Plen
Ședința Camerei Deputaților din 30 iunie 2015
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.133/07-07-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 30-06-2015 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 30 iunie 2015

10. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 551/2014), a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Pl-x 32/2014), a Proiectului de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 172/2015) și a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 196/2015). (rămase pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 32/2014 551/2014 172/2015 196/2015

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

15. Deci acum avem un Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2014 privind modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, PL-x 551/2014, adoptare și respingere, în același timp, a două proiecte de lege și o propunere legislativă. Proiectele de Lege sunt PL-x 172/2015 și 196/2015, iar propunerea legislativă Pl-x 32/2014.

55 de amendamente admise, 10 respinse. Caracterul - ordinar.

Guvernul României. Doamnă secretar de stat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Sirma Caraman (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice):

Bună ziua!

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Obiectul de reglementare a acestui act normativ este crearea cadrului legal pentru vânzarea în rate a locuințelor construite prin Agenția Națională a Locuințelor.

Vă rugăm a aproba acest proiect de lege, cu amendamentele adoptate în Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.

Guvernul susține această inițiativă.

Vă mulțumim frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc și eu foarte mult.

Din partea comisiilor sesizate în fond, cine prezintă raportul?

Domnul vicepreședinte, aveți cuvântul.

Domnul vicepreședinte Nistor Laurențiu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Laurențiu Nistor:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură obișnuită cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, trimis cu adresa PL-x 551 din 8 decembrie 2014, cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, retrimisă cu adresa Pl-x 32 din 6 mai 2014 cu Proiectul de Lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind Agenția Națională de Locuințe, trimis cu adresa PL-x 172 din 4 martie 2015 și cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, trimis cu adresa PL-x 196 din 9 martie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, PL-x 551/2014 are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul creării cadrului legislativ pentru vânzarea locuințelor cu plata în rate și pentru reglementarea situației în care, în cursul anului anterior, Agenția Națională pentru Locuințe nu a încheiat cel puțin două contracte de antrepriză cu antreprenorii care să permită calculul valorii de înlocuire.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, Pl-x 32/2014, are ca obiect de reglementare acordarea posibilității de a achita prețul de locuințe în rate.

Se propune eliminarea prevederilor referitoare la condiția ca venitul mediu pe membru de familie la data vânzării a titularului contractului de închiriere a locuinței să nu depășească 100% din salariul mediu brut pe economie.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă.

În ședința plenului Camerei Deputaților din ziua de marți, 6 mai 2014, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, s-a hotărât retrimiterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, Pl-x 32/2014, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în vederea reexaminării și depunerii unui raport suplimentar.

Pentru această propunere legislativă a fost întocmit raportul 4C/6/28 din 18 februarie 2014 prin care s-a propus adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele admise.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Proiectul de lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, PL-x 172/2015, are ca obiect de reglementare modificarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, urmărindu-se ca stabilirea prețului locuinței care se vinde titularului contractului de închiriere să se realizeze pe baza unui raport de evaluare supus avizului Ministerului Dezvoltării și Administrației Publice, în termen de 30 de zile.

Senatul, în calitate de prima Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și punctul de vedere negativ al Guvernului.

4. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe - PL-x 196/2015 are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Se urmărește asigurarea terenurilor viabile până la limita exterioară a perimetrului destinat construcției, colectarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei, reprezentarea, recuperarea investiției, calculate în funcție de durata de funcționare a clădirii, modificarea cuantumului chiriei locuințelor pentru tineri, prelungirea contractelor de închiriere, precum și reglementarea schimbului de locuințe în imobile aflate în exploatare, cu excepția locuințelor noi.

Senatul, în calitate de Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

La întocmirea prezentului raport, a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de șanse între femei și bărbați.

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, comisia a examinat cele 4 inițiative legislative sus-menționate în ședința din 16 iunie 2015.

La lucrările comisiei au fost prezenți 18 deputați din totalul numărului de 22 ai comisiei.

În urma examinării inițiativelor legislative, a amendamentelor și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi să se supună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, PL-x 551/2014, cu amendamentele admise și amendamentele respinse, prezentate în anexele la prezentul raport, și respingerea următoarelor trei inițiative legislative: Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, Pl-x 332/2014, Proiect de Lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și PL-x 172/2015 și Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, PL-x 196/2015, din următoarele considerente: cele trei inițiative legislative au rămas fără obiect de reglementare a prevederilor acestora, precum și amendamentele înregistrate au fost preluate prin modificările efectuate la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, PL-x 551/2014.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, cele patru inițiative legislative se încadrează în categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Grigore Crăciunescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Modificarea punctului 10 din Legea nr. 152/1998 este dorită, așteptată de proprietarii de locuințe ANL.

Partidul Național Liberal a depus două inițiative legislative în 2013 și ne-am prezentat, cei doi inițiatori, în fața Comisiei pentru administrație cu 2.000-3.000 de semnături eu personal, iar deputatul Cozmanciuc cu alte 2.000-3.000 de semnături pe tabele în care ceream modificarea acestui punct.

La acea vreme, un reprezentant al Guvernului, un director general din Ministerul Finanțelor, ne-a spus că nu se aprobă pentru că Uniunea Europeană nu aprobă să se facă plata în rate.

Constatăm acum că Guvernul face un lucru foarte bun. Noi, cei de la Grupul Partidului Național Liberal vom vota acest proiect legislativ, dar am o propunere pentru onorabilul Guvern: dacă tot preia ideile unor proiecte legislative de la opoziție, să-i treacă și ca coinițiatori.

Noi vom vota acest proiect de lege pentru că este așteptat, dar nu cred că este corect ca inițiative legislative bune să fie preluate și apoi transformate în lege după ordonanțe de Guvern.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Alte luări de cuvânt? Nu mai sunt.

Mergem pe amendamentele admise în calupuri de câte zece, da?

Bun. Avem și zece amendamente respinse. Vă rog frumos să le urmăriți, conform Regulamentului, dragi colegi, care le-ați depus.

1-10. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

11-20. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

21-30. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

31-40. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

41-50. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

51-55. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

Proiectul de lege merge la votul final.

Vă reamintesc că unul este cu propunere de adoptare și trei cu propunere de respingere, la recomandarea comisiilor reunite, da?

Mulțumesc foarte mult.

Mergem mai departe.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 21 noiembrie 2019, 11:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro