Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 3, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.52/07-04-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 03-04-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 3, 2017

13. Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice.

     

După o scurtă pauză

 
     

(În continuare, ședința a fost condusă de doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

În continuare, partea a doua a ședinței noastre de astăzi, consacrată primirii răspunsurilor orale la întrebările adresate membrilor Guvernului, urmând apoi prezentarea interpelărilor.

 
Video in format Flash/IOS Ilie Toma

Primul minister - Ministerul Apelor și Pădurilor. Răspuns la întrebarea adresată de colegul nostru, Gheorghe Andrei. Nu este? Nu este, o să primească răspunsul în scris. A, este. Secretarul de stat nu este? Cine nu e?

Vă propun să amânăm puțin, pentru că secretarul de stat de la minister nu a ajuns încă, da? Amânăm și, când sosește, o să primiți răspunsul la întrebare.

Mulțumesc frumos.

Domnul secretar de stat Ciprian Lucian Roșca este? Bun. Răspunsul la întrebarea adresată de colega noastră, Intotero Natalia, vă rog frumos.

Ați prezentat răspunsul în scris, doamnei deputat.

Mulțumesc.

Domnul Petru Movilă este în sală? Va primi răspunsul în scris, de la domnul secretar de stat Dan Dumitrescu.

Domnul deputat Toma Ilie? Este în sală.

Domnule secretar de stat, prezentați răspunsul? Bun.

Vă rog, domnule secretar de stat. Vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Dan Dumitrescu (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Bună ziua!

Stimate domn deputat...

Dan Dumitrescu mă numesc, din partea Ministerului Sănătății.

Referitor la interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 252A din 2017, având ca obiect "Deschiderea unui punct de lucru permanent al Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Hunedoara în Valea Jiului", vă comunic următoarele.

Potrivit dispozițiilor art. 276 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, CNAS funcționează pe baza statutului propriu, avizat de Consiliul de Administrație, care se aprobă prin hotărârea Guvernului, cu avizul Ministerului Sănătății.

Casele de asigurări funcționează pe baza statutului propriu, care trebuie să respecte prevederile statutului cadru și care se aprobă de Consiliul de Administrație al CNAS, cu avizul Ministerului Sănătății, și care trebuie să conțină prevederi referitoare la relațiile CNAS cu alte case de asigurări și cu oficiile teritoriale, precum și cu asigurații.

În contextul celor anterior precizate, sunt de menționat următoarele.

Prin Ordonanța de Guvern nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 iulie 2012, competența de administrare a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate obligatorii revine Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin Hotărârea de Guvern nr. 18/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale în domeniul de sănătate, precum și pentru modificarea și completarea unor alte acte normative în domeniul sănătății, au fost eliminate dispozițiile privind aprobarea medicamentelor de către comisiile de la nivelul CNAS și CAS pentru DCI-urile compensate.

Prescrierea medicamentelor se realizează de medicul de specialitate, potrivit protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății și al președintelui CNAS nr. 1301/500 din 2008, cu modificările...

(Domnul deputat Ilie Toma, din sală, solicită explicații concrete.)

În urma unei analize a eficienței legislative privind înființarea de oficii teritoriale, se va avea în vedere oportunitatea adoptării unei reglementări unitare la nivel național în acest sens.

Casa Națională decide în această...

Este o analiză pe care Casa Națională de Asigurări trebuie să o facă. Ministerul doar a prezentat un punct de vedere... îmi cer scuze.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Domnule deputat, precizări? Doriți să interveniți pentru precizări?

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ilie Toma:

Vă mulțumesc pentru răspuns.

Rog reprezentantul Ministerului Sănătății să ia legătura cu Casa Națională de Sănătate și să verifice oportunitatea înființării unui punct de lucru al Casei Județene de Sănătate Hunedoara. Pentru că în Valea Jiului locuiește o treime din populația județului Hunedoara.

Din punctul nostru de vedere este oportună înființarea unui asemenea punct de lucru.

Vă mulțumesc.

Și aștept un răspuns cât mai repede.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Andrei Daniel Gheorghe

La întrebarea adresată de colegul nostru Gheorghe Andrei, de la PNL, domnul secretar de stat? Ștețco.

Vă rog, domnule secretar de stat Ștețco.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Istrate Ștețco (secretar de stat, Ministerul Apelor și Pădurilor):

Mulțumesc, doamnă președinte.

Referitor la întrebarea înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 345A/2017, având ca obiect "Masacrul forestier în pădurea Băneasa", vă comunic următoarele.

Având în vedere aspectele sesizate de dumneavoastră cu privire la unele acte de defrișare care se petrec pe suprafața pădurii Băneasa - tăieri care se desfășoară în spatele Restaurantului Casa Albă - vă facem cunoscut faptul că, în perioada 1.03.2017-10.03.2017, Garda Forestieră București a desfășurat controale de verificare, ca urmare a unor petiții, care au avut același obiect, formulate de cetățenii care locuiesc în zona limitrofă a pădurii Băneasa.

În acest sens, din verificările efectuate cu această ocazie, rezultă că în zona menționată se află în curs de exploatare legală, un parchet de exploatare, autorizat de Ocolul Silvic București, conform prevederilor amenajamentului silvic aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 2027/2013 constituit în U.P. II Băneasa, u.a 9G... pentru un volum de 312 m.c. produse principale codru-progresive... - lărgirea ochiurilor...

De asemenea, pentru exploatarea acestui parchet, s-a emis Autorizația de exploatare nr. 1109370 din data de 31.01.2017 și s-a încheiat Procesul-verbal de predare-primire a parchetului spre exploatare cu nr. 528 din 31.01.2017. Firma atestată pentru lucrări de exploatare este SC INTER AGROSILVA SRL, având ca termen de exploatare, intervalul 1.02.2016-15.04.2017.

Totodată, din verificările efectuate în suprafața parchetului de exploatare menționat, a rezultat că lucrările de exploatare și de colectare a materialului lemnos efectuate de firma atestată se execută cu respectarea legislației silvice în vigoare și a prevederilor normelor tehnice cu specific silvic.

În prezent, se execută lucrări de curățire a parchetului de resturi de exploatare și de valorificare, cât și transportul materialului lemnos rezultat, cantitatea totală expediată fiind de 304 m.c. material lemnos, conform prevederilor legale în vigoare.

În speranța că informațiile furnizate vă sunt utile, vă asigurăm, stimate domnule deputat, de sprijinul nostru și totodată vă stăm la dispoziție pentru eventuale informații suplimentare.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc și eu.

Dacă domnul deputat dorește să intervină, să facă precizări?

Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Mulțumesc domnului secretar de stat pentru răspunsul oferit.

Cred că există o problemă, nu doar de legalitate, ci și de oportunitate. Pădurea Băneasa, care acum o sută și ceva de ani se întindea cam de undeva dintre Primăria orașului Otopeni și Piața Victoriei, astăzi mai rezidă într-un singur pâlc.

Aceste defrișări într-o zonă forestieră care constituie principalul plămân verde al Bucureștilor și principala perdea între București și zona exterioară, prin care se filtrează aerul, și tot spațiul de agrement și de petrecere a timpului liber, nu-și au locul. Ocolul Silvic ar trebui să nu mai dea astfel de autorizații.

Vreau să spun că starea de spirit a populației din zonă cu adevărat este inflamată pe această temă.

Și mă tem că în spatele acestor interese se găsesc aceiași rechini imobiliari care vor să distrugă definitiv pădurea Băneasa și s-o transforme într-o pădure de blocuri înghesuite, unele peste altele, și să lichideze tot acest spațiu foarte valoros din perspectivă financiară.

De aceea, rugămintea mea este: nu mai dați autorizații de defrișare în pădurea Băneasa. Acest dezastru a început de zeci de ani și va continua până când această pădure va dispărea cu totul.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc și eu.

Și mai avem un singur răspuns, pentru care se solicită amânare. Este întrebarea adresată de colegul nostru, Movilă Petru, Ministerului Transporturilor.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 16 april 2021, 23:34
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro