Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.60/21-04-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 18-04-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2017

    Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 16,03.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de doamna deputat Ioana Bran și de domnul deputat Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, secretari ai Camerei Deputaților.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Rog liderii de grup să-și invite colegii în sala de ședință.

Deschidem ședința de astăzi a Camerei Deputaților și anunț că, din totalul celor 328 de deputați, sunt înregistrați 185 de colegi.

La primul punct al ordinii de zi, în conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă informez că au fost distribuite deputaților următoarele documente: ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de marți, 18, și miercuri, 19 aprilie 2017; programul de lucru pentru perioada 18-22 aprilie; lista rapoartelor depuse în perioada 11-18 aprilie de comisiile permanente sesizate în fond; lista cu legile pentru care se pot exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale; informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Vă reamintesc că, potrivit programului de lucru, de la ora 17,00 avem primirea de răspunsuri orale la întrebări și prezentarea interpelărilor.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Migrația pe ruta central-mediteraneană - Gestionarea fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești JOIN (2017) 4 (PHCD 29/2017). (rămas pentru votul final)  

Trecem la dezbateri.

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Migrația pe ruta central-mediteraneană - Gestionarea fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești.

Domnul deputat Tîlvăr, vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Angel Tîlvăr:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

Raportul privind Comunicarea comună a Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Migrația pe ruta central-mediteraneană - Gestionarea fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești.

Comisia pentru afaceri europene și-a întemeiat opinia pe proiectul de opinie adoptat de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, pe proiectul de opinie al Comisiei pentru politică externă, pe proiectul de opinie al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, pe nota Ministerului Afacerilor Externe, pe Propunerea de rezoluție a Parlamentului European referitoare la abordarea deplasărilor refugiaților și migranților, pe fișa de informare a Direcției pentru Uniunea Europeană din Camera Deputaților și pe analiza și contribuțiile secretariatului propriu al comisiei.

Astfel, Comisia pentru afaceri europene, reținând că majoritatea migranților care au debarcat în Italia în 2016 provin din țări în care nu este stare de război, ci o guvernare deficitară, care nu poate asigura securitatea populației sau mijloacele de trai, a subliniat că Uniunea Europeană nu are ca obiectiv direct rezolvarea unor astfel de deficiențe de guvernare din terțe-state și, de aceea, posibilitatea Uniunii de a trata cauzele fluxului de imigranți economici clandestini este foarte redusă.

Totodată, Comisia pentru afaceri europene a arătat că, deși Uniunea Europeană este cel mai mare furnizor de ajutoare umanitare și ajutor pentru dezvoltare, ea nu dispune de fondurile necesare pentru a ridica starea economică a țărilor de origine la un nivel care să descurajeze imigrarea.

Totodată, a propus: elaborarea unui studiu care să clarifice resursele aflate la dispoziția Uniunii pentru acest scop, criteriile pentru alocarea fondurilor, eficiența instrumentelor deja utilizate, propuneri de noi instrumente, evaluarea capacității administrației statelor beneficiare de a folosi aceste fonduri pentru atingerea obiectivelor comune.

Comisia pentru afaceri europene a semnalat existența unei limite demografice, politice, economice, culturale și de acceptabilitate, la nivelul cetățenilor și comunităților Uniunii Europene a imigrației, o realitate care ar trebui să fie abordată și de Comisia Europeană, eventual prin lansarea unei reflecții și printr-o analiză bazată pe o consultare publică și instituțională de anvergură.

S-au asociat atenției Comisiei Europene și Parlamentului European fenomenul migrației minorilor neînsoțiți, amplificat de dispariția multor minori, și propuneri de a se crea o bază de date, care să includă detalii privind minorii neînsoțiți care au intrat în statele membre. Totodată, a propus să se investigheze dacă această situație nu reprezintă încă un mod de operare al rețelelor de trafic sau de contrabandă de persoane.

Comisia pentru afaceri europene a solicitat Comisiei Europene să pregătească standarde și criterii juste pentru tratarea cazurilor de solicitanți de protecție internațională care provin din zone în care nu starea de război, ci condițiile precare de securitate și de trai sunt cauza migrației.

În acest cadru, a reamintit că sistemul de acordare a protecției internaționale nu a fost conceput pentru fluxurile masive de migranți, care s-au produs începând din anul 2015, și a recomandat Comisiei Europene să abordeze sistemul de acordare a protecției internaționale, din această perspectivă reformatoare, ca în cazul sistemului de azil.

În încheiere, vreau să spun că, la nivelul Comisiei, s-a arătat că nu se justifică insistența în direcția creării unor mecanisme de relocare automată și obligatorie a imigranților, în condițiile insuccesului deja înregistrat, și că utilizarea de către Comisie a procedurii de sancționare a statelor membre care nu și-au realizat obligațiile ar fi o acțiune profund contraproductivă.

Ca alternativă, a propus Comisiei Europene procesarea imigranților sosiți prin fluxuri masive în locuri sigure din afara Uniunii Europene, așa cum a propus ministrul de interne al Germaniei la Consiliul informal JAI din 26 ianuarie 2017.

Domnule președinte,

Opinia a fost supusă dezbaterii în ședința Comisiei pentru afaceri europene din data de 11 aprilie 2017, în prezența majorității membrilor, fiind adoptată în unanimitate.

Supunem, în acest context, aprobării opinia, în forma prezentată.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții dacă mai sunt? Nu sunt.

Proiectul de hotărâre merge la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (PL-x 356/2016). (retrimis comisiilor)  

Domnul Korodi, procedură.

Vă rog să vă pregătiți cartelele de vot, stimați colegi.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Korodi Attila:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Propun, din partea Grupului UDMR, ca punctul 23 de pe ordine a de zi, PL-x 356/2016, să fie abordat în prima parte a ședinței noastre de astăzi și, totodată, propun retrimiterea la comisie pentru două săptămâni.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Deci avem două propuneri. Vom face două voturi.

Primul, pentru aducerea pe punctul 3... de pe 23 pe 3...

Vot, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS     156 de voturi pentru, un coleg care nu votează.

Și retrimiterea la comisie... două săptămâni?

Vot, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS     Unanimitate. Aprobat.  
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 (PL-x 125/2017). (rămas pentru votul final)  

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016; procedură de urgență.

Guvernul, vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian Cosmin (secretar de stat, Ministerul Muncii și Justiției Sociale):

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Mă numesc Cristian Cosmin. Sunt secretar de stat în Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Proiectul de ordonanță de urgență are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, a Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, în sensul simplificării administrative în acordarea celor trei beneficii de asistență socială, bazate pe testarea mijloacelor, respectiv: ajutorul social, alocația pentru susținerea familiei și ajutorul pentru încălzirea locuinței. Astfel, aceste trei beneficii pot fi solicitate concomitent, având în vedere că au criterii de eligibilitate similare sau, în situația în care sunt solicitate succesiv, vor fi luate în considerare documentele justificative existente deja pentru un prim beneficiu.

Față de cele menționate, Guvernul susține raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Comisia pentru muncă?

Doamna Răduț.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Violeta Răduț:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată, prin adresa PL-x 125/2017 din 13 februarie 2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2016, în sensul introducerii unor reguli administrative mai simple cu privire la acordarea ajutorului social, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului de încălzire a locuinței.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 8 februarie 2017.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri?

Doamna Cherecheș. Apare înregistrat...nu vrea.

Domnul Oprea.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Dumitru Oprea:

În expunerea de motive sunt prezentate elementele care stau la baza acestei componente de natură administrativă privind combaterea sărăciei, făcându-se trimitere la cele trei componente de tip beneficii pentru astfel de familii, de genul ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei și ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Practic, este o variantă intermediară de lucru, pentru că este pe tapet intrarea în funcțiune, din aprilie 2018, a unei alte componente care să rezolve absolut toate problemele privind o astfel de asistență socială.

Așadar, Grupul Partidului Național Liberal a votat în comisie și votează și în plen pentru o astfel de propunere de aprobare a ordonanței de urgență.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții?

Nu sunt. Vot final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2017 pentru completarea art.2 alin.(1) din Legea nr.121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român (PL-x 169/2017). (rămas pentru votul final)  

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român; procedură de urgență.

Guvernul?

Video in format Flash/IOS    

Domnul Nicolae Nasta (secretar de stat, Ministerul Apărării Naționale):

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sunt Nicolae Nasta, secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale.

La Summit-ul NATO de la Varșovia, din iunie 2016, au fost luate o serie de măsuri menite să asigure o acțiune sinergică a aliaților pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare.

România și-a reafirmat solidaritatea față de măsurile adoptate și s-a angajat să participe cu o subunitate la nivel de companie la prezența înaintată, consolidată, a NATO, în partea de nord a Flancului Estic al Alianței, pe teritoriul Poloniei, în cadrul Grupului de luptă, sub conducerea Statelor Unite ale Americii.

Deoarece la momentul adoptării Legii nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și la operații în afara teritoriului statului român nu exista contextul de securitate care să impună executarea misiunilor de descurajare, acest tip de misiune nu a fost prevăzut la art. 2 al legii menționate.

Proiectul de lege vizează aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din legea sus-menționată.

Prin aprobarea acestei ordonanțe de urgență, se creează cadrul legal pentru a răspunde angajamentelor asumate și, astfel, personalul participant la misiune va avea același statut ca și cel participant la misiuni cu operații sub egida NATO, ONU și OSCE, sens în care vă adresăm rugămintea să acordați votul dumneavoastră favorabil.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Comisia pentru apărare? Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011, trimis cu adresa PL-x 169 din 3 aprilie 2017.

Proiectul are ca obiect de reglementare includerea în categoria misiunilor și operațiilor la care participă forțele armate în afara teritoriului statului român și a misiunilor de implementare a măsurilor de asigurare a aliaților.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul a adoptat acest proiect de lege.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri? Fără dezbateri. Vot final.

 
Video in format Flash/IOS Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (PL-x 375/2016/2017). (retrimisă comisiei)  

6. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.

Inițiatori?

Procedură.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Constantin Avram:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul ALDE propune retrimiterea acestui proiect de lege, PL-x 375/2016/2017, în vederea reexaminării textului de lege, la comisie, pentru două săptămâni.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Vot.

 
Video in format Flash/IOS     Unanimitate. Două săptămâni la comisie.  
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 518/2016). (rămas pentru votul final)  

7. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Inițiatorii?

Comisia pentru muncă. Doamna deputat Răduț.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Violeta Răduț:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, a fost retrimis Comisiei pentru muncă și protecție socială, prin adresa PL-x 518/2016 din 14 martie 2017, în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 52/2011, în vederea prelungirii perioadei în care se prestează munca zilieră de la 90 de zile la 180 de zile cumulate într-un an calendaristic, pentru zilierii care prestează activități în domeniul creșterii animalelor.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 1 noiembrie 2016.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia a hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamente, admise și respinse, redate în Anexele nr. 1, respectiv nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale?

Domnul Seidler. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Domnule președinte,

Dragi colegi,

Propunerea legislativă pe care o avem astăzi în față vine să rezolve o problemă punctuală, aceea a formelor excesive de angajare, atât în ceea ce privește medicina muncii, cât și în ceea ce privește instructajul general și specific, mai ales în cazul proprietarilor de turme, pentru că despre asta vorbim astăzi.

Varianta de rezolvare pe care o găsim în această propunere legislativă este însă una incompletă. Vine și răspunde punctual, în loc să rezolve toate problemele.

Chiar și așa, decât să avem muncă la negru, preferăm forma aceasta de muncă a zilierilor. Soluția, în schimb, este una... mai degrabă de peticeală.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Oprea Dumitru.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Dumitru Oprea:

Iau cuvântul din mai multe motive.

Implicit legea la origine a fost acceptată ca să fie modificată în plen, în urmă cu câțiva ani, astfel încât grădinile botanice aflate în subordinea universităților să poată să folosească zilieri. Nu era, prin lege, permis un astfel de regim aplicat forței de muncă.

Acum, împreună cu colega de la Camera Deputaților, Éva- Andrea Csép, am făcut un amendament prin care să dăm posibilitatea ca extensia de la numărul de 90 de zile la 180 să aibă loc și pentru grădinile botanice ale universităților din România. Este perioada în care începe forța de muncă în multe componente, dar în grădinile botanice deja din decembrie este necesară o astfel de categorie de zilieri, iar așa cum era legea, cu 90 de zile, era un element care frâna bunele intenții ale universităților.

În sfârșit, dacă mai înainte, un antevorbitor a zis că sunt lucruri punctuale, pentru mine sunt lucruri esențiale ale universităților care nu fac profit din grădinile botanice, dar fac un lucru extraordinar pentru comunitățile în care se află grădinile botanice.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Bichineț.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Corneliu Bichineț:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Se știe că în România munca la negru este un flagel și, pentru a o stopa, legiuitorul s-a gândit la munca zilierilor.

Acest proiect de lege, din punctul meu de vedere, este foarte bun, cu amendament cu tot.

Noi, PMP-ul, îl vom susține și argumentez de ce.

Pentru că sunt activități, mai ales în zona montană, unde nu se poate desfășura activitate benefică din partea celor care cresc animale, dacă nu au zilieri.

Aș vrea, cu această ocazie, să atrag atenția că un sfert din populația țării primește ajutor social și vă rog să nu vă agățați de cei care primesc ajutor social.

Ei nu pot fi zilieri decât dacă primesc un milion pe zi, de trei ori mâncare, cafea dimineața și țigări, iar cei care vor să muncească ca zilieri, din punctul meu de vedere, este foarte, foarte bine, pentru că îi ajută pe cei care au animale, care au pământ, cu forța lor de muncă. Este un borderou - eu, personal, am zilieri - este un borderou, se consemnează câți vin dimineața, cât au primit și eu cred că este foarte bine.

Dar, vă rog, nu vă agățați de cei care primesc ajutor social! Aceștia să fie cât mai mulți!

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Korodi Attila.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Korodi Attila:

Stimați colegi,

Proiectul de lege răspunde unei realități înregistrate anul trecut, când inspectoratele de muncă în mai multe zone, și mai ales în zona montană, au constatat nereguli la angajarea personalului, a muncitorilor, a zilierilor care lucrau pe lângă ferme de animale, sau stâne de oi, sau alte stâne.

Proiectul de lege a plecat de la o realitate foarte simplă: nu există un instrument legal ajustat realității zilelor noastre, prin care, foarte facil, un proprietar de animale sau o comunitate locală care are în responsabilitate și animale din partea membrilor comunității, să-și organizeze legal activitatea. Și atunci, a trebuit să venim cu o soluție foarte simplă. Asta înseamnă o soluție foarte simplă.

Am văzut păreri care spun de ce abordează așa simplist: pentru că viața pentru care dă un răspuns acest proiect de lege este descrisă ca una foarte simplă.

De foarte multe ori, cei care au ferme de animale se confruntă cu o fluctuație masivă de zilieri, de personal care lucrează, oameni care foarte greu pot fi introduși într-un sistem mult mai complex, mai birocratic, dar mai solid din punctul de vedere al protecției sociale, și atunci, măsura de a mări numărul zilelor calendaristice pentru care zilierii pot fi angajați, în astfel de situații, este bine-venită.

Astfel, evităm ca anul acesta, începând din vară și până în toamnă, să se înregistreze amenzi de zeci de mii de lei, cum au fost înregistrate anul trecut, pentru cei care aveau în responsabilitate ferme de animale.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dacă mai sunt intervenții la dezbateri generale? Nu.

La amendamente? Avem admise și respinse. Dacă susține cineva? Nu.

Atunci, așa cum a venit raportul, proiectul de lege merge la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 34/2017). (rămas pentru votul final)  

8. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice.

Inițiatori?

Procedură.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Hristos a înviat!

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal cere retrimiterea la comisii, pentru două săptămâni, a acestui proiect de lege.

Noi considerăm că patriotismul reprezintă o parte fundamentală din tot ceea ce înseamnă identitatea unei națiuni și tot ceea ce înseamnă respectul pe care și-l dă sieși un stat capabil să reprezinte ceva în lume.

Legea respectivă, nu înțelegem de ce, a fost propusă spre respingere. Beneficiază de susținerea colegilor din toate grupurile parlamentare și cred că ar trebui retrimisă comisiei și, de acolo, eventual, făcute o serie de corecturi, și revenită, pentru că este nevoie de o acoperire juridică pe ceea ce înseamnă protejarea și apărarea simbolurilor naționale, precum este drapelul tricolor sau precum este imnul de stat.

Pentru că ni s-ar părea un lucru important să nu uităm că patriotismul face parte din viața noastră și este un element constructiv în dezvoltarea unei societăți! De aceea, noi cerem retrimiterea la comisie.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Termen?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Două săptămâni, am zis mai devreme.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vot, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS     65 de voturi pentru, 100 de voturi împotrivă.

Propunerea dumneavoastră a fost respinsă.

Vă rog, Comisia pentru administrație sau juridică?

Comisia pentru administrație, domnul Călin.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ion Călin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 75/1994 în vederea instituirii unor măsuri minime care să asigure cultivarea sentimentului național.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații celor două comisii prezenți la lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale?

Domnul Tomac.

Domnul Movilă.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Movilă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În primul rând, Hristos a înviat!

În calitate de inițiator, nu am avut posibilitatea să intervin, pentru că, înaintea mea, colegul de la PNL a cerut retrimiterea la comisie, și salut atitudinea Domniei Sale și a Grupului PNL.

Proiectul de lege este un proiect inițiat de peste 40 de parlamentari ai PSD și câțiva de la PNL, de la Minorități și alte formațiuni politice. Se referă expres la interzicerea arborării drapelelor altor state sau entități ale administrației publice locale sau regionale care nu sunt recunoscute de statul român, precum și intonarea imnurilor asumate de aceste structuri sau entități.

De asemenea, proiectul de lege prevede ca la începutul orelor de curs să se intoneze Imnul Național al României.

Sigur, unii vor zâmbi, unii vor spune că s-au săturat de patriotism, de sentimente naționale.

Sigur, aș vrea să-i mai invit în excursii - și îi salut pe colegii noștri, parlamentari ai minorității turce - să vadă cum cinstesc ei orice loc unde a fost Atatürk, inclusiv o piatră pe care s-a odihnit cândva Atatürk, la Çanakkale sau în alte locuri. Să meargă să vadă, la Odessa, Statuia Ostașului Ucrainean, care este păzită, comemorată, cinstită, zilnic, de poporul ucrainean.

Îi invit să vadă asemenea comportamente în multe țări din Europa și nu numai, pentru că patriotismul și sentimentul național sunt lucruri care merg mână în mână și trebuie cultivate și întreținute.

Am menționat faptul că acest proiect de lege a fost semnat de foarte mulți parlamentari ai PSD, din mandatul trecut, tocmai pentru că eu, personal, încerc să-mi explic cât de mare este diferența între o semnătură, un document public și un vot, ceea ce s-a întâmplat astăzi.

Și nu este prima oară când înregistrăm această contradicție care chiar nu ar putea fi explicată.

Nu pot să spun decât că sunt mâhnit de faptul că nu reușim să legăm discursurile de la televizor, de dimineața până seara, ale unor colegi care votează invers, că nu reușim să legăm atitudini, declarații - unii chiar mai plâng pe umerii poporului - cu acest vot.

De aceea, în calitate de inițiator, vreau să vă gândiți că este un lucru absolut normal, corect și demn, pentru ca pe teritoriul României legea, bunul-simț și normalitatea românească să existe și să funcționeze.

Eu voi vota pentru. Și vă rog să votați în consecință.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, domnule Pașcan.

Domnul Munteanu, procedură.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cred că înainte de a primi palme, să ne uităm că avem un vot, în unanimitate, în două comisii. Mă întreb: inițiatorul a fost acolo? Unul dintre inițiatori, domnul Movilă, care a vorbit. Colegii care reprezintă Grupul? Colegul de la PNL, care reprezintă Grupul?

Facem acuzații altora, care nu vorbesc.

Ar fi foarte bine să fim mai atenți cu acuzațiile, să nu le aruncăm cu ușurință, pentru că ele rămân și deranjează. Și nu e normal să fie așa.

Haideți să vedem cum s-a întâmplat, să avem unanimitate întâi, și după aceea să facem judecăți.

(Domnul deputat Petru Movilă solicită dreptul la replică.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Păi, pentru ce, domnule deputat? Că nu v-a jignit cu nimic...

Domnule Movilă, sunteți deputat vechi, nu puteți cere dreptul la replică, așa, doar ca să...

Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Movilă:

Deci primul lucru. Nu am dat palme nimănui. Îmi pare rău că s-a înțeles lucrul acesta. Am menționat doar faptul că acest proiect de lege este semnat și de colegi de la PSD. Nu înseamnă că am dat palme.

Al doilea lucru important. Mulți președinți de comisii uită să invite inițiatorii la comisii. Și știți foarte bine acest lucru.

Nu am venit să fac o polemică, un dialog stânga-dreapta, putere-opoziție. Nu am venit să ne certăm între noi. Am venit doar să vă spun că eu cred, ca parlamentar român, ca român, că acest proiect de lege este un proiect într-o normalitate cât se poate de odihnitoare, dacă vreți, de calmă, de liniștită. Nu perturbăm cu nimic, nici guvernarea, nici opoziția, ci poate fi un proiect de lege pe care îl pot folosi și copiii mei, la școală, și copiii dumneavoastră, din care să învățăm ceva.

De aceea, cu regret și îmi pare rău că... colegul meu, moldovean, de la Neamț, Ioan Munteanu - o să-i pronunț numele, aștept cu plăcere o replică în sensul susținerii acestui proiect - a înțeles că am dat palme cuiva.

Nu. Când e vorba de România, de patriotism, de sentimente naționale, nu cred că mai avem timp, loc și nici măcar mintea să ne dăm palme între noi.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, domnule...

Domnul Pașcan.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Emil-Marius Pașcan:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Distinși colegi,

După Săptămâna Mare și, sigur, aerisiți sufletește, mai calmi, mai împăciuitori, mai buni, și în cazul acestui proiect de lege poate că ar trebui să fim mai solomonici.

Ei, bine, nu e nimic altceva decât un proiect care statuează sau restatuează ceea ce ar trebui să fie la loc de cinste, simbolurile noastre oficiale, naționale.

Și nu cred că se pune problema dacă a fost sau nu vreun inițiator prezent la ședință. Sunt câteva articole, în două file A4, așa că putea orice, lesne, să le parcurgă. Nu presupun niciun fel de interpretări, decât că vin în completarea legislației actuale, care, de altfel, stipulează cum se arborează Drapelul României, în ce condiții, când se intonează Imnul Național, la ce manifestări.

De data aceasta, consacră mult mai clar și fără a ne teme, a ne rușina, a ne sfii, de valorile noastre identitare, naționale, fundamentale, ceea ce este firesc.

Și aș vrea să vă spun ceea ce nu cunoașteți. Cei care nu aveți șansa să coexistați într-o zonă a multiculturalismului mult clamat astăzi, o valoare și filozofică, mult disputată și considerată un eșec în Uniunea Europeană, ei, bine, înțelegeți că, de pildă, la noi, în Ardeal, se arborează însemne necunoscute, însemne nerecunoscute oficial, așa-zise drapele de instituții ale administrației publice locale, pe primării. Și ca să ajungă să fie date jos de acolo, se judecă prefecții, câte un an și jumătate, uneori chiar doi. Și aici vorbim de situația însemnului așa-zisului "Drapel" al așa-zisului "Ținut Secuiesc".

Dacă ajungem să ne sfiim, atunci când nu suntem în stare, nu reușim să susținem arborarea Drapelului Național pe o clădire a administrației publice locale, și trebuie să ne judecăm doi ani de zile ca să reușim să-l dăm jos, atunci înseamnă că avem o problemă cu identitatea noastră națională, de a fi români.

Nu este suficient ca aceste lucruri doar să le declamăm într-un mod demagogic, pompos adeseori - sigur, bine intenționat - fără a ne îngriji ca ele să fie - aceste chestiuni de identitate națională - statuate, stipulate, clarificate odată pentru totdeauna, prin lege. Și să scăpăm de aceste agresiuni minoritare, aceste probleme identitare care, într-un fel sau altul, pe noi ne umilesc, în centrul țării, fie că unii acceptați acest lucru sau nu.

De aceea, despre ce se face vorbire în acest proiect de act normativ? Despre interpretarea Imnului Național și la alte manifestări sportive, decât cele internaționale. La cele naționale, de ce nu? Despre interpretarea, intonarea Imnului Național la începerea școlii, la începerea programului instituțiilor de învățământ preșcolar. Despre intonarea Imnului Național, în variantă vocală, la începutul programului Televiziunii Naționale, publice, a Radioului public și a celorlalte instituții mass-media, chiar private.

De ce, oameni buni? Pentru faptul că, dacă sunteți atenți, înaintea unui meci de fotbal, de pildă, o să vedeți că toată lumea intonează prima strofă a Imnului Național, iar mai apoi, auzim un gângurit, așa, sau un hăulit. Pentru că nu se mai știu versurile.

Nu cred că este o greșeală pentru ca, de pe băncile școlii, copiii noștri să-l știe. Și cred că nu este deranjant pentru niciun cetățean român să-l audă, dimineața, la începerea programului de radio, de televiziune sau, în general, în mass-media.

Despre aceasta este vorba, stimați colegi.

Și aici nu cred că agresăm pe nimeni, în a ne promova și respecta aceste valori de identitate națională...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Emil-Marius Pașcan:

... și a clama patriotismul. Pentru că și Europa, vedeți, se clădește și evoluează în direcția consolidării națiunilor și nu a deznaționalizării.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Gheorghe Andrei.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Și noi, Grupul Partidului Național Liberal, vom vota împotriva respingerii acestui act normativ.

La noi în societate se fac o serie de confuzii. Se confundă valorile naționale, care sunt valori identitare, de natură civică, cu ceea ce reprezintă valorile restrânse ale unui grup etnic, religios ori social, aparte.

Valorile naționale ne aparțin tuturor. Cu toții trebuie să ne regăsim în aceste valori. Și sunt valori fundamentale pentru societatea românească. Iar patriotismul românesc este o valoare esențială a identității noastre naționale.

Și subliniez încă un aspect. Acest proiect de lege a fost semnat și inițiat de oameni de la PSD, de oameni de la PNL, de oameni care astăzi se regăsesc în ALDE sau PMP.

Și vreau să le mulțumesc, de asemenea, pentru semnături și susținere, și reprezentanților Grupului minorităților naționale, un grup de oameni care întotdeauna au dat dovada loialității lor față de valorile naționale ale acestei țări și au îmbogățit cu adevărat zestrea națiunii române.

Un alt aspect pe care vreau să-l pun în vedere este că noi trebuie să facem o diferență. Una este patriotismul, care este un sentiment pozitiv, iar alta este naționalismul de tip revanșard sau revizionist, care este un sentiment negativ.

Deci avem, pe undeva, în patriotism, o forță care conturează coeziunea unei națiuni, care îi unește pe oameni, care îi aproprie și care le dă sensul propriei lor identități naționale.

Cu toții, când am depus jurământul, am pus mâna pe Constituția României. Iar la art. 1 se prevede foarte clar: "România este stat național".

Eu cred că este absolut anormal ca în țara aceasta cineva să fie într-o funcție publică, oricare ar fi ea, de la cel mai mic până la cel mai înalt nivel, și să nu recunoască acest principiu pe care a jurat. Pentru că toată lumea, indiferent de funcția publică, în momentul în care depune jurământul care urmează alegerii în funcția respectivă, îl depune cu mâna pe Constituție.

Să nu recunoști caracterul de stat național al României, un stat național care îi include pe toți, indiferent de etnie, indiferent de origine, indiferent de religie și indiferent de statutul social sau material, reprezintă o încălcare gravă a Constituției și o încălcare a jurământului depus pe această Constituție a României.

De aceea, identitatea națională... și acest proiect de lege nu vine să restrângă drepturi, nu vine să suprime anumite libertăți. Vine să pună în aplicare niște elemente fundamentale, constituțional identitare, prevăzute în acest art. 1 din Constituția României.

De aceea, ar trebui să mai renunțăm la corectitudine politică și să fim mai demni, să ne iubim țara cu adevărat. Și să nu uităm că fără patriotism și fără sentiment național această națiune nu poate ajunge niciunde.

Cum v-am spus, Partidul Național Liberal dorește aprobarea și adoptarea acestui proiect de lege care vine pur și simplu să reglementeze și să clarifice niște lucruri absolut normale și firești într-o societate care se respectă pe sine.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Roman.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte.

Bună ziua, stimați colegi!

Hristos a înviat!

Mă adresez colegilor din majoritatea parlamentară. Și constat cu tristețe că sloganul folosit, "Mândri că suntem români!", a rămas pentru dumneavoastră, în special pentru parlamentarii majorității din Ardeal, doar un slogan de campanie.

Astăzi dați un exemplu elocvent, că, deși clamați patriotismul - și știu că printre dumneavoastră sunt foarte mulți parlamentari care se trag din Țara Moților - nu respectați nici îndemnul lui Iancu și nici simbolurile naționale.

Stimați colegi din majoritatea parlamentară,

Țineți blocat Proiectul de Lege privind Centenarul, la Comisia pentru buget, finanțe, pentru că nu doriți să finanțați Monumentul Unirii la 100 de ani de la făurirea Statului Român Modern.

În schimb, nu vă inflamați deloc, când acum câteva zile, membrii Naționalei României sub 18 ani, la o cupă, la un campionat mondial, nu intonează imnul nostru, al românilor, ci intonează imnul secuiesc. Ați cedat șantajului făcut de colegii noștri de la UDMR, vânzând, din păcate - și mă refer doar la colegii din Ardeal - visul lui Iancu. Și am uitat, dragi colegi, că a avut un unic dor: să avem o națiune fericită.

Cred că nu sunteți mândri de ceea ce votați astăzi.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Korodi Attila.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Korodi Attila:

Stimați colegi,

Cred că fericirea unora trebuie să fie până atunci..., până nu omoară fericirea altora. Libertatea unora nu trebuie să depășească, nu trebuie să sugrume libertatea altora.

O societate deschisă, o societate modernă românească se clădește pe anumite principii, cred că foarte bine statuate, atât în Declarația de la Alba Iulia, cât și prin acele acorduri internaționale, de exemplu: sub egida Consiliului Europei, Carta limbilor minorităților regionale, Carta limbilor regionale, Acordul-cadru pentru minoritățile naționale, Constituția României, care stabilește foarte clar ce înseamnă România în secolul XXI, lucruri foarte importante, pentru că patriotismul este un lucru important.

Dar patriotismul dumneavoastră include și patriotismul pentru românii care sunt în alte țări, din păcate? Patriotismul dumneavoastră ajută ca și comunitatea românească din Ucraina, din Ungaria, din Serbia, să poată să clădească un sistem de drepturi fundamentale care să ajute ca și peste jumătate de secol, peste un secol, să fie o comunitate românească puternică? Nu cred. Pentru că patriotismul despre care vorbiți la ora actuală tocmai limitează libertatea altora, a unor membri de comunități etnice din România, de exemplu.

De aceea, cred că acum două săptămâni, când am votat noi, toți, o lege care tocmai modifica legea pe care ați dorit și dumneavoastră să fie modificată, într-un sens pozitiv, într-un sens bun, care definește anumite lucruri importante, despre Imnul Național, cred că a fost bine-venită.

Dar când construim un proiect de lege numai de dragul de a interzice, nu cred că este bine.

Cetățeanul român va fi demn de țara în care trăiește dacă se simte liber și atașat de ea. Și pentru lucrul acesta trebuie să lucrăm, dar nu pentru ca unii să fie demni, iar alții să nu aibă șansa să fie demni.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Dobrovici.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Nicolae Dobrovici-Bacalbașa:

Fără îndoială că, în calitate de cetățeni ai acestei țări, suntem puși în fața unei decizii dificile și neplăcute, pentru că politica este arta compromisului, a compromisului inteligent, acea aurea mediocritas a civilizației latine.

Fără îndoială, politica înseamnă strategie și tactică. Ar fi foarte grav însă dacă considerente de ordin tactic ar submina principii strategice fundamentale.

Ne aflăm pe limita, extrem de critică, extrem de greu de definit, între tactic și strategic. Și trebuie să fim foarte atenți, să nu fim debordați de emoțional.

Eu, sigur, voi vota alături de partidul meu, crezând în acest moment, în acest moment, că nu-mi trădez poporul și țara.

Dar vreau să reamintesc, fiind unul dintre cei mai bătrâni din această adunare, câteva lucruri din copilăria mea.

Dacă, când eram elev de liceu, cântam "Deșteaptă-te, române!", intram la pușcărie. Nu uitați lucrul acesta!

În acea vreme, Securitatea era reprezentată majoritar de alogeni. Sigur, erau o mulțime de călăi și de derbedei români, dar erau și foarte, foarte mulți unguri, domnilor, și-mi pare rău să o spun, care o făceau din patriotism național, dar făceau lucruri de o gravitate extremă, care mă fac ca acum să votez împotriva acestei legi și, conform partidului meu, cu mare încleștare de efort.

Și încă ceva. O armonie națională presupune un sacrificiu din partea tuturor și o înțelepciune din partea tuturor.

Eu înțeleg frustrările de mare imperiu, real. Și apreciez calitatea dumneavoastră - profesională, intelectuală și așa mai departe. Ați fost un imperiu, fără îndoială. Pe bune. Și e foarte greu să pierzi.

Și am considerente personale s-o spun. Și eu, după mamă, sunt reprezentantul unui imperiu care a pierdut.

Dar a arbora pe instituții oficiale un steag neoficial este o formă de provocare care nu duce la nimic bun și care nu onorează tradițiile dumneavoastră imperiale.

Voi vota împotriva acestei legi. Dar vă rog să vă gândiți la ceea ce v-am spus!

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Varujan Vosganian.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Varujan Vosganian:

Mulțumesc foarte mult.

Aparțin uneia dintre acele minorități naționale care erau evocate. Și sunt mândru să vă spun că în istoria modernă a României aproape că nu există un moment semnificativ în care un armean, locuitor al României, să nu fi fost prezent. Și probabil că unul din cele mai simbolice momente este când colonelul Cerchez, de origine armeană, a primit sabia din mâinile lui Osman Pașa, ca semn al predării trupelor otomane de la sudul Dunării, în războiul căruia după aceea i s-a spus Războiul de Independență.

Luarea mea de cuvânt are un singur scop, acela de a nu încerca să ne ascundem în spatele unor semne exterioare.

A fi patriot în România, astăzi, e mai degrabă un sentiment stânjenitor. Aproape că ne e rușine să fim patrioți, ca să nu se spună că aparținem unor evocări politice trecute, că nu suntem nostalgici ai comunismului sau simpatizanți ai unor partide naționaliste.

Și n-aș fi luat cuvântul astăzi, dacă n-aș fi văzut, de la această tribună, colegi care ne dau lecții de patriotism, dar care, atunci când ambasadori ai unor țări străine ne tratează ca pe o națiune de mâna a doua, tac și se pleacă în fața lor.

N-aș fi luat cuvântul, dacă colegi din aceste partide n-ar fi aplaudat pe cei care, români fiind, ne batjocoresc la Bruxelles, încercând, ca în vremea fanarioților, să vină cu influențe străine, să schimbe lucrurile în România.

N-aș fi luat cuvântul, dacă colegi din partidele care clamează patriotismul, crezând că e simplu, e destul să pui Imnul Național la clasa a V-a, să te lauzi că ești patriot...

Auzindu-i cum de la această tribună lansează injurii de-a dreptul la adresa unui Guvern legitim, că unii dintre suporterii lor vorbesc de acest Parlament ca de un Parlament de hoți, deși este Parlamentul cel mai reîmprospătat dintre toate Parlamentele pe care le cunosc - și credeți-mă, vorbesc în cunoștință de cauză - un Parlament în care avem colegi născuți după 1990, care majoritatea au sub 40 de ani, iar colegii noștri nu au luat atitudine în fața lor.

Stimați colegi, și cu asta închei, să știți că patriotismul e înlăuntrul pieptului și nu în afara lui. Nu bătându-te în piept și punând magnetofonul să cânte Imnul Național, pe care nu-l cunoști, în versurile sale, devii patriot.

De aceea, eu vă rog să aveți o aplecare mai profundă asupra sentimentului patriotic și să ne comportăm ca niște patrioți, nu doar când începe jocul sau când încep cursurile, ci și în timpul jocului, ci și în timpul perioadei în care ne educăm.

Mulțumesc. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Suspendăm ședința.

Închidem ședința de dezbateri.

Mulțumesc pentru astăzi.

Urmează interpelările, în 3 minute.

 
    Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice.  

După pauză

Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Continuăm cu partea a doua a ședinței noastre de astăzi, consacrată primirii răspunsurilor orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice, urmând ... (Vociferări.)

Colegii de la USR, vă rog frumos, suntem în ședință!

Mulțumesc frumos.

... urmând apoi interpelările adresate membrilor Guvernului.

 
Video in format Flash/IOS   Benkö Erika

Ministerul Afacerilor Interne.

Doamna deputat Benkö Erika este prezentă?

Răspuns - domnul secretar de stat Mihai Dan Chirică.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Dan Chirică (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați domni și doamne deputați,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră, având ca obiect "Salarizarea și sporurile acordate polițiștilor și jandarmilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru munca prestată în județele Covasna și Harghita", vă precizăm următoarele:

După data de 1 ianuarie 2010 întregul proces de salarizare aplicabil la nivelul instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, reprezintă un factor de construcție salarială a unor cuantumuri ale elementelor salariale, de care personalul a beneficiat la un moment dat, potrivit Legilor-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice și a Legilor anuale speciale de aplicare a Legilor-cadru.

În consecință, actualul salariu al personalului Ministerului Afacerilor Interne reprezintă în plan practic o sumă a cuantumurilor unor elemente salariale avute la 31 decembrie 2009, după caz, printre care se regăsește și sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu, astfel cum era reglementată de legislația aplicabilă în anul 2010, respectiv art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar.

În legătură cu fondurile care asigură achitarea drepturilor salariale, precizăm că acestea sunt asigurate cu încadrarea în limitele bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne, din Legea nr. 6/2017 a Bugetului de stat pe anul 2017.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul deputat Todoran Adrian-Mihăiță.

Ministerul Turismului. Este prezent?

(Doamna secretar de stat Cristina Ionela Târteață îi arată răspunsul pentru domnul deputat Adrian-Mihăiță Todoran domnului deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

N-am înțeles, vorbiți cu mine așa, de la masă, domnișoară secretar de stat? Luați loc, vă rog frumos. Îmi dați mie interpelarea, că domnul deputat nu e prezent aici.

Îmi dați mie răspunsul.

2...

3. Domnul Nicolae Andrei.

Ministerul Culturii și Identității Naționale. Este prezent? Nu.

Vă rog. Se solicită amânare, înțeleg, din partea ministerului, da?

Ministerul Transporturilor.

Domnul Movilă Petru? Nu. La fel, cu amânare.

 
Video in format Flash/IOS Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.  

Trecem la prezentarea interpelărilor.

Video in format Flash/IOS   Cristina-Ionela Iurișniți

O să vă citesc așa cum sunteți înscriși, în ordine, pe listă. Puteți prezenta o singură interpelare din cele depuse.

Vă rog, trei minute.

Domnul Daniel Olteanu - PNL? Nu.

Doamna Cristina Iurișniți?

Doamna Cristina, vreți să citiți?

Vă rog.

O interpelare, la alegere, pentru că aveți două.

Trei minute. La alegerea dumneavoastră.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Stimate domnule președinte,

Dragi colegi.

Interpelarea este pe tema educației sexuale în școli, adresată ministrului învățământului, bineînțeles. Poate și ministrul sănătății ar trebui...

Educația sexuală reprezintă în prezent un subiect tabu în școlile din România, după cum știm, cu toții. Deși statisticile sunt alarmante, suntem pe locul întâi în Europa la sarcinile nedorite la nivelul adolescentelor.

În 2014, 18.600 de tinere cu vârsta sub 19 ani au născut, din care 662 înainte să împlinească 15 ani și continuăm să facem pași în această direcție greșită, prin neasumarea unei poziții clare vizavi de obligativitatea materiei "Educație sexuală", începând cu ciclul gimnazial.

În țări precum Austria, Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Slovacia, Suedia, studierea acestei materii este obligatorie, iar informațiile prezentate copiilor sunt structurate pentru a fi ușor de asimilat pentru nivelul fiecărui ciclu educațional în parte și sunt atent examinate de către psihologi și de oameni cu expertiză în domeniul educațional.

Bineînțeles că putem importa metode de bune practici din țările care au adoptat ca materie obligatorie "Educația sexuală", precum Franța, unde informația despre sexualitate este predată oficial în școli din 1985, prin intermediul cursului "Educație pentru Viață" și abordează teme, precum: prevenirea și reducerea riscurilor bolilor sexuale; lupta împotriva violenței și a exploatării sexuale a tinerilor; lupta împotriva rasismului și a homofobiei; stima de sine și respectul față de ceilalți.

În Germania, educația sexuală este văzută ca un instrument eficient pentru a evita sarcinile nedorite. Este obligatorie și nu există clauze pentru a permite părinților să-și retragă copiii de la lecții. Școlile sunt obligate să informeze părinții despre conținutul materiei de educație sexuală, unde elevii învață despre contraceptive și proceduri biologice, dar și despre emoții și aspectele unei relații.

În prezent, conturez, alături de colegii mei, un proiect legislativ care să vină în întâmpinarea provocărilor actuale cu care se confruntă societatea românească, în general, părinții și copiii, care conțin un grad ridicat de sexualitate, motiv pentru care există nevoia implementării urgente a educației timpurii a copiilor cu privire la aceste aspecte, ce țin de sănătate și de reproducere. Scopul acestui demers legislativ îl reprezintă informarea corectă și completă a tinerilor, precum și diminuarea fenomenului de abandon școlar în rândul adolescentelor, prin prezentarea unor informații controlate și în acord cu nivelul de înțelegere al elevilor, în cadrul orelor de curs.

În aceste condiții, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați punctul de vedere privind obligativitatea introducerii orelor de educație sexuală în curricula școlară, dar și disponibilitatea dumneavoastră de a susține acest demers legislativ.

Închei interpelarea. Sper că aceste propuneri și aspecte semnalate să poată constitui baza unui dialog constructiv, în care competențele și eforturile noastre reunite, atât pe partea curriculară, cât și administrativă, să aibă ca finalitate creșterea calității sistemului național de învățământ.

Deputat Cristina Iurișniți.

 
Video in format Flash/IOS   Emil-Marius Pașcan

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Cupă - ALDE?

Domnul Cupă e în sală? Nu.

Domnul Șovăială - PNL? Nu.

Doamna Schelean-Șomfelean - PNL? Nu.

Domnul Huțucă - PNL?

Domnul Pîrtea - PNL?

Domnul Zainea - USR?

Domnul Bichineț - PMP? Nu.

Domnul Cristache - PMP? Nu.

Domnul Bozianu - PMP?

Domnul Pașcan.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Emil-Marius Pașcan:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat, închideți, vă rog, microfonul, că sunteți pe timpul antevorbitorului. Așa! Și acum deschideți.

Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Emil-Marius Pașcan:

Mulțumesc.

Interpelarea mea este adresată Ministerului Transporturilor, domnului ministru Alexandru Răzvan Cuc.

Domnule ministru,

Centura ocolitoare a municipiului Târgu Mureș reprezintă un frumos proiect, râvnit, proiectat și dorit cu decenii în urmă, dar care nici până în prezent nu reprezintă, din păcate, o certitudine benefică.

Deși proiectul a fost inițial demarat cu surle și trâmbițe electorale - în prezența fostului premier Victor Ponta, la 9 octombrie 2014, fiind prevăzut a fi finalizat în 24 de luni de la data începerii lucrărilor - asistăm de atunci la o adevărată Saga, o poveste a conflictelor, a proceselor, a blocajelor și litigiilor juridice demne de literatură și, eventual, ficțiune. Suntem însă martori la o realitate cât se poate de concretă și dureroasă a zilelor noastre.

Am fost sesizat la biroul parlamentar de locuitori ai comunei Livezeni, supărați că noua centură le aduce până acum doar pagube. Aceștia susțin că nu vor avea acces direct la centură, deși drumurile traversează localitatea.

Se pare că prin proiectarea defectuoasă a ocolitoarei nu a fost prevăzut niciun drum de legătură cu traficul din zona Miercurea Nirajului, problemă sesizată, de altfel, și de administrația publică locală, către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Consiliul județean Mureș.

Totodată, din cauza lucrărilor de construcție, petenții au mai reclamat că asfaltul din comună este deja complet distrus. Primarul din Livezeni a declarat presei mureșene că pur și simplu construcția centurii nu este deloc benefică.

Suportăm cu dinții strânși, pentru că se construiește la noi, se taie comuna în două, nu avem acces pe ea, ne-a distrus toate străzile unde au făcut construcții, mai ales asfaltul către localitatea Poienița e praf etc., etc.

Comuna Livezeni are obligația de a face un plan parcelar pentru despăgubirea celor care sunt afectați de noua construcție.

Costurile s-ar ridica la circa 60.000 de euro, adică 10% din bugetul de investiții al comunei pe un an. Că nu există aceste resurse, este cât se poate de lesne de dedus.

Domnule ministru,

Vă solicit să-mi comunicați dacă veți interveni pentru corectarea Proiectului Centurii ocolitoare a municipiului Târgu Mureș, în sensul asigurării accesului la centură pentru comunele limitrofe, Livezeni și Miercurea Nirajului, așa cum este logic, firesc și necesar.

Totodată, cum se va implica ministerul în sprijinirea administrației publice locale, ca urmare a distrugerii drumurilor de interes local, din cauza utilajelor grele pe care le parcurg, angajate în lucrările pentru proiectul centurii?

Cum și când vor fi despăgubiți proprietarii de terenuri afectați?

De asemenea, vă solicit să mă informați care este calendarul asumat în privința finalizării acestui proiect.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Solicit răspuns în scris.

Deputat al PMP de Mureș, Marius Pașcan.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS   Cristian-Gabriel Seidler

Domnul Seidler - USR.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Mulțumesc.

Am două interpelări. Pe una dintre ele o voi aminti acum. E vorba despre subiectul "Finanțării pachetului pe care-l presupune Legea, recent lansată, a salarizării unitare".

Întrebăm Ministerul Muncii și Justiției Sociale, pe de o parte, care a fost anvelopa bugetară în bugetul general consolidat pe 2016, în ce privește salarizarea; care va fi cea previzionată pentru 2017? Aceasta pentru a vedea impactul real bugetar al acestei inițiative legislative care lipsește din documentul publicat.

De asemenea, vrem să știm care este stadiul proiectului inițiat de anteriorul Guvern, acela de a realiza un recensământ al tuturor salariilor din sectorul public, proiect despre care știm că a fost dus până la 90%, mai puțin instituțiile de forță, de anteriorul Guvern.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS   Florin-Claudiu Roman

Doamna Tudor - PSD? Nu este.

Doamna Meiroșu - PSD? Nu este.

Domnul Roman - PNL.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sunt trei interpelări, dar două mai scurte, așa că n-o să...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Una, domnule deputat!

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Atunci o să mă opresc la una, adresată domnului Pavel Năstase, ministrul educației naționale.

Obiectul interpelării: "Asigurarea unor condiții egale și nediscriminatorii pentru toți elevii, cu privire la decontarea cuvenită a abonamentelor de transport".

Stimate domnule ministru,

Vă supun atenției sesizarea primită din partea Primăriei Ocna Mureș, județul Alba, cu privire la problema nedecontării cheltuielilor de transport pentru toți elevii din localitățile aflate în vecinătatea orașului Ocna Mureș, care aparțin de unitatea administrativ-teritorială Ocna Mureș, în același cuantum și în aceleași condiții ca elevii care aparțin de celelalte UAT-uri, din vecinătatea orașului Ocna Mureș, respectiv comunele Lunca Mureș, Noșlac și Unirea.

Astfel, ținând cont de prevederile legale în vigoare, și anume: art. 84 din Legea nr. 1/2011, Legea învățământului, alin. (1) și alin. (3), "elevii din învățământul obligatoriu, profesional și liceal, acreditat, autorizat, beneficiază de tarif redus de 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul auto intern, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic".

O să trec peste partea de prevederi legale și o să revin la obiectul interpelării.

Consider, domnule ministru, că trebuie clarificată și rezolvată situația elevilor care sunt efectiv discriminați, prin nedecontarea cheltuielilor de transport, în aceleași condiții - și mă refer în acest caz la situația elevilor care au domiciliul în cadrul unității administrativ- teritoriale Ocna Mureș și care beneficiază doar de tarif redus cu 50%, în timp ce elevii aparținând celorlalte UAT-uri din vecinătate beneficiază de decontarea în întregime a contravalorii abonamentelor lor de transport.

De asemenea, vă semnalez o altă problemă legată de situația elevilor care învață la liceele din Ocna Mureș și se deplasează din localitățile care aparțin comunelor Lunca Mureș, Noșlac, Unirea, iar cheltuielile acestora sunt aprobate a se efectua din bugetul Ministerului Educației Naționale, prin unitățile de învățământ la care sunt școlarizați, în timp ce elevilor care aparțin orașului Ocna Mureș, deși pentru a se deplasa din localitatea de domiciliu în centrul orașului parcurg același număr de kilometri sau uneori chiar o distanță mai mare, nu li de decontează aceste cheltuieli din bugetul Ministerului Educației Naționale.

Mai mult decât atât, precizez și faptul că elevilor care frecventează cursurile liceelor din orașul Ocna Mureș, care nu au nicio unitate de învățământ similară în localitatea de reședință, având domiciliul în satele Războieni, Uioara de Sus, Uioara de Jos, Micoșlaca și Cistei, toate acestea făcând parte din cadrul UAT Ocna Mureș, nu li se decontează contravaloarea abonamentelor lunare cu transportul.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă rog, domnule ministru, să analizați toate aspectele și să menționați în scris măsurile pe care le veți întreprinde, în vederea corectării acestora și asigurării unor condiții egale și nediscriminatorii pentru toți elevii, cu privire la decontarea cuvenită a abonamentelor de transport.

Cu stimă, Florin Roman, deputat al PNL de Alba.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS   Ionuț Simionca

Domnul Simionca.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Ionuț Simionca:

Bună ziua!

Astăzi voiam să prezint două interpelări. Prima dintre ele era despre electricitate în toate cătunele din România; sunt multe case care nu beneficiază de electricitate.

Și cea de-a doua, pe care o s-o prezint în fața dumneavoastră, este adresată Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, către doamna ministru Sevil Shhaideh.

Obiectul interpelării este: "Suma acordată prin finanțare în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară pentru fiecare parcelă".

Stimată doamnă ministru,

Prin prezenta interpelare vă adresez solicitarea de a-mi comunica care este suma maximă acordată prin finanțarea în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară pentru o parcelă de teren?

Totodată, vă solicit să îmi precizați dacă în acest moment procedura stabilită prin Hotărârea de Guvern nr. 294/2015, Ordonanța de urgență nr. 35/2016, prin Ordonanța de Guvern nr. 819/2016 prevede posibilitatea cofinanțării lucrărilor de cadastru și de Carte funciară, cu contribuția din partea persoanelor fizice și juridice, care sunt posesori de terenuri și construcții care urmează a fi identificate și măsurate.

În caz contrar, vă solicit modificarea Hotărârii de Guvern nr. 294/2015, a Ordonanței de urgență nr. 35/2016 și a Ordonanței de Guvern nr. 819/2016, în sensul prevederii în textul acestora și a posibilității de cofinanțare din partea acestora.

În urma discuțiilor cu mai mulți primari din județul Bistrița- Năsăud, am constatat că se confruntă în teritoriu cu probleme majore din cauza sumei alocate prin finanțare pe fiecare parcelă, care nu este suficientă pentru a acoperi prețurile din ofertele de lucrări cadastrale, stabilite de firmele specializate, și astfel nu se pot încheia contractele prin care se derulează Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, pe care Guvernul Grindeanu îl consideră o prioritate.

Solicit răspuns în scris, prin aprobarea dumneavoastră, la problema semnalată.

Cu deosebită stimă, deputat Ionuț Simionca, PMP, Bistrița-Năsăud.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS   Csoma Botond

Domnul Turcescu?

Domnul Tomac?

Domnul Dobre? Nu este.

Domnul Botond?

Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Csoma Botond:

Domnule președinte,

Interpelare adresată doamnei Adriana Petcu, ministrul apelor și pădurilor.

Obiectul interpelării se referă la lucrarea "Amenajarea Valea Călata", nefinalizată.

Doamnă ministru,

Vă supun atenției următoarea problemă:

În anul 2008, s-a demarat lucrarea "Amenajarea Valea Călata", finanțată prin Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și Guvernul României, derulată prin Compania Națională Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea.

În cadrul investiției sunt cuprinse lucrări de regularizare a albiei Văii Călata și construirea unor lacuri de acumulare în amonte de satele Sâncraiu și Călățele, județul Cluj.

Lucrările au fost sistate, din lipsă de fonduri.

Din cauza lucrărilor nefinalizate, la lacurile de acumulare există pericolul de distrugere a podului rutier de pe DN1R, care ar duce la izolarea a circa 20 de localități din zonă, precum și inundarea localităților în aval - cinci la număr - și a Drumului Național DN1, Valea Călata fiind afluentul Crișului Repede.

Doamnă ministru,

Vă rog, urgent, să alocați fonduri pentru finalizarea lacului de acumulare în amonte de localitatea Sâncraiu, județul Cluj.

Solicit răspuns oral și în scris.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Dehelean - USR?

Doamna Vlăducă? Nu este.

Domnul Varga - PNL?

Domnul Oros - PNL?

Domnul Dan Moldovan - PNL?

Domnul Ghinea - USR? Nu este.

Domnul Bota? Nu este.

Doamna Intotero? Nu este.

Mulțumesc.

Declar ședința închisă.

 
       

Ședința s-a încheiat la ora 17,30.

 
       

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 12 april 2021, 10:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro