Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 3, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.52/07-04-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 03-04-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 3, 2017

9. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Următorii pași către un viitor european durabil - Acțiunea europeană pentru durabilitate COM (2016) 739 (PH CD 26 /2017). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 26/2017

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

7. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Următorii pași către un viitor european durabil - Acțiunea europeană pentru durabilitate - COM 739/2016.

Dacă de la Comisia pentru afaceri europene este cineva?

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Costin Vasilică:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sunt Radu Vasilică, secretarul comisiei.

Raport privind Proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaților redactat pe baza opiniei Comisiei pentru afaceri europene privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, denumită "Următorii pași către un viitor european durabil - Acțiunea europeană pentru durabilitate".

Comisia pentru afaceri europene și-a întemeiat opinia pe proiectele de opinie transmise de Comisiile pentru buget, industrii, agricultură, drepturile omului, administrație publică, muncă, sănătate, învățământ, juridică, politică externă, egalitate de șanse și mediu, și pe informările transmise de Ministerul Afacerilor Europene, Direcția pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaților și secretarul Comisiei pentru afaceri europene.

Comisia pentru afaceri europene susține continuarea eforturilor pentru menținerea în centrul agendei sociale a Uniunii, dar și în centrul politicii de coeziune, a reducerii inegalităților existente la nivelul țărilor și dezvoltarea unei politici comerciale a Uniunii Europene care să sprijine toate statele membre, pentru a realiza legături comerciale cu terțe state ale lumii.

2. Recomandă Comisiei Europene ca, pentru o mai bună reglementare, să asigure aplicarea strictă a principiului proporționalității, în condițiile provocărilor generate de avansul științific și tehnologic.

3. Atrage atenția Comisiei Europene că monitorizarea și evaluarea la nivel național, regional și global, prevăzută în Agenda 2030, trebuie să includă urmărirea impactului socio-economic perceput de cetățenii europeni și a celui evidențiat la nivelul Parlamentelor naționale, pentru a se asigura consolidarea politică a Uniunii pe termen mediu și lung.

Opinia a fost supusă dezbaterii în ședința Comisiei pentru afaceri europene din data de 28 martie 2017, în prezența a 14 dintre cei 21 de membri, fiind adoptată în unanimitate.

Supunem opinia aprobării plenului Camerei Deputaților, în forma adoptată în Comisia pentru afaceri europene.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc și eu.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 13 april 2021, 0:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro