Plen
Ședința Camerei Deputaților din 16 martie 2016
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.44/24-03-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
15-10-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 16-03-2016 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 16 martie 2016

21. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale (PL-x 685/2015) (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 685/2015

   

După o scurtă pauză

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Continuăm.

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

Guvernul? Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gabriel Lungu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de ordonanță are ca obiect modificarea și completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, în vederea asigurării unei mai bune coordonări a procedurilor aplicabile în cazul eliberării licenței de funcționare, în trei domenii de competență, respectiv copii, victime ale violenței domestice și persoane cu dizabilități.

În acest context este important de menționat că, prin aprobarea prezentului proiect de act normativ, se asigură premisele coerenței prevederilor legislative în vigoare.

Față de cele prezentate, Guvernul susține prezentul proiect de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Comisia pentru muncă, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată prin adresa PL-x 685/2015 din 19 octombrie 2015, cu dezbaterea în fond, în procedură obișnuită, a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2015 prin care sunt aduse modificări cadrului legal privind activitatea de licențiere a serviciilor sociale de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin autoritățile subordonate.

Procesul de licențiere vizează atât furnizorii, cât și servicii sociale destinate copiilor, persoanelor cu dizabilități și victimelor violenței domestice.

Modificările aduse au scopul de a asigura o mai bună coordonare a procedurilor aplicabile în cazul eliberării licenței de funcționare, prin instituirea unor atribuții specifice pentru fiecare dintre autoritățile coordonatoare desemnate la nivel central pentru domeniile proprii de competență.

La dezbaterile care au avut loc în ședința comisiei din 23 februarie 2016 a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, doamna Mihaela Ungureanu, președintele Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența 24 de deputați, din totalul de 24 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 12 octombrie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin.(1) din Constituția României, republicată.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale? Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Daniel Iane:

Stimați colegi,

În ceea ce privește prevederile Legii nr. 197/2012, avem patru categorii de beneficiari, respectiv: copii, persoanele cu dizabilități, victimele violenței domestice și persoanele vârstnice.

Coordonarea și îndrumarea metodologică a acestor activități de servicii sociale destinate celor patru categorii de beneficiari este făcută în prezent de trei instituții centrale, care s-au format prin reorganizarea ministerului între anii 2014 și 2015.

Din păcate, serviciile sociale au rămas în România la un nivel de dezvoltare insuficient, din punctul de vedere al calității, dar și al acoperirii tuturor nevoilor celor vizați.

Instituțiile de stat nu fac față din punctul de vedere al personalului, dar nici al resurselor bugetare, iar furnizorii privați nu sunt stimulați să preia din rolurile instituțiilor publice.

Avem nevoie însă de un cadru normativ și de exemple de bune practici care să asigure calitatea serviciilor sociale, dar și creșterea numărului de furnizori.

Astfel că, având în vedere aceste considerente, Partidul Național Liberal va vota pentru adoptarea acestei inițiative legislative.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții la dezbateri generale? Domnul Ganț? Nu mai sunt intervenții.

Nefiind amendamente, urmează votul final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 21 octombrie 2019, 10:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro