Plen
Ședința Camerei Deputaților din 4 aprilie 2016
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.62/08-04-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 04-04-2016 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 4 aprilie 2016

20. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.10 pct.25 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, astfel cum a fost modificată prin O.G. nr.6/2014 (Pl-x 349/2015). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 349/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

52. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 pct. 25 din Legea nr. 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, astfel cum a fost modificată prin O.G. nr. 6/2014, Pl-x 349/2015.

Inițiatorii doresc? Nu.

Raport comun, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Video in format Flash/IOS

Domnul Laurențiu Nistor:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Notă asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 10 pct. 25 din Legea nr. 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2014.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 pct. 25 din Legea nr. 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2014, trimisă cu adresa Pl-x 349 din 7 aprilie 2015.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în data de 31 martie 2015.

Consiliul Legislativ a avizat negativ inițiativa legislativă.

Guvernul României nu susține adoptarea inițiativei legislative.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 10 pct. 25 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că, în ipoteza vinderii locuințelor pentru tineri destinate închirierii, odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței, titularul contractului să dobândească și dreptul de proprietate asupra cotei-părți de teren aferente acesteia, în baza dreptului de proprietate asupra cotelor de teren aferente și în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat la unitatea administrativ-teritorială deținătoare, sumele obținute astfel urmând a fi virate la bugetul local.

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat inițiativa legislativă în ședințe separate.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a dezbătut inițiativa legislativă în ședința din data de 16 iunie 2015.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut inițiativa legislativă în ședința din 8 septembrie 2015.

Cu ocazia dezbaterilor, s-a constatat că, în raport cu măsurile preconizate în inițiativa legislativă, ar trebui să se țină cont de caracterul social pe care-l are programul de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii. Astfel, includerea în prețul de vânzare și a prețului cotei-părți de teren nu ar conduce la includerea în prețul de vânzare și a părților de teren ar conduce doar la o majorare a prețului total de vânzare a locuinței.

S-a apreciat că modalitatea de calcul al prețului de vânzare a locuințelor are la bază, în esență, obținerea unui preț pe metru pătrat, care să fie sub prețul pieții, dar care să poată realiza o altă locuință.

Conform dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, terenul pe care se realizează locuințe pentru tineri destinate închirierii poate fi proprietate publică ori privată a statului sau a unității administrativ-teritoriale, precum și proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice, terenuri care au regim diferit.

Astfel, în situația terenurilor care fac obiectul domeniului public al statului, UAT-urile, în cazul terenurilor proprietate publică a statului puse la dispoziție de către autoritățile publice centrale care asigură administrarea locuințelor/terenurilor aferente, conform art. 20 alin. (4) din lege, și care nu au făcut în prealabil obiectul trecerii în proprietatea privată a statului, sunt incidente dispozițiile constituționale ale art. 136 alin. (4) referitoare la inalienabilitatea bunurilor proprietate publică.

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități și membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 10 alin. (5) pct.25 din Legea nr. 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2014.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Intervenții? Dezbateri generale? Nu sunt.

Mulțumim pentru prezentare, domnule coleg.

Mai luăm unul, da? Ultimul.

Rămâne la votul final aceasta.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 21 noiembrie 2019, 11:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro