Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.234/28-12-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 21-12-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2015

12. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranți (PL-x 866/2015) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 866/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranți, PL-x 866/2015. Caracter ordinar.

Din partea Guvernului.

Vă rog, domnule secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florea-Tiberiu Trifan (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne):

Bună ziua!

Sunt Tiberiu Trifan, secretar de stat în Ministerul de Interne.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2015 se are în vedere instituirea unui cadru normativ pentru integrarea activităților de control la trecerea frontierei, de protecție a sănătății publice și a celor de clarificare a situației străinilor, prevăzute de legislația în vigoare.

Concret, prin această ordonanță de urgență se reglementează în principal: abilitarea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră de a constata că apariția la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranți face necesară instituirea unui centru ad hoc în care să fie integrate activitățile de control la trecerea frontierei de stat, de protecție a sănătății publice și de stabilire a statutului străinilor care intră sau încearcă să între pe teritoriul României, denumite în continuare centre integrate; stabilirea regimului juridic al centrelor integrate și a activităților ce pot fi realizate în cadrul acestora; stabilirea funcțiilor pe care le îndeplinesc centrele integrate în raport cu situația străinilor ce fac obiectul măsurilor luate și procedurilor realizate în cadrul acestora; stabilirea dreptului organizațiilor și organismelor internaționale, naționale și neguvernamentale cu atribuții în domeniul migrației și azilului de a vizita centrele integrate; și, de asemenea, stabilirea obligației Ministerului Afacerilor Interne de a întocmi împreună cu autoritățile și instituțiile reprezentate în grupul de coordonare a implementării strategiei naționale privind migrația, a planului de contingență privind principalele măsuri necesare pentru înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale, generate de un flux masiv de imigranți, precum și pentru prezervarea climatului de ordine și siguranță publică.

În considerarea celor menționate, vă rog să adoptați proiectul de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Rog Comisia pentru apărare, prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Benga:

În conformitate cu prevederile art. 95 și 111 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat a României a unui flux masiv de imigranți, trimis cu adresa PL-x 866 din 9 decembrie 2015.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil acest proiect de lege, cu observații și propuneri.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Senatul, în ședința din 7 decembrie 2015 a adoptat proiectul de lege.

Obiectul de reglementare constă în stabilirea unor măsuri necesare pentru integrarea activităților de control la trecerea frontierei de stat de protecție a sănătății publice și de clarificare a situației străinilor care intră sau încearcă să intre în România în cazul constatării la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranți, actual sau iminent.

La lucrările comisiei au fost prezenți 20 de deputați din totalul de 26 de membri.

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna chestor Irina Alexe, secretar general adjunct în Ministerul Afacerilor Interne.

În urma dezbaterilor, în ședința din 17 decembrie 2015, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a acestui proiect de lege, în forma adoptată de Senat.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Și-au înregistrat... La dezbateri generale, doamna Birchall. Doamna Birchall, Grupul PSD, vă rog. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Ana Birchall:

Mulțumesc mult, domnule președinte de ședință.

Grupul PSD va vota pentru acest proiect de lege. Este un proiect care reglementează măsuri pe care statul român trebuie să le ia în cazul migrației. Vă învederez faptul că atât Comisia pentru afaceri europene, cât și plenul Camerei Deputaților au rămas consecvenți și au votat împotriva mecanismelor permanente pentru migrație.

Cred că este extrem de important ca în actuala criză a migranților să putem să fim pregătiți astfel încât frontiera României să poată să fie, în continuare, sigură și România să nu se confrunte cu... inclusiv cu potențiale riscuri de securitate.

Grupul PSD va vota pentru.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Grupul PNL, domnul Surugiu Iulian.

Video in format Flash/IOS

Domnul Iulian-Radu Surugiu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Acutizarea crizei migranților, precum și măsurile pe care cam toate statele din jurul României le-au adoptat, în ultima perioadă, ne duc cu gândul că trebuie și noi, România, să susținem un astfel de proiect de lege.

Din acest motiv și cele expuse pentru abilitățile pe care Inspectoratul General al Frontierei le dobândește prin acest act normativ, Partidul Național Liberal va susține și va vota acest proiect.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

În continuare, domnul Mártón Árpád, Grupul UDMR.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mártón Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Într-adevăr, avem nevoie de o astfel de lege. Într-adevăr, această lege, în marea majoritate a textelor, este una tehnică. Totuși, pe mine unul mă miră că e atât de perfectă această ordonanță încât onorata comisie n-a găsit niciun cusur, nimic de modificat, de comentat, în timp ce în toată Europa se dezbate această problematică. Eu, cel puțin, am găsit... cel puțin trei probleme interesante.

  1. Obligativitatea autorităților publice locale de a pune la dispoziție anumite imobile.
  2. Luarea în considerare, evident, pe cât posibil, a diferitelor doleanțe, chiar religioase, ale imigranților.
  3. Atunci când avem această problemă cu anumiți teroriști care se plimbă încoace-încolo, sigur, în mod sigur, toți vor putea fi verificați în 10 zile? Nu știu. Vă spun sincer, nu sunt de profesie, dar cel puțin aceste teme poate ar fi trebuit să fie dezbătute și, nu știu, poate ar fi trebuit să și modificați să fie mai clar formulate, cel puțin aceste trei articole.

În mod evident, avem nevoie de această lege. Sper să nu fim obligați s-o aplicăm.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Cernea Remus, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Proiectul de lege este destul de bine articulat. M-am bucurat să văd că are ca referință Convenția cu privire la refugiați de la Geneva, din 1951, și Protocolul acesteia din 1967, de la New York.

România trebuie să fie solidară cu statele membre ale Uniunii Europene, trebuie să primim refugiați în număr, cred eu, mare. A fost o eroare gravă a Parlamentului atunci când a votat împotriva acceptării cotelor de refugiați. S-a vorbit mai devreme aici despre acest lucru. Nu ne putem izola. Suntem membri ai Uniunii Europene și la bine, și la greu.

Am observat în lege trei chestiuni, însă, care ar merita o discuție. Art. 3 pct. c) cred că are o eroare materială și fac apel la membrii comisiei și la deputații juriști de aici să fie atenți la ceea ce voi spune, pentru că am nevoie de suportul lor pentru a demonstra că este vorba de o eroare.

Se spune așa: "în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență autoritățile române respectă următoarele principii..." și pct. c), "principiul nediscriminării, constând în interdicția de a dispune măsuri împotriva străinilor întemeiate exclusiv pe motive de rasă, culoare, sex, etnie etc". Acest exclusiv nu are ce căuta aici, pentru că implică faptul că ar putea fi, să spunem, respins cetățeni și pe motive discriminatorii.

Deci, ori este vorba de principiul nediscriminării și atât, ori, dacă punem exclusiv, implicit rezultă că putem respinge oameni și discriminându-i, adică folosindu-ne de aceste criterii enunțate în punctul c). De aceea, cred că trebuie scos cuvântul exclusiv pentru a nu intra într-o situație problematică din punct de vedere logic și democratic, pentru că implicit, repet, putem să discriminăm.

Apoi, mai este un articol care spune că li se va asigura un translator în limba pe care o cunosc sau se presupune în mod rezonabil că o cunosc. Aici suntem pe un teren de arbitrariu. E posibil ca anumite comunități minoritare care provin din Siria sau din alte țări în care sunt războaie, e posibil ca pentru aceste comunități minoritare să fie nevoie de translator care să le cunoască, într-adevăr, limba maternă, altfel, ei fiind dezavantajați.

Și, ultimul lucru, la final unde se menționează finanțarea pentru primirea refugiaților, suportarea cheltuielilor - secțiunea a VI-a, art. 27 - iarăși, lucrurile sunt ambigue, pentru că se spune că fondurile se asigură prin bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor alocate.

Sunt de părere că trebuie creat un fond special pentru situații umanitare de urgență și acest fond special să fie un capitol bugetar distinct. Altfel, lucrurile sunt neclare; nu știm cine, când și cum va aloca fonduri Ministerului Afacerilor Interne.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Alte observații dacă sunt? Nu sunt.

Rămâne la votul final în forma propusă de către comisie.

Mulțumesc.

Trecem mai departe. Și ultimul proiect.

La ora 18,00, reamintesc, vom închide prima parte a ședinței noastre.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 14 april 2021, 5:49
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro