Plen
Ședința Camerei Deputaților din 16 martie 2016
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.44/24-03-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
15-10-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 16-03-2016 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 16 martie 2016

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național (PL-x 810/2015) (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 810/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

8. Suntem în procedură de urgență. Proiectul de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național.

Guvernul?

Video in format Flash/IOS

Domnul Attila György (secretar de stat, Ministerul Finanțelor):

Mulțumesc.

Proiectul de Lege privind supravegherea macroprudențială are ca obiect reglementarea referitoare la mandatul macroprudențial, în conformitate cu recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale.

Susținem forma comisiei.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Comisia?

Domnul Niță.

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil Niță:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național.

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, trimis spre dezbatere cu adresa PL-x 810 din 16 noiembrie 2015.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de lege, în ședința din data de 10 noiembrie 2015.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare înființarea Comitetului Național pentru Supraveghere Macroprudențială, ca urmare a implementării recomandării Comitetului European pentru Risc Sistemic.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, proiectul de lege menționat mai sus a fost supus dezbaterii, în ședința din 1 martie 2016.

Din totalul de 33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, și-au înregistrat prezența la dezbateri 32 de deputați.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, Proiectul de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Din partea grupurilor parlamentare?

Domnul Florin Gheorghe, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Deosebirea de fond dintre vechiul Comitet Național pentru Stabilitate Financiară și noul Comitet Național pentru Supraveghere Macroprudențială constă în natura juridică a recomandărilor emise.

Astfel, așa cum precizează și Comisia pentru afaceri europene de la Camera Deputaților, care a dat aviz negativ, recomandările emise în temeiul acestei legi au în fapt forță obligatorie pentru terți, ceea ce contravine caracterului lor de recomandare, adică de forță consultativă.

Proiectul de lege instituie o disparitate în componența Consiliului de Administrație, precum și influența foarte mare a Băncii Naționale, astfel că, spre deosebire de vechiul Comitet Național pentru Stabilitate Financiară, unde fiecare autoritate avea câte un reprezentant, noul Comitet Național pentru Supraveghere Macroprudențială are un consiliu general format din cinci membri BNR, doi membri ASF și doi membri din partea Guvernului, ceea ce, din punctul de vedere al Grupului UNPR este un lucru greșit.

În consecință, Grupului parlamentar al UNPR va vota împotriva acestui proiect de lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Proiectul de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național este răspunsul Parlamentului României la Regulamentul Uniunii Europene nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene și crearea Comitetului pentru Risc Sistemic prin crearea Comitetului Național de Supraveghere Macroprudențială.

De ce este necesară crearea acestui comitet național; pentru că în spațiul public se discută permanent despre o structură supraguvernamentală. Pentru că în acest moment, în România, ca de fapt și la nivelul Uniunii Europene, piața financiară nu funcționează într-un sistem unic. Ea se împarte între Banca Națională - pentru instituțiile de credit și instituțiile nebancare -, între Autoritatea de Supraveghere Financiară - pentru piața de capital, pentru piața asigurărilor și pentru pensiile private -, și între Guvernul României - pentru sistemul fiscal.

Este așadar necesară o structură, o autoritate, la nivel interinstituțional, care să facă posibilă funcționarea sistemului financiar în mod unitar, pentru ca în momente de criză, așa cum a fost criza pe care lumea a trecut-o cu mari probleme, nu de mult, să poată să fie preîntâmpinate atât riscul sistemic al sistemului financiar, cât și crizele financiare, astfel încât suportabilitatea acestor crize, care ele sunt, de regulă, ciclice, să fie cât mai ușoară.

Faptul că Banca Națională are o pondere în acest Consiliu General al Comitetului pentru Supraveghere Macroprudențială - din nouă membri, cinci sunt ai Băncii Naționale - este aceea de asigurare a independenței Băncii Naționale, potrivit Tratatului Uniunii, de funcționare a Uniunii Europene, care la art. 130 spune că băncile centrale, băncile naționale din fiecare țară trebuie să funcționeze în mod independent. Numai în acest fel se va putea asigura, prin hotărârile care se iau, se va putea asigura funcționarea Băncii Naționale, ca instituție de supraveghere independentă.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota această lege, cu toate că Senatul României a respins-o și nu înțelegem motivele pentru care a făcut acest lucru, mai ales că recomandările la nivelul Uniunii Europene, cele două recomandări ale CERS, 1 și 3, sunt foarte clare în acest domeniu.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu sunt.

Vă rog, Biroul comisiei... intrăm în dezbateri pe articole... Biroul comisiei, faceți propuneri pentru timpii de dezbateri.

Biroul comisiei... domnul Niță... Biroul comisiei, faceți propuneri pentru timpii de dezbateri... la microfon.

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil Niță:

5 minute, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Voturi pentru?

98.

Împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

5 minute, timp de dezbatere.

Avem amendamente admise, de la 1 până la 19, și respinse, de la 1 până la 6.

Vă rog, la art. 1? Nu.

La 2. Obiecții, comentarii? Nu.

La 3? Nu.

La 4? Nu.

5? Nu.

6? Nu.

Mulțumesc.

La...? La admise, 8?

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

Amendamentul pe care vreau să-l susțin, la art. 8 alin. (4), se referă la sistemul de vot. Votul în consiliul general se face cu majoritatea simplă a membrilor prezenți la consiliu. Se spune, la acest articol, că, în condiții speciale, un membru de drept al consiliului poate să își desemneze un reprezentant, reprezentantul respectiv trebuie să aibă și drept de vot. Eu am propus ca acest reprezentant să nu aibă drept de vot, pentru că deciziile pot fi luate cu majoritatea simplă a membrilor respectivi, iar legea, proiectul de lege instituie de fapt funcții în acest comitet, adică comitetul este format din: guvernatorul Băncii Naționale, prim-viceguvernatorul, cei doi viceguvernatori și economistul șef, iar pentru ASF: președintele, vicepreședintele și doi membri ai Guvernului.

Un reprezentant desemnat deci nu ar avea puterea pe care o are un membru care este desemnat prin lege să facă parte din comitet. El poate să asiste, să-l informeze pe membru, dar să nu aibă drept de vot în acest comitet.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții?

Vă rog, domnul Niță.

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil Niță:

Domnule președinte,

Vreau să precizez că în comisie am dezbătut aceste amendamente și le-am respins pe criteriul că un om care vine desemnat să înlocuiască un membru din acest consiliu vine cu un anumit mandat, acela are întreaga autoritate să-l reprezinte pe omul acela. Omul acela nu vine să ia el decizie, de la el, vine cu mandat din partea celui pe care îl reprezintă.

Acesta este motivul pentru care am respins amendamentul și probabil că o să votăm împotrivă și în plen.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu sunt.

Vot pentru respingere.

Amendamentul respins, vot pentru respingere? Da. Amendamentul la art. 8. Păi e amendament respins, domnule Dobre. Da.

Voturi pentru, am spus.

Voturi pentru amendament?

32.

Împotrivă?

62... 89 împotrivă.

Abțineri? Nu.

Mulțumesc.

Amendamentul a fost respins.

Dacă mai sunt intervenții la amendamente respinse?

La art. 9? Nu.

La 10? Nu.

Mulțumesc.

Vot final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 18 octombrie 2019, 17:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro