Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.92/09-06-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 30-05-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2017

15. Supunerea la votul final:  

     

După pauză

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Rog liderii de grup să-și invite colegii în sala de ședință. În două minute facem vot de control.

Vă rog să votați.

 
Video in format Flash/IOS  

171. Suntem în cvorum.

Domnul Gheorghe? Domnule Gheorghe, ați apăsat din greșeală? Nu.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societăților echitabil, competitiv și stabil pentru Uniunea Europeană - COM(2016)682, Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) - COM(2016)683 și Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților - COM(2016) 685 (PHCD 47/2017). (adoptat)

Capitolul I. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaților.

1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societăților echitabil, competitiv și stabil pentru Uniunea Europeană - COM(2016)682, Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) - COM(2016)683 și Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților - COM(2016)685.

Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS  

219 voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) COM (2016)767 (PHCD 48/2017). (adoptat)

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) COM(2016)767.

Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS  

Unanimitate. Aprobat. Adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară COM (2017) 34 (PHCD 49/2017). (adoptat)

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară COM(2017)34.

Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS  

232 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 50/2017). (adoptat)

4. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS  

Unanimitate. Aprobat.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.11 alin.(1), art.20 alin.(5) și art.27 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 68/2016). (adoptat)

Capitolul II. Legi ordinare. Adoptări.

5. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) și art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Comisia juridică propune adoptarea.

Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS  

234 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție (PL-x 455/2016). (adoptat)

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție.

Comisia juridică, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu propun adoptarea.

Vot.

Video in format Flash/IOS  

250 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 201/2017). (adoptat)

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Comisia pentru administrație propune adoptarea.

Vot.

Video in format Flash/IOS  

Unanimitate. Adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la București, în perioada 6-9 octombrie 2017 (PL-x 202/2017). (adoptat)

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la București, în perioada 6-9 octombrie 2017.

Comisia pentru administrație propune adoptarea.

Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS  

215 voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 11 abțineri, un coleg care nu votează. Adoptat.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România ... (Vociferări.)

Dar nu aveți în față? Nu merge, se aude rău!

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 și respectiv la București la 29 noiembrie 2016 (PL-x 195/2017). (adoptat)

9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 și respectiv la București la 29 noiembrie 2016.

Comisia juridică propune adoptarea.

Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS  

256 de voturi pentru, două voturi împotrivă, două abțineri. Adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernului României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington DC (PL-x 196/2017). (adoptat)

10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington DC.

Comisia juridică propune adoptarea.

Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS  

240 de voturi pentru, un vot împotrivă, 16 abțineri, un coleg care nu votează. Adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate (PL-x 144/2014). (adoptat)

11. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.

Comisia pentru administrație propune adoptarea.

Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS  

176 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, 59 de abțineri, un coleg care nu votează. Adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare și inovare din instituții de învățământ superior de stat și unități de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul național în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială și culturală a României (PL-x 47/2017). (adoptat)

12. Proiectul de Lege pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare și inovare din instituții de învățământ superior de stat și unități de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul național, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială și culturală a României.

Comisia pentru învățământ propune adoptarea.

Vă rog, vot.

Video in format Flash/IOS  

262 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată (PL-x 499/2016). (adoptat)

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată.

Comisia pentru industrii propune adoptarea.

Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS  

Unanimitate, aprobat.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere (PL-x 725/2010). (adoptat)

14. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere.

Comisia pentru transporturi propune adoptarea.

Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS  

255 de voturi pentru, 3 abțineri. Adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitatea publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei - Costești - Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Alba; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara (Pl-x 434/2012). (respinsă)

Capitolul II. Legi ordinare. Respingeri.

15. Propunerea legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei - Costești - Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Alba; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara.

Comisia pentru mediu propune respingerea.

Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS  

194 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 44 de abțineri. Adoptată.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 502 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 516/2016). (respins)

16. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 502 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comisia pentru buget propune respingerea.

Vot, vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Unanimitate, aprobat.

 
Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România (Pl-x 289/2016). (respinsă)

17. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România.

Comisiile - pentru muncă și pentru sănătate - propun respingerea.

Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS  

199 de voturi pentru, 60 de voturi împotrivă, 3 abțineri, doi colegi care nu votează. Adoptată.

 
Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (Pl-x 306/2015). (respinsă)

18. Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Comisiile - pentru transporturi și pentru buget - propun respingerea.

Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS  

264 de voturi pentru, o abținere. Adoptată.

 
Video in format Flash/IOS Legea pentru completarea Legii locuinței nr.114/1996, reexaminată la cererea Președintelui României (Pl-x 386/2014/2017). (adoptată legea, în forma adoptată de Senat)

Capitolul III. Legi organice. Adoptări.

19. Legea pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996, reexaminată la cererea Președintelui României.

Comisiile - juridică și administrație - propun adoptarea în forma adoptată de Senat.

Vot.

Video in format Flash/IOS  

238 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, două abțineri, un coleg care nu votează. Adoptată.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României (PL-x 189/2017). (adoptat)

20. Proiectul de Lege pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României.

Comisia pentru apărare propune adoptarea.

Vă rog, vot.

Video in format Flash/IOS  

259 de voturi pentru, un vot împotrivă, 3 abțineri. Adoptat.

 
Video in format Flash/IOS Legea pentru modificarea art.133 din Legea educației naționale nr.1/2011, reexaminată la cererea Președintelui României (Pl-x 615/2015/23.12.2015). (respinsă)

Capitolul III. Legi organice. Respingeri.

21. Legea pentru modificarea art. 133 din Legea educației naționale nr. 1/2011, reexaminată la cererea Președintelui României.

Comisia pentru învățământ propune respingerea.

Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS  

267 de voturi pentru și o abținere. Adoptată.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei (PL-x 267/2016). (respins)

22. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei.

Comisiile - pentru administrație și pentru cultură - propun respingerea.

Vă rog, vot.

Video in format Flash/IOS  

166 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, 75 de abțineri. Adoptat.

Propunerea legislativă privind... (Vociferări.) Nu înțeleg!

Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Varujan Pambuccian:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mă simt nevoit să-i dau dreptate cronicarului, care spunea: "Nu-s vremile sub bietul om, ci bietul om sub vremuri!".

Proiectul acesta de lege are o istorie foarte interesantă.

Inițial a fost proiectul pe care l-a inițiat colegul nostru, Gheorghe Firczak, pe care l-am susținut, care nu a fost susținut de ministrul de atunci, care este și ministrul de acum al culturii, și care ne-a propus... Probabil că dădea foarte prost ca un proiect legat de Munții Orăștiei, de cetățile dacice, să fie făcut exclusiv de minorități. Cred că asta a fost ideea, dar, ce să facem? Asta e! ...care ne-a propus să facem un proiect, împreună, și semnat la paritate, adică, de colegii din grupul nostru parlamentar și de colegii din Grupul parlamentar al actualului ministru, în frunte cu el, adică de dumneavoastră. Și este semnat la paritate.

Între timp, fostul ministru redevine ministru și brusc propriul său proiect lucrat împreună cu noi nu mai e bun. Nu înțeleg de ce! Și atunci nu pot decât să-i dau dreptate cronicarului. Mi se pare singura explicație.

Iarăși nu înțeleg de ce lucrurile s-au petrecut cu atâta grabă, dar aici nu vreau să intru în amănunte, pentru că mi-aș face propriul grup de râs și nu vreau să fac asta.

Vreau însă să spun cu amărăciune un lucru și asta o spun către un coleg - n-am fost ieri în sală, dar mi s-a povestit - care a luat cuvântul și care a bănuit că ne preocupă protejarea cetăților dacice pentru sinecuri. Și vreau să spun că, într-adevăr, atunci când ai o problemă cu IQ-ul, când e destul de scăzut, crezi că toată lumea gândește ca tine. Cu cât crește IQ-ul, cu atât înțelegi că oamenii gândesc diferit, că sunt altfel și îmi pare rău că se întâmplă lucrurile astea și îmi pare rău că grupul meu a fost jignit în felul ăsta.

Și vreau să vă mai spun ceva.

Îmi pare rău că un lucru care ține de istoria acestui popor și de istoria lumii, deopotrivă, este în continuare tratat așa cum este tratat.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Nistor.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Laurențiu Nistor:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

De la început vreau să vă spun că nu consider că acest proiect de lege a făcut obiectul unei sinecuri pentru cineva.

Dar vreau să vă anunț, stimați colegi, că dacă v-ar interesa cetățile dacice din Orăștie ar fi bine să mergeți la fața locului, să vedeți ce se întâmplă. A fost o comisie, inclusiv Comisia UNESCO, au fost reprezentanți de peste hotare și și-au dat seama că, dacă nu vor trece la consiliul județean, dispar de pe suprafața pământului.

Ba mai mult, stimați colegi, cred că nu este corect ca parlamentarii dintr-un județ, respectiv județul Hunedoara, să nu fim consultați la un asemenea proiect de lege.

Este dureros și cred că o plimbare la cetățile dacice, din partea tuturor grupurilor parlamentare... Vă asigur eu transportul și vă invit să vedeți la fața locului ce înseamnă o cetate care este în administrarea consiliului județean și ce sunt celelalte patru cetăți care sunt în ruină.

Constat cu tristețe că ieri, de la tribuna Parlamentului, PNL-ul și-a afirmat respingerea legii. Astăzi se abțin.

Probabil nu cunosc situația din teritoriu, dar sunt convins că se ocupă s-o cunoască.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Roman.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte.

Îl auzeam pe un coleg dintr-un grup al minorităților vorbind de IQ. Eu cred că e necesar probabil să facem și un test psihologic, câteodată, dacă punem problema de maniera asta.

În altă ordine... (Vociferări.) Mă bucur, să vi se aplice!

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat, explicați votul!

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Da. De asta am ieșit la microfon, pentru a explica votul.

Eu personal nu m-am încadrat în decizia grupului, am votat "pentru", domnule Nistor, exact cum am vorbit și ieri de la tribuna Parlamentului.

Îmi pare foarte rău că o problemă administrativă este dusă în derizoriu. Discutăm despre trecerea acestui obiectiv național în administrarea celor care au grijă de el - consiliul județean. Este foarte simplu. Dacă poți să accesezi niște fonduri europene, trebuie să fii mai întâi proprietar. E o regulă de bază.

Dacă nu ești proprietar, nu poți să accesezi fonduri pe Programul Operațional Regional 2014-2020. Poate învață și cei cu IQ-ul ridicat.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (Pl-x 792/2015). (respinsă)

23. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Comisia pentru muncă și Comisia juridică propun respingerea propunerii legislative.

Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS  

259 de voturi pentru, un vot împotrivă, 4 abțineri. Adoptată.

 
Video in format Flash/IOS Proiectul de Hotărâre privind cererea de urmărire penală a domnului Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004, în prezent membru al Camerei Deputaților (PHCD 46/2017). (respins) (Vot secret cu bile.)

La încheierea votului final, doamnelor și domnilor colegi, urmează votul secret cu bile asupra Proiectului de Hotărâre privind cererea de urmărire penală a domnului Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004, în prezent membru al Camerei Deputaților.

Înainte de a începe votarea, potrivit art. 123 alin. (7) din Regulament, trebuie să constituim Comisia de numărare și validare, câte un reprezentant de la fiecare grup, cu cei doi secretari de ședință.

Vă rog, liderii, propuneri.

Liderii?

PSD.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Din partea Grupului PSD, Simonis Alfred.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Grupul PNL. Domnul Dobre.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Victor Paul Dobre:

Din partea Grupului PNL, domnișoara deputat Mara Mareș.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnișoara Mara Mareș.

USR.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Cătălin Drulă:

Domnul deputat Duruș.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Gabriel Vlase:

UDMR.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Korodi Attila:

Îl propunem pe domnul deputat Kulcsár-Terza József.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Gabriel Vlase:

ALDE.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Constantin Avram:

Din partea Grupului ALDE, domnul deputat Marius Surgent.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Pambuccian.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Varujan Pambuccian:

Din partea Grupului minorităților, domnul Iulius Firczak.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Gabriel Vlase:

PMP.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ionuț Simionca:

Din partea Grupului PMP, domnul deputat Cătălin Cristache.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră propunerile pentru componența nominală a Comisiei de numărare și validare.

Vă rog, vot.

 
Video in format Flash/IOS  

207 voturi pentru, o abținere. Aprobată.

Votul secret cu bile.

Articolul 126: "Bila albă introdusă în urna albă și bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot «pentru» adoptarea proiectului de hotărâre. Bila albă introdusă în urna neagră și bila neagră introdusă în urna albă înseamnă vot «contra» proiectului de hotărâre. Ambele bile introduse în urna neagră înseamnă «abținere»".

Vă rog, pentru începerea votului, domnii chestori... Chestorii? Domnul Drăghici și cu domnul Steriu.

Vă rog să luați loc la locul destinat pentru înmânarea bilelor.

Doamna secretar Bran citește apelul nominal.

Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Ioana Bran:

Bună ziua!

Am să încep prima dată cu lista miniștrilor.

Grațiela Leocadia Gavrilescu absentă
Ana Birchall absentă
Toma-Florin Petcu absent
Viorel Ștefan absent
Lia Olguța Vasilescu prezentă
Răzvan-Alexandru Cuc prezent
Gabriel Petrea absent
Mircea-Titus Dobre prezent
Rovana Plumb absentă
Mihai Tudose prezent
Abu-Amra Lavinia-Corina prezentă
Achiței Vasile-Cristian prezent
Adnagi Slavoliub prezent
Alexe Costel prezent
Ambrus Izabella-Agnes prezentă
Anastase Roberta Alma prezentă
Andrei Alexandru-Ioan prezent
Andronache Gabriel prezent
Andrușcă Dănuț prezent
Antal István-János prezent
Anton Anton prezent
Apjok Norbert absent
Ardelean Ben-Oni absent
Avram Constantin prezent
Axinte Vasile prezent
Babuș Radu prezent
Badea Leonardo prezent
Balan Ioan absent
Balint Liviu-Ioan prezent
Banias Mircea Marius prezent
Barna Ilie Dan prezent
Băișanu Ștefan-Alexandru prezent
Bălănescu Alexandru prezent
Bănicioiu Nicolae prezent
Bârlădeanu Dragoș-Petruț prezent
Bejinariu Eugen prezent
Bende Sándor prezent
Benedek Zacharie prezent
Benga Tudor-Vlad prezent
Benkő Erika prezentă
Bica Dănuț prezent
Bichineț Corneliu absent
Biró Rozália-Ibolya absentă
Biro Zsolt-Istvan prezent
Bîzgan-Gayral Oana-Mioara prezentă
Boboc Tudorița-Rodica prezentă
Boboc Valentin Gabriel prezent
Bode Lucian Nicolae prezent
Bodea Marius prezent
Bogaciu Alexandra-Corina prezentă
Bogdan Gheorghe-Dănuț prezent
Bontea Vlad prezent
Boroianu Aurel-Robert absent
Borza Remus-Adrian absent
Bota Marius Sorin-Ovidiu prezent
Botez Mihai-Cătălin prezent
Bozianu Nicoleta-Cătălina prezentă
Bran Ioana prezentă
Bucura-Oprescu Simona absentă
Budăi Marius-Constantin prezent
Buican Cristian prezent
Buicu Corneliu-Florin prezent
Bulai Iulian prezent
Bumb Sorin-Ioan prezent
Burciu Cristina prezentă
Calista Mara-Daniela prezentă
Calotă Florică Ică prezent
Căciulă Aurel prezent
Călin Ion prezent
Căprar Dorel-Gheorghe prezent
Căruceru Aida-Cristina prezentă
Cătăniciu Steluța-Gustica prezentă
Cherecheș Florica prezentă
Cherecheș Viorica prezentă
Chichirău Cosette-Paula prezentă
Chiriac Viorel prezent
Chiriță Dumitru prezent
Ciocan Dan prezent
Ciofu Tamara-Dorina absentă
Ciolacu Ion-Marcel prezent
Ciuhodaru Tudor prezent
Cîmpeanu Sorin Mihai absent
Cîtea Vasile prezent
Cobuz Maricela prezentă
Cocoș Vasile prezent
Codreanu Constantin absent
Coliu Doru-Petrișor absent
Constantin Daniel prezent
Cosma Andreea prezentă
Coste Marina-Adelina absentă
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel absent
Cristache Cătălin prezent
Csép Éva-Andrea prezentă
Csokany Petronela-Mihaela prezentă
Csoma Botond absent
Cucșa Marian-Gheorghe prezent
Culeafă Mihai prezent
Cupă Ion prezent
Cupșa Ioan prezent
Dan Nicușor Daniel prezent
Dehelean Silviu prezent
Dinu Cristina-Elena prezentă
Dîrzu Ioan prezent
Csoma Botond prezent
Dobre Victor Paul prezent
Dobrică Ionela Viorela prezentă
Dobrovici-Bacalbașa Nicolae prezent
Dobrovie Matei-Adrian absent
Dohotaru Adrian-Octavian absent
Dragnea Nicolae-Liviu prezent
Drăghici Mircea-Gheorghe prezent
Drulă Cătălin prezent
Dumitrache Ileana Cristina prezentă
Dunava Costel Neculai prezent
Durbacă Eugen absent
Duruș Vlad-Emanuel prezent
Erdei Dolóczki István absent
Farago Petru prezent
Fădor Angelica absentă
Firczak Iulius Marian prezent
Florea Damian prezent
Florea Oana-Consuela prezentă
Floroiu Ionel prezent
Furic Iarco absent
Furtună Mirela absentă
Ganț Ovidiu Victor prezent
Gavrilă Camelia prezentă
Gavriliță Bianca-Miruna prezentă
Găină Mihăiță prezent
Georgescu Nicolae prezent
Gerea Andrei Dominic prezent
Gheorghe Andrei Daniel prezent
Gheorghe Tinel absent
Gheorghiu Bogdan prezent
Ghera Giureci-Slobodan prezent
Ghilea Găvrilă prezent
Ghinea Cristian prezent
Giugea Nicolae prezent
Goga Octavian absent
Grosaru Andi-Gabriel prezent
Gudu Vasile absent
Halici Nicușor prezent
Havrici Emanuel-Iuliu prezent
Heiuș Lucian-Ovidiu prezent
Holban Georgeta-Carmen prezentă
Huncă Mihaela prezentă
Huțucă Bogdan-Iulian prezent
Iacomi Iulian absent
Iancu Iulian prezent
Iancu Marius-Ionel prezent
Ibram Iusein prezent
Iftimie Neculai prezent
Ignat Miron prezent
Ilișanu Claudiu-Augustin prezent
Intotero Natalia-Elena prezentă
Ion Stelian-Cristian prezent
Ionescu George absent
Ioniță Antoneta prezentă
Iordache Florin prezent
Itu Cornel prezent
Iurișniți Cristina-Ionela prezentă
Jivan Luminița-Maria prezentă
Kelemen Hunor absent
Korodi Attila prezent
Kulcsár-Terza József-György absent
Lazăr Sorin prezent
Leoreanu Laurențiu-Dan absent
Longher Victoria prezentă
Lovin Dumitru prezent
Kulcsár-Terza József-György prezent
Lungu Tudorița prezentă
Lupașcu Costel absent
Lupescu Dumitru prezent
Macovei Silviu Nicu prezent
Magyar Loránd-Bálint prezent
Manole Petre-Florin absent
Mareș Mara prezentă
Marica Petru-Sorin prezent
Márton Árpád-Francisc prezent
Matei Călin-Vasile-Andrei prezent
Mărgărit Mitică-Marius prezent
Meiroșu Marilena-Emilia prezentă
Mihalescul Dumitru prezent
Mihălcescu Carmen-Ileana prezentă
Mînzatu Roxana prezentă
Moagher Laura-Mihaela prezentă
Mocanu Adrian prezent
Mocioalcă Ion prezent
Mohaci Mihai prezent
Moldovan Sorin-Dan prezent
Moșteanu Liviu-Ionuț prezent
Movilă Petru absent
Munteanu Ioan prezent
Mușoiu Ștefan prezent
Nasra Gabriel-Horia prezent
Năsui Claudiu-Iulius-Gavril prezent
Neagu Nicolae prezent
Neață Eugen prezent
Nechifor Cătălin-Ioan prezent
Nicoară Romeo Florin prezent
Nicolae Andrei prezent
Nicolăescu Gheorghe-Eugen prezent
Nicolicea Eugen prezent
Nistor Laurențiu prezent
Niță Mihai prezent
Niță Nicu prezent
Nosa Iuliu prezent
Olar Corneliu prezent
Olteanu Daniel prezent
Oprea Dumitru prezent
Oprișcan Mihai Doru prezent
Oros Nechita-Adrian prezent
Oteșanu Daniela prezentă
Palăr Ionel prezent
Pambuccian Varujan prezent
Pană Adriana-Doina prezentă
Paraschiv Rodica prezentă
Pașcan Emil-Marius prezent
Pau Radu-Adrian prezent
Păle Dănuț prezent
Petrețchi Nicolae-Miroslav absent
Petric Octavian prezent
Peța Eliza-Mădălina prezentă
Pirtea Marilen-Gabriel absent
Pistru-Popa Eusebiu-Manea prezent
Pleșoianu Liviu Ioan Adrian absent
Pop Andrei prezent
Pop Georgian prezent
Pop Rareș-Tudor prezent
Popa Florin prezent
Popa Mihai Valentin absent
Popa Ștefan-Ovidiu prezent
Popescu Mariana-Venera prezentă
Popescu Nicolae-Daniel prezent
Popescu Pavel absent
Popescu Virgil-Daniel prezent
Preda Cezar-Florin absent
Predoiu Marian-Cătălin prezent
Presură Alexandra prezentă
Prisnel Adrian-Claudiu absent
Prișcă Răzvan Sorin prezent
Prună Cristina-Mădălina absentă
Radu Anișoara prezentă
Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin prezent
Raețchi Ovidiu Alexandru prezent
Răcuci Claudiu-Vasile prezent
Rădulescu Alexandru prezent
Rădulescu Cătălin-Marian prezent
Rădulescu Dan-Răzvan prezent
Răduț Violeta prezentă
Rodeanu Bogdan-Ionel prezent
Roman Florin-Claudiu prezent
Roman Ioan Sorin prezent
Romanescu Cristinel absent
Roșca Lucreția prezentă
Rotaru Alexandru absent
Rotaru Răzvan-Ilie prezent
Săftoiu Ana Adriana prezentă
Sămărtinean Cornel-Mircea prezent
Schelean-Șomfelean Valeria-Diana prezentă
Sebestyén Csaba-István prezent
Sefer Cristian-George prezent
Seidler Cristian-Gabriel prezent
Seres Dénes prezent
Sighiartău Robert-Ionatan absent
Simion Lucian-Eduard prezent
Simionca Ionuț prezent
Simonis Alfred-Robert prezent
Sitterli Ovidiu-Ioan prezent
Socotar Gheorghe-Dinu prezent
Solomon Adrian prezent
Spânu Ion absent
Stamatian Vasile-Florin prezent
Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel prezent
Stancu Florinel prezent
Stativă Irinel Ioan prezent
Stănescu Alexandru prezent
Steriu Valeriu-Andrei prezent
Stoica Bogdan-Alin prezent
Stroe Ionuț-Marian absent
Suciu Matei prezent
Suciu Vasile-Daniel prezent
Surgent Marius-Gheorghe prezent
Szabó Ödön prezent
Șarapatin Elvira prezentă
Șerban Ciprian-Constantin prezent
Șimon Gheorghe prezent
Șișcu George prezent
Șotcan Theodora prezentă
Șova Lucian prezent
Șovăială Constantin prezent
Ștefan Corneliu prezent
Ștefan Ion absent
Știrbu Gigel-Sorinel prezent
Tabugan Ion prezent
Tănăsescu Alina-Elena prezentă
Terea Ioan prezent
Tîlvăr Angel absent
Todor Adrian prezent
Todoran Adrian-Mihăiță prezent
Toma Ilie prezent
Tomac Eugen prezent
Tripa Florin-Dan prezent
Trușcă Constantin absent
Tudor Beatrice prezentă
Turcan Raluca prezentă
Turcescu Robert-Nicolae prezent
Tușa Adriana Diana prezentă
Ungureanu Emanuel-Dumitru prezent
Ursu Răzvan-Ion prezent
Varga Glad-Aurel prezent
Varga Vasile prezent
Vasile Daniel prezent
Vasilică Radu Costin prezent
Vass Levente prezent
Văcaru Alin Vasile prezent
Velcea Nicolae prezent
Vexler Silviu prezent
Vișan George-Gabriel prezent
Vîlceanu Dan prezent
Vîrză Mihăiță prezent
Vlad Sergiu Cosmin prezent
Vlase Petru Gabriel prezent
Vlăducă Oana-Silvia prezentă
Voicu Mihai Alexandru absent
Vosganian Varujan prezent
Weber Mihai prezent
Zainea Cornel prezent
Zamfira Constantin-Cătălin prezent
Zisopol Dragoș Gabriel prezent
Ionescu George prezent

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, ați terminat? Da?

Membrii Comisiei pentru numărare și cei doi secretari de ședință - la sala Biroului permanent.

 
     

După pauză

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Reluăm lucrările.

Dau cuvântul doamnei Bran pentru prezentarea procesului-verbal.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Ioana Bran:

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de deputați asupra Proiectului de Hotărâre privind cererea de urmărire penală a domnului Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004, în prezent membru al Camerei Deputaților, în Dosarul nr. 237/P/2015.

Comisia de numărare și validare a voturilor, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de deputați, prin vot secret cu bile asupra Proiectului de Hotărâre privind cererea de urmărire penală a domnului Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004, în prezent membru al Camerei Deputaților, în Dosarul nr. 237/P/2015, a constatat următoarele:

 • numărul total al deputaților: 329;
 • numărul deputaților prezenți: 275;
 • numărul total de voturi exprimate: 273;
 • numărul de voturi anulate: 0;
 • numărul de voturi valabil exprimate 273, din care:
  • voturi pentru: 88;
  • voturi contra: 183;
  • abțineri: două.

Potrivit art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată, și a art. 157 din Regulamentul Camerei Deputaților, hotărârea se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.

Având în vedere că din totalul de 329 de deputați au fost prezenți 275, din care 88 au votat "pentru", se constată că nu a fost adoptată Hotărârea privind cererea de urmărire penală a domnului Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004, în prezent membru al Camerei Deputaților, în Dosarul nr. 237/P/2015.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Potrivit rezultatului votului prezentat, proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat.

Ordinea de zi fiind epuizată, declar ședința închisă.

Membrii Biroului permanent care sunt în sală, îi rog să meargă la sala de Birou permanent.

 
     

Ședința s-a încheiat la ora 13,08.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 january 2022, 0:26
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro