Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 3, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.52/07-04-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 03-04-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 3, 2017

    Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 16,13.

Lucrările ședinței au fost conduse, în prima parte, de domnul deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de doamna deputat Ioana Bran și de domnul deputat Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, secretari ai Camerei Deputaților.

A doua parte a ședinței a fost condusă de doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Rog liderii de grup să-și invite colegii în sala de ședință.

Stimați colegi,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților.

Vă anunț că suntem 249 de colegi în sală.

La primul punct al ordinii de zi, în conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei, vă informez că au fost distribuite deputaților următoarele documente: ordinea de zi pentru ședințele Camerei din zilele de luni, 3, și marți, 4 aprilie 2017; programul de lucru pentru perioada 3-8 aprilie 2017; lista rapoartelor depuse în perioada 27 martie - 3 aprilie 2017 de comisiile permanente sesizate în fond; lista cu legile pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale; informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Vă reamintesc că avem program de lucru, aprobat de Biroul permanent, până la ora 17,00, după care urmează primirea de răspunsuri orale la întrebări și prezentarea interpelărilor.

Trecem la dezbateri.

 
Video in format Flash/IOS Aprobarea modificării ordinii de zi.  

La punctul 2 avem Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al...

Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Înainte de a intra în ordinea de zi, am o solicitare.

Pentru că am primit informația că între două ministere... sunt două ministere care nu s-au pus de acord în legătură cu Proiectul de Lege... PL-x 73, care se află la punctul 22. Ca atare, propun ca punctul 22 să fie trecut la capitolul de amânate, la 144, până când cele două ministere se pun de acord. Deci din 22... 144.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am înțeles.

Vă rog să vă pregătiți cartelele.

Domnule Pambuccian, la 143 avem capitol separat. Punct la Capitolul VI. Amânate.

Vot.

 
Video in format Flash/IOS    

Unanimitate. Deci propunerea domnului deputat Márton Árpád a fost aprobată.

Domnul Tomac, procedură.

 
Video in format Flash/IOS Păstrarea unui moment de reculegere în memoria românilor - victime ale masacrelor de la Fântâna Albă și alte zone.  

Domnul Eugen Tomac:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Vreau să vă supun atenției un lucru important. Pe 1 aprilie am avut Ziua națională de cinstire a memoriei românilor - victime ale masacrelor de la Fântâna Albă și alte zone, ale deportărilor, ale foametei și altor forme de represiune organizate de regimul totalitar sovietic în ținutul Herța, nordul Bucovinei și întreaga Basarabie.

Atunci au fost omorâți și aruncați într-o groapă comună 3.000 de români, aproximativ 3.000 de români care n-au mai vrut să rămână în Uniunea Sovietică.

Am legiferat această zi. Și în semn de recunoștință pentru sacrificiul acestor români, propun să ținem un moment de reculegere în memoria lor.

Dumnezeu să-i aibă în pază!

       

(Se păstrează un moment de reculegere.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții, înainte de a începe ordinea de zi? Nu mai sunt.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Manuel Costescu (PH CD 23 /2017). (rămas pentru votul final)  

La punctul 2 al ordinii de zi avem Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Manuel Costescu, ca urmare a demisiei.

Potrivit dispozițiilor art. 236 alin. (1) din Regulament, în cazul în care deputatul și-a depus demisia, președintele, în prima ședință publică a Camerei Deputaților, îl întreabă pe deputat dacă stăruie în demisie și, dacă acesta răspunde afirmativ sau nu se prezintă în ședința de plen pentru a răspunde, președintele ia act de demisie și supune votului plenului Camerei adoptarea hotărârii prin care se vacantează locul de deputat.

Domnul Costescu mai este? Nu mai este.

Deci luăm act de demisie.

Trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre.

Comisia juridică.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Vasile Varga:

Biroul permanent a decis ca această demisie să fie transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în vederea întocmirii unui proiect de hotărâre ce urmează să fie supus aprobării plenului Camerei.

Având în vedere demisia din calitate de deputat a domnului Manuel Costescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr. 43 pentru românii cu domiciliul sau reședința în afara țării, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) și ale alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, precum și ale art. 235 și art. 236 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Camera Deputaților declară vacant locul de deputat deținut de domnul Manuel Costescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr. 43 pentru românii cu domiciliul sau reședința în afara țării.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților, în ședința de astăzi, cu respectarea art. 76 alin. (2).

Semnează președintele Camerei Deputaților, Nicolae-Liviu Dragnea.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Observații de ordin general, comentarii? Nu.

La articole.

La titlu? Nu. Adoptat.

La preambul? Nu. Adoptat.

La articolul unic? Nu. Adoptat.

Dezbaterile, finalizate. Am luat act de demisie, iar Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat rămâne la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 24 /2017). (rămas pentru votul final)  

La punctul 3, Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

Proiectul a fost distribuit.

Comentarii de ordin general? Nu.

La articole.

La titlu? Adoptat.

La preambul? Adoptat.

La articolul unic? Adoptat.

Proiectul merge la votul final.

Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Camerei Deputaților (PH CD 25/2017). (rămas pentru votul final)  

4. Proiectul de Hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Camerei Deputaților.

Vă reamintesc că acest loc de vicepreședinte a devenit vacant, ca urmare a demisiei doamnei Rovana Plumb. Grupul parlamentar al PSD, căruia îi revine acest loc de vicepreședinte, conform art. 29 alin. (2) din Regulament, a propus să fie ales în funcția respectivă domnul deputat Iordache Florin. În acest scop, a fost întocmit proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi și distribuit.

Comentarii de ordin general? Nu.

La titlu? Adoptat.

La preambul? Adoptat.

La articolul unic? Adoptat.

Nefiind obiecții, vom avea vot cu bile asupra proiectului de hotărâre și a constituirii Comisiei de numărare, mâine, în cadrul ședinței de vot final.

Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind completarea art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaților (PH CD 18/2017). (rămas pentru votul final)  

5. Proiectul de Hotărâre privind completarea art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Inițiatorii? Nu.

Comisia pentru regulament?

Domnul Nicolicea.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Eugen Nicolicea:

Comisia pentru regulament s-a întrunit pentru a dezbate Propunerea legislativă de modificare a Regulamentului Camerei Deputaților privind completarea art. 113 din Regulamentul Camerei, în data de 28 martie.

Cu unanimitate de voturi, s-a stabilit o nouă procedură de calculare a termenului de aprobare tacită.

În urma examinării, Comisia pentru regulament propune plenului Camerei Deputaților adoptarea raportului și a proiectului de hotărâre, în forma prezentată de către inițiatori.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri?

Domnul Ganț?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ovidiu Victor Ganț:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate doamne și domni colegi,

Grupul nostru parlamentar va vota în favoarea acestei modificări, pentru că în legislatura precedentă, împreună cu colegi de la UDMR, v-am propus acest lucru, pe care l-ați respins, la vremea respectivă.

E bine că mai târziu decât niciodată vocea rațiunii se impune și aliniem termenul de adoptare tacită la termenele pe care le are Senatul. Pentru că așa vom evita, probabil, în viitor, să mai treacă tacit tot felul de inițiative.

Deci vreau să mulțumesc Comisiei de regulament, pentru acest raport favorabil. Și așa cum spuneam, vom vota în favoarea lui.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Alte intervenții?

Avem amendamente admise. Dacă sunt intervenții? Nu. Vot final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea alin.(2) al art.214 din Regulamentul Camerei Deputaților (PH CD 19/2017). (rămas pentru votul final)  

6. Proiectul de Hotărâre privind modificarea alin. (2) al art. 214 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Comisia?

Domnul Nicolicea.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Eugen Nicolicea:

În esență, este vorba de posibilitatea deputaților de a depune declarațiile, intervențiile lor, declarațiile politice, și în formă scrisă. S-a constatat că deși colegii au foarte multe astfel de intervenții, în timpul limitat, de o oră, nu pot să-și expună declarațiile pe care vor să le facă, fapt pentru care s-a modificat. O să revenim la forma inițială, se pot depune și în scris.

Bineînțeles, cu obligația să nu depui mai mult de o declarație în scris, după cum nici oral nu poți să susții mai mult de o declarație.

Față de aceasta, textul a fost adoptat cu unanimitate de voturi, iar comisia propune plenului vot pozitiv.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri?

Domnul Bichineț.

Vă rog, am spus, domnul Bichineț.

Domnul Bichineț, de la Vaslui.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Corneliu Bichineț:

V-ați gândit foarte bine, și vom susține, ca să putem depune declarațiile.

Stimați colegi,

Vreau să vă spun că până acum am ținut, la o sală goală, 5 declarații politice. Este absolut halucinant să vorbești ca un prost, singur; este grozav.

Ce să vă spun, nu știu cine a făcut acest regulament, să te străduiești, să te pregătești, să cauți cuvinte, fraze frumoase, și când colo, în sală, vorbești singur.

Nu știu... am văzut-o pe doamna profesor, fost inspector general, de la Iași, eu eram în colțul acela, vorbea, se certa, și m-am uitat, măi, zic, cu cine...? Cred că se certa singură.

Mulțumesc. (Rumoare.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Nicolicea.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Eugen Nicolicea:

Grupul dumneavoastră nu a făcut niciun fel de propunere de modificare, dar puteți să încercați. Vă învederez faptul că puteți să aduceți invitați, la balcoane, care să vă aplaude.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Doamna Săftoiu.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Ana Adriana Săftoiu:

Dragi colegi,

Partidul Național Liberal va susține această modificare. Dar, în egală măsură, sunt colegi care vor vota împotriva acestei modificări.

Iar eu cred că sunt oarecum motivați în atitudinea lor. Încerc să vă reamintesc că în legislatura 2008-2012, atunci când eu constatam că aceste declarații politice se fac cu sala goală și că nu rezonează în niciun fel Parlamentul, am venit la acest microfon și am susținut un discurs, recunosc, fără cap și fără coadă. N-avea niciun sens ce spuneam acolo. Și eram foarte curioasă să văd, măcar președintele de ședință remarcă ce fac eu acolo? Nu! Chiar, din contră, am fost aplaudată de cei puțini care erau în sală, mult mai mulți, domnule Bichineț, mi s-a mulțumit pentru acel discurs.

Suntem în anul 2017 și momentul declarațiilor politice rămâne o retorică inutilă care se înscrie într-o statistică, așa încât noi, la sfârșit de sesiune, să spunem: 20 de declarații, 30 de interpelări, și cu asta, unii dintre noi suntem mulțumiți.

Acum, aceasta este modificarea. Dar poate ne gândim serios la modificarea acestui moment. În anul 2000... 2004, declarațiile politice aveau loc la începutul ședinței de plen și prevedeau obligatoriu cvorum.

Știu că acum ședințele de plen pot să înceapă fără cvorum. Dar dacă vreți ca aceste declarații politice să aibă conținut, să nu mai fie doar o statistică și să vorbim la pereți, cred că e necesar să modificăm substanțial acest moment.

Mulțumesc. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Nicolicea.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Eugen Nicolicea:

Mulțumim pentru susținere.

De altfel, doamna Săftoiu este și autor al acestui amendament.

În ceea ce privește prezența obligatorie. Așa cum este decizia Curții Constituționale, este obligatorie, în conformitate cu Constituția, doar atunci când se aprobă legi, hotărâri și moțiuni. Prin urmare, alte activități nu au nevoie de cvorum. Și există o decizie a Curții în acest sens.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Márton Árpád.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Trebuie să vă spun că această prevedere pe care, mă rog, cu o mică restricție, o readucem, era în Regulamentul nostru, de la începutul anilor 1990.

Domnul președinte Zgonea, pentru a avea o prezență parlamentară într-o zi în care nu se prea venea la ședință, a inventat ca aceste declarații politice să se poată face în acea zi, deficitară, în care oricum nu veneau deputații, și să se facă doar oral, să nu poată fi depuse în scris, pentru a motiva deputații să fie prezenți pentru a face aceste declarații politice.

Stimați colegi,

Orice interpretare dați Regulamentului nostru, trebuie să vă spun un lucru. Azi, conform programului nostru, avem o ordine de zi în care începem la ora 16,00. Mâine, avem o ordine de zi, în plen, de la ora 8,30.

Dacă dumneavoastră nu doriți să veniți la 8,30, aceasta este o altă problemă. Că primele puncte pe ordinea de zi, de plen, de mâine, vor fi intervențiile unor colegi de-ai noștri, de care unii dintre dumneavoastră nu sunteți interesați, e altă problemă. Dar nu e problema Regulamentului.

Pentru că așa cum domnul Nicolicea spunea, corect, există o decizie a Curții Constituționale, conform căreia cvorumul este obligatoriu doar în situație de vot.

Și vă mai spun încă un lucru. Așa se întâmplă în toate Parlamentele lumii.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Dobrovici.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Nicolae Dobrovici-Bacalbașa:

Aș fi vrut să-i reamintesc colegului Bichineț, scriitor și el, că s-a aflat într-o situație bine descrisă în "Scaunele" lui Eugen Ionescu. Mesajul dânsului către națiunea română a fost înghițit de vid. Noi, aici, politic, suntem și numeric, și la fiecare ședință, pe baza legii cererii și a ofertei. În măsura în care nu avem un mesaj apt să intereseze pe semenii noștri, din partidul propriu sau din alt partid, rezultatele se vădesc.

În ceea ce privește pe colega care l-a furat pe Mark Twain și a încropit experimental un discurs absurd care a fost aplaudat, aici ne aflăm într-o situație perfect explicabilă, pentru că discursul dumneaei s-a înscris armonios în linia logică și morală a discursului partidului Domniei Sale.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Nechifor.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cătălin-Ioan Nechifor:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

N-aș fi luat cuvântul dacă în urmă cu două săptămâni n-aș fi declarat, tot de aici, de la "Declarații", că această inițiativă trebuie adusă în practică. E foarte important să avem posibilitatea să discutăm mai mult, să avem mai multe declarații, chiar și în forma scrisă, drept pentru care susțin.

Și da, țin minte acea declarație a doamnei Săftoiu, în momentul respectiv eram colegi de Parlament. Nu mai trebuie să apară astfel de situații.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Stanciu-Viziteu.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Bună ziua!

Mă bucură zelul cu care unii respectă deciziile CCR. Dacă tot motivăm, aceste dezbateri publice să fie în scris, propun să extindem această decizie mutatis mutandis și dezbaterea parlamentară a proiectelor să fie în scris, și să ne întâlnim doar la votul final, dacă așa spune această decizie.

Vă reamintesc, dragi colegi din majoritatea parlamentară, că ar trebui să avem dezbateri aici din care să rezulte un consens, nu să forțăm un vot al majorității, pentru că acest lucru naște frustrări. (Vociferări.)

Nu uitați că veți ajunge și Domniile Voastre în opoziție. Ar fi mai bine să facem lucruri prin consens.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Pambuccian.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

Pentru că riscăm să discutăm azi numai despre subiectul acesta, văd că e un subiect foarte... este o diferență foarte mare între dezbatere și declarație. De aceea îi spune declarație, pentru că tu vii, declari ceva și nu este urmat de o dezbatere. Ședințele țin de dezbatere. Declarațiile întotdeauna s-au putut și depune în scris, dar au trebuit să fie ținute de la tribună. Acum există posibilitatea de a opta, ceea ce este foarte bine.

În lucrurile acestea nu este atât de important să ai în fața ta o sală plină de colegi pe care să îi chinui cu o problemă a ta, care poate să nu fie de interes general. Poate să fie legată de interese ale unui mic grup profesional, sau etnic, sau de orice natură vreți dumneavoastră, dar nu de interes general. Și atunci este locul unor asemenea subiecte la declarațiile politice.

Lucrurile acestea au fost așezate în felul acesta încă de când s-a așezat Parlamentul, au funcționat.

Faptul că au fost situații în care, în ziua respectivă, cel care urma să țină declarația politică nu putea să vină, și ziua respectivă era legată de un anumit eveniment, și acesta era și motivul pentru care nu putea să vină, s-a recurs la formula aceasta, care e o formulă practică. Până la urmă, vorbim de lucruri practice, nu vorbim nici de ridicat baraje, nici de sfredelit munți, vorbim de lucruri normale, practice.

Rugămintea mea este să trecem de punctul acesta într-un fel sau altul, stimați colegi.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Olar Corneliu.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Corneliu Olar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu vreau să fiu aplaudat, însă vreau să... cred că...

(Aplauze.)

Mulțumesc.

Întotdeauna am obținut aplauzele când n-am vrut.

Vreau să vă explic, nu cred că este cineva în sală să nu fi pățit.

Eu pe 28 februarie... era un moment istoric, 232 de ani de la martirizarea lui Horea, președinte de ședință era chiar un coleg de partid, și am reușit cu mari intervenții să vorbesc un minut, deși noi aveam 3 minute.

Deci susțin categoric, opțional: cine vrea să depună în scris sau cine vrea să vorbească de la tribună. Pentru că nici nu pot să vorbesc de la tribună cu o sală goală.

De asta susțin și vă rog să votați, nu cum spunea un coleg de-al nostru, preferențial, pe anumite partide. Este pertinent și trebuie să votăm.

Mulțumim.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Barna.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ilie Dan Barna:

De când sunt în Parlament, de relativ puțin timp, evident, discutând cu oameni din personalul tehnic, aud destul de des povestea asta: ei, în legislaturile anterioare era... se dezbătea, era mai bine. Mereu sindromul acela, înainte era mai bine.

Mie mi se pare că, cu fiecare decizie de acest fel facem Parlamentul din ce în ce mai decorativ. Mie mi se pare că noi acum încercăm să normăm indolența noastră relativă, pe anumite teme, poate marginale, cum a spus un coleg, și care nu ne interesează. Poate ar trebui să ne intereseze, poate ar trebui să ne pese mai mult, e o întrebare pe care v-o pun. Cu fiecare pas de acest gen, mărunt, nesemnificativ, prin care mai simplificăm un pic bătaia de cap a activității noastre devenim un Parlament mai slab și mai puțin credibil.

Mulțumesc. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Nu avem amendamente.

Proiectul merge la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Următorii pași către un viitor european durabil - Acțiunea europeană pentru durabilitate COM (2016) 739 (PH CD 26 /2017). (rămas pentru votul final)  

7. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Următorii pași către un viitor european durabil - Acțiunea europeană pentru durabilitate - COM 739/2016.

Dacă de la Comisia pentru afaceri europene este cineva?

Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Radu Costin Vasilică:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sunt Radu Vasilică, secretarul comisiei.

Raport privind Proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaților redactat pe baza opiniei Comisiei pentru afaceri europene privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, denumită "Următorii pași către un viitor european durabil - Acțiunea europeană pentru durabilitate".

Comisia pentru afaceri europene și-a întemeiat opinia pe proiectele de opinie transmise de Comisiile pentru buget, industrii, agricultură, drepturile omului, administrație publică, muncă, sănătate, învățământ, juridică, politică externă, egalitate de șanse și mediu, și pe informările transmise de Ministerul Afacerilor Europene, Direcția pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaților și secretarul Comisiei pentru afaceri europene.

Comisia pentru afaceri europene susține continuarea eforturilor pentru menținerea în centrul agendei sociale a Uniunii, dar și în centrul politicii de coeziune, a reducerii inegalităților existente la nivelul țărilor și dezvoltarea unei politici comerciale a Uniunii Europene care să sprijine toate statele membre, pentru a realiza legături comerciale cu terțe state ale lumii.

2. Recomandă Comisiei Europene ca, pentru o mai bună reglementare, să asigure aplicarea strictă a principiului proporționalității, în condițiile provocărilor generate de avansul științific și tehnologic.

3. Atrage atenția Comisiei Europene că monitorizarea și evaluarea la nivel național, regional și global, prevăzută în Agenda 2030, trebuie să includă urmărirea impactului socio-economic perceput de cetățenii europeni și a celui evidențiat la nivelul Parlamentelor naționale, pentru a se asigura consolidarea politică a Uniunii pe termen mediu și lung.

Opinia a fost supusă dezbaterii în ședința Comisiei pentru afaceri europene din data de 28 martie 2017, în prezența a 14 dintre cei 21 de membri, fiind adoptată în unanimitate.

Supunem opinia aprobării plenului Camerei Deputaților, în forma adoptată în Comisia pentru afaceri europene.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc și eu.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Viitorii lideri ai Europei: inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora COM(2016) 733(PH CD 27 /2017). (rămas pentru votul final)  

8. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Viitorii lideri ai Europei: inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora.

Vă rog. Comisia.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Radu Costin Vasilică:

Pentru COM 733/2016 Comisia pentru afaceri europene solicită Comisiei Europene să intensifice eforturile pentru a diminua riscul practicilor anticoncurențiale și să sprijine accesul pe piață al produselor și serviciilor inovatoare, care se confruntă cu concurența produselor și serviciilor clasice, acestea deținând cote de piață ridicate și stabile.

2. Recomandă Comisiei Europene să armonizeze modalitatea de oferire a informațiilor despre politicile fiscale naționale prin intermediul internetului, mai exact printr-un portal european.

3. Subliniază că simplificarea și armonizarea în Uniunea Europeană a procedurilor de angajare temporară, în special prin lucrul la distanță, ar sprijini întreprinderile nou-înființate, în special pe cele din domeniul digital, să angajeze personal aflat în state membre.

4. Solicită Comisiei Europene să asigure o contribuție sporită a achizițiilor publice la obiectivele de convergență ale Uniunii, în special prin echilibrarea fluxurilor financiare între Est și Vest.

5. Consideră că înființarea Consiliului European pentru Inovare propus ar trebui luată în considerare numai după analiza alternativei de a extinde responsabilitățile agențiilor existente.

Opinia a fost supusă dezbaterii în data de 28 martie, 14 dintre cei 21 de membri fiind prezenți, votată în unanimitate.

Supunem opinia aprobării plenului, în forma adoptată în Comisia pentru afaceri europene.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc și eu.

Vot final.

La punctul 9 nu avem raport.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 20/2017). (rămasă pentru votul final)  

10. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011.

Inițiatori?

Vă rog.

Sunteți inițiator?

Video in format Flash/IOS    

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul PNL va vota împotriva raportului de respingere asupra acestei inițiative legislative.

Propunerea urmărește modificarea Legii educației naționale de a garanta stabilitate și a de a bloca imixtiunea politică în sistemul de conducere al unităților de învățământ.

Nu este vorba de vreo interdicție de participare la vreun examen sau concurs, așa cum eronat a fost scris în raportul inițial al comisiei. În mod normal, ocuparea funcțiilor rămase vacante ar trebui să se facă tot în urma organizării unui concurs, și nu printr-un mecanism de numire, în primul rând pentru a asigura o egalitate de tratament în fața legii pentru toți candidații, respectiv directorii și directorii adjuncți ai unităților de învățământ preuniversitar din România.

În continuare, într-un climat instituțional normal, considerăm că ar trebui să fie imposibil ca funcțiile rămase vacante să ajungă să fie ocupate de persoane care nu au fost suficient pregătite și nu au promovat probele de concurs. Suntem exact în situația în care cineva merge, dă proba pentru permisul de conducere, pică, se înscrie la următoarea probă și între probe poate să conducă.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Comisia pentru învățământ?

Doamna Gavrilă.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Camelia Gavrilă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia a analizat propunerea legislativă, Pl-x 20/2017, pentru completarea Legii educației naționale.

A avut loc o primă dezbatere, iar după retrimiterea propunerii legislative s-a reluat discuția. Menționăm că la nivelul nostru, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

În discuția comisiei s-a votat din nou respingerea propunerii legislative, în urma dezbaterii din ședința din 28 martie 2017, cu 11 voturi pentru și 9 voturi împotrivă, menținându-se raportul inițial, din următoarele considerente.

Această inițiativă nu soluționează problema creată prin organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, din anul 2016. Inițiativa restrânge aria de selecție a persoanelor care pot fi numite în funcțiile de director și de director adjunct, făcând chiar mai dificil de identificat soluții pentru anumite funcții rămase vacante în unitățile de învățământ preuniversitar, generând situația ca în multe unități să nu existe persoane care să poată fi numite pe posturile respective și să nu existe persoane cu acele competențe și experiență managerială necesare.

Reamintim faptul că acest concurs la care se face trimitere a fost organizat intempestiv, într-o perioadă în care în toate unitățile de învățământ începea anul școlar și erau activități complexe legate de această activitate, de acest moment al anului.

Au fost mari vicii de funcționare a platformei pe care s-au înscris candidații. Nu exista posibilitatea de contestație și de reglare a contextului în care platforma nu funcționa, iar faptul că se consideră că ar fi numiți politic colegii noștri amestecă puțin lucrurile, întrucât momentul în care este desemnat un profesor cu statut de director, pe perioadă determinată, detașat în interesul învățământului, este o perioadă distinctă, ulterioară celei de concurs propriu-zisă. În ambele situații există o etapă în care sunt consultate colectivele didactice, consiliile profesorale. În Consiliul de administrație al Inspectoratului școlar se analizează propunerile, se votează, deci nu este o decizie arbitrară sau unilaterală a inspectorului general. Toate propunerile, deci, se analizează și se avizează într-un consiliu de administrație.

De asemenea, interdicțiile creează forme de discriminare între o persoană care a ocupat funcția, la un moment dat, dar nu a participat la concurs, și o altă persoană care, de asemenea, nu a participat la concurs. De altfel, situația este tranzitorie până la organizarea unui nou concurs.

Propunerea este... și cu siguranță Ministerul Educației, într-un orizont temporal nu foarte îndepărtat va relua această problemă, pentru că, altfel, dacă am translata-o la nivel de Parlament, ar însemna că trebuie să reglementăm nu doar ceea ce semnalează inițiatorul, ci tot ceea ce este legat de concursurile școlare, deci abordarea ar trebui să fie unitară.

Este motivul pentru care noi, prin vot, am propus respingerea inițiativei respective.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale.

Domnul Turcescu.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Robert-Nicolae Turcescu:

Bună ziua, stimați colegi.

Sunt secretar al Comisiei pentru educație și vreau să vă vorbesc despre această situație pe care o dezbatem la acest punct, plecând cumva de la o expresie folosită de domnul Sorin Grindeanu, în momentul în care a venit aici, în fața Parlamentului.

Domnul Grindeanu vorbea atunci despre "o țară normală" în care vrea să trăiască.

Într-o țară normală este foarte greu să explici unor copii care vor susține și susțin deja examene, cum e posibil ca un profesor care a picat un examen, că despre asta vorbim, ajunge să fie numit din nou pe funcția de manager, în ciuda faptului că fie nu a participat, fie a picat la acel examen.

Într-o țară normală nu-i firesc să spunem că va fi organizat un nou concurs, într-un orizont de timp apropiat.

L-am întrebat pe domnul secretar de stat, prezent astăzi acolo în stânga la tribună, în stânga mea, în dreapta dumneavoastră, când se va organiza noul concurs pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct. Nu a știut să ne dea un răspuns.

Într-o țară normală lucrurile acestea nu se pot întâmpla așa. S-ar putea organiza peste o lună, de ce nu? Dar nu știm când se va organiza.

Într-o țară normală, de asemenea, ar trebui să știm unde și câte astfel de cazuri există, în care, vezi Doamne, nu se pot găsi alți directori de școală sau directori adjuncți decât dintre cei care au picat deja un examen.

Într-o țară normală, ați lua în calcul că în această Comisie pentru învățământ, de două ori când a fost discutat acest subiect, scorul a fost foarte strâns: 9 la 11. Așa s-a votat, pro și contra. Și discuțiile au fost adeseori contondente, dar de cele mai multe ori, adică de ambele dăți, de fapt votul a fost unul mai mult politic.

Stimați colegi,

Nu putem exclude această bănuială, că în spatele dorinței extraordinare a unora de a numi neapărat pe aceste posturi niște inși care au picat un concurs, sunt de fapt niște interese politice.

Vă invit să reflectați serios, chiar dacă dați deoparte 80% din discursul subsemnatului, gândiți-vă la această chestiune, că poate vă va întreba un copil cum e posibil ca un individ care a picat un concurs pentru ocuparea postului de director sau director adjunct, într-o școală, să fie totuși reinstalat în respectiva funcție. Despre asta este vorba.

Mulțumesc. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În calitate de cadru didactic cu o vechime de peste 20 de ani în învățământ și membru al Comisiei pentru învățământ, nu am cum să susțin... și întregul grup parlamentar al USR nu susține promovarea lipsei de competență și credibilitate a colegilor care nu au promovat concursul pentru director și director adjuncț.

USR, prin politicile sale educaționale, promovează competența, la toate nivelurile din cadrul sistemului de învățământ.

Prin urmare, USR va vota împotriva respingerii propunerii legislative.

Mulțumesc. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Anton Anton, ALDE.

Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Anton Anton:

Bună ziua!

Vreau să vă spun că îmi pare rău că astăzi discutăm despre numai și exclusiv despre concursurile de directori.

Această ordonanță de urgență afectează Legea educației naționale în niște articole. Pe lângă Legea educației naționale, mai există o serie întreagă de ordonanțe, legi, ca de exemplu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006. Și aș putea să vă mai expun încă niște lucruri.

Cred că nu e normal ca printr-o piesă legislativă să încercăm să modifică și concursurile de directori, și calitatea în învățământul superior, și modalitatea de organizare a învățământului pentru cei care sunt mai puțin norocoși în viață și așa mai departe.

Eu cred că aceste lucruri trebuiau puse pe rând, ordonat și sistematic, și luate în considerare ca atare. Deci eu personal, ca fost ministru al educației, îmi doresc să avem calitate în învățământ. Dar nu așa se face calitate în învățământ. Nu sunt de acord cu ordonanța!

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Szabó Ödön.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Szabó Ödön:

Stimate domnule președinte,

Stimați colegi,

Inițiativa legislativă a colegilor noștri vine în ianuarie pe un fond populist, în momentul în care, în ianuarie, ne-am trezit - probabil și dumneavoastră în județele dumneavoastră - cu o serie de situații în care unitățile școlare au rămas fără directori, pentru că cei care au participat sau nu au participat la concurs..., pentru că metodologia respectivă, inclusiv această inițiativă legislativă, nu face diferența între persoanele care participă la concurs și persoanele care nu participă la concurs.

Inițiativa legislativă semnată de colegi, în prima parte, spune foarte clar că există persoane care nu au participat și tot nu pot să fie numite, sau au participat și au pierdut concursul. Aceasta este inițiativa semnată de colegi. Nu au venit cu nicio altă propunere de modificare.

E adevărat, există din partea Consiliului Legislativ o propunere, în sensul în care spun că este neconstituțional a spune că cineva care nu a participat la concurs trebuie să fie pedepsit pentru a nu putea fi numit interimar pentru o poziție. Aceasta este o chestiune.

A doua chestiune. Până la organizarea concursurilor, toată lumea a spus că cei care sunt pe aceste posturi de directori nu sunt buni, pentru că sunt numiți politic.

Eu vă rog să analizați concursurile și o să vedeți că, în majoritatea cazurilor, la concursurile de directori au participat cei care erau pe posturi, singuri de obicei, majoritatea au candidat singuri. A fost o prezență, în anumite situații, în centrele reședință de județ, unde au fost concurați directorii aflați pe funcție. În satele, în comunele mici, directorii au candidat singuri, și erau singurii de obicei care îndeplineau criteriile din regulamentul de organizare a concursului.

În cazul în care ei nu au participat sau nu participă la concurs sau au picat acel concurs..., unde, rețineți, au fost trei faze ale concursului... și nimeni în cele trei faze nu i-a întrebat o singură dată despre Legea nr.1. A fost un concurs pentru directori - faza orală, faza scrisă și așa mai departe, curriculumul - nimeni nu i-a întrebat, la concursul de directori, o singură întrebare despre legea fundamentală a învățământului, Legea nr.1. Acesta a fost concursul organizat în perioada anterioară.

Ei, în urma unor asemenea concursuri, unde au picat directori care erau cei mai calificați sau nu s-au prezentat, în urma deciziei dumneavoastră și a inițiativei legislative a dumneavoastră, nu ar putea să fie numiți... cum? Interimar, până la organizarea altui concurs.

Deci, în momentul de față, situația este în felul următor: cei care sunt pe funcție pot fi numiți interimar până la organizarea următorului concurs. Și, ca să vă dau un exemplu clar, pentru că s-a oferit aici situația în care prin decizii politice s-ar numi.

În județul Bihor a fost un caz, inclusiv mediatizat la nivel național, unde o persoană din comisia de concurs, din cinci persoane, majoritatea inspectori și persoane din administrația publică locală au dat note de 9 și 10, o persoană a dat nota 1, a și declarat că "așa au vrut mușchii mei", și a picat, persoana respectivă, la concurs.

Ei, această persoană este descalificată, pentru că o persoană nu a ținut cont de criteriile concursului și de toate celelalte. Aceasta înseamnă că dacă e numită interimar, acea persoană nu este competentă pentru a conduce mai departe școala? Nu!

Eu cred că în momentul de față ceea ce este cel mai important este că trebuie ca Ministerul să aibă un regulament clar, anual, după care se organizează concursurile pentru directori, iar pentru inspectoratele școlare trebuie să existe competența, ca și până acum, pe o perioadă de interimat să numească directorul.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Aprobarea prelungirii programului de lucru.  

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Întrucât mai am trei colegi înscriși la cuvânt și am terminat programul de lucru - și am fost apostrofat săptămâna trecută că am continuat peste program - vă supun votului prelungirea programului până la finalizarea dezbaterilor acestui proiect de lege.

Vot.

Video in format Flash/IOS    

166 de voturi pentru, 10 împotrivă, un coleg care nu votează.

Mulțumesc.

Domnul Moldovan Sorin.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 20/2017). (rămasă pentru votul final)  

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Trebuie să mărturisesc că nu am înțeles exact intervenția domnului Anton, deoarece a făcut referire la o ordonanță, la un proiect de ordonanță de urgență. Era vorba de un proiect legislativ.

În ceea ce privește intervenția domnului Ödön, vă reamintesc că Consiliul Economic și Social a propus o modificare, respectiv "Cadrele didactice titulare care până la organizarea concursului au ocupat postul de director sau director adjunct și care nu s-au prezentat la concurs pot fi numite interimar, prin detașare în interesul învățământului, prin decizia inspectorului școlar general, pe posturile rămase vacante sau care se vacantează între perioadele de concurs, o singură dată, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de finalul anului școlar." Asta reglementa și ne-am însușit această propunere a Consiliului Economic și Social. Grupul PNL a propus acest amendament.

În ceea ce privește faptul că acest concurs a fost organizat defectuos, asta nu cred că înseamnă că trebuie să renunțăm la principiile acestei legi.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Bichineț.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Corneliu Bichineț:

Domnule președinte,

Probabil un sfert dintre colegii noștri sunt profesori, și, dintre cei care sunt profesori, aproape toți au fost directori în perioada cât lucrau acasă și nu erau parlamentari.

De aceea, eu aș cere ca această chestiune să o tratăm foarte, foarte serios. Pentru că ce se petrece în școala românească, pe lângă lipsurile de ordin material, este o dramă, iar cei care conduc școlile, din patru în patru ani sau mai des, în funcție de cum cad guvernele, trăiesc traume: când au venit liberalii la putere, au schimbat toți directorii de la PSD; când a ajuns UDMR-ul la putere, i-a schimbat pe toți. Acum, a ajuns, după cum știți, ALDE la putere. Așa că, eu cred că în perioada imediat următoare vom primi un centralizator prin care să se vadă care directori nu sunt de la PSD și de ce.

În comisiile de examinare e bine să știți că fiecare comunitate locală trimite un consilier local, ceea ce este absolut halucinant. Pe un profesor gradul I, cu 30 de ani vechime sau cu doctorat, îl punctează un consilier local care abia a putut să facă un liceu la seral, ceea ce, repet, noi nu trebuie să acceptăm.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Doamna Vlăducă.

Doamna Vlăducă, v-ați înscris la cuvânt?

Așa apare aici.

Din greșeală...

Nu-i nimic.

Doamna Gavrilă? Acum? Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Camelia Gavrilă:

Îmi permit să revin, pentru că în prima parte eram îngrădită de procedură și trebuia să lecturez argumentația, contextul, și atunci au fost doar câteva paranteze pe care le-am punctat, pentru a contura exact situația.

Cred că domnul deputat Anton a considerat că ne referim și la Ordonanța nr. 96, PL-x 12, care va face obiectul discuțiilor de mâine. De data aceasta suntem doar în fața unei inițiative legislative care se referă la directori.

Mai departe, intervențiile colegilor din tot spectrul politic se leagă de un subiect extrem de interesant și de... senzațional al școlii românești, care de-a lungul timpului a ținut prima pagină a presei. Și de aici au pornit generalizări nedrepte, acuze asupra sistemului în totalitatea sa, încercarea de a acredita ideea că peste tot și în toate județele există o politizare excesivă.

Trebuie reținut un lucru, că acest concurs, cu toate viciile lui, a reglementat într-o anume formă statutul colegilor noștri. Aproape 80% dintre cei care s-au prezentat l-au luat, deși avem niște rezerve asupra modului de organizare, asupra participării în comisii a unor persoane care nu aveau neapărat competențele de a evalua prestația managerială a colegilor noștri, asupra modului în care au fost formulate subiectele, și domnul vicepreședinte al Comisiei pentru învățământ, cum bine a spus, legat de amestecul unor itemi care nu aveau legătură cu practica managerială propriu-zisă.

În cele din urmă, totuși, vorbim de o stabilizare a sistemului, de faptul că ar trebui, Ministerul Educației - și noi le-am recomandat acest lucru și de la nivel de comisie - să organizeze cu o periodicitate clară aceste concursuri, pentru a risipi suspiciunile.

Dar a face asemenea îngrădiri și a amesteca momentul concursului cu momentul detașării în interesul învățământului, deci al statutului de director interimar, de a genera disperarea de a găsi un director, că este sau nu este potrivit...

Vorbim de comunități rurale cu foarte puține cadre didactice care pot răspunde condițiilor respective de grad didactic, de experiență, de titulatură. Vorbim de o anumită experiență de care este nevoie. Deci cred că ne trebuie o anumită măsură, o anumită temperanță în ceea ce facem și probabil că și într-o periodicitate, într-un calendar mai previzibil al concursurilor, dar și printr-o seriozitate de abordare la nivel de inspectorate și la nivel de minister aceste false mituri pot fi risipite și școala românească poate demonstra că își alege cum trebuie profesorii și managerii școlari, mai ales.

Dincolo de asemenea suspiciuni, interpretări și generalizări incorecte, pe fisuri de logică, plecăm de la premise și de la tot felul de alegații, și apoi tragem concluziile așa cum vrem noi, de multe ori în linie politică, în retorică politică.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnule Stanciu, v-ați înscris la cuvânt, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Da.

Mulțumesc doamnei care a vorbit înaintea mea.

Deci situația este așa: a fost dat un concurs. Majoritatea l-au luat. Aceia sunt în funcții. Pentru ceilalți, dați concurs din nou. Dacă concursul n-a fost bine organizat, reorganizați concursul. Aveați 3 luni la dispoziție. Ce v-a oprit? Este clar că altceva decât interesul public. Puteați să faceți concursul în prima lună, nu era nicio problemă. Oamenii de-abia învățaseră, puteau să mai învețe puțin.

Deci despre ce vorbim? De ce trebuie să avem discuția aceasta aici, când Guvernul a avut 3 luni la dispoziție să organizeze concurs? Despre ce vorbim? Duble măsuri. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Nu mai sunt intervenții la dezbateri generale. Am finalizat aici.

Ținând cont și având... văzând entuziasmul pe care l-ați avut la dezbaterea pe modificarea Regulamentului, vă invit să rămâneți în continuare la declarații politice. (Aplauze.)

 
    Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice.  

După o scurtă pauză

       

(În continuare, ședința a fost condusă de doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

În continuare, partea a doua a ședinței noastre de astăzi, consacrată primirii răspunsurilor orale la întrebările adresate membrilor Guvernului, urmând apoi prezentarea interpelărilor.

 
Video in format Flash/IOS   Ilie Toma

Primul minister - Ministerul Apelor și Pădurilor. Răspuns la întrebarea adresată de colegul nostru, Gheorghe Andrei. Nu este? Nu este, o să primească răspunsul în scris. A, este. Secretarul de stat nu este? Cine nu e?

Vă propun să amânăm puțin, pentru că secretarul de stat de la minister nu a ajuns încă, da? Amânăm și, când sosește, o să primiți răspunsul la întrebare.

Mulțumesc frumos.

Domnul secretar de stat Ciprian Lucian Roșca este? Bun. Răspunsul la întrebarea adresată de colega noastră, Intotero Natalia, vă rog frumos.

Ați prezentat răspunsul în scris, doamnei deputat.

Mulțumesc.

Domnul Petru Movilă este în sală? Va primi răspunsul în scris, de la domnul secretar de stat Dan Dumitrescu.

Domnul deputat Toma Ilie? Este în sală.

Domnule secretar de stat, prezentați răspunsul? Bun.

Vă rog, domnule secretar de stat. Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Dan Dumitrescu (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Bună ziua!

Stimate domn deputat...

Dan Dumitrescu mă numesc, din partea Ministerului Sănătății.

Referitor la interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 252A din 2017, având ca obiect "Deschiderea unui punct de lucru permanent al Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Hunedoara în Valea Jiului", vă comunic următoarele.

Potrivit dispozițiilor art. 276 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, CNAS funcționează pe baza statutului propriu, avizat de Consiliul de Administrație, care se aprobă prin hotărârea Guvernului, cu avizul Ministerului Sănătății.

Casele de asigurări funcționează pe baza statutului propriu, care trebuie să respecte prevederile statutului cadru și care se aprobă de Consiliul de Administrație al CNAS, cu avizul Ministerului Sănătății, și care trebuie să conțină prevederi referitoare la relațiile CNAS cu alte case de asigurări și cu oficiile teritoriale, precum și cu asigurații.

În contextul celor anterior precizate, sunt de menționat următoarele.

Prin Ordonanța de Guvern nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 iulie 2012, competența de administrare a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate obligatorii revine Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin Hotărârea de Guvern nr. 18/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale în domeniul de sănătate, precum și pentru modificarea și completarea unor alte acte normative în domeniul sănătății, au fost eliminate dispozițiile privind aprobarea medicamentelor de către comisiile de la nivelul CNAS și CAS pentru DCI-urile compensate.

Prescrierea medicamentelor se realizează de medicul de specialitate, potrivit protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății și al președintelui CNAS nr. 1301/500 din 2008, cu modificările...

(Domnul deputat Ilie Toma, din sală, solicită explicații concrete.)

În urma unei analize a eficienței legislative privind înființarea de oficii teritoriale, se va avea în vedere oportunitatea adoptării unei reglementări unitare la nivel național în acest sens.

Casa Națională decide în această...

Este o analiză pe care Casa Națională de Asigurări trebuie să o facă. Ministerul doar a prezentat un punct de vedere... îmi cer scuze.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Domnule deputat, precizări? Doriți să interveniți pentru precizări?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ilie Toma:

Vă mulțumesc pentru răspuns.

Rog reprezentantul Ministerului Sănătății să ia legătura cu Casa Națională de Sănătate și să verifice oportunitatea înființării unui punct de lucru al Casei Județene de Sănătate Hunedoara. Pentru că în Valea Jiului locuiește o treime din populația județului Hunedoara.

Din punctul nostru de vedere este oportună înființarea unui asemenea punct de lucru.

Vă mulțumesc.

Și aștept un răspuns cât mai repede.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS   Andrei Daniel Gheorghe

La întrebarea adresată de colegul nostru Gheorghe Andrei, de la PNL, domnul secretar de stat? Ștețco.

Vă rog, domnule secretar de stat Ștețco.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Istrate Ștețco (secretar de stat, Ministerul Apelor și Pădurilor):

Mulțumesc, doamnă președinte.

Referitor la întrebarea înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 345A/2017, având ca obiect "Masacrul forestier în pădurea Băneasa", vă comunic următoarele.

Având în vedere aspectele sesizate de dumneavoastră cu privire la unele acte de defrișare care se petrec pe suprafața pădurii Băneasa - tăieri care se desfășoară în spatele Restaurantului Casa Albă - vă facem cunoscut faptul că, în perioada 1.03.2017-10.03.2017, Garda Forestieră București a desfășurat controale de verificare, ca urmare a unor petiții, care au avut același obiect, formulate de cetățenii care locuiesc în zona limitrofă a pădurii Băneasa.

În acest sens, din verificările efectuate cu această ocazie, rezultă că în zona menționată se află în curs de exploatare legală, un parchet de exploatare, autorizat de Ocolul Silvic București, conform prevederilor amenajamentului silvic aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 2027/2013 constituit în U.P. II Băneasa, u.a 9G... pentru un volum de 312 m.c. produse principale codru-progresive... - lărgirea ochiurilor...

De asemenea, pentru exploatarea acestui parchet, s-a emis Autorizația de exploatare nr. 1109370 din data de 31.01.2017 și s-a încheiat Procesul-verbal de predare-primire a parchetului spre exploatare cu nr. 528 din 31.01.2017. Firma atestată pentru lucrări de exploatare este SC INTER AGROSILVA SRL, având ca termen de exploatare, intervalul 1.02.2016-15.04.2017.

Totodată, din verificările efectuate în suprafața parchetului de exploatare menționat, a rezultat că lucrările de exploatare și de colectare a materialului lemnos efectuate de firma atestată se execută cu respectarea legislației silvice în vigoare și a prevederilor normelor tehnice cu specific silvic.

În prezent, se execută lucrări de curățire a parchetului de resturi de exploatare și de valorificare, cât și transportul materialului lemnos rezultat, cantitatea totală expediată fiind de 304 m.c. material lemnos, conform prevederilor legale în vigoare.

În speranța că informațiile furnizate vă sunt utile, vă asigurăm, stimate domnule deputat, de sprijinul nostru și totodată vă stăm la dispoziție pentru eventuale informații suplimentare.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc și eu.

Dacă domnul deputat dorește să intervină, să facă precizări?

Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Mulțumesc domnului secretar de stat pentru răspunsul oferit.

Cred că există o problemă, nu doar de legalitate, ci și de oportunitate. Pădurea Băneasa, care acum o sută și ceva de ani se întindea cam de undeva dintre Primăria orașului Otopeni și Piața Victoriei, astăzi mai rezidă într-un singur pâlc.

Aceste defrișări într-o zonă forestieră care constituie principalul plămân verde al Bucureștilor și principala perdea între București și zona exterioară, prin care se filtrează aerul, și tot spațiul de agrement și de petrecere a timpului liber, nu-și au locul. Ocolul Silvic ar trebui să nu mai dea astfel de autorizații.

Vreau să spun că starea de spirit a populației din zonă cu adevărat este inflamată pe această temă.

Și mă tem că în spatele acestor interese se găsesc aceiași rechini imobiliari care vor să distrugă definitiv pădurea Băneasa și s-o transforme într-o pădure de blocuri înghesuite, unele peste altele, și să lichideze tot acest spațiu foarte valoros din perspectivă financiară.

De aceea, rugămintea mea este: nu mai dați autorizații de defrișare în pădurea Băneasa. Acest dezastru a început de zeci de ani și va continua până când această pădure va dispărea cu totul.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc și eu.

Și mai avem un singur răspuns, pentru care se solicită amânare. Este întrebarea adresată de colegul nostru, Movilă Petru, Ministerului Transporturilor.

 
Video in format Flash/IOS Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.  

Trecem la prezentarea interpelărilor și voi da cuvântul colegilor deputați înscriși pe listă.

Video in format Flash/IOS   Csoma Botond

Domnul deputat Daniel Olteanu, de la PNL? Este?

Domnul deputat Steriu? Nu.

Domnul deputat Csoma Botond?

Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Csoma Botond:

Doamnelor și domnilor deputați,

Interpelare adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul afacerilor interne.

Obiectul interpelării se referă la arborarea steagului Transilvaniei, la Cluj.

În data de 15 martie a.c., aproximativ 600 de persoane de etnie maghiară au participat la un marș autorizat pe străzile municipiului Cluj-Napoca, în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia Zilei maghiarilor de pretutindeni.

Participanții au comemorat eroii Revoluției maghiare din 1848, însă evenimentul nu a fost lipsit de incidente.

4 tineri au fost amendați de Jandarmerie, cu câte 500 de lei, pentru nerespectarea art. 13 al Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Intervenția jandarmilor s-a datorat faptului că cele 4 persoane au arborat steagul istoric al Ardealului, steagul Transilvaniei.

Jandarmii au cerut organizatorilor, Organizației Locale a UDMR Cluj, să îndepărteze persoanele din coloană care au arborat steagul Transilvaniei, iar procesele-verbale de contravenție au fost întocmite cu mențiunea că cei amendați nu au respectat indicațiile de părăsire a marșului, date de organizatori.

În acest fel s-a creat aparența că organizatorii ar fi avut obiecții cu privire la arborarea steagului Transilvaniei, ceea ce nu este adevărat.

Țin să precizez că organizatorii evenimentului de comemorare, Organizația Locală a UDMR Cluj, din inițiativa lor, proprie, nu au dat nicio indicație referitoare la îndepărtarea steagului Transilvaniei.

Afirmațiile privind incitarea la ură și discriminare, prin folosirea acestui steag, aparțin exclusiv Jandarmeriei, care și-a făcut cunoscută această opinie încă începând cu data de 14 martie a.c., când a avut loc ședința de organizare a evenimentului de comemorare, la care au participat atât reprezentanți ai Jandarmeriei, cât și reprezentanții organizatorilor.

Menționez că pe străzi coloanele au purtat atât steagurile Uniunii Europene, României și chiar steagul Ungariei.

Totodată se cunoaște faptul că românii ardeleni au purtat steagul Transilvaniei și la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918.

Mai mult decât atât, simbolul care există pe steagul Transilvaniei, mai exact stema regiunii, este prezentă și pe steagul României, fiind o parte din stema oficială a țării.

Totodată trebuie subliniat că art. 13, pe baza căruia Jandarmeria a eliberat amenzi celor 4 persoane, nu cuprinde nicio referire cu privire la arborarea steagurilor. În acest caz, consider că angajații Jandarmeriei au acționat exagerat, interpretând litera legii într-un mod samavolnic.

Este imposibil ca Jandarmeria să considere arborarea steagului Transilvaniei o măsură ilegală și neconstituțională, nesocotind un drept fundamental.

Neexistând o prevedere legală care să interzică folosirea acestui steag - steagul Transilvaniei - consider că măsurile luate de Jandarmeria Română constituie un act samavolnic.

Doamnă ministru,

Vă rog să-mi comunicați poziția oficială a Ministerului Afacerilor Interne, vizavi de acest incident.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS   Constantin Codreanu

Avem o interpelare depusă de membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării.

Dacă avem un reprezentant al comisiei?

Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Constantin Codreanu:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Interpelarea depusă de membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării se adresează domnului Tudorel Toader, ministrul justiției.

Obiectul acesteia este: "Motivarea tergiversării transmiterii punctului de vedere ce conține o propunere de modificare și completare a Legii nr. 21/1991 a cetățeniei române, primit de minister, din partea Autorității Naționale pentru Cetățenie, în data de 2 februarie 2017".

Cronologic vorbind, este vorba de o serie de întrevederi pe care le-am avut în cadrul comisiei: pe data de 25 ianuarie 2017, la care au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai Ministerului pentru Românii de Pretutindeni: domnul Ovidiu-Cristian Iane, domnii Dan Mihai Chirica, secretar de stat, și Dumitru-Florin Baba, de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Direcției Generale Pașapoarte; o altă întâlnire a avut loc pe 2 februarie 2017, la care l-am avut participant pe fostul președinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie, doamna Iulia Mălina Ciobanu.

Și, în urma discuțiilor pe care le-am avut la aceste ședințe, am convenit ca reprezentanții ANC să transmită un punct de vedere privind modificarea și completarea art. 9 al legii menționate anterior.

De la primirea de Ministerul Justiției a punctului de vedere din partea ANC, respectiv începutul lunii februarie, și până la data prezentei interpelări, sfârșitul lunii martie, s-a contactat de nenumărate ori cabinetul pe care îl conduceți, domnule ministru, și au fost respinse două adrese oficiale în care se solicita respectuos transmiterea acestei propuneri de modificare și completare a legii.

Ținând cont de faptul că Ministerul Justiției nu a răspuns solicitărilor făcute de membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, iar Propunerea de modificare și completare a Legii nr. 21/1991 se află într-un blocaj instituțional, vă rugăm respectuos să transmiteți un răspuns cu privire la:

1. Care este motivul pentru care Ministerul Justiției refuză transmiterea către comisie a punctului de vedere ce conține Propunerea de modificare și completare a Legii nr. 21/1991?

2. Ținând cont de faptul că această propunere se află deja de aproximativ 50 de zile în posesia Ministerului Justiției, când estimați că va intra în posesia Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării?

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS   Emil-Marius Pașcan

Domnul deputat Marius Pașcan?

Da, vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Emil-Marius Pașcan:

Vă mulțumesc, doamnă președinte de ședință.

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată Ministerului Transporturilor, domnului ministru Alexandru-Răzvan Cuc.

Consider că se impune ca, odată cu finalizarea și aprobarea MasterPlanului General de Transport, să fie comunicată oficial și strategia privitoare la cele 3 aeroporturi din centrul țării, respectiv Mureș, Sibiu și Cluj, dacă s-a modificat abordarea ministerială de atunci, respectiv din 2013, când am depus o interpelare similară la Ministerul Transporturilor.

În mod special se cuvine specificat dacă Guvernul României va participa la finanțarea aeroporturilor de interes local, anume dacă va susține investițiile pentru dezvoltare ale acestora.

Pe de altă parte, consider că trebuie clarificat dacă se are în vedere, printr-o strategie de infrastructură națională, coexistența, coabitarea celor 3 aeroporturi din centrul țării și susținerea acestora într-o formă sau alta de la bugetul de stat sau fiecare trebuie să se descurce pe cont propriu. Mai precis, să rămână în grija exclusivă a consiliilor județene.

O atare ultimă variantă poate duce chiar la întreruperea activității și chiar la închiderea unora dintre aceste aeroporturi. Aeroportul Transilvania, de pildă, se confruntă deja cu serioase probleme.

E cazul să fie lămurite aceste aspecte, oficial, pentru ca administrațiile publice locale care le administrează să știe ce au de făcut.

Până acum, cu certitudine, Aeroportul Transilvania este cel care a fost desconsiderat și dezavantajat, întrucât aeroporturile din Cluj și Sibiu au beneficiat de importante investiții susținute de la bugetul de stat sau fonduri europene, în timp ce același lucru nu s-a întâmplat și în cazul Aeroportului Transilvania din județul Mureș.

Aștept cu interes o clarificare în acest sens.

Solicit răspuns în scris.

Deputat al PMP, de Mureș, Marius Pașcan.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS   Sorin-Dan Moldovan

Domnul deputat Moldovan Sorin.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Interpelare adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul afacerilor interne.

Obiectul interpelării: "Creșterea timpilor de așteptare la graniță".

Stimată doamnă ministru,

Duminică, 2 aprilie, Poliția de Frontieră a anunțat că din 7 aprilie a.c. va intra în vigoare Regulamentul de modificare a Codului Frontierelor Schengen, adoptat de Parlamentul European și Consiliul European, care presupune, prin art. 4, că statele membre sunt obligate să verifice în mod sistematic, la intrare, resortisanții țărilor terțe, prin consultarea tuturor bazelor de date relevante.

Ar trebui să se asigure faptul că aceste verificări sunt realizate în mod sistematic și la ieșire. Bazele de date în care se vor efectua verificări includ: sistemul de informații Schengen SIS, baza de date a Interpolului privind documentele de călătorie furate și pierdute SLTD, precum și bazele de date naționale.

Aceste măsuri sunt binevenite, pe de o parte, pentru siguranța cetățenilor Uniunii Europene, având în vedere atentatele din ultima perioadă, dar, pe de altă parte, Ministerul Afacerilor Interne trebuie să coordoneze într-un mod cât mai organizat aceste schimbări, pentru că altfel vor avea un efect negativ, din punctul de vedere al timpului așteptat la granițe, dacă nu este coordonat cum trebuie.

Având în vedere apropierea Paștelui și a sezonului estival, se prefigurează creșterea timpilor de așteptare pentru efectuarea formalităților vamale în punctele de frontieră rutiere.

Având în vedere aceste circumstanțe, vă rog să faceți următoarele precizări:

1. Ce măsuri va lua Ministerul Afacerilor Interne pentru a nu se ajunge la cozi infernale în pragul Sărbătorilor și în perioada estivală?

2. Cum preconizați că va fi primită această modificare a Regulamentului de modificare a Codului Frontierelor Schengen de cetățenii europeni?

Solicit răspuns oral și scris la această problemă.

Vă mulțumesc.

Sorin Moldovan, deputat al PNL, Circumscripția electorală nr. 13.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Domnul deputat Robert Sighiartău?

 
Video in format Flash/IOS   Robert-Ionatan Sighiartău

Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Robert-Ionatan Sighiartău:

Bună seara, stimați deputați.

Am o interpelare către domnul Petre Daea, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

Domnule ministru,

Suntem la mai bine de 10 ani de când am intrat în Uniunea Europeană și, pe lângă faptul că aproape an de an absorbția fondurilor europene a fost sub nivelul pe care ni l-am propus, nu am reușit nici să implementăm sisteme performante pentru a accesa bani europeni, în afara proiectelor europene - și aici mă refer la subvențiile din agricultură.

Agenția pentru Investiții în Agricultură este una din instituțiile de bază în domeniu, una extrem de solicitată, prin numărul mare de fermieri pe care îl are țara noastră.

Anual se depun cereri pentru plata subvențiilor, iar sistemul de preluare a cererilor nu este nici astăzi satisfăcător. De performanță nu mai putem discuta.

Nu de puține ori sistemul informatic care permite plata subvenției pe suprafață s-a blocat, ducând la întârzieri grave ale viramentelor către fermieri.

S-a ajuns în situația în care dacă problema nu se rezolva de pe o zi pe alta, Comisia Europeană nu putea plăti sumele pentru diverse scheme de sprijin, decât după luni de zile.

Astfel s-a ajuns ca cererile să fie prelucrate manual, lucrătorii APIA fiind obligați să lucreze nopțile, sâmbăta și duminica. Multă risipă de timp, de bani și, bineînțeles, de resurse umane.

Întârzierile cu plata subvențiilor au dus la renunțarea de către unii fermieri să mai crească animale.

Un alt aspect este legat de necorelarea datelor cu alte instituții partenere, cum ar fi: ANSVSA.

Și nu în ultimul rând trebuie subliniată lipsa unui program între APIA și instituțiile de evidență a populației, care ar permite o verificare mult mai atentă a persoanelor care se prezintă la agențiile județene și locale.

De multe ori, persoanele care fac cereri le fac în numele altor persoane, lucru care duce la greșeli sau chiar la fraude.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să îmi comunicați:

Ce măsuri aveți în vedere a lua, în regim de urgență, pentru a impulsiona sectorul agricol, care este mult sub potențialul pe care îl avem ca țară?

Aveți în vedere crearea unei baze de date comune între APIA și alte instituții partenere, ANSVSA, instituțiile de evidență a populației?

Ce măsuri aveți în vedere pentru modernizarea sistemului informatic, pentru a ușura munca oamenilor și pentru a evita blocarea acestuia?

Solicit răspuns în scris.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc și eu.

 
Video in format Flash/IOS   Antoneta Ioniță

Domnul Silviu Dehelean? Nu este.

Doamna deputat Antoneta Ioniță? Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Antoneta Ioniță:

Bună ziua, doamnă președinte!

Stimați colegi deputați,

Interpelarea mea de astăzi este adresată domnului Florian Bodog, ministrul sănătății.

Obiectul interpelării se referă la elaborarea unui program național pentru demență.

Stimate domnule ministru,

Atrag astăzi atenția tuturor asupra necesității elaborării unui program național de sănătate pentru demență.

Consider că problemele generate de această boală nu pot fi rezolvate fără un dialog cu autoritățile competente, prin crearea unui program național de sănătate care să ofere soluții concrete. Un astfel de program este necesar pentru a asigura colaborarea între instituțiile responsabile pentru calitatea și diversitatea serviciilor de diagnostic, tratament și îngrijire a persoanelor cu demență, a identifica nevoile reale pe care le implică îngrijirea, a coordona activitatea instituțiilor responsabile de implementarea programului, a asigura accesul la servicii și a asigura instruirea personalului.

Până în prezent, la nivelul mentalității generale din România, nu s-au produs modificări esențiale privind această boală, nu au fost demarate niciun fel de demersuri pentru organizarea de servicii, nu s-au conturat intenții, dar acum trebuie, numaidecât, ca și statul român să se implice într-un program național pentru demență, nu doar sectorul privat și ONG-urile.

Concret, obiectivul principal este acela de a continua demersurile ONG-urilor, și anume de a informa populația cu privire la existența acestei boli, de altfel foarte frecventă. Aproximativ 10% dintre persoanele peste 65 de ani suferă de demență Alzheimer, aceasta fiind principala cauză de mortalitate și morbiditate la vârstnici.

Problemele extrem de dificile pe care le presupune îngrijirea pe care familia trebuie să o asigure acestor persoane, pentru perioade lungi, de cel puțin 8-10 ani, trebuie să preocupe și statul român.

Din aceste considerente, domnule ministru, este necesară conceperea și punerea în aplicare a unor măsuri care au drept principal obiectiv recunoașterea demenței ca problemă de sănătate publică în România, și, în consecință, elaborarea unui program național pentru demență.

Considerăm că numai o strategie națională coerentă va permite abordarea holistică a problemelor medicale și a celor sociale, financiare, personale, etice, pentru cele peste 1, 5 milioane de persoane afectate direct sau indirect de această suferință.

Împreună putem găsi soluții practice și realiste care să țină cont de dificultățile economice actuale, dar care să schimbe în mod radical situația persoanelor suferinde de demență și a familiilor lor.

Solicit răspunsul în scris.

Cu deosebită stimă, deputat al PNL, Antoneta Ioniță.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc și eu.

 
Video in format Flash/IOS   Pavel Popescu

Domnul deputat Robert Turcescu? Nu este.

Domnul deputat Cătălin Cristache? Nu.

Domnul deputat Claudiu Răcuci? Nu.

Domnul deputat Popescu? Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Pavel Popescu:

Interpelarea este adresată domnului Florian Bodog, ministrul sănătății.

Obiectul interpelării: "Spitalul de boli infecțioase «Victor Babeș» din Timișoara și o chestiune de securitate națională."

Stimate domnule ministru,

Am aflat din presa locală timișoreană și de la managerul spitalului de boli infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara că acest spital își va închide de luni, adică de astăzi, 3 aprilie, porțile. Reprezentanții spitalului nu mai au bani pentru a plăti unitățile, angajații și tot ceea ce ține de cheltuieli. Problema semnalată este că nu primesc suficienți bani de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru câți pacienți internează și tratează, fiind cel mai mare spital de boli infecțioase din vest, atenție!, cel mai mare spital de boli infecțioase din vest.

La unitatea sanitară vin pacienți cu afecțiuni grave, din toată țara, care trebuie tratați. Fără a exagera, rezolvarea acestei crize cu care se confruntă spitalul ține de domeniul siguranței naționale. Practic, datoriile spitalului vin din diferența de bani dintre cazurile tratate efectiv în spital și cazurile decontate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș.

Spitalul are încă din 2016 o restanță în sumă de 1.822.499 de lei, care reprezintă servicii medicale nedecontate de către CJAS.

Deși acești pacienți au fost internați în spital și tratați, spitalul nu primește bani de la CJAS pentru acest lucru. Unitatea medicală a închis anul 2016 cu plăți restante de aproape trei milioane de lei, din care arierate, plăți restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, de două milioane de lei. Practic, pentru a se debloca situația, iar porțile spitalului să rămână deschise, ar trebui ca CJAS să mărească suma pe care o decontează spitalului, iar lucrurile se pot schimba doar prin constituirea unei comisii care să determine schimbarea, de la București.

Vă întreb, așadar, domnule ministru, dacă veți lua măsuri urgente pentru deblocarea acestei situații, având în vedere faptul că s-a constituit comisia la nivel național, din care fac parte reprezentanții spitalului, casei județene, autorităților locale și casei naționale de asigurări de sănătate, și care se va întruni joi, 6 aprilie, adică în această săptămână.

Problema expusă necesită rezolvare urgentă, deoarece, chiar în aceste zile, acest spital de boli infecțioase din Timișoara se confruntă cu o gravă epidemie de rujeolă.

Aștept răspuns în scris.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc și eu.

 
Video in format Flash/IOS   Mara Mareș

Doamna deputat Mara Mareș? Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Mara Mareș:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Interpelarea este adresată domnului Pavel Năstase, ministrul educației naționale.

Stimate domnule ministru,

Numărul studenților din România a înregistrat scăderi considerabile în ultimii ani. Astfel, dacă în anul universitar 2007-2008 erau înregistrați nu mai puțin de 907.353 de studenți, numărul acestora a ajuns la 433.234 în anul universitar 2013-2014.

O serie de factori influențează acest număr, la nivel național: scăderea natalității, abandonul școlar, concurența pe piața serviciilor de educație, inclusiv cu unități din afară.

Așadar, în ultimii ani tot mai mulți tineri doresc să urmeze studii în străinătate, mulți dintre aceștia fiind acceptați la studii încă din perioada liceului.

De cele mai multe ori, atunci când aceștia se întorc în țară, întâmpină o serie de dificultăți la echivalarea diplomelor, au de parcurs un traseu administrativ anevoios și sunt nevoiți să cheltuiască bani pe traduceri și legalizări.

Având în vedere cele prezentate, vă rog să-mi precizați:

Care este numărul studenților înregistrați în România, în anul universitar 2016-2017?

Există la nivelul ministerului pe care îl conduceți o monitorizare a situației studenților români în străinătate?

Care este numărul curent al acestora și care este numărul absolvenților de studii în străinătate în perioada 2010-2017?

Există anumite cheltuieli pe care statul român trebuie să le susțină pentru un student în străinătate?

Care este numărul de diplome echivalate de statul român în perioada 2010-2017?

Există un sistem estimat al sumei cheltuite de un absolvent de studii în străinătate pentru echivalarea diplomei în România și a sumei cheltuite de statul român pentru realizarea acestui demers?

Solicit răspuns scris.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc și eu.

 
Video in format Flash/IOS   Ana Adriana Săftoiu

Doamna deputat Adriana Săftoiu. Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Ana Adriana Săftoiu:

Interpelarea este adresată ministrului educației naționale și este vorba despre respectarea dreptului la educație a persoanelor cu dizabilități senzoriale.

Plec de la un caz foarte concret. Este vorba de Ecaterina Zgubea, elevă în clasa a XIII-a, seral, la Liceul tehnologic din Alexandria, care urmează să susțină examenul de bacalaureat în sesiunea din vara acestui an, 2017.

Problema e că respectiva elevă face parte din categoria persoanelor cu dizabilități senzoriale, respectiv este nevăzătoare.

Ecaterina dorește să susțină examenul la literatura română și la geografie, folosind un laptop adecvat nevoilor ei. De aici începe traseul birocratic, care scoate în evidență o legislație greoaie și discriminatorie.

Conform procedurii din Legea nr. 448, elevul trebuie să meargă la Direcția de sănătate publică, care, în baza diagnosticului, îi va înmâna o adeverință cu posibilitățile pe care le are în timpul examenului. Cu această adeverință, elevul merge la inspectoratul județean, care va lua decizia finală.

Care este problema elevei nevăzătoare și problema altor copii care intră în aceeași categorie. Li se refuză pur și simplu un drept pe care îl prevede Convenția ONU din 2012, ratificată de România, și care este dreptul de a folosi orice instrument adaptat nevoilor individuale. Practic, răspunsul pe care l-au primit acești copii, de a folosi acest laptop, care are un soft special, care le permite să lucreze pe el, a fost că prin folosirea laptopului respectiv sunt suspectați de tentativă de fraudă.

Pentru că metodologia încă, în acest moment, nu este conformă cu această Convenție ONU, se spune că orice alt instrument care ar putea să facă posibilă depistarea, de unde vine acea lucrare, ar fi o tentativă de fraudă.

Trebuie să atrag atenția asupra faptului că inspectoratul, comisia au posibilitatea să verifice acel laptop, în cazul în care se suspectează că ar putea să dețină informații.

Deci, prin acest refuz, ca acești copii, aceste persoane cu dizabilități senzoriale să nu-și poată folosi aceste laptopuri care sunt adecvate nevoilor lor, practic, li se încalcă un drept.

Drept urmare, interpelarea se adresează ministrului educației și doresc răspuns în scris.

În ce măsură metodologia de bacalaureat din acest an va fi adaptată Convenției ONU și, în mod concret, în ce măsură acestei eleve, care a făcut această solicitare, i se răspunde și i se respectă dreptul de a folosi un instrument care este adaptat nevoilor ei?

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc și eu.

 
Video in format Flash/IOS   Cătălin-Ioan Nechifor

Domnul deputat Laurențiu Leoreanu? Nu este.

Domnul deputat Bogdan Huțucă? Nu.

Domnul deputat Cristian Ghinea? Nu.

Domnul deputat Bichineț? Nu.

Domnul deputat Cătălin Nechifor. Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Cătălin-Ioan Nechifor:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea este adresată domnului ministru Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul transporturilor.

Obiectul interpelării îl constituie planul de dezvoltare al TAROM pentru Aeroportul Suceava.

Domnule ministru,

Vreau să vă informez că, începând cu 2014, Aeroportul Suceava a intrat într-un plan de modernizare amplu, care a durat până în 2015. Mai precis, pe data de 12 noiembrie 2015, Compania TAROM a efectuat primul zbor spre Suceava, după lucrările ample de reparații și modernizare.

La acel moment, compania zbura doar luni și joi, curse la mijlocul zilei. După o perioadă, din martie 2016, s-a trecut la un regim mai amplu, la curse cu înnoptare, overnight, respectiv de luni până duminică, un număr de 5 curse. Pe timp de vară s-a suplimentat, așa încât Suceava a avut de atunci un număr de curse, una pe zi, cu plecare din București seara, retur din Suceava, dimineața, a doua zi.

Domnule ministru,

Considerăm că indicatorii tehnico-financiari, mai degrabă pentru TAROM, pe Suceava, ca operator aerian, sunt pozitivi, întrucât de atunci și până acum prețul biletelor a fost foarte ridicat. În documentul pe care îl depun în scris fac și o analiză scurtă și veți vedea de acolo că, spre exemplu, în comparație cu Iașiul, biletele pe Suceava, pentru aceeași zi, la o distanță de timp rezonabilă, sunt chiar cu 36% mai scumpe decât cele pentru zborul Iași-București și retur, în condițiile în care distanța este aproximativ egală și timpul de zbor la fel, egal.

Vreau să vă solicit, domnule ministru, ca, printr-o analiză, împreună cu TAROM, să puteți identifica cauzele care stau la baza acestui calcul financiar, pentru că, dacă pe Iași operează și Blue Air, și Compania TAROM națională are un număr de 4 zboruri pe zi, iată că la Suceava, un aeroport important, modernizat, o zonă turistică importantă și de business, Compania TAROM ține și acum doar un singur zbor pe zi către Suceava și, evident, retur, a doua zi.

Consider că suntem deja în ultimul ceas în care mai putem salva Compania TAROM. Știm foarte bine că sunt intenții și din partea Ryanair și a altor operatori de regim low-cost spre a veni către România, pentru a opera zboruri cu destinație internă.

De aceea, vă rog, domnule ministru, să analizați aspectele enunțate în această interpelare și să ne comunicați în scris, dar și oral punctul de vedere al companiei cu privire la destinația Suceava, ca plan de dezvoltare pentru Compania TAROM.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS   Georgeta-Carmen Holban

Domnul deputat Iuliu Nosa? Nu este.

Doamna deputat Carmen Holban.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Georgeta-Carmen Holban:

Bună ziua, stimați colegi!

Interpelarea de astăzi se adresează domnului ministru al sănătății, Florian-Dorel Bodog.

Obiectul interpelării: "Transformarea Maternității Târgoviște la grad superior - trecerea la grad III."

Domnule ministru,

Vă interpelez în legătură cu subiectul cu care am fost sesizată de curând la cabinetul parlamentar, de către șeful Secției Neonatologie a Spitalului Județean Târgoviște.

Ca urmare a faptului că maternitățile actuale de grad III nu fac față ca număr de locuri, la numărul tot mai mare de nou-născuți cu patologii grave, începând cu anul 2015, Maternitatea Târgoviște a început discuții cu privire la trecerea la un grad superior. S-a discutat la nivelul comisiei de specialitate, la nivelul Asociației Române de Neonatologie, la nivel de secretar de stat și la nivel de ministru.

Creșterea gradului maternității ar însemna, pentru județul Dâmbovița și pentru Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, acordarea de îngrijiri mai bune pentru nou-născuți și femeile gravide din județ, creșterea finanțării Compartimentului "Prematuri" de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate și creșterea finanțării Secției de Neonatologie, prin accesarea AP ATI.

Față de cele menționate, vă rugăm, domnule ministru, să analizați și să sesizați Comisia Națională de Evaluare a Maternităților, din cadrul Ministerului Sănătății, pentru a da un răspuns la evaluarea efectuată, pe care îl așteptăm de mai bine de un an.

Solicit răspuns scris.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS   Maricela Cobuz

Doamna deputat Maricela Cobuz.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Maricela Cobuz:

Bună seara!

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea se adresează Ministerului Sănătății, domnului ministru Florian-Dorel Bodog.

Obiectul interpelării: "Normele metodologice de aplicare a Legii dieteticianului nr. 256/2015".

Stimate domnule ministru,

De peste 6 ani, s-a înregistrat în țara noastră prima generație de dieteticieni cu licență, la mai multe facultăți din țară, pregătiți temeinic și specific pentru acest domeniu de sănătate atât de important.

Totuși, încă nu a fost reglementat în totalitate această profesie, deși în Statele Unite ale Americii se împlinesc, în acest an, 100 de ani de la înființarea acestei profesii; în Marea Britanie aproape 40 de ani; în Italia peste 30 de ani.

Avem nevoie de dieteticieni în cabinetele medicale, în spitale, în instituții sociale, în unități alimentare, în școli sau în laboratoare de cercetare. Legea dieteticianului a fost adoptată și publicată în Monitorul Oficial nr. 825 din 5 noiembrie 2015, normele au fost elaborate și este momentul ca noi să le definim aplicabilitatea.

Solicit răspuns în scris, conform art. 170 alin. (1) al Regulamentului Camerei Deputaților, cu privire la stadiul elaborării și aprobării hotărârii de Guvern care aprobă Normele metodologice de aplicare a legii dieteticianului nr. 256/2015, norme ce privesc și detaliază exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului dieteticienilor din România.

Cu stimă, deputat al PSD, Maricela Cobuz.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS   Nicolae Neagu

Mai avem timp pentru o singură interpelare.

Domnul deputat Năsui? Nu este.

Domnul deputat Nicolae Neagu. Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Nicolae Neagu:

Mulțumesc, doamnă președinte de ședință.

Interpelarea este adresată domnului Toma-Florin Petcu, ministrul energiei.

Subiectul este "Liberalizarea pieței de gaze".

Stimate domnule ministru,

În ultimele zile, în spațiul public, au avut loc dezbateri ample pe tema liberalizării pieței de gaze, în contextul în care OUG nr. 64/2016 prevede liberalizarea prețului gazelor de la 1 aprilie 2017. ANRE susține și a susținut că liberalizarea pieței pentru consumatorii casnici trebuie deja aplicată începând cu 1 aprilie, dată fiind convergența dintre prețul gazelor din producția internă și prețul gazelor din import.

Parlamentul României, Comisia pentru industrii și servicii nu au reușit o armonizare a legislației, principalul obstacol fiind acela că, după liberalizare, impactul asupra consumatorilor casnici va fi unul nefavorabil.

În acest context, vă rog să precizați dacă Ministerul Energiei va elabora noul act normativ care ar trebui să modifice Legea energiei și gazelor, respectiv a identifica soluția pentru înlocuirea OUG nr. 64/2016 și dacă în acest an intenționați a crește investițiile Romgaz și Transgaz, astfel încât capacitatea de furnizare cu gaze să crească, în condițiile unui preț mai mic decât cel al gazelor din import.

Solicit răspunsul dumneavoastră verbal și în scris.

Mulțumesc.

Deputat al PNL de Sibiu, Nicolae Neagu.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc și eu.

Vă doresc o seară bună!

Declar ședința noastră închisă.

 
       

Ședința s-a încheiat la ora 17,58.

 
       

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 12 april 2021, 5:00
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro