Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.84/26-05-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 22-05-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 2017

11. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei (PL-x 140/2017). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 140/2017

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei.

Vă rog, Comisia pentru cultură.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe-Dinu Socotar:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond cu acest proiect de lege, în procedură de urgență.

S-au cerut avize de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și de la Comisia juridică de disciplină și imunități. Până la întocmirea raportului s-a primit avizul favorabil din partea Comisiei pentru învățământ.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Există un aviz favorabil și al Consiliului Legislativ.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii comisiei au examinat proiectul de lege în ședința din 16 mai 2017.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 12 deputați, din totalul de 15 membri.

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, din partea Guvernului a participat la lucrările comisiei domnul Alexandru Pugna, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, care a precizat faptul că ministerul nu susține adoptarea proiectului de lege.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2016, cu amendamentele admise în anexă. Respectiv avem două amendamente, unul care modifică titlul legii din "Lege privind adoptarea ordonanței", în "Lege privind respingerea ordonanței" și unul care modifică întregul conținut al ordonanței cu un articol unic, de respingere a ordonanței.

Dacă-mi permiteți, că nu mai este în textul raportului ca o...

La dezbateri generale aș vrea să fac o observație, care este importantă. Chiar dacă este ordonanța din 2016, având în vedere că nu au fost aprobate normele metodologice, nu a început să-și producă efectele. Deci eventuala respingere a ordonanței nu produce niciun efect în acest moment.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Bulai, dezbateri generale.

Video in format Flash/IOS

Domnul Iulian Bulai:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Marțea trecută Comisia pentru cultură a Camerei Deputaților a votat un raport de respingere a Ordonanței de urgență privind cinematografia nr. 91/2016 din decembrie 2016.

Ordonanța de urgență presupune următoarele: transparentizează concursul de proiecte cinematografice organizat de Centrul Național al Cinematografiei; asigură condiții pentru menținerea unei rețele publice de cinematografe; scoate în evidență importanța protejării Patrimoniului Arhivistic Cinematografic.

La examinarea Ordonanței de urgență în Senat au fost organizate dezbateri cu breasla, la care au participat reprezentanți ai diverselor grupări de artiști din domeniul cinematografic. Dincolo de unele modificări identificate ca necesare și de punctele de vedere diferite exprimate, concluzia generală a fost că nu este utilă respingerea ordonanței de urgență.

Un eventual vot negativ în plenul Camerei Deputaților ar conduce nu doar la abrogarea ordonanței de urgență, ci și la anularea noului regulament de acordare a finanțărilor din fondul cinematografic, care a fost publicat spre dezbatere publică și care crease speranțe tinerilor cineaști de a participa în mod echitabil la finanțarea publică.

Oare chiar vrem să împiedicăm dezvoltarea industriei creative din România cu cea mai mare recunoaștere internațională?

Oare chiar vrem să nu dăm o șansă tinerilor talente cu care România se mândrește la fiecare festival de film din lume?

USR susține tinerele speranțe ale cinematografiei românești.

USR susține această ordonanță și existența unei dezbateri pe această ordonanță.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Pașcan.

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil-Marius Pașcan:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Distinși colegi,

Aș vrea să clarific cum stau, de fapt, lucrurile în privința acestei ordonanțe de urgență.

E un viciu de fond în asumarea acestei ordonanțe de urgență, pe care îl puteți identifica chiar din expunerea de motive, când se vorbește despre importanța unei noi legislații care să dinamizeze, să administreze mult mai eficient și corect cinematografia, dar acest lucru se face printr-o ordonanță de urgență, nu printr-o lege.

Deci chiar de aici există o problemă de fond. Dacă este atât de importantă cinematografia, de ce s-a recurs la o ordonanță de urgență? De ce nu la o lege? De ce nu la un proiect legislativ? Cum, de altfel, au existat în legislatura trecută cel puțin două foarte serioase.

Mai mult decât atât, această ordonanță de urgență, față de formula sa inițială a fost absolut corectată pe fond, a fost completată pe fond cu zeci de pagini de amendamente. Sigur, sunt amendamente muncite, dar ele și-ar regăsi foarte bine locul și rostul într-un alt proiect legislativ, nu într-o modificare de fond a unei ordonanțe de urgență.

Și aș vrea să mai fac o corectură extrem de importantă. Antevorbitorul meu a spus că în Senat a fost practic aprobată această ordonanță de urgență. Am făcut parte, ca vicepreședinte în Comisia pentru cultură și media a Senatului, din comisia care nu a dat împuternicire Guvernului să promoveze un asemenea act normativ. Și asta v-o spun cu maximă certitudine și nu a trecut de Senat, tocmai pentru că s-a considerat că este un proiect legislativ extrem de important, care nu poate fi nici într-un caz tranșat în zona ordonanțelor de urgență, cu atât mai mult cu cât ar alimenta o conflictualitate deja existentă între asociațiile de profil din această breaslă.

Cu alte cuvinte, nu este timpul pierdut, se poate promova lesne un proiect legislativ, pe baza acestei legi, acestui proiect de lege care astăzi nu poate fi în forma actuală adoptat.

De aceea, Grupul Partidului Mișcarea Populară va vota pentru respingerea prin lege a ordonanței de urgență.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumim.

Alte intervenții, dacă mai sunt?

Vă rog, domnule Drulă.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cătălin Drulă:

Domnule președinte de ședință,

Având în vedere discuția care a avut loc aici și importanța acestui act normativ, vă solicit retrimiterea la comisie pentru a avea dezbateri mai aprofundate, cu un termen de două săptămâni.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vot.

Video in format Flash/IOS

30 de voturi pentru, 101 împotrivă.

Respinsă propunerea dumneavoastră, domnule Drulă.

Alte intervenții, dacă mai sunt?

Declar ședința închisă.

Vă invit să participați la declarații politice. (Vociferări.)

Interpelări! Tot aia e!

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 11 april 2021, 12:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro