Plen
Ședința Camerei Deputaților din 3 decembrie 2015
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.217/10-12-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 03-12-2015 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 3 decembrie 2015

9. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 520/2014). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 520/2014

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

19. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

Inițiatorii? Nu.

Comisia? Domnul Nistor.

Video in format Flash/IOS

Domnul Laurențiu Nistor:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raport comun asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, trimisă cu adresa PL-x 520/2 decembrie 2014 și înregistrată cu nr. 4c-11/1161/2014 și cu nr. 4c-6/369/2014.

Potrivit prevederilor art. 65 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) și pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de prima Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, cu observații și propuneri la inițiativa făcută.

Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care nu susține adoptarea inițiativei legislative, cu nr.1096 din 5 iunie 2015.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a transmis un aviz negativ cu nr. 4-c2/605 din 3 decembrie 2014.

Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat negativ inițiativa legislativă cu avizul nr. 4c-7/526 din 15 decembrie 2014.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea anexei la lista cuprinzând funcțiile publice din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiind vorba de introducerea a trei funcții noi publice de execuție, respectiv: referent de stare civilă, inspector de stare civilă și consilier de stare civilă, în cadrul pct. 2, funcții publice specifice, la lit. b), funcții publice de execuție.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități și membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat propunerea respectivă în ședințe separate.

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au dezbătut inițiativa legislativă în 21 aprilie 2014. Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenți la dezbateri un număr de 22 de deputați.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au dezbătut propunerea legislativă în ședința din 26 mai 2015.

La dezbateri, au fost prezenți 22 de deputați, din numărul total de 26 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Cu ocazia dezbaterilor, s-a constatat că funcțiile care fac obiectul propunerii legislative, prin natura lor, nu pot fi calificate ca fiind funcții de conducere.

În acest sens, la art. 13 alin. (1) din Statutul funcționarilor publici, sunt enumerate în mod expres și limitativ funcțiile generale și specifice care alcătuiesc categoria funcțiilor publice de conducere.

În prezent, activitățile de stare civilă sunt atribuite prin acte normative în vigoare, în sarcina unor categorii profesionale distincte: aleși locali, funcționari publici cu statut special, funcționari publici angajați ai unităților administrativ-teritoriale care nu au calitatea de funcționari publici, iar adoptarea propunerii legislative ar fi lipsită de aplicabilitate.

Totodată, crearea unor funcții publice specifice cărora să le fie atribuite toate atribuțiile specifice activității de stare civilă presupune o modificare din temelii a tuturor actelor normative care reglementează acest domeniu și, implicit, o modificare a structurii componente care desfășoară în prezent activități la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi și o abținere să propună plenului Camerei Deputaților respingerea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale? Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Paul Dumbrăvanu:

Stimați colegi,

Grupul Partidului Național Liberal nu susține această inițiativă. Având în vedere că activitățile de stare civilă sunt atribuite prin acte normative în vigoare în sarcina unor categorii profesionale distincte, aleși locali, funcționari publici cu statut special, funcționari publici ori alți angajați, adoptarea propunerii legislative este lipsită de aplicabilitate.

În acest sens, nu susținem proiectul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Iacoban.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi,

Nici Grupul PSD din Camera Deputaților nu susține acest proiect de lege din următoarele motive.

Exercitarea prin delegare de către funcționarii publici de execuție a atribuțiilor de stare civilă nu presupune o pregătire profesională specială. Este vorba de materia delegării de atribuții, personalul destinatar al delegării având statutul bine definit în funcția de bază pe care o are.

Doi. În realitate vorbim doar de atribuții de ofițer de stare civilă, stabilite prin fișa postului, atribuții recunoscute și unora dintre funcționari pe lângă primari și secretarul unității administrativ-teritoriale. Nu găsim nicăieri reglementată activitatea de stare civilă. Dacă ar fi reglementată ar exista și funcționari cu pregătire specializată aparte.

Trei. Persoanele care exercită atribuții de stare civilă nu au nevoie de un statut propriu, ele beneficiază de statutul funcției de încadrare, așa cum și primarul, care exercită atribuții de stare civilă, nu are nevoie de un statut în plus.

Prin urmare, propun și eu un vot de respingere a acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, alte intervenții? Nu mai sunt.

Legea merge la votul final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 21 noiembrie 2019, 11:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro