Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.234/28-12-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 21-12-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2015

11. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 20 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL-x 557/2015) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 557/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

8. Proiectul de Lege pentru completarea art. 20 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, PL-x 557/2015. Caracter organic.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu dorește nimeni.

Raportul comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică.

Domnul Varga, vă rog, prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Varga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Senatul este prima Cameră sesizată și a adoptat acest proiect de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare.

În urma examinării acestui proiect de lege și a opiniilor exprimate de către cele două comisii în unanimitate au hotărât să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind completarea art. 20 din Legea nr. 17/2014.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

A, vă rog, doamna deputat. Nu v-ați semnalat nici prezența. Mocioi Niculina, vă rog, da.

Video in format Flash/IOS

Doamna Niculina Mocioi:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al PNL votează adoptarea acestei propuneri legislative din următoarele considerente.

Reglementările în vigoare privind executarea documentațiilor tehnice de cadastru și ulterior intabulării dreptului de proprietate, activitatea de cadastrare și atribuire a numerelor cadastrale pentru terenurile aflate în extravilan a fost puternic îngreunată, proprietarii de terenuri agricole aflându-se, de multe ori, în imposibilitatea executării acestor lucrări, din cauza unor neconcordanțe între suprafețele măsurate și cele atribuite prin titluri de proprietate sau a unor greșeli în tipărirea numelui proprietarului, erori care trebuiau rectificate de către aceștia.

Această procedură greoaie a dus la situații în care numeroși investitori să se găsească în situația de a o aplica și ulterior să fie excluși din categoria preemptorilor, în condițiile în care aveau un drept de creanță asupra terenurilor respective.

Prin modificările propuse de prezentul act normativ, se găsește soluția logică și juridică de a introduce promitenții cumpărători într-o categorie aparte față de categoria preemptorilor menționați în lege, cu posibilitatea achiziționării terenului la prețul negociat anterior și stabilit în promisiune.

În consecință, Grupul parlamentar al PNL votează pentru adoptarea acestei propuneri legislative.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Munteanu, Grupul PSD.

Vă rog, domnule deputat. Domnul Munteanu de la Neamț.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Concret, aici se rezolvă o anumită problemă, în sensul că e necesar un timp pe care l-am alocat printr-o propunere de amendament pentru a crea un interval pentru finalizarea contractelor de vânzare-cumpărare care au la bază ante contracte sau pacte de opțiuni încheiate înaintea acestei intrări în vigoare a prezentei legi.

Termenul, așadar, este doar până în martie 2016, până când cei care dețin astfel de contracte trebuie să-și rezolve problema, pentru că altfel ar exista și posibilitatea să dateze orișicând și să pună actele pe care să le folosească anumiți beneficiari ai actelor de vânzare cumpărare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Ale intervenții, dacă mai sunt? Nemaifiind alte intervenții, mergem la raportul comisiei.

Avem trei amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu. Adoptat.

Articolul unic, observații? Nu. Adoptat.

Art. 4, dacă sunt observații? Nu. Adoptat.

Rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 13 april 2021, 14:51
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro