Plen
Ședința Camerei Deputaților din 13 aprilie 2016
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.73/21-04-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 13-04-2016 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 13 aprilie 2016

7. Reexaminarea Legii pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.22 din 20.02.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.160 din 02.03.2016 (PL-x 542/2015/2016). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 542/2015

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

5. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 22 din 20 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 2 martie 2016.

Inițiatorii? Nu doresc.

Din partea comisiilor, juridică și administrație?

Domnule Nistor, vă rog frumos, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Laurențiu Nistor:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mult calm...

Notă asupra reexaminării Legii pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

În conformitate cu prevederile art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu reexaminarea Legii pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 22 din 20 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 2 martie 2016, trimisă cu adresa PL-x 542 din 7 martie 2016.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 983 din 18 septembrie 2015, a avizat favorabil, cu observații și propuneri, inițiativa legislativă.

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, în vederea acordării unei indemnizații pentru limită de vârstă primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților consiliilor județene care îndeplinesc vârsta standard de pensionare.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat negativ propunerea legislativă.

Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat favorabil această inițiativă legislativă.

La data de 11 noiembrie 2015, plenul Camerei Deputaților a adoptat propunerea legislativă, ca urmare a depășirii termenului de 45 de zile, potrivit art. 75 alin. (2), teza a II-a din Constituția României, republicată, și a fost înaintată la Senat.

La data de 21 decembrie 2015 Senatul a adoptat propunerea legislativă.

La data de 28 decembrie 2015 Guvernul României a făcut sesizare de neconstituționalitate.

La data de 29 decembrie 2015 legea adoptată este trimisă la promulgare Președintelui României.

Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 22 din 20 februarie 2016, a admis sesizarea de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile Legii pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali sunt neconstituționale.

Curtea Constituțională a constatat că legea supusă controlului de constituționalitate încalcă art. 1 alin. (5) din Constituție, întrucât normele pe care le reglementează nu îndeplinesc condițiile de claritate, precizie și previzibilitate cu privire la natura juridică a indemnizației pentru limită de vârstă, sfera beneficiarilor și modul de stabilire și calcul al indemnizației.

De asemenea, legea este contrară prevederilor constituționale cuprinse în art. 16 alin. (1) și prevederilor art. 138 alin. (5), întrucât, pe de o parte, creează o inegalitate nepermisă de tratament juridic între aleșii locali, iar, pe de altă parte, stabilește cheltuieli bugetare fără stabilirea surselor de finanțare reale, contrar cerințelor de certitudine și previzibilitate bugetară inerente conținutului normativ al textului constituțional antereferit.

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii comisiilor au examinat inițiativa legislativă mai sus menționată, precum și forma adoptată de Senat, sesizarea de neconstituționalitate formulată de Guvernul României și Decizia Curții Constituționale nr. 22 din 20 februarie 2016, în ședințe separate.

Având în vedere cele prezentate, în urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Legii pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu amendamentele admise și un amendament respins, prezentate în anexele la raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Bun. Dezbateri.

Domnul Andronache.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Partidul Național Liberal își menține poziția de a nu sprijini adoptarea acestei legi, deoarece reglementarea are în continuare, din punctul nostru de vedere, caracter neconstituțional.

În forma rezultată după reexaminare, legea încalcă paragraful 52 din motivarea Curții Constituționale, cuprinsă în Decizia nr. 22/2016. În această decizie Curtea arată, citez: "Astfel, raportând considerentele de principiu enunțate la dispozițiile normative criticate, Curtea Constituțională constată că, prin acordarea acestei indemnizații numai unor aleși locali, respectiv primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene, legiuitorul a încălcat art. 16 alin. (1) din Constituție, stabilind un tratament juridic diferențiat în cadrul aceleiași subcategorii juridice."

În contradicție cu aceste dispoziții obligatorii, erga omnes, de la momentul publicării în Monitorul Oficial, respectiv data de 2 martie 2016, textul modificat prin reexaminare este în continuare neconstituțional, deoarece nu specifică în mod clar, exhaustiv, aria de cuprindere a sintagmei "aleși locali", așa cum a fost ea circumstanțiată de Curtea Constituțională, prin mai multe decizii - a se vedea inclusiv Decizia nr. 449/2015 - și este menținută în lege, prin enumerare, ca beneficiară subcategoria de aleși locali, formată din viceprimari, primari, președinte de consiliu județean și vicepreședinte de consiliu județean.

Un alt motiv: în privința procedurii de reexaminare, considerăm că aceasta este neconstituțională, deoarece punerea în acord cu Decizia Curții Constituționale nr. 22/2016 a Proiectului de Lege nr. 542/2015/2016 înseamnă respingerea legii, aceasta fiind declarată în integralitatea sa neconstituțională. În acest sens, Curtea arată, citez: "Admite obiecția de neconstituționalitate formulată și constată că dispozițiile Legii pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali sunt neconstituționale. Definitivă și general-obligatorie".

Prin urmare, soluția corectă, din perspectiva Regulamentelor Senatului și al Camerei Deputaților, cât și a Legii nr. 24/2000 privind tehnica normativă, era întocmirea unui raport de respingere pentru Proiectul de Lege nr. 542/2015/2016 și, eventual, redactarea unei noi inițiative legislative care să cuprindă, din punctul nostru de vedere, ca obiect de reglementare modificarea cuantumului indemnizațiilor acordate aleșilor locali aflați în exercitarea mandatului, ca soluție pentru rezolvarea problemei pusă în discuție de proiectul declarat neconstituțional.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Domnule Iordache, vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Prin modificările care s-au făcut la acest proiect de lege noi considerăm că s-a răspuns criticilor și deciziei Curții Constituționale. Și vă spun foarte clar: am definit foarte clar cui se adresează acest proiect de lege, deci am definit că se adresează primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de consilii județene, exceptând consilierii locali și consilierii județeni. Așa a hotărât Parlamentul.

Doi. Prin modificarea pe care am băgat-o în lege că intrarea în vigoare este cu 1 ianuarie 2017, practic am eliminat critica de neconstituționalitate că nu erau prevăzute fonduri în buget. În aceste condiții, ținând cont că bugetul se adoptă înainte de 1 ianuarie 2017, Parlamentul de la acel moment va ține cont și de observațiile și de prevederile care trebuie pentru fiecare autoritate locală, consiliu local sau consiliu județean, să-și plătească un ales local sau maximum doi.

Trei. Din punctul nostru de vedere este discriminatoriu. Le cerem acestor oameni performanță. Le cerem acestor oameni și considerăm că actualul guvern tehnocrat vine și pune în concordanță cu promisiunile care s-au făcut că vom da salarii la primari, la viceprimari, la președinții de consilii județene, niște salarii decente. Cum pot acești oameni, atâta timp cât nu le dăm aceste indemnizații, să le cerem să facă performanță, să atragă fonduri europene, să se ocupe de buna gestionare a localităților sau a județelor respective?

De aceea, noi considerăm că o astfel de lege este necesară, iar prin modificările care s-au făcut la Comisia pentru administrație și la Comisia juridică, prevederile neconstituționale au fost eliminate și legea este constituțională și poate merge la Senat, care este for decizional.

Vă mulțumesc mult.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Alte intervenții?

Domnul Victor Paul Dobre. După care domnul Iane.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnule președinte,

Distinsul antevorbitor, domnul vicepreședinte Iordache, care este și jurist, a vorbit despre altceva. Noi nu am pus în discuție necesitatea legii. Noi am pus în discuție o situație care s-a creat și noi nu respectăm în momentul de față procedura constituțională. Și domnul Iordache știe foarte bine acest lucru. Dacă avea să dea explicații, să ne explice de ce trecerea pe lângă decizia Curții Constituționale, care este fermă, propune această lege? Asta trebuie să ne explice. Nu ceea ce se întâmplă mai departe. Domnul Iordache să răspundă la obiect.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat Iane, vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ovidiu-Cristian Iane:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Nu sunt aici să apăr oameni, sunt aici să apăr principii.

Așa cum am spus, această lege este necesară, așa cum au spus și antevorbitorii de la această tribună, care nu au negat necesitatea acestei legi, atâta timp cât există aceste restricții în ceea ce privește ocuparea acestor funcții, acești oameni care nu pot să facă niciun fel de alte activități, să aibă niciun fel de alte venituri, și totuși le cerem performanță, venim acum și ne punem după un paravan și invocăm o decizie a Curții Constituționale. Aceste elemente din decizia Curții au fost prinse în amendamentele reexaminării. Deci nu vedem motivul pentru care această lege ar trebui respinsă. Ba, din contră.

Mai acum vreo două zile, domnul premier venea aici și ne spunea că dorește o administrație performantă și că va reforma acest sistem. Cum putem să reformăm sistemul, dacă noi nu ne asigurăm că acești oameni care au pe mână bugete, care au pe mână proiecte, care trebuie să lucreze cu bani, nu au suficiente garanții că ulterior mandatele lor ocupate acolo vor avea un trai liniștit?

Deci trebuie să facem totul, să-i asigurăm pe cei care performează în aceste funcții și care ocupă aceste funcții să poată să stea liniștiți, să nu fie pasibili și să nu fie sensibili la acte de corupție. Nu putem să avem o administrație performantă și fără corupție dacă nu dăm salarii bune celor care conduc din aceste poziții.

Deci noi vom vota în consecință pentru.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Mai sunt alte luări de cuvânt? Nu.

Păi atunci, mergem pe amendamentele admise, la Anexa nr. 1.

La primul. Dacă sunt obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al doilea. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al treilea. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Proiectul de lege, dragi colegi, merge la votul final. Vă reamintesc că are caracter organic.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 21 noiembrie 2019, 3:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro