Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.234/28-12-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 21-12-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2015

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 826/2015) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 826/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, PL-x 826/2015. Caracter ordinar.

Procedură de urgență

Din partea Guvernului României, vă rog, domnule secretar de stat, inițiatorul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Liviu Robert Neagu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea posibilității ca ORNISS să achiziționeze mijloace de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate.

De asemenea, se propun o serie de intervenții legislative care să permită scoaterea unor produse din rezerva de stat, cu titlu gratuit, pentru instituțiile care-și desfășoară activități în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și pentru protecția foștilor demnitari prin mijloacele SPP.

Față de cele prezentate, vă rog să fiți de acord cu adoptarea.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță domnul deputat Benga. Dar vă rog, la final, să propuneți și timpul, că e procedură de urgență.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Benga:

În conformitate cu Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere pe fond în procedură obișnuită cu proiectul de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea posibilității ca ORNISS să achiziționeze mijloacele de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate.

De asemenea, se propun o serie de intervenții legislative care să permită scoaterea unor produse din rezerva de stat, cu titlu gratuit, pentru instituțiile care desfășoară activități în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale și pentru protecția foștilor demnitari prin mijloace SPP.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au fost prezenți 23 de deputați din totalul de 26 de membri.

În urma dezbaterilor, în ședința din 8 decembrie 2015, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi întocmirea unui raport de adoptare a acestui proiect de lege, cu amendamentul admis cuprins în această anexă.

Cinci minute.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră.

Să înceapă votul pentru timp și apoi discutăm.

Cu 96 de voturi pentru, două voturi împotrivă și două abțineri, timpul propus a fost adoptat.

Acum la dezbateri generale, Grupul PNL, domnul Cozmanciuc.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Prezenta ordonanța de urgență, practic, reglementează cadrul în care se pot securiza mult mai bine documentele și informațiile clasificate. În egală măsură, creează baza legală pentru ca instituțiile statului în domeniul ordinii publice și siguranței naționale să poată beneficia in extenso de programe și fonduri europene și, de asemenea, creează baza legală pentru asigurarea protecției foștilor demnitari și personalului care funcționează în aceste instituții.

Partidul Național Liberal susține această măsură legislativă și recomandă a se vota.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții din partea grupurilor parlamentare. Nu sunt alte intervenții. Avem 20 de amendamente. Mergem la raport.

Dacă la titlul legii, observații? Nu. Adoptat.

De la 1 la 5, observații? Nu.

De la 6 la 10, dacă sunt observații? Nu.

De la 11 la 15, dacă sunt observații? Nu.

De la 16 la 20, observații? Nu.

Rămâne le votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 13 april 2021, 13:02
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro