Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.84/26-05-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 22-05-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 2017

6. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniilor referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul social și economic european, Comitetul regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Energie curată pentru toți europenii - COM(2016) 860 și la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) COM(2016) 861 (PH CD 44/2017). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 44/2017

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniilor referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul social și economic european, Comitetul regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Energie curată pentru toți europenii - COM(2016) 860 și la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) COM(2016)861.

Vă rog, domnule Tîlvăr.

Video in format Flash/IOS

Domnul Angel Tîlvăr:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă rog să-mi permiteți să citesc Raportul privind Proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaților, redactat pe baza opiniei Comisiei pentru afaceri europene privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul social și economic european, Comitetul regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Energie curată pentru toți europenii - COM(2016) 860 și la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) COM(2016)861.

Comisia pentru afaceri europene și-a întemeiat opinia pe proiectele de opinie transmise de către Comisia pentru industrii și servicii, pe nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Interne, pe fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaților, pe analiza realizată de Secretariatul Comisiei pentru afaceri europene.

Astfel, Comisia pentru afaceri europene reafirmă considerentele care au condus la emiterea unui aviz motivat, în urma constatării nerespectării principiului subsidiarității de către Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice COM(2016) 861.

Totodată, Comisia noastră recomandă instituirea de garanții procedurale pentru respectarea dreptului statelor membre de a-și stabili propriul mix energetic, pentru neutralitatea tehnologică și pentru dreptul fundamental de a asigura energie electrică către toți membrii Uniunii Europene, la prețuri stabilite, accesibile și competitive.

Comisia noastră atrage atenția asupra faptului că scoaterea din uz asupra capacității de producție de energie din combustibili fosili va avea un cost de mediu proporțional și solicită Comisiei Europene să identifice modalități de sprijin financiar.

Comisia pentru afaceri europene recomandă promovarea rețelelor comunitare de mici dimensiuni și stimularea mai puternică a cercetării științifice, pentru dezvoltarea tehnologiilor revoluționare respective.

Opinia noastră a fost supusă dezbaterii, în ședința Comisiei pentru afaceri europene din data de 16 mai 2017, și a fost adoptată în unanimitate.

Astfel, domnule președinte, supunem aprobării plenului Camerei, opinia, în forma adoptată de Comisia pentru afaceri europene.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri? Nu.

La articole. La titlu? Adoptat.

La preambul? Adoptat.

La articolul unic? Adoptat.

Vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 11 april 2021, 12:41
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro