Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.84/26-05-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 22-05-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 2017

7. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene - Un plan de acțiune reînnoit, COM(2017)200, însoțită de Recomandarea Comisiei din 7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului, C(2017)1600 (PH CD 45/2017). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 45/2017

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene - Un plan de acțiune reînnoit, COM(2017)200, însoțită de Recomandarea Comisiei din 7 martie 2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului, C(2017)1600.

Vă rog, Comisia.

Domnul Tîlvăr.

După care vă rog să veniți până la prezidiu, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Angel Tîlvăr:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă recunosc.

Raport privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene - Un plan de acțiune reînnoit, COM(2017)200, însoțită de Recomandarea Comisiei din 7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului, C(2017)1600.

Comisia pentru afaceri europene și-a întemeiat opinia pe: proiectul de opinie al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, pe proiectul de opinie al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, pe proiectul de opinie al Comisiei pentru politică externă, pe nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, pe nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Interne, pe opinia Camerei Deputaților privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, pe Planul de acțiune al Uniunii Europene privind returnarea COM(2015) 453, Rezoluția Parlamentului European din 25 octombrie 2016 referitoare la drepturile omului și migrația în țările terțe, pe fișa de informare a Direcției pentru Uniunea Europeană din Camera Deputaților, ca și pe analiza realizată de Secretariatul Comisiei noastre.

Astfel, Comisia pentru afaceri europene a subliniat că de succesul politicii de returnare depinde credibilitatea politicii de migrație a Uniunii Europene, întrucât returnarea constituie principalul instrument de descurajare a imigrației ilegale. De aceea, tendința actuală a scăderii ratei de returnare până la un nivel mediu de 27% ar trebui inversată.

Comisia pentru afaceri europene a reamintit că cetățenii Uniunii își manifestă din ce în ce mai puternic nemulțumirea față de incapacitatea Uniunii Europene de a-și atinge obiectivele și că aceasta alimentează curentele populiste și antieuropene.

Comisia noastră a salutat intenția Comisiei de a realiza corelarea într-un mod raționalizat și eficient a procedurilor de azil cu cele de returnare.

Totodată, Comisia pentru afaceri europene a salutat măsurile pentru consolidarea capacității de acțiune în materie de returnare a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, solicitând totuși clarificări privind mandatul extins al Agenției, de a organiza operațiuni de returnare forțată în state membre.

Comisia noastră a salutat inițiativa privind acordul asupra unui pachet global, în scopul de a pregăti negocierile privind readmisia și returnările, pe baza principiului "mai mult pentru mai mult", precum și intenția Comisiei de a fructifica efectul de levier al asistenței financiare, relațiilor comerciale, politicii vizelor, afacerilor maritime și pescuitului, agriculturii, educației etc.

Comisia pentru afaceri europene a subliniat că statele de origine a migrației, care se află în relații de parteneriat cu Uniunea Europeană, ar trebui să accepte imediat și fără condiții forma acordurilor de readmisie propusă de către Comisie și, întrucât asistența financiară rămâne principalul instrument de recompensare a statelor terțe necooperante, a încurajat Înaltul Reprezentant și Comisia Europeană să aplice riguros principiul "mai mult pentru mai mult" în relația cu aceste state, mergând până la reducerea sau sistarea sprijinului financiar oferit de Uniune.

În ceea ce privește obligația imigranților de a coopera cu autoritățile statelor gazdă, Comisia a propus ca declarațiile nereale să aibă consecințe asupra acordării dreptului de protecție internațională sau asupra regimului de returnare.

În legătură cu dispariția minorilor după înregistrarea lor, a subliniat că aplicarea principiului privind interesul superior al copilului se referă și la protecția sa față de organizațiile de criminalitate organizată și a solicitat Comisiei Europene să propună măsuri decisive pentru stoparea operațiunilor acestor organizații.

Comisia noastră a recomandat Comisiei Europene să completeze planul de acțiune reînnoit cu măsuri operative pentru eliminarea posibilității ca ciclul de imigrație ilegală să fie repetat de către persoanele returnate.

Domnule președinte,

Opinia noastră a fost supusă dezbaterii în ședința Comisiei pentru afaceri europene din data de 16 mai 2017 și a fost adoptată în unanimitate.

Supunem aprobării Camerei Deputaților opinia, în forma prezentată.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri? La articole, la titlu? Adoptat.

La preambul? Adoptat.

La articolul unic? Adoptat.

Vot final.

La punctul 6 n-avem raport.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 april 2021, 3:09
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro