgaș normal, democratic în ceea ce privește procesul legislativ, în care Parlamentul este puterea legislativă, și propunerile legislative să fie supuse dezbaterii, opinia publică să poată să-și exprime un punct de vedere care să și fie luat în considerare de parlamentarii care votează?

Deputat Mihai Deaconu, Colegiul nr. 3 - Argeș, Grupul parlamentar Democrat și Popular.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Mulțumesc și eu.

 
Video in format Flash/IOS Aurelian Mihai - declarație politică privind scurte considerații referitoare la promovarea imaginii românilor din diaspora;

Îl invit la microfon pe domnul deputat Mihai Aurelian și se pregătește domnul deputat Cosmin Necula.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Aurelian Mihai:

Bună dimineața, domnule președinte.

Stimați colegi,

Are dreptate colegul nostru, domnul deputat care a vorbit un pic mai devreme, nu există un deputat care să fie mai deputat decât alt coleg, cum nu ar trebui să existe niciun fel de diferență între orice cetățean al acestei țări, oriunde s-ar afla.

Mă alătur și eu celor care le mulțumesc românilor din diaspora, care promovează ia românească, fie că mă refer la românii din Roma, care, iată, pe 14 au sărbătorit la Vatican, au promovat cultura României, au promovat acest articol vestimentar atât de cunoscut și de frumos, sau la cei din Spania, din Cuenca, zilele trecute, și în alte părți ale Europei.

În altă ordine de idei, ieri am asistat la un dezastru, pot să spun, în cadrul instituției parlamentare, referindu-mă la votul prin care poate democrația ar fi început să însemne ceva, să aibă un anumit contur în societatea românească. Să pierzi la două voturi sau la un vot o șansă de a avea mai mulți parlamentari în diaspora nu este doar un exercițiu de vot în Parlament; ar fi însemnat foarte mult. Actualmente, în Camera Deputaților, cei patru deputați nu reprezintă decât 1% din prezența românească în afara țării. Am spus și ieri, numai la mine în colegiu, 20% din populație trăiește în Europa de Vest.

Sper ca Parlamentul României să mediteze asupra a ceea ce s-a petrecut ieri - și nu mă refer numai la vot, ci la atitudinea președintelui Camerei Deputaților - sper să mediteze mai mult asupra elementelor de ordin democratic și instituțional.

Ceea ce doresc să adaug asupra celor întâmplate în afara țării, oameni buni, nu avem cum să nu pățim astfel de chestiuni care duc la denigrarea românilor, mai ales după semnalul dat în noiembrie de către Guvernul României, atunci când umilești sute de mii de cetățeni, când îi ții zece ore în frig, în ploaie, pentru a-și exercita un drept democratic și electoral, nu trebuie să te mai șocheze nimic în politica europeană. Evident că cetățenii României au de pierdut. Semnalul l-a dat premierul Ponta. Atunci când tu, ca prim-ministru, nu ai niciun interes să protejezi cetățeanul român, oriunde s-ar afla, nu trebuie să te șocheze că există voci critice, extremiste, în Europa, care atacă comunitățile de români. Deputații, parlamentarii de diaspora și mulți alți colegi cu suflet mare aici, în Parlamentul României, au încercat și vor încerca întotdeauna să ia apărarea românilor, dar nu este de ajuns. Când Guvernul României calcă în picioare numele de român, nu ai la ce să te aștepți. Acesta este rezultatul și am anunțat încă de atunci, acestea sunt efectele, nu avem cum să ne ascundem.

Aș mai adăuga un lucru referitor la paralela dintre Parlament și Guvern. Observ că foarte multe inițiative ale Guvernului au trecut. Este bine să se reducă taxele, știu, taxa pe valoarea adăugată și alte impozite, însă nu înțeleg de ce atunci când am avut inițiative legislative care propuneau reducerea taxelor consulare, de exemplu, nu am găsit înțelegere și întotdeauna punctul de vedere al Guvernului a fost negativ pentru impactul bugetar. Iată că de această dată nu a mai existat un impact bugetar negativ în opinia celor care au adoptat acele decizii.

Aș vrea, cu mai multă celeritate, de acum înainte, membrii Guvernului să judece la modul cel mai cinstit când au un proiect de lege al diasporei în fața dumnealor, pentru a da un punct de vedere. Cred că aducem la bugetul de stat, indirect, peste un miliard de euro anual numai pentru taxa pe valoarea adăugată, iar cele peste patru miliarde de euro pe care le trimitem în țară alimentează din belșug și asigură lichiditatea bancară în România. Facem destul de mult pentru țară, nu cerem favoruri, cerem ceea ce este normal să ceară orice cetățean al României, cerem doar să ni se respecte drepturile.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Mulțumesc și eu.

 
Video in format Flash/IOS Cosmin Necula - declarație politică cu titlul Discriminare pe criterii de naționalitate la nivel european;

Îl invit la microfon pe domnul deputat Cosmin Necula. Se pregătește domnul deputat Răzvan-Ionuț Tănase.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Cosmin Necula:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Înainte de a vă prezenta declarația mea politică, aș vrea să fac o serie de considerații, deoarece nu pot să nu reacționez în momentul în care vedem că la tribuna Camerei Deputaților se prezintă același tip de fenomen care domnește în societatea românească în momentul de față - și mă refer aici la ipocrizia pe care o vedem peste tot. În momentul de față, în această țară, hoții strigă "Hoții!", torționarii spun că sunt victime, foștii comuniști înfierează cu mândrie proletară lucrările Marii Adunări Naționale, iar foștii favorizați ai PDL-ului deplâng etapele de plăcută democrație parlamentară instaurată de Roberta Anastase.

Stimați colegi,

Declarația mea politică de astăzi se intitulează "Discriminare pe criteriu de naționalitate la nivel european".

În acest moment, cetățenii români, în mod injust și incorect, sunt excluși de unii dintre partenerii europeni din categoria cetățenilor din Uniunea Europeană.

În momentul în care decidenții politici din Austria susțin măsuri discriminatorii pentru cetățenii români, este momentul ca partenerii noștri strategici să reacționeze drastic și să nu accepte comportamente abjecte, pe criterii de naționalitate.

Prin ceea ce își doresc decidenții politici austrieci se încalcă absolut toate principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Să consideri că niște cetățeni europeni au mai puține drepturi decât ceilalți, doar din cauza naționalității lor, înseamnă practic o reîntoarcere la un trecut pe care Europa îl dorește uitat.

Dar care sunt cauzele acestui comportament discriminatoriu? Nu realitățile economice ale Austriei sunt cele care dictează măsuri segregaționiste, nu problemele bugetare îl înflăcărează pe ministrul de externe austriac să-i considere pe cetățenii români diferiți de celelalte categorii sociale.

Îmi doresc să cred că nu din cauza faptului că statul român nu mai acceptă o spoliere discriminatorie a resurselor naturale. Îmi doresc să cred că nu din cauza faptului că România nu mai consideră injust să-și predea toate resursele, în numele unor închipuite deficiențe democratice.

În acest moment, statul austriac ar trebui să-și ceară scuze, să ceară scuze medicilor și asistenților români care au avut grijă de cetățenii austrieci fără să facă diferențe, inginerilor și muncitorilor români care lucrează și cresc produsul intern brut al Austriei.

Statul austriac trebuie să înțeleagă că România își dorește parteneriate de tip win-win, pe principii de egalitate, în care ambii parteneri trebuie să câștige. În Uniunea Europeană toate țările sunt egale. Există relații de parteneriat echilibrate, iar cetățenii acestor țări sunt egali în drepturi.

Mi-aș dori ca prin poziția publică pe care o va adopta statul austriac să se dezică de elucubrațiile ministrului său de externe. Acesta ar trebui să-și dea demisia și să studieze puțin istoria Europei din perioada 1933-1945, pentru a vedea dacă nu cumva își regăsește propunerile în acele timpuri negre.

Mi-aș dori ca întreaga Uniune Europeană să reacționeze prompt în fața unor asemenea derapaje de la principiile care au fundamentat Uniunea. De asemenea, mi-aș dori ca politicienii europeni să izoleze aceste personaje sinistre care încearcă să reinventeze discriminarea pe criterii de naționalitate.

Vă mulțumesc.

Cosmin Necula, deputat de Bacău.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Mulțumesc și eu.

 
Video in format Flash/IOS Răzvan-Ionuț Tănase - declarație politică despre Copiii abandonați de părinți și ignorați de stat;

Îl invit la microfon pe domnul deputat Răzvan-Ionuț Tănase. Se pregătește domnul deputat Anton Doboș.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Răzvan-Ionuț Tănase:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Declarația mea politică de astăzi se numește "Copiii abandonați de părinți și ignorați de stat".

Dar, cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, având în vedere cele spuse de colegul meu Mihai Aurelian mai devreme, aș vrea să punctez scurt: da, eu am fost unul dintre cele două voturi "abținere" de ieri și aceasta cred că, având în vedere modul cum a fost constituită Comisia de Cod electoral, nu cred că trebuia să ajungem cu acest amendament în plen și să se întâmple ceea ce s-a întâmplat ieri.

Mulțumesc.

Trec la declarația politică.

Stimați colegi,

În țara noastră sunt în prezent peste 60.000 de copii instituționalizați, copii față de care majoritatea guvernanților din ultimii ani și-au arătat mai mult sau mai puțin interesul, enunțând în acest sens obiective și strategii pompoase, învinse într-un final de sistemul crud, cadrul legislativ deficitar și indiferență. Nu contest faptul că lucrurile au evoluat semnificativ, odată cu implementarea Convenției ONU din 1989 privind drepturile copilului, însă problemele din acest domeniu sunt încă departe de a fi rezolvate, statul neînțelegând încă exact ce se întâmplă cu micuții din instituții.

Îngreunarea Legii adopției, lipsa unui act normativ pentru prevenirea abandonului, înrăutățirea condițiilor de muncă pentru asistenții maternali sunt doar câțiva dintre factorii care duc la creșterea numărului copiilor abandonați și condamnați să trăiască în centre de plasament și condiții greu de imaginat care facilitează apariția problemelor de sănătate, fiind privați în același timp de atenția și dragostea unei familii adevărate. Aceste aspecte le afectează în mod direct dezvoltarea, iar pentru cei mai mulți dintre ei startul în viață este unul ratat.

Restanțele pe care le avem în acest domeniu au dus la înregistrarea unui record nedorit în 2014 în ceea ce privește numărul copiilor abandonați la naștere în ultimii 10 ani. Dacă în cazul simplificării adopției bate vânt de schimbare, fiind finalizat proiectul care ar trebui să asigure o funcționare mult mai bună a actualului sistem, pierdut în hățișurile termenelor și birocrației, la capitolul prevenirii abandonului stăm încă foarte prost, situându-ne pe primul loc în Europa în ceea ce privește copiii pe care părinții nu sunt în stare să îi crească și hotărăsc să îi lase în grija statului, luându-le dreptul la o viață normală. De la dezamăgiri, respingeri și atașamente imposibile, toate acestea influențează într-un mod negativ creșterea tinerilor din centrele de plasament și chiar a celor aflați în grija asistenților maternali, pentru că nu puține au fost cazurile în care mamele sau tații de profesie i-au supus la umilințe și abuzuri greu de închipuit, situații în care nu prevalează sub nicio formă interesele superioare ale copilului.

Stimați colegi,

Cei care se bucură de mare autoritate ar trebui să folosească toate pârghiile pentru a diminua semnificativ acest fenomen și nu să încerce decât să-i "trateze" superficial efectele prin strategii greu de implementat, ale căror rezultate întârzie să apară. Această toleranță față de funcționarea incorectă a sistemului nu face altceva decât să construiască destine nefericite, iar lipsa unor măsuri concrete se răsfrânge pe termen lung atât asupra economiei, cât și a societății în ansamblul ei.

Deputat neafiliat Tănase Răzvan-Ionuț, Circumscripția Prahova.

Am crescut orfan de ambii părinți de la vârsta de cinci ani.

Mulțumesc mult.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Mulțumesc și eu.

 
Video in format Flash/IOS Anton Doboș - declarație politică intitulată Se încheie o nouă sesiune parlamentară în care Iașiul și Moldova au fost uitate;

Îl invit la microfon pe domnul deputat Anton Doboș. Se pregătește domnul deputat Virgil Guran.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Anton Doboș:

Declarația politică se intitulează "Se încheie o nouă sesiune parlamentară în care Iașiul și Moldova au fost uitate".

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vreau să mă adresez în primul rând parlamentarilor PSD din regiunea Moldovei, dar și celor din restul țării, pentru că trebuie să realizăm cu toții că lăsarea în urmă a Moldovei va afecta toată țara. Aș vrea să apelez la memoria dumneavoastră și să vă gândiți la două tipuri de hărți: harta cu promisiunile făcute de PSD pentru Iași și pentru Moldova și la harta investițiilor din ultimii doi ani din aceeași regiune. Diferența este frapantă.

Pe harta promisiunilor PSD se află autostrăzi, Spitalul Regional de Urgență Iași, centuri ocolitoare și multe altele care încap cu greu pe harta investițiilor. În schimb, harta investițiilor este mai simplă: nicio investiție publică semnificativă în Moldova. Nu se lucrează la nicio autostradă, pentru că au fost amânate după 2020. Spitalul regional are doar o machetă frumoasă, dar nici măcar locația nu a fost stabilită, ca să nu mai vorbim de începerea lucrărilor. Nu se lucrează la nici un kilometru de modernizare a căilor ferate. De la Iași la București se fac peste șapte ore cu trenul, mai mult decât în perioada interbelică, dar nu există planuri de modernizare pentru această rută. De bine, de rău, în restul țării se mai fac ceva lucrări de infrastructură. Chiar dacă sunt încă puține, ele dau speranțe investitorilor că vor avea o infrastructură care să-i ajute să dezvolte afacerile. Tocmai lipsa infrastructurii este cauza principală a lipsei de investiții în Moldova. Doar 5% din investițiile străine au ajuns în Moldova, iar consecința este că moldovenii au salarii cu 18% mai mici decât media națională, iar șomajul este cu mult mai mare decât în restul țării.

Decalajul dintre Moldova și restul țării se va mări, în condițiile în care guvernarea Victor Ponta a fost un dezastru pentru această zonă a țării. Toți parlamentarii PSD trebuie să se simtă părtași la această stare de fapt, indiferent că sunt sau nu sunt din Moldova, pentru că acest decalaj va avea consecințe până la urmă asupra bugetului și dezvoltării întregii țări.

Vă rog, stimați colegi de la PSD, ca pe perioada vacanței parlamentare să vă gândiți la contribuția pe care ați avut-o în această sesiune parlamentară, pe care tocmai o încheiem, la dezvoltarea Moldovei și a celor 4,2 milioane de locuitori ai săi. Sper ca, în acest fel, să realizați vina pe care o purtați și să veniți în următoarele sesiuni cu inițiative care să ajute cu adevărat Moldova sau măcar să sprijiniți inițiativele colegilor care nu uită că aceasta este prioritatea mandatului lor.

Doamnă deputat Birchall, frumos, sărbătorim și Ziua iei, dar parcă am terminat toate problemele din această țară și trebuie să mergem să culegem căpșuni și zmeură la Vaslui. Când vă gândiți să susțineți proiectul de infrastructură pentru zona Moldovei?

Domnule Ponta, poate de pe patul de spital din Turcia o să aveți o revelație și o să vă dați demisia.

Vă mulțumesc.

Deputat Anton Doboș, Iași.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Virgil Guran - declarație politică intitulată Cine își bate joc de bunurile naționale;

Îl invit la microfon pe domnul deputat Virgil Guran. Se pregătește doamna deputat Gabriela-Lola Anghel.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Virgil Guran:

Mulțumesc, domnule președinte.

Declarația politică: "Cine își bate joc de bunurile naționale".

Acum vreun an și jumătate în Comisia pentru politică economică s-a dezbătut un subiect foarte interesant. Era vorba de Rompetrol. Am rămas stupefiat când s-a anunțat faptul că va trebui să-i scutim de o datorie de 600 de milioane de dolari. Îmi aduc aminte că am chemat televiziuni, m-am opus total la ceea ce se discuta acolo, pentru că nu mi se pare normal să ajutăm niște "săraci" care au miliarde de euro și care vin în România să exploateze ceea ce a mai rămas de exploatat și ceea ce nu a fost dat de multe ori pe degeaba pentru țară, pentru că cei care au negociat sunt convins că au luat niște comisioane, ca să nu le spun șpăgi, și nu i-a interesat, așa cum aud de multe ori, acest bun național sau cum aud de multe ori în ultimul timp, interes național.

De curând am semnat împreună cu mai mulți colegi o cerere pentru o comisie de anchetă, o comisie parlamentară de anchetă, sper să nu se întâmple așa cum s-a întâmplat cu multe astfel de cereri, majoritatea să respingă și să nu permită să aflăm care este de fapt adevărul.

Am auzit acolo o teorie că noi trebuie să-i scutim de 600 de milioane de dolari, gândiți-vă ce sumă, ce s-ar putea face în România cu acești bani, pentru că altfel o să se închidă rafinăria și o să se piardă 5.000 de locuri de muncă - o mare demagogie. Nu se va închide această rafinărie. Sunt convins că în lumea petrolului sunt atâția miliardari care ar veni a doua zi și ar plăti mai mult, și ar plăti pe loc, și ar dezvolta această exploatare care se află la Marea Neagră, ar dezvolta această rafinărie, pentru că este un punct foarte important pentru Europa, dar în același timp sunt convins că unii care insistă să îi scutim de acești bani au colaborat îndeaproape cu această societate în trecut și probabil vor trăi bine atât ei, cât și copiii copiilor lor din uzufructul acestei tranzacții.

Sunt convins că trebuie să votăm această comisie, să scoatem adevărul la iveală și să terminăm cu aceste furturi.

Mulțumesc.

Deputat de Prahova, Guran Virgil.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Mulțumesc și eu.

 
Video in format Flash/IOS Gabriela-Lola Anghel - declarație politică cu tema Discriminarea copiilor - apogeul incompetenței unui minister;

O invit la microfon pe doamna deputat Gabriela-Lola Anghel. Se pregătește doamna deputat Carmen Hărău.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Gabriela-Lola Anghel:

Domnule președinte de ședință,

Distinse colege,

Stimați colegi,

În dimineața aceasta se desfășoară examenul de admitere a claselor a V-a, de fapt pentru clasa a V-a, a copiilor de 10 și 11 ani care își doresc să studieze la școli mai bune.

În acest sens, Ministerul Învățământului a luat în urmă cu câteva zile o decizie importantă pentru viața lor, dar care nu face altceva decât să discrimineze elevii care la acest moment dau examen de admitere în clasa a V-a.

"Discriminarea copiilor - apogeul incompetenței unui minister"

Zilele acestea, în România, se susțin examenele de admitere în clasa a V-a. Pentru elevii participanți este primul mare examen din viața lor. Sunt copiii noștri de 10 și 11 ani care acum descoperă ce înseamnă competiția cu adevărat, acum învață ce înseamnă să lupți corect pentru locul tău și pentru posibilitatea de a studia într-o școală mai bună. Sunt copii, sunt entuziaști și s-au prezentat cu emoție la examene, înțelegând că pentru ei este primul pas către un liceu bun și ulterior către o facultate prestigioasă.

Cum îi întâmpină însă Ministerul Educației pe acești copii? Cum le insuflă principii sănătoase ca buna organizare, bunul simț, corectitudinea și dreptul la șanse egale pentru toți? Oferă oare sistemul de învățământ de stat un cadru propice fixării unor asemenea principii? Nu.

În loc să se preocupe de cum structurează moral și educațional acești copii, pe mâna cărora va fi mâine România și din mâna cărora vor avea pretenția să își ia pensiile, Ministerul Educației face educație începând de la clasa a V-a prin discriminare. Căci ce altceva este, dacă nu discriminare, faptul că ministerul, cu dreptul autoadjudecat al celui pus în vârful piramidei, hotărăște să se noteze diferențiat examenul de limbi moderne susținut în sistemul de învățământ de stat, presupus a fi gratuit. Astfel, copiii care prezintă la dosarul de înscriere un certificat de aptitudini obținut contra cost în alte forme de învățământ decât cel de stat obțin, din oficiu, nota 10. Până aici este în regulă. Ce facem, însă, cu cei care nu prezintă aceste certificate? Ce facem, însă, cu acești copii pe care, dacă ne gândim bine, îi învățăm prin această discriminare că de fapt șansele egale nu sunt pentru toți? Cumva le spunem prin aceasta copiilor ai căror părinți nu au avut posibilitatea să plătească un asemenea certificat și toate cheltuielile adiționale că, de fapt, cine nu are bani nu are aceleași drepturi?

Le spunem cumva că se duc la un concurs la care mai mult de jumătate din locuri sunt deja ocupate de copiii ai căror părinți au mai multă "dare de mână"? Frumos sistem de valori le oferim.

Cum s-a ajuns la acest lucru? Prin inserarea câtorva rânduri, am prefera să credem prost gândite, ca să nu zicem rău intenționate, în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Este vorba despre articolul 210 alin. 6 lit. c) care prevede că: "Elevii care, anterior admiterii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională, au susținut examene de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională și au obținut o diplomă de nivel A1 sau nivel superior, pot fi admiși fără a mai susține proba de aptitudini și cunoștințe la limbă modernă, fiindu-le acordată, prin echivalare, nota 10 la respectiva probă". Deci pot fi admiși fără a susține proba. Acest "pot fi" inspectoratele județene l-au interpretat, așa cum era și normal, în direcția asigurării unui cadru de admitere caracterizat de fair-play. Hotărârea de a fi sau a nu fi echivalate aceste certificate cu nota 10, prin acest "pot fi" era lăsată la latitudinea inspectoratelor.

Inspectoratul Școlar Județean Prahova a mers chiar mai departe, probabil în ideea de a se alinia regulamentului, dar și de a respecta niște principii clare pentru dascăli, acelea care fac referire la dreptul la șanse egale pentru copii, și a trimis Ministerului Educației și Cercetării Științifice adresa cu nr.153, prin care propunea o soluție de compromis: echivalarea acestor certificate cu nota 10 doar la proba orală a examenului la limba modernă, care ar fi contat în proporție de 30% la nota finală, urmând ca toți candidații să susțină proba scrisă. Numai că ministerul revine, cu două zile înainte de începerea înscrierilor, cu adresa nr.l63 din 12.06.2015...

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Vă rog să încheiați, ați depășit timpul alocat cu două minute.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Gabriela-Lola Anghel:

... prin care impune ca obligatorie echivalarea.

Unde este capacitatea de gândire la nivel macro a acestui minister? De ce se pun inspectoratele școlare între ciocan și nicovală, între minister care, se pare că nu are nicio problemă în a încuraja practici discriminatorii?

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Eleonora-Carmen Hărău - declarație politică despre relevarea unor aspecte economice din județul Hunedoara;

O invit la microfon pe doamna deputat Carmen Hărău. Se pregătește domnul deputat Gust Florentin.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Despre epopeea Complexului Energetic Hunedoara, care se rostogolește în spațiul public de mai bine de o jumătate de an, v-am tot vorbit. Vreau să vă spun că azi-noapte vreo 7.000 de hunedoreni plus familiile lor, cel puțin 7.000 de hunedoreni plus familiile lor n-au avut somnul liniștit. Sper că domnul Ponta are somnul liniștit pe malul Bosforului, că de aceea s-a dus acolo să aibă, pasămite, liniște și nu e aici lângă noi, când, după ce s-au tot gândit, după ce s-au tot socotit, după ce s-au făcut că nu înțeleg ce spune Banca Mondială când afirmă: "aveți o structură de costuri care te plesnește peste ochi", după ce "uite ordonanța cu ajutor, nu e ordonanța cu ajutor", după ce "mergem în continuare cu Complexul energetic Hunedoara" s-a spus: "ba nu, splităm Complexul Energetic Hunedoara în trei, ba nu, în două părți". După ce s-au tot plimbat, domnul ministru Gerea pe la Petroșani, în Valea Jiului, în fața oamenilor care strigau: "Noi suntem valea și nu ne distrugeți județul!", ce să facă domnul ministru Gerea? Domnul ministru Gerea, care agață în Guvernul acesta de un fir de păr, care nu are nici într-un caz forța politică să facă regulă într-o astfel de problemă complexă. Nu s-a decăpușat Complexul Energetic Hunedoara, nu s-au alocat resurse pentru a putea merge mai departe. Și ce să vezi? Acum vreo săptămână apare la Complexul Energetic Hunedoara, încă nedestructurat, Garda de Mediu Națională, care trântește un proces-verbal de control, o amendă la Termocentrala Mintia și pentru ambele termocentrale, și la Mintia, și la Paroșeni, decizie de suspendare, stimați colegi, până când, spun ei, se vor conforma pretențiilor de mediu și vor reuși să aibă autorizație integrată de mediu. Aceasta o să se întâmple la Paștele Cailor, pentru că este condiționată de investiții de sute de milioane de euro, pe care nu este în stare să le angajeze direct statul român și nici măcar să facă rost de ele prin împrumut.

Acum, faptul că județul Hunedoara, care și așa agonizează, va fi calamitat de acest atac asupra energeticienilor, este fără discuție cert. Faptul că în județul Hunedoara nu s-au creat posibilități alternative, Guvernului nu-i pasă de județul Hunedoara, politicii de stânga nu i-a păsat de județul Hunedoara, nici în 1990, când decima cu cinism clasa muncitoare a minerilor, nici în anii 2000, la începutul anilor 2000, când Guvernul Năstase decima siderurgia, și se vede treaba că nu-i pasă nici acum, în anul acesta, când prăpădește structurile energetice.

Dar problema are o conotație mult mai importantă, chiar mult mai importantă decât soarta județului Hunedoara, aceea că aceste structuri de producție a energiei pe cărbune asigură, sunt singurele care asigură, în vreme de vârf de sarcină, necesarul de energie al țării.

Stimați colegi,

Tropăie prin Retezat niște ONG-uri cu sediul în Miercurea Ciuc, atrăgând atenția asupra unor nesemnificative probleme de mediu în Retezat, dar nu vorbește nimeni că la 200 de kilometri de granița de vest a României ungurii fac o centrală nucleară. Centrală nucleară care vă asigur că, în situația aceasta, de degringoladă a politicii energetice românești, va aproviziona cu energie România. Iar dacă la momentul acesta se fac jocurile, la momentul acesta se fac negocierile, la momentul acesta se hotărăște dacă România va fi sau nu în paleta producătorilor de energie, spuneți-mi mie: cine ne negociază nouă interesele? Ce credibilitate are reprezentantul Guvernului României, când stă la masă, formal, cu cei care hotărăsc soarta acestei țări?!

Se cuvine, dragi prieteni, să apelăm la înțelepciunea Partidului Social Democrat, la înțelepciunea politicienilor din arcul guvernamental, să așezăm în fruntea țării, cât mai urgent posibil, un om reprezentativ, să așezăm în fruntea țării un guvern responsabil și cu reprezentativitate și respect european...

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

... că altfel, ne ducem de râpă de tot.

Mulțumesc frumos.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Vă mulțumesc și eu.

Și vă reamintesc, stimați colegi, că durata unei intervenții privind declarația politică este de 3 minute.

 
Video in format Flash/IOS Florentin Gust Băloșin - declarație politică privind viitorul tinerilor șefi de promoție în România, lipsa unei autostrăzi în Oltenia și falimentarea ICMET Craiova;

Îl invit la microfon pe domnul deputat Gust Florentin. Se pregătește domnul deputat Daniel Zamfir.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Florentin Gust Băloșin:

Bună dimineața, domnule președinte!

Bună dimineața, stimați colegi!

Deși am o declarație mai mare, o să încerc să o scurtez, să spun succint despre ce e vorba.

Astăzi vreau să vorbesc despre tinerii care termină o facultate și sunt șefi de promoție, și piața muncii sau statul român nu se ocupă deloc de aceștia, ce se întâmplă cu viitorul lor.

Doar acum câteva săptămâni vorbeam despre tinerii din mediul rural - și am depus un proiect de lege - care nu pot să mai ajungă în mediul urban, pentru a-și face liceul, școala profesională, pentru că sunt deficiențe de cazare și de tot ce înseamnă cheltuieli de masă și cazare.

Săptămâna următoare o să depun un proiect de lege prin care vom urmări și vom încerca să sprijinim tinerii care sunt șefi de promoție.

Se plânge toată clasa politică și toată România că în administrația românească, în universitățile din România, tinerii foarte buni nu mai rămân în țară și pleacă în afara țării.

De aceea, cred că acest proiect de lege vine în sprijinul celor care învață foarte bine, care au performanță, care practic excelează în domeniul și în tot ceea ce fac atunci când învață, când urmează o facultate.

Și cred că prin intervenția statului, încercând să-i oprim în țară, să-i stimulăm, să le facilităm, să zic mai direct, accesul direct la un post în mediul universitar, cât și în administrația publică din România, ar fi un sprijin excelent atât pentru ei, cât și pentru dezvoltarea, până la urmă, a ceea ce înseamnă administrația din România și performanța din România. Pentru că, anual, în jur de 300-400 de tineri care sunt șefi de promoție, nimeni nu se întreabă ce se întâmplă cu ei, nimeni nu urmărește traseul acestora, dar aceștia sunt elitele României, poate elitele de astăzi, de mâine și ceea ce înseamnă viitorul pentru dezvoltarea statului român.

De aceea am propus acest proiect de lege pe care sper eu ca toată clasa politică, toate partidele să îl susțină, pentru că nu are culoare politică acest proiect, este un proiect pentru tinerii merituoși ai acestei țări, care învață.

Aveam multe de spus astăzi. Să mă rezum, pentru că timpul este scurt.

Mai trag un semnal de alarmă în ceea ce privește autostrada Olteniei. Spunea un coleg din Moldova că Moldova este abandonată. Să știți, stimate coleg, că nu numai Moldova este abandonată, și Oltenia. Sunt cele două regiuni care nu există pe harta de dezvoltare a României și nu a fost prinsă decât pe niște hârtii frumos colorate. Nu s-a făcut niciun pas pentru construirea acestei autostrăzi, autostrada Olteniei, fie ea Pitești-Craiova, fie ea Craiova-Lugoj-Timișoara. Lucrul acesta va duce în viitor, fiecare zi care trece va duce în viitor până la urmă la o sărăcire pe zi ce trece a acestor două regiuni, Oltenia și Moldova.

Și de asemenea vreau să trag un semnal de alarmă, în ceea ce privește Ministerul Educației și Cercetării, cu privire la Institutul de Cercetări ICMET din Craiova, care, din păcate, este falimentat, după vechea rețetă de mult brevetată, prin care este căpușată cu firme-fantomă, firme care fac contracte păguboase pentru acest institut de cercetare și, din păcate, de 3 ani de zile trag acest semnal de alarmă și nimeni nu ia nicio măsură.

Fac apel la domnul ministru, îl fac și public, îl fac și aici, în Parlament, pentru că este unul din cele mai importante institute de cercetare, din Europa, pe segment.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Mulțumesc și eu.

 
Video in format Flash/IOS Daniel-Cătălin Zamfir - declarație politică intitulată Domnule Teodorovici, demiteți-o urgent pe doamna Iovu, vicepreședintele CEC, pentru că altfel îi girați afirmațiile!;

Îl invit la microfon pe domnul deputat Daniel Zamfir. Se pregătește doamna deputat Doina Pană.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:

Domnule președinte de ședință,

Dragi colegi,

Declarația mea politică de astăzi se adresează domnului ministru Teodorovici și se intitulează "Domnule Teodorovici, demiteți-o urgent pe doamna Iovu, vicepreședintele CEC, pentru că altfel îi girați afirmațiile!".

Declarația se adresează ministrului de finanțe, domnul Teodorovici, care astăzi a trecut mult prea ușor cu vederea declarațiile revoltătoare ale vicepreședintei CEC, Mirela Iovu. Din poziția de vicepreședintă CEC, cu capital majoritar de stat, doamna Iovu a avut o serie de aprecieri neadecvate funcției pe care o deține, lansând un atac incalificabil la adresa românilor care au datorii la bănci.

Ca urmare a acestei ieșiri publice agresive a doamnei Iovu la adresa românilor, i-am solicitat ministrului finanțelor, Eugen Teodorovici, prin intermediul unei scrisori deschise, să o demită de urgență pe doamna Mirela Iovu din funcția de vicepreședinte CEC, în caz contrar îi girează afirmațiile.

Constat că a trecut o săptămână de la aceste declarații șocante, iar domnul ministru nu a avut nicio reacție publică pe acest subiect.

Îi solicit din nou domnului Teodorovici, în calitate de conducător al Ministerului de Finanțe, acționarul majoritar al CEC Bank, să ia măsurile care se impun și să o demită pe doamna Mirela Iovu, după declarațiile delirante făcute la adresa românilor care au datorii la bănci.

Statul român, pe care îl reprezintă domnul ministru, nu își poate asuma, în 2015, să "regrete" că azi vorbim de debitori onești, în loc să-i tăiem în bucăți, ca în Roma Antică, sau să-i legăm de catarg în piața publică, precum în Evul Mediu, așa cum consideră doamna Iovu că ar fi putut fi făcut.

Dacă credeți, domnule ministru, că trecerea timpului și tergiversarea luării unor măsuri ferme vor așterne uitarea peste declarațiile doamnei Iovu vă înșelați amarnic.

Atitudinea și comportamentul doamnei Iovu nu pot fi ușor uitate, în primul rând de către clienții băncilor, și apoi de către toți cetățenii acestei țări. Din contră, ele șubrezesc mai mult încrederea cetățenilor în instituțiile statului și adâncesc criza de credibilitate între cetățeni și bănci.

Vă amintesc că, recent, chiar guvernatorul BNR, domnul Mugur Isărescu, aprecia că, în România, creditarea a murit, nu din cauza crizei economice, ci din cauza relației rupte între bancheri și cetățeni. Nu cred că păstrarea în funcție a doamnei Iovu va ajuta în vreun fel la restabilirea acestei încrederi.

Daniel Zamfir, deputat PNL.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS Adriana-Doina Pană - declarație politică cu subiectul Sub Guvernul Ponta, România, pe drumul bun;

O invit la microfon pe doamna deputat Doina Pană. Se pregătește domnul deputat Radu Zlati.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Adriana-Doina Pană:

Declarație politică: "Sub Guvernul Ponta, România, pe drumul bun".

Ieri a fost încă o zi memorabilă în Parlamentul României. Noul Cod fiscal și noul Cod de procedură fiscală elaborate de Guvernul Ponta, în urmă cu trei luni, au fost votate.

După 12 ani avem, în sfârșit, instrumentele necesare pentru dezvoltarea economică a României, cu măsuri de predictibilitate, stabilitate și relaxare fiscală pentru mediul economic, de creștere a gradului de ocupare a forței de muncă și, nu în ultimul rând și cel mai important, de creștere a bunăstării populației.

Am simțit, la final de vot, aceeași bucurie ca în cazul votului Codului silvic. Încă o victorie, o mare victorie. Sunt pași uriași pentru stoparea jafului din țara noastră, pentru repararea nedreptăților sociale, pentru stabilizarea creșterii economice, pentru bunăstare.

Noul Cod fiscal reprezintă îndeplinirea misiunii Guvernului Ponta de a face dreptate până la capăt.

Coșmarul pe care l-au trăit românii prin teribilele măsuri cumulate, de tăiere drastică a salariilor cu 25%, de creștere a TVA-ului de la 19 la 24%, etapizat, s-a încheiat.

Guvernul Ponta s-a ținut de cuvânt: salariile au fost crescute la loc și TVA-ul revine la 19%. În plus, TVA-ul la toate alimentele de bază a scăzut deja la 9%. Sunt măsuri pentru români și România.

Impactul bugetar pe care acest Cod fiscal îl are, de 12 miliarde de lei, este o sumă pe care Guvernul o lasă la nivelul mediului economic, la nivelul pieței, al cetățeanului.

Chiar dacă pare o abordare liberală, Partidul Social Democrat a promovat-o, pentru că are, în ansamblul său, măsuri sănătoase de piață, dar și măsuri sociale.

Victoria de ieri din Parlament vine în aceeași zi cu o altă mare realizare a Guvernului Ponta: adoptarea, tot ieri, la Bruxelles, de către Comisia Europeană, a Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru România, în valoare de 8,25 miliarde de euro. Este un alt sprijin extrem de important pentru dezvoltarea țării noastre, pentru crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea calității vieții în toate regiunile României.

Da, sub Guvernul Ponta, România este pe drumul bun!

Deputat PSD de Bistrița, Doina Pană.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Radu Zlati - declarație politică cu titlul: Un pod de inimi nu poate fi rupt!;

Îl invit la microfon pe domnul deputat Radu Zlati. Se pregătește, cred că pentru ultima declarație politică de astăzi, domnul deputat Cristian Chirteș.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Radu Zlati:

Mulțumesc.

Declarație politică: "Un pod de inimi nu poate fi rupt!".

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Pe 5 iulie, frații noștri din Moldova - cei care cred, cei care speră, cei care luptă pentru unirea cu România - se vor aduna la Chișinău, mână în mână și inimă lângă inimă, pentru a cere concetățenilor lor să sprijine, într-un mare elan național, Pactul pentru Unire, Pactul pentru Europa.

Este momentul ca și noi, reprezentanți aleși democratic de către poporul român, să lansăm un mesaj puternic de sprijin pentru unioniștii moldoveni.

Soarta națiunilor nu stă în confluența fastă a constelațiilor; nici în bunăvoința, atâta câtă este, și niciodată dezinteresată, a mai-marilor acestei lumi. Ea stă, bună sau rea, în brațele, mințile și inimile celor care alcătuiesc națiunea, în majestatea sa suverană - cea care își hotărăște, de sine stătătoare, prezentul și viitorul.

O declarație din partea Camerelor reunite, din partea tuturor parlamentarilor, indiferent de orientare politică, prin care să ne manifestăm sprijinul moral pentru pașii făcuți de sora noastră Moldova către integrarea în Europa Unită, cel mai firesc drum către unirea acesteia cu România, este acum, mai mult decât oricând, necesară.

Bat nori negri la porțile de răsărit ale Europei. Și în timp de vremuri grele trebuie să fim, toți frații împreună, sub același acoperiș, în aceeași casă.

Cu trei ani înainte de sărbătorirea Unirii celei Mari, ne vom arăta noi nevrednici de marii noștri înaintași? Eu sper că nu. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Radu Zlati, deputat PNL.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS Ioan-Cristian Chirteș - declarație politică privind gestionarea pădurilor care nu au amenajament silvic.

Îl invit la microfon, așa cum vă spuneam mai devreme, pentru ultima declarație politică de astăzi, pe domnul deputat Cristian Chirteș.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Ioan-Cristian Chirteș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Păcat că nu mai este doamna ministru Doina Pană. Probabil i se adresează și ei această declarație care se referă la un aspect deosebit de important în ceea ce privește viitorul administrării patrimoniului forestier național, și anume semnalul de alarmă tras de către Președintele României, domnul Klaus Iohannis, în ceea ce privește gestionarea pădurilor care nu au amenajament silvic. Mă refer la punctul 3 din cererea de reexaminare trimisă către Parlamentul României, cu privire la modificările aduse Codului silvic.

După cum știm, astăzi avem un nou Cod silvic, Legea nr.133, care a fost votată fără a se ține cont de solicitările de reexaminare ale Președintelui Klaus Iohannis și de amendamentele Grupului parlamentar al PNL.

La articolul 20, după alineatul (1) s-au introdus două noi alineate: întocmirea de amenajamente silvice este obligatorie doar pentru proprietățile de fond forestier mai mari de 10 ha, iar celălalt: proprietarul care are încheiat un contract de administrare sau de servicii pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier al unei proprietăți cu suprafața de maximum 10 ha poate recolta un volum de maximum 3 m3/an/ha.

Stimați colegi,

Dacă PSD-ul consideră că prin aprobarea acestei modificări se rezolvă administrarea celor peste 500.000 de hectare care nu au contracte de pază astăzi, din care 360.000 de hectare sunt tăiate ras, se înșală amarnic. Aceste hectare reprezintă în majoritate suprafețe forestiere predate de către ocoalele silvice comisiilor locale de fond funciar, pe care s-au emis titluri de proprietate, dar care nu au fost puse efectiv în posesie către proprietari nici în ziua de astăzi.

Ele scriptic au proprietari, însă faptic sunt ale nimănui. Aceste suprafețe nu sunt delimitate pe teren pe fiecare proprietar. Și atunci, structurile silvice cu cine încheie acele contracte de administrare prevăzute de lege? Cine se face vinovat de defrișările ilegale ale acestor suprafețe, atâta timp cât faptic sunt ale nimănui? Dacă nu există amenajament silvic, cine stabilește tipul de tăiere până la volumul de 3 m3/an/ha? Care este modalitatea de preluare în administrare a acestor suprafețe de către structurile silvice, atât timp cât nimeni nu răspunde de așa-numitele cioate provenite din tăieri ilegale și cine va cuantifica volumul de lemn tăiat ilegal de pe aceste suprafețe?

Iată, domnilor colegi, cum PSD-ul a înțeles populist să rezolve cele 500.000 de hectare. Prin această intervenție doresc să trag un semnal de alarmă în ceea ce privește imposibilitatea de a pune în aplicare prevederile art. 20 din Codul silvic. Mai mult, consider că suprafața neamenajată și ulterior neadministrată va crește în următorii ani, ceea ce va duce la defrișarea ilegală a unor păduri valoroase, ai căror proprietari nu vor avea obligația de a întocmi amenajamente pe suprafețe mai mici de 10 hectare.

Vă mulțumesc.

Deputat PNL de Mureș, Cristian Chirteș.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Vă mulțumesc și eu.

Cu această ultimă declarație politică de astăzi, 25 iunie, închid ședința de joi, ședința consacrată declarațiilor politice.

Vă mulțumesc.

O zi bună!

 
     

Ședința s-a încheiat la ora 9,55.

 
     

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 1:13
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro