Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.6/09-02-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
23-11-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 03-02-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2016

13. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (Pl-x 772/2015). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 772/2015

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

12. Următoarea, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Trei amendamente admise.

Inițiatorii?

Domnul deputat Bode. Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Lucian Nicolae Bode:

Mulțumesc, domnule președinte.

O sesiune reușită vă doresc, stimați colegi.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, asemenea.

Video in format Flash/IOS

Domnul Lucian Nicolae Bode:

Doamnelor și domnilor deputați,

În calitate de inițiator, permiteți-mi să fac un scurt istoric al problemei a cărei rezolvare stă într-un vot favorabil pentru adoptarea acestei inițiative legislative.

După cum știți cu toții, realitatea postdecembristă ne-a arătat faptul că fostele întreprinderi de stat au fost desființate sau privatizate. Dau câteva exemple: fostele fabrici de fabricare a lemnului, fostele fabrici de prelucrare a laptelui, uzine, iar unele fonduri arhivistice au fost, din păcate, abandonate, altele au fost fărâmițate, generând situații dificile pentru foarte mulți români care solicită acte doveditoare ale drepturilor patrimoniale de asigurări sociale.

În anul 2010 - mulți dintre dumneavoastră vă amintiți - am inițiat împreună cu mai mulți colegi parlamentari un proiect de lege care a devenit lege, prin care am modificat Legea nr. 16/1996, Legea Arhivelor Naționale, în sensul creării cadrului legal prin care operatorii economici se pot autoriza în condițiile legii în vederea prestării de servicii arhivistice.

Din păcate, zecile de mii de români nu au găsit rezolvare prin acea inițiativă legislativă la problema cu care se confruntau, peste 8.000 doar la nivelul județului Sălaj. Astfel, operatorii economici autorizați în vederea gestionării de fonduri arhivistice, în sensul prelucrării documentelor cu valoare practică pentru cei aflați în situațiile prezentate mai sus, nu au considerat o prioritate pentru a le rezolva problema.

Doamnelor și domnilor deputați,

Pentru a diversifica și a asigura accesul facil al cetățenilor la aceste servicii publice, în condițiile în care o mare parte dintre administrațiile publice locale au capacitatea să organizeze și să furnizeze astfel de servicii, se impune completarea cadrului legislativ actual cu această prevedere, pentru a le permite să asigure servicii arhivistice.

Nu este vorba despre o obligativitate, ci despre o posibilitate și o oportunitate acordată administrațiilor publice locale, fie ele consilii locale sau consilii județene, care, la rândul lor, trebuie să se autorizeze conform Legii Arhivelor Naționale pentru prestarea de servicii arhivistice.

Fac precizarea că această prevedere nu exclude prestarea serviciilor arhivistice de către operatorii economici autorizați care desfășoară aceste activități în condițiile Legii Arhivelor Naționale.

Așadar, stimați colegi, prin modificările și completările aduse la Ordonanța nr. 71/2002 - practic, vorbim de un singur articol, un aliniat la un singur articol - privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat în interes local, vă propun, în sensul introducerii în rândul serviciilor de administrare a domeniului public și privat și activități care țin de gestionarea fondului arhivistic național, completând astfel cadrul legal existent, astfel încât administrațiile publice locale, consiliile locale, consiliile județene să poată organiza aceste activități.

În final, vă rog, doamnelor și domnilor deputați, să acordați un vot favorabil pentru adoptarea acestei inițiative legislative în sprijinul cetățenilor - spuneam, zeci de mii de români așteaptă această inițiativă, această modificare a legislației din partea noastră - și în sensul în care instituții ale statului vor contribui astfel la creșterea calității serviciilor publice, în cazul nostru, în cazul de față, cele de arhivare.

Vă mulțumesc și aștept din partea dumneavoastră un vot favorabil.

Vă mulțumesc foarte mult.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Domnul Cseke. V-ați înscris la cuvânt.

A, raportul. Am crezul că vreți să aveți vreo intervenție pe procedură... de-aia... m-am speriat.

Domnule Dobre, raportul comisiei. Aveți cuvântul din partea Comisiei pentru administrație publică, președintele comisiei, domnul Victor Paul Dobre.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulament, comisia a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituție și ale art. 92 din Regulamentul Camerei, Camera este decizională.

Senatul a respins propunerea legislativă în ședința din 28 octombrie 2015.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia juridică a avizat negativ inițiativa legislativă.

Guvernul României nu susține.

Propunerea supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanța nr. 71/2002, cu o nouă literă, litera "o", în sensul introducerii în rândul serviciilor de administrare a domeniului public și privat destinate unor nevoi ale comunităților locale și activităților ce țin de păstrarea, conservarea, restaurarea, legarea, prelucrarea arhivistică și utilizarea documentelor cu valoare practică, acțiuni ce urmează a fi desfășurate de către operatorii economici cu capital al unităților administrativ-teritoriale autorizați în prestarea de servicii arhivistice în condițiile Legii Arhivelor Naționale.

În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise prezentate în anexa la prezentul raport.

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnul Cseke. Domnul deputat Cseke, Grupul parlamentar al UDMR.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cseke Attila-Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al UDMR va susține prin vot adoptarea acestei propuneri legislative, așa cum a făcut și în comisia de specialitate.

Astăzi, din păcate, sunt deficiențe majore în ceea ce privește activitatea unor operatori economici autorizați pe acest serviciu, serviciul arhivistic, care afectează dreptul multor cetățeni de a avea acces la unele informații absolut necesare pentru ei, de exemplu pentru a primi pensie, pentru a putea face dovada anilor lucrați la fostele întreprinderi din perioada comunistă. Și aici, desigur, este o altă discuție, dar pe care va trebui s-o avem sau Arhivele Naționale să le aibă, să facă o evaluare asupra activității acestor operatori economic, pentru că este nepermis ca un cetățean să nu aibă acces la informații de la acești operatori economici autorizați.

În acest sens, posibilitatea prevăzută în această propunere legislativă, ca autoritățile locale să se implice în această activitate arhivistică și să-și organizeze posibilitatea de a gestiona acest serviciu arhivistic, este un lucru bun, este un pas înainte și poate aduce multor cetățeni o îmbunătățire a dreptului de acces la informații.

Vom susține prin vot această propunere legislativă.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Alte luări de cuvânt, vă rog frumos? Nu sunt.

Proiectul de lege continuă cu dezbaterea celor trei amendamente admise.

Dacă la primul sunt obiecții, comentarii? Nu.

La cel de-al doilea obiecții, comentarii? Nu.

La cel de-al treilea obiecții, comentarii? Nu.

Aprobat.

Merge la vot...

La care? La trei?

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

La poziția 3 am un comentariu.

Comisia a amendat articolul inițial, incluzând denumirea legii exact, adică cea din '96, a Arhivelor Naționale.

Din punct de vedere juridic, această prevedere este justă, dar mi-ar plăcea foarte mult ca, într-o lege, o trimitere la arhive să nu mai conțină această lege. Pentru că este o lege perimată, iată, trebuia să fie cârpită pe ici, pe colo, în loc să facem o nouă lege a arhivelor, o lege care nu este una comunistă, polițienească, ci una europeană.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Bun. Și care e propunerea dumneavoastră?

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Conform legii, am făcut un comentariu pe baza unui amendament, nominalizarea exactă a legii respective.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Deci e doar un comentariu.

Amendamentul de la punctul 3 rămâne fără obiecții, deci nu este contestat, doar un comentariu din partea domnului deputat Márton Árpád.

Merge la votul final. Caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 26 november 2022, 11:18
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro