Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 28-03-2017

Ședința Camerei Deputaților din 28 martie 2017

20. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 31 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 278/2016). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 278/2016

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

31. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiatorii? Nu.

Comisia juridică.

Domnul Varga?

Doamna Florea.

Video in format Flash/IOS

Doamna Oana-Consuela Florea:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat negativ inițiativa legislativă.

Guvernul României nu susține adoptarea acestei propuneri.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat negativ.

Obiectul de reglementare este completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, propunându-se ca libertatea religioasă să nu mai poată fi exercitată în cadrul asociațiilor și fundațiilor reglementate de acest act normativ, ci numai în cadrul cultelor religioase și al asociațiilor religioase recunoscute sau constituite, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.

Deputații comisiei au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative, cu unanimitate de voturi.

Propunerea face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri? Nu. Vot final.