Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 30-05-2017

Ședința Camerei Deputaților din 30 mai 2017

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată (PL-x 499/2016). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 499/2016

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată.

Comisia pentru industrii? Domnul Iancu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Iulian Iancu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond cu proiectul de lege menționat.

Aș vrea să vă spun, stimați colegi, că avem avizul Consiliului Legislativ, proiectul a fost adoptat de Senat. De asemenea, are avizele de la Comisia juridică și de la Comisia pentru buget.

În fapt, proiectul modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/1999, care a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, în sensul că instituie dispoziții privind modificarea mecanismului de compensare a datoriilor neplătite scadente între operatorii economici. Acest mecanism va fi mai ușor de folosit de către orice operator economic, în orice moment, și din orice locație, într-un timp foarte scurt.

În consecință, membrii comisiei propun plenului adoptarea proiectului de lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri? Domnul Bumb.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Ioan Bumb:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Grupul PNL va vota Proiectul de Lege nr. 499/2016 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2016 care modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată a agenților economici.

În Comisia pentru industrii s-au adus mai multe amendamente, menite să simplifice și să ușureze modalitatea în care se fac compensările datoriilor neplătite între agenții economici. Principala modificare constă în trecerea la un sistem on-line modern, de generare și gestionare a circuitelor de compensare, prin care agenții economici vor putea să-și gestioneze în doar câteva minute, din fața calculatorului, din orice locație, on-line, ordinele de compensare pentru datoriile neplătite, mai mari de 10.000 de lei și mai vechi de 30 de zile. Până acum agenții economici erau obligați să se prezinte la centrele de pregătire pentru personalul din industrie, la București sau la centrele teritoriale, deoarece era obligatorie folosirea unor formulare tipizate, cu regim special, ce reprezenta singurul document valabil înregistrat în contabilitate a stingerii datoriilor prin compensare.

Acest mod greoi de operare a făcut ca numărul circuitelor de compensare între agenții economici să scadă de la peste 42.000 în 2001, la circa 7.100 în 2015, generând numeroase blocaje în fluxurile financiare ale agenților economici.

Utilizarea sistemului electronic este și mai mare atunci când în ecuație intră trei sau mai mulți agenți economici, pentru că sistemul poate identifica și genera un circuit de compensare între toți agenții economici implicați, economiile de timp și resursele realizate fiind considerabile, reducând totodată și intrarea în insolvență a multor agenți economici.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții? La articole? Nu.

Cu amendamentele admise, legea merge la votul final.