You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 13-06-2017

Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2017

13. Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de dezvoltare economică și socială a României pe termen lung (PL-x 274/2016). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 274/2016

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

24. Proiectul de Lege privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de dezvoltare economică și socială a României pe termen lung.

Comisii? Economică sau muncă.

Video in format Flash/IOS

Doamna Violeta Răduț:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru muncă și protecție socială au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de dezvoltare economică și socială a României pe termen lung, transmis cu adresa nr. PL-x 274 din 15 iunie 2016, înregistrată sub nr. 4c-1/146, respectiv nr. 4c-7/574 din 16 iunie 2016.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de dezvoltare economică și socială a României pe termen lung, respectiv 50 de ani, care va cuprinde setul de politici de dezvoltare a țării în toate domeniile vieții economice și sociale.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de membrii celor două comisii, s-a constatat că inițiativa legislativă nu se justifică, întrucât măsurile propuse pot crea premisele apariției unor vicii de neconstituționalitate, prin încălcarea dispozițiilor art. 102 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 103 alin. (2) și (3) și ale art. 113 din Constituția României, republicată.

Față de considerentele menționate mai sus, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea Proiectului de Lege privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de dezvoltare economică și socială a României pe termen lung.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Gheorghe Andrei Daniel.

Video in format Flash/IOS

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Pe undeva, deși cred că intenția colegilor noștri care au propus acest proiect, această propunere legislativă, nu a fost aceea de a merge în direcția în care înainte de 1989 mergea Comitetul de Stat pentru Planificare, această perspectivă pe 50 de ani îmi aduce aminte de proiecțiile pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, le făcea prin anii '80, când ne explica cum noi trăim într-un sistem socialist multilateral dezvoltat și cum societatea comunistă ar fi urmat să fie atinsă în anul 2010.

Așadar, proiecțiile de ordin macroeconomic pe termen lung și foarte lung sunt, de regulă, hazardate.

Să ne aducem aminte că în 2007 domnul prim-ministru de atunci ne spunea că economia duduie, dar în același timp valul crizei, care provenea din zona speculațiilor de pe piețele de capital și de pe piețele speculative de tipul bursier nord american, mergea către Europa și devenea un tsunami tot mai mare. Este, practic, imposibil să facem o proiecție macroeconomică și de dezvoltare socio-economică pe termen de 50 de ani. Acest lucru mi se pare utopic, mai ales astăzi, când datele problemei se modifică de la un an la altul și când economia mondială și economia națională în fond sunt influențate și de alte chestiuni care acum 100, 200 de ani nu puteau intra în calcul. Cum ar fi criza de încredere, cum ar fi, de exemplu, dezvoltarea sectorului IV al economiei, zona tranzacțiilor viitoare și zona speculațiilor financiare. Sunt foarte multe chestiuni pe care noi trebuie să le luăm în calcul și de care trebuie să ținem cont.

Așadar, o proiecție macroeconomică pe termen de 50 de ani nu poate decât să reprezinte o utopie și automat un astfel de proiect nu ar urma să aibă decât câteva zeci de corecții în acești 50 de ani, pentru că parametrii dezvoltării socio-economice a unei națiuni, a unei comunități, chiar, nu mai vorbesc a unei lumi, se modifică foarte rapid, iar aceste mutații pot interveni în orice direcție, chiar fără a putea fi controlați de factorul decident uman.

Ca atare, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota pentru respingerea acestui proiect, care în mod cert este inaplicabil și nu are nicio legătură cu bazele economiei reale în care trăim cu toții.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Dobrovici și domnul Pașcan, câte un minut, că am ieșit din program.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae Dobrovici-Bacalbașa:

Sunt doctor, nu-s economist, ca atare nu mă pot pronunța pe fond, însă în privința valabilității previziunilor pe termen lung, aș vrea să fac câteva precizări.

1. Perioada Ceaușescu a fost o perioadă odioasă, dar a fost cert o dictatură de dezvoltare.

2. La rușii actuali, într-un raport am citit scris, cu obidă și regret, că ei fac planuri de dezvoltare pe 10 ani, în timp ce China face planuri de dezvoltare pe 30 de ani. Ceea ce ei regretau că nu sunt în stare.

În privința viitorului însă, nu îi pot cita decât pe japonezi, care spuneau: "Say tomorrow, and the devil will laugh!" - "Spune mâine și diavolul va râde!". Dar un plan de dezvoltare pe termen lung este o formă de responsabilitate,...

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae Dobrovici-Bacalbașa:

...chit că evident se corectează.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Pașcan un minut și încheiem.

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil-Marius Pașcan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Distinși colegi,

Eu vreau doar să vă informez că avem un astfel de plan - la modul foarte serios creionat chiar de Academia Română, o proiecție a elitei intelectuale a acestei țări pe următorii 30 de ani -, și din păcate nu este suficient luat în considerare.

Parcă se face cumva ca la fiecare guvernare să redescoperim coada la prună, când un astfel de program, cel puțin pe cele mai importante domenii de dezvoltare ale țării, ar putea fi preluat și adaptat din această viziune a Academiei Române.

Vă îndemn să-l consultați. Sigur, acest proiect legislativ, în forma actuală, nu poate să treacă, dar mă întreb de ce se creionează astfel de planuri, de ce se studiază, de ce-și asumă academicienii României o asemenea proiecție, și noi nu o luăm în considerare?

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Am o rugăminte personală la dumneavoastră. Pe hol, la P1, sunt niște copii care vor să ne arate ceva frumos. Cei care nu mai rezistați fără țigară și fără mâncare, vă invit să vedeți spectacolul copiilor.

Ne revedem la ora 12,00 la votul final.