Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.84/26-05-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 22-05-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 2017

5. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții Accelerarea inovării în domeniul energiei curate COM(2016)763 (PH CD 43/2017). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 43/2017

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții Accelerarea inovării în domeniul energiei curate COM(2016)763.

Din partea Comisiei, domnul deputat Angel Tîlvăr. Același domn ministru, prietenul nostru.

Video in format Flash/IOS

Domnul Angel Tîlvăr:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

Raportul privind Proiectul de Hotărâre al Camerei Deputaților, redactat pe baza opiniei Comisiei pentru afaceri europene privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții Accelerarea inovării în domeniul energiei curate COM(2016)763.

Comisia pentru afaceri europene și-a întemeiat opinia pe proiectul de opinie transmis de Comisia pentru industrii și servicii, pe proiectul de opinie transmis de Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, pe nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Interne, pe fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaților, ca și pe analiza realizată de Secretariatul Comisiei pentru afaceri europene.

Astfel, Comisia pentru afaceri europene sprijină utilizarea instrumentelor financiare specifice și propune ca planul de investiții pentru Europa să fie cât mai mult extins pentru finanțarea IMM-urilor, inclusiv pentru inovații interdisciplinare, creatoare de piețe; recomandă o abordare mai cuprinzătoare și mai curajoasă pentru sprijinirea tehnologiilor emergente de obținere a energiei electrice din surse regenerabile; sprijină eforturile de evitare a schimbării destinației terenurilor și a silviculturii, în efortul global de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și recomandă includerea zonelor verzi urbane.

Totodată, Comisia noastră recomandă ca favorizarea colaborării strânse dintre cercetătorii și inovatorii din țările în curs de dezvoltare și cei europeni să includă ca prioritară cooperarea cu statele din vecinătatea estică a Uniunii.

Totodată, Comisia noastră recomandă sporirea eforturilor pentru sprijinirea și armonizarea la nivelul Uniunii a educației tehnologice în rândul copiilor și tinerilor, în special a celei pentru inovare, investiția în educație fiind indispensabilă inovării.

Domnule președinte,

Opinia a fost supusă dezbaterii, în ședința Comisiei pentru afaceri europene din data de 16 mai 2017 și a fost adoptată în unanimitate.

În concluzie, supunem aprobării plenului Camerei, opinia, în forma adoptată de Comisia pentru afaceri europene.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale?

Doamna Mînzatu.

Video in format Flash/IOS

Doamna Roxana Mînzatu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Susținem, desigur, inovarea, inovarea în domeniul energiei regenerabile cu atât mai mult - un domeniu de mare viitor și care se bazează mult pe competențele tinerilor. Tinerii români sunt, de altfel, recunoscuți pentru aptitudinile pe care le au în zona tehnologică.

În România, există o parte din resursele necesare încurajării acestui domeniu, însă mai este mult de făcut.

Programul Operațional Competitivitate, finanțat din fonduri europene, alocă un miliard de euro pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea cercetării, a inovării, încurajarea atragerii de specialiști în acest domeniu, parteneriate între mediul privat și universități, pentru implicarea mediului economic în ceea ce înseamnă inovare.

De asemenea, e important că în România tot ceea ce înseamnă energie, bioeconomie, toate aceste sectoare au fost identificate ca fiind prioritare în Strategia națională de cercetare a României pentru următorii ani, așa încât finanțarea europeană se dă țintit pe aceste domenii.

Putem menționa că instrumente financiare se vor adresa curând și companiilor românești interesate de inovare.

Programul Operațional Inițiativa pentru IMM-uri alocă 546 de milioane de euro - din fonduri europene, din Programul Orizont 2020, dar și din bani de la Banca Europeană pentru Investiții - pentru a capitaliza, pentru a sprijini băncile să crediteze în condiții cât mai facile start-up-urile, IMM-urile inovative.

Iată deci că se face, se face ceva pe acest domeniu. Însă este nevoie de mult mai mult.

Și credem că această Comunicare este un prim pas pentru a atenționa și factorii din mediul privat, și pe cei din zona publică, că este un domeniu pe care trebuie să accelerăm.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Lungu. Doamna Lungu, mă scuzați. Nu văd decât numele de familie aici, de aceea...

Video in format Flash/IOS

Doamna Tudorița Lungu:

Energia curată reprezintă viitorul. Din acest motiv, trecerea către o economie cu emisii diminuate de carbon reprezintă principala preocupare a Europei, cu atât mai mult cu cât oportunitățile care vor fi create de noile tehnologii ar însemna atât punerea în aplicare a politicii Uniunii Europene privind schimbările climatice, cât și o șansă excepțională din punct de vedere economic.

De aceea, stimularea economică coerentă și a cercetării și inovării din acest domeniu, promovarea tehnologiilor destinate obținerii energiei din surse regenerabile constituie priorități asumate ale Uniunii Europene, care dispune de un ansamblu de instrumente financiare pentru a sprijini inovațiile revoluționare care au în vedere emisiile scăzute de dioxid de carbon.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal votează în favoarea acestei Comunicări.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții la dezbateri generale?

La articole. La titlu? Adoptat.

La preambul? Adoptat.

La articolul unic? Adoptat.

Proiectul merge la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 11 april 2021, 13:24
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro