Plen
Ședința Camerei Deputaților din 17 februarie 2016
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.20/26-02-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
15-10-2019
14-10-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 17-02-2016 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 17 februarie 2016

8. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar (PL-x 641/2015). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 641/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar, PL-x 641/2015.

Procedură de urgență. Caracter ordinar.

Îl rog pe domnul secretar de stat de la Ministerul Transporturilor...

Domnule secretar de stat, prezentați...

Video in format Flash/IOS

Domnul Ion-Aurel Stanciu (secretar de stat, Ministerul Transporturilor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor, domnilor deputați,

Ministerul Transporturilor este de acord cu amendamentele propuse, unele contribuind în a oferi garanții suplimentare în ceea ce privește creșterea profesionalismului conducerii organismelor de siguranță create, iar cele care pot crea suspiciuni de implicare a Ministerului Transporturilor în independența organismelor vor putea fi detaliate în condițiile legii la modificarea actelor normative prevăzute de proiectul de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Comisia pentru transporturi. Domnule președinte Lupu, vă rog, raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Lupu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar.

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(1) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională în acest proiect.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 5 octombrie 2015. La dezbaterea inițiativei s-au avut în vedere următoarele: avizul favorabil al Consiliului Legislativ transmis prin adresa 700 din 30 iunie 2015; avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială, transmis cu adresa nr.4C/7-7/711 din 21 octombrie 2015.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri în domeniul feroviar necesare asigurării independenței organismului național de investigare față de Autoritatea Națională de Siguranță, respectiv, a Organismului de Investigare Feroviar Român.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au examinat proiectul de lege și documentele conexe în ședința din 16 decembrie 2015.

La lucrările Comisiei pentru transporturi și infrastructură și-au înregistrat prezența un număr de 22 de deputați, din totalul de 23 de membri ai comisiei.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei prezenți la lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților raportul de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar, cu amendamentele admise.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Plenul Camerei Deputaților, în ședința din 21 decembrie 2015, a hotărât retrimiterea la Comisia pentru transporturi și infrastructură în vederea solicitării unui nou punct de vedere al Guvernului și întocmirea unui nou raport.

Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au reexaminat proiectul de lege în ședința din 9 februarie 2016. Din totalul de 21 de membri ai comisiei, la lucrări au fost prezenți 21 de deputați. La ședința comisiei au participat, ca invitați din partea Ministerului Transporturilor, domnul Ion-Aurel Stanciu, secretar de stat, domnul Eugen Ispas, secretar de stat, domnul Gelu Dae, director AFER, domnul Vasile Belibou, director AGIFER.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au hotărât în unanimitate adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar, cu amendamentele admise prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul raport.

Prezentul raport înlocuiește integral raportul asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar nr.4C-26/179/2014 din 17 decembrie 2015.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc mult.

La dezbateri generale, domnul deputat Dan Coriolan Simedru, Grupul PNL.

Nu.

Domnule președinte Lupu, vă rog, e procedură de urgență, propuneți și timpul, vă rog frumos. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Lupu:

Timp de dezbatere 5 minute, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Să înceapă votul.

121 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, o abținere. Timpul a fost adoptat.

Procedură de urgență.

Un vorbitor pentru fiecare grup.

Îl invit pe domnul deputat Dan Corio... Simedru, Coriolan Simedru, Grupul PNL. La Paști, am grijă, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dan Coriolan Simedru:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați colegi,

Asigurarea independenței Organismului Național de Investigare față de Autoritatea Națională de Siguranță Feroviară a fost o temă importantă pe agenda guvernamentală a țării noastre, ca urmare a numeroaselor notificări pe care le-am primit din partea partenerilor europeni în acest domeniu. Astfel, Autoritatea Feroviară Română a fost reorganizată, iar organismul de anchetă nu va mai face parte din structura veche, ci a fost separat pentru a i se asigura independența. Astfel noua Agenție de Investigare Feroviară Română va investiga accidentele feroviare grave, incidentele produse în circulația trenurilor, fiind o instituție cheie în domeniul feroviar.

În urma dezbaterilor din cadrul Comisiei pentru transporturi, am considerat oportune o serie de intervenții legislative care să asigure un cadru transparent de funcționare a acestei instituții. De aceea, am introdus în textul legii criteriile de selecție a conducerii instituțiilor pentru a elimina arbitrariul și pentru a avea niște criterii unitare care să stea la baza numirilor în funcțiile de conducere.

Grupul PNL va susține acest proiect de lege și va monitoriza activitatea acestor structuri prin intermediul instrumentelor parlamentare pe care le are la dispoziție.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Alte intervenții? Nemaifiind alte intervenții, mergem la raport. Sunt 26 de amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu. Adoptat.

Articol unic. Observații? Nu. Adoptat.

De la 1 la 10, dacă sunt observații? Nu. Adoptate.

De la 11 la 20, dacă sunt observații? Nu.

De la 21 la 26, dacă sunt observații? Nu.

Rămâne la votul final, caracter ordinar.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 15 octombrie 2019, 22:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro