Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.159/29-09-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
22-09-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 23-09-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2015

10. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii administrației publice nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 429/2015) (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 429/2015

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

8. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215. Pl-x nr.429/2015.

Nu avem amendamente admise. Avem un amendament respins.

Inițiatorii. Nu doresc să ia cuvântul.

Din partea comisiilor reunite juridică și administrație.

Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Varga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Avem un raport comun cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice nr. 215.

Atât Comisia juridică, cât și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice nr. 215.

Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil încă la 15 iunie 2015. Guvernul a transmis un punct de vedere în 25 august prin care susține adoptarea inițiativei legislative cu unele observații și propuneri.

Obiectul de reglementare, modificarea și completarea Legii administrației publice, ca propunere legislativă, are unele completări în sensul instituirii cerinței aprobării sau avizării de către primar a raportului sau referatului compartimentului de resort care trebuie să însoțească proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului local.

Potrivit expunerii de motive, reglementările propuse dau posibilitatea răspunderii pentru fiecare etapă din procesul de reglementare la nivel local și întăresc răspunderea celor care întocmesc rapoartele și referatele respective.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități au dezbătut inițiativa legislativă în ședințe comune la 16 septembrie, respectiv 22 septembrie. În urma dezbaterii, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi și 4 abțineri, să supună plenului Camerei Deputaților Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice nr. 215, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu amendamentele admise redate în Anexa 1 la raport și cu cele respinse redate în Anexa 2.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul deputat Cseke Attila, UDMR.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cseke Attila-Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În luna mai a acestui an, într-o dezbatere la Comisia pentru administrație pe o altă propunere legislativă, câțiva colegi din Grupul parlamentar al PSD au făcut niște amendamente care priveau ceea ce discutăm astăzi în mod principal. Dezbaterea noastră a fost în felul următor: haideți să nu facem o varză legislativă și să adăugăm la ceva care avea totuși alt obiectiv acea reglementare inițială. Și atunci colegii, foarte corect, au înțeles acest lucru și au venit cu altă propunere legislativă de sine stătătoare pe care eu personal, în ședințe de Comisie de administrație și în ședințe comune cu Comisia juridică, le-am susținut și le susțin.

Problema a apărut în ultima ședință a comisiilor reunite, în care s-au dorit și alte reglementări pe această propunere legislativă care au tangență cu obiectul propunerii în sensul că modifică Legea nr. 215 sau adaugă, dar nu au tangență cu ceea ce s-a dorit de către inițiator cu care, încă o dată, noi, Grupul UDMR, suntem de acord și am fi de acord în continuare.

Ministerul Dezvoltării ne-a propus niște reglementări de completare legate de cadastru, cu care n-am fost de acord, dar au venit alte propuneri legate de concesionarea în mod direct a terenurilor proprietate privată a UAT-urilor către cei care au construcții edificate pe aceste terenuri.

Drept urmare, nefiind de acord cu această procedură de a crea dintr-o lege o propunere legislativă bună altfel și corectă, de a adăuga ceva care este totuși discutabil și trebuia să fie o propunere legislativă de sine stătătoare, Grupul UDMR se va abține la vot.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Alte luări de cuvânt din partea grupurilor parlamentare. Nu sunt.

Intrăm în cele 9 amendamente admise.

Primul amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al doilea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al treilea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al patrulea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al cincilea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al șaselea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al șaptelea amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

La pct. 8 avem un amendament respins. Îl susține cineva? Cel de la 21.

Avem un singur amendament respins, al domnului deputat Vasile Varga. Care este la poziția 21, care este strâns legat de amendamentul 8 din amendamente admise.

Comentariu pe amendamentul 8 admis.

Vă rog frumos, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Așa cum domnul deputat Cseke v-a spus, s-au aprobat niște amendamente, niște alineate în plus față de legea care a venit dinspre Senat și eu, de obicei, sunt pentru ca noi, Camera decizională, într-adevăr putem să modificăm, că asta este menirea noastră, a Camerei decizionale, ceea ce a venit de la Senat. Dar, în mod vădit, aceste alineate 21, 22, n-au nimic în legătură cu ceea ce s-a dorit de către inițiator a fi legiferat. Deci, au cu totul altă conotație, altă reglementare, se referă la altceva. Și s-ar putea ca din nou să ne găsim într-o situație de neconstituționalitate. Și atrag atenția că, pentru astfel de situații, noi de mai multe ori am fost sancționați, dacă sesizarea s-a făcut către Curtea Constituțională, pentru încălcarea în acest mod a prevederilor constituționale privind bicameralismul.

Ca atare, eu solicit să supuneți votului aceste amendamente admise la pct. 8 pe care noi nu le putem susține.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Comentariul sau obiecția înseamnă supunerea la vot a propunerii de respingere. Exact cum am stabilit.

Deci, domnul deputat Márton Árpád vă propune respingerea amendamentului de la poziția 8, amendamente admise.

Pregătiți-vă cartelele. Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

48 de voturi pentru, 15 abțineri, 76 voturi împotrivă. Nu a trecut.

Susține cineva amendamentul respins? Nu.

Amendamentul admis de la poziția 8 îl supun în integralitatea sa...Cine este...Scuzați-mă!

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

Vă mulțumesc. 120 de voturi pentru, 14 abțineri, 9 voturi împotrivă.

Amendamentul nr. 9 de la amendamente admise. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Proiectul de lege va merge la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 22 september 2020, 16:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro