Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.60/21-04-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 18-04-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2017

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 (PL-x 125/2017). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 125/2017

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016; procedură de urgență.

Guvernul, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cristian Cosmin (secretar de stat, Ministerul Muncii și Justiției Sociale):

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Mă numesc Cristian Cosmin. Sunt secretar de stat în Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Proiectul de ordonanță de urgență are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, a Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, în sensul simplificării administrative în acordarea celor trei beneficii de asistență socială, bazate pe testarea mijloacelor, respectiv: ajutorul social, alocația pentru susținerea familiei și ajutorul pentru încălzirea locuinței. Astfel, aceste trei beneficii pot fi solicitate concomitent, având în vedere că au criterii de eligibilitate similare sau, în situația în care sunt solicitate succesiv, vor fi luate în considerare documentele justificative existente deja pentru un prim beneficiu.

Față de cele menționate, Guvernul susține raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Comisia pentru muncă?

Doamna Răduț.

Video in format Flash/IOS

Doamna Violeta Răduț:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată, prin adresa PL-x 125/2017 din 13 februarie 2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2016, în sensul introducerii unor reguli administrative mai simple cu privire la acordarea ajutorului social, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului de încălzire a locuinței.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 8 februarie 2017.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri?

Doamna Cherecheș. Apare înregistrat...nu vrea.

Domnul Oprea.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dumitru Oprea:

În expunerea de motive sunt prezentate elementele care stau la baza acestei componente de natură administrativă privind combaterea sărăciei, făcându-se trimitere la cele trei componente de tip beneficii pentru astfel de familii, de genul ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei și ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Practic, este o variantă intermediară de lucru, pentru că este pe tapet intrarea în funcțiune, din aprilie 2018, a unei alte componente care să rezolve absolut toate problemele privind o astfel de asistență socială.

Așadar, Grupul Partidului Național Liberal a votat în comisie și votează și în plen pentru o astfel de propunere de aprobare a ordonanței de urgență.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții?

Nu sunt. Vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 13 april 2021, 5:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro