Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 14-02-2017

Ședința Camerei Deputaților din 14 februarie 2017

47. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Anexei 3b din Legea 63/2011 - privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, precum și pentru modificarea și completarea Art.4 din Anexa I din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Anexei II, Cap.I, pct.6 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 756/2015). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 756/2015

   

Doamna Rovana Plumb:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

82. Mai departe, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Anexei 3b din Legea nr. 63/2011 - privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, precum și modificarea și completarea art. 4 din Anexa I din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Anexei II Capitolul I pct. 6 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Pl-x 756/2015.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Atunci dau cuvântul domnului președinte al Comisiei pentru muncă, domnul Adrian Solomon.

Video in format Flash/IOS

Domnul Adrian Solomon:

Mulțumesc, doamna președintă.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare de completare a Anexei 3b din Legea nr. 63/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Anexelor I și II din Legea nr.284/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii unei noi funcții, respectiv funcția de instructor de educație extrașcolară, cu studii superioare sau de scurtă durată și salarizare corespunzătoare.

Propunerea a fost respinsă de Senat în ședința din 24 martie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională. Legea face parte din categoria legilor ordinare.

Comisia propune respingerea.

Video in format Flash/IOS

Doamna Rovana Plumb:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dezbateri generale cred că nu sunt.

Vă reamintesc că raportul comisiei sesizate în fond este de respingere, merge la votul final.