You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 13-06-2017

Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2017

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.42 Găvrilă Ghilea - declarație politică intitulată "Legea este dură, dar o fi și dreaptă?!";

Domnul Găvrilă Ghilea:

"Legea este dură, dar o fi și dreaptă?!"

În urmă cu câteva săptămâni, adresam Inspectorului General al Poliției Române o întrebare privind evaluarea stadiului de aplicare a Legii nr. 333/2003, care reglementează paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Potrivit actului normativ citat, analiza de risc la securitatea fizică este un document obligatoriu pentru toate instituțiile și societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția acestora.

Responsabil de implementarea prevederilor acestei legi este Serviciul Sisteme de Securitate Private din cadrul Direcției de Ordine Publică a Poliției Române, care gestionează și Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică, un corp de specialiști ce numără, în prezent, 1657 de experți abilitați, organizați în diferite forme de exercitare a acestei profesii.

Dificultatea reală a aplicării reglementărilor legale în termenul prevăzut inițial a condus la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1002/2015, de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 privind elaborarea analizei de risc la securitate fizică de către entitățile înființate până la data de 16 iunie 2012, prorogând conformarea la această obligație până la data de 1 iulie 2017, în timp ce entitățile înființate ulterior datei de 16 iunie 2012 aveau obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică de la momentul începerii activității.

Nu în ultimul rând, autorii actului normativ au introdus în dispozitivele legii sancțiuni pecuniare aspre pentru companiile care nesocotesc obligația de adoptare a măsurilor de securitate, în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experți abilitați, concretizate prin amenzi de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Cu toate acestea, în prezent, la mai puțin de o lună până la scadența prorogării adoptate în anul 2012, nu se cunoaște încă stadiul real al elaborării analizelor de risc la securitatea fizică a entităților înființate până la data de 16 iunie 2012, vizate de prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Însăși doamna Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne, preciza în răspunsul remis în urma demersului meu că, din informațiile care i-au fost comunicate de Inspectoratul General al Poliției Române rezultă că Direcția de Ordine Publică a solicitat periodic evaluatorilor informații cu privire la activitatea desfășurată, însă numărul redus de raportări a condus la imposibilitatea obținerii unor date concludente.

Cu alte cuvinte, în absența unui cadru legal care trebuia să instituie și obligativitatea experților înscriși în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică de a raporta periodic bilanțul activității desfășurate, aplicarea prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, a bunurilor, a valorilor și protecția persoanelor se face haotic, posibil și clientelar, după bunul plac al unui corp profesional care, deși este subdimensionat numeric, pare imposibil de controlat.

Sau poate are cineva interesul să transforme companiile românești înființate înainte de 16 iunie 2012 în "carne de tun" pentru agenții încasatori care le vor bate la poartă cu chitanțierul în mână după 1 iulie 2017?