Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 25-04-2017

Ședința Camerei Deputaților din 25 aprilie 2017

4. Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare (Pl-x 307/2015). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 307/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Continuăm.

Domnule Bichineț, la ce doreați să luați cuvântul?

16. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare.

Comisia pentru apărare.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raport asupra propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare.

În conformitate cu prevederile din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu această propunere legislativă.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea.

Guvernul a exprimat un punct de vedere negativ.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat negativ această propunere.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat negativ.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat negativ inițiativa.

Propunerea face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul a respins această propunere.

După data intrării în vigoare a Legii nr. 562/2004, au fost construite sau finalizate puține locuințe. Astfel, MApN are în administrare o scară de bloc cu 23 apartamente și nu este de acord cu înstrăinarea acestora.

Așa cum a fost formulat art. 1, nu ar rezolva juridic situația chiriașilor MApN, deoarece în perioada la care face trimitere articolul, respectivele locuințe erau locuințe de intervenție.

Prin adoptarea soluțiilor legislative preconizate de inițiatori, s-ar crea premisele unor vicii de neconstituționalitate, prin raportare la dispozițiile art. 136 alin. (4) din Constituția României, republicată.

Membrii comisiei propun plenului Camerei Deputaților respingerea acestei inițiative legislative.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri? Fără dezbateri.

Vot final.