Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 22, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.47/30-03-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-04-2021
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 22-03-2017 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 22, 2017

2. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2017.

   

Domnul Nicolae-Liviu Dragnea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

La primul punct al ordinii de zi avem dezbaterea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2017.

Raportul comun al Comisiei pentru tehnologia informației din Camera Deputaților și al Comisiei economice din Senat.

Pentru prezentarea bugetului, dau cuvântul domnului Cătălin Marinescu, președintele acestei autorități.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Marius Cătălin Marinescu - președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pune în aplicare politica națională în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audio-vizuale și al serviciilor poștale, inclusiv prin reglementarea pieței și reglementarea tehnică în aceste domenii.

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri proprii, iar sumele încasate se rețin cu titlu permanent la dispoziția instituției și se folosesc în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli.

Veniturile totale estimate pentru anul 2017 la suma de 358 683 mii de lei, înregistrează o creștere procentuală cu 5% față de prevederile anului 2016, în principal, datorită alocării unui nou bloc de frecvență aferentă titularului RCS-RDS.

Cheltuielile totale prevăzute în proiectul de buget pe anul 2017 se ridică la suma de 358 683 mii de lei, din care cea mai mare parte, 47%, o reprezintă cheltuieli de capital în sumă de 167 764 mii de lei, cheltuielile de personal, 102 872 mii de lei, reprezintă aproximativ 29% din totalul cheltuielilor, cheltuielile cu bunuri și servicii în sumă de 66 109 mii de lei reprezintă aproximativ 18% din totalul cheltuielilor, iar restul de 21 938 mii de lei reprezintă cheltuieli privind transferuri între unități ale administrației publice către Administrația Națională a Penitenciarelor, alte transferuri, contribuții către organizații internaționale, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor și Grupul Reglementatorilor Independenți, dobânzi și rambursări de credite, asistență socială, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 în proporție de 6%.

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli pe 2017 - avem un nivel estimat al cheltuielilor totale de 358 683 mii de lei și un nivel estimat al veniturilor în același cuantum - este construit în mod echilibrat.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

V-am prezentat bugetul ANCOM pe care vă solicit să-l aprobați.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Liviu Dragnea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Îl invit la microfon pe domnul senator Daniel Zamfir, președintele Comisiei economice din Senat, pentru a prezenta raportul comun al celor două comisii și proiectul de hotărâre.

Video in format Flash/IOS

Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Comisia economică, industrii și servicii din Senat și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților au dezbătut proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) în ședințe separate.

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, în unanimitate de voturi, să supună plenului celor două Camere reunite, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în forma prezentată de către aceasta.

Dați-mi voie, domnule președinte, să citesc și proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2017.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. - Bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pe anul 2017, finanțat integral din venituri proprii, se stabilește în sumă de 358 683 mii de lei - venituri și 358 683 mii de lei - cheltuieli.

Art. 2. - Detalierea cheltuielilor pe structura clasificației bugetului de stat este prezentată în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri și cheltuieli se face de către ANCOM, în conformitate cu obiectivele și sarcinile acesteia.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat, în ședința comună din 22 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Liviu Dragnea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de hotărâre a fost distribuit, împreună cu raportul comisiilor.

Dacă sunt intervenții de ordin general, vă rog să vă înscrieți la cuvânt.

Nu sunt.

În aceste condiții, urmează dezbaterea pe articole și anexe.

Dacă la titlul proiectului de hotărâre sunt obiecții.

Nu sunt.

Se consideră adoptat.

La preambul?

Nu sunt.

Se consideră adoptat.

La articolul 1?

Nu sunt obiecții.

Se consideră adoptat.

La articolul 2?

Nu sunt obiecții.

Se consideră adoptat.

La articolul 3?

Nu sunt obiecții.

Se consideră adoptat.

La anexa nr. 1?

Nu sunt obiecții.

Se consideră adoptată.

La anexa nr. 2?

Nu sunt obiecții.

Se consideră adoptată.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitatea sa.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Sunt voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

În aceste condiții, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 april 2021, 3:01
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro