Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.234/28-12-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 21-12-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2015

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014 - 2020 (PL-x 686/2015) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 686/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, PL-x 686/2015. Caracter ordinar.

Inițiatorul. Vă rog, doamna secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Magda Ștefania Bîrlibescu (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege supus dezbaterii vizează crearea cadrului legal cu privire la modul de alocate a fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării de la bugetul de stat în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", precum și pentru stabilirea circuitelor financiare ale programelor pe care România le gestionează în calitate de autoritate de management, autoritate națională, în cadrul obiectivului "Cooperare teritorială europeană".

Față de acestea, vă rugăm să acordați un vot favorabil proiectului de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Avem raport comun din partea celor două comisii, Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație.

Domnule președinte Victor Paul Dobre, raportul comun. Vă rog, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

Conform prevederilor art. 75 din Constituție și ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 12 octombrie 2015.

La întocmirea raportului comun s-au avut în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru afaceri europene, al Comisiei juridice și al Consiliului Legislativ.

Adoptarea prezentului act normativ este imperios necesară pentru crearea cadrului legal cu privire la modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării de la bugetul de stat în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană".

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din regulament, comisiile și-au desfășurat lucrările în ședințe separate.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei spre dezbatere și adoptare Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 cu un amendament admis, prezentat în anexa la prezentul raport comun.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face part din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale din partea grupurilor parlamentare dorește să intervină cineva? Nu dorește nimeni.

Avem 39 de amendamente admise. Mergem în calupuri de câte zece.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu. Adoptat.

De la 1 la 10, dacă sunt observații? Nu.

De la 11 la 20? Nu.

De la 21 la 30? Nu.

De la 31 la 39? Nu.

Rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 12 april 2021, 7:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro