Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.84/26-05-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 22-05-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 2017

12. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.  

     

După pauză

 
     

(În continuare, lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Bună seara, stimați colegi!

Continuăm cu sesiunea consacrată răspunsurilor la întrebări.

 
Video in format Flash/IOS Cătălin-Ioan Nechifor

Pentru domnul Cătălin Nechifor, PSD, răspunsul din partea doamnei secretar de stat Manda, din partea Ministerului Afacerilor Interne? A fost depus.

Mergem la Ministerul Culturii, pentru domnul Cupă. E prezent.

O rog pe doamna secretar de stat Irina Cajal.

Vă rog, doamnă secretar de stat.

Video in format Flash/IOS  

Doamna Irina Sanda Marin Cajal (subsecretar de stat, Ministerul Culturii și Identității Naționale):

Referitor la interpelarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 226B/2017, având ca obiect "Protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și istoric al județului Dolj", vă comunic următoarele.

 1. Instrumentele de intervenție ale Ministerului Culturii și Identității Naționale sunt cele prevăzute în legislația în vigoare: Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, care prevede obligații și responsabilități atât pentru proprietarii acestor monumente istorice, cât și pentru autoritățile locale.

  Totodată, direcțiile județene pentru cultură au obligația să verifice starea de conservare a monumentelor istorice și să aplice sancțiuni atunci când este încălcată legislația, acționând coordonat, alături de organele de poliție și de inspectoratele de stat în construcții.

  Pe de altă parte, conform Legii nr. 422/2001, efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparații curente și întreținerea monumentelor istorice sunt obligații ce revin proprietarilor și titularilor dreptului de administrare sau altor drepturi reale ale acestora.

 2. Ministerul Culturii și Identității Naționale își exprimă determinarea și depune toate diligențele pentru protejarea eficientă a patrimoniului cultural național, care nu se poate realiza deplin fără o viziune unitară de ansamblu, care presupune consecvență legislativă și o strânsă corelare cu reforma de substanță pe plan instituțional.

  În acest sens, menționăm faptul că în Programul legislativ al Guvernului României pentru perioada 2017-2020 Ministerul Culturii și Identității Naționale are prevăzut ca angajament elaborarea codului patrimoniului cultural național.

 3. Exproprierea se face în condițiile stabilite de Constituție și de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată.
 4. Considerăm că Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice necesită în mod obligatoriu îmbunătățiri, atât în sensul interpretării ei unitare, cât și al aplicabilității.
 5. Componentele de avizare se pot clarifica numai în urma realizării unor studii aprofundate, istorice și urbanistice.
 6. Considerăm că sunt asigurate măsurile privind transparența cu privire la activitatea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice. Astfel, conform prevederilor alin. (2) al art. 18 din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013, ordinea de zi a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, stabilită de către secretarul comisiei sau al secțiunii de specialitate ori de secretarii comisiilor zonale, după caz, este făcută publică, prin afișare la sediul sau pe site-ul ministerului ori al serviciului public deconcentrat, după caz.

  Totodată, alin. (1) al art. 19 prevede că la ședințele comisiei ale secțiunilor de specialitate, precum și ale comisiilor zonale, participă, de regulă, pentru a-și susține proiectele supuse analizei, proiectanții elaboratori ai documentațiilor, cu delegarea acestora de către beneficiar.

  Cu speranța că cele menționate mai sus clarifică aspectele semnalate de dumneavoastră, vă mulțumim, domnule deputat, pentru interesul constant pe care-l manifestați pentru domeniul culturii.

  Cu aleasă considerație, Ioan Vulpescu, ministrul culturii și identității naționale.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, vreți să aveți intervenție sau nu? Sunteți mulțumit.

Mergem mai departe.

La interpelarea adresată de domnul deputat Petru Movilă Ministerului Sănătății, se solicită amânarea.

La interpelarea adresată de domnul Dohotaru Ministerului Mediului... Se depune scris. Da?

Mulțumesc.

Următorul răspuns, al Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, la interpelarea adresată de domnul deputat Nistor Laurențiu, a fost depus în scris de domnul secretar de stat Gheorghe-Gabriel Gheorghe.

Următoarea interpelare, adresată Ministerului Apelor și Pădurilor de doamna deputat Natalia Intotero, a primit răspuns din partea domnului secretar de stat Istrate Ștețco,... Da? ...secretarul de stat de la Ministerul Apelor.

Iar în cazul interpelării adresate de domnul Cătălin Nechifor Ministerului Transporturilor se solicită amânarea.

Cu aceasta, mulțumesc mult, declar ședința închisă.

 
     

Ședința s-a încheiat la ora 17,18.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 11 april 2021, 12:30
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro