Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.100/22-06-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 13-06-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2017

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.65 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 779/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 779/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

19. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Comisia pentru sănătate?

Bitte!

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate, prin adresa PL-x 779/2015 din 4 noiembrie 2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 641/17 iunie 2015; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități; avizul favorabil al Comisiei pentru transporturi și infrastructură; avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. (1) al art. 65 din Legea nr. 448/2006, în sensul ca, de locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate special pentru persoanele cu handicap să beneficieze și persoanele care transportă persoane cu handicap.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au dezbătut proiectul de lege în ședința din 15 februarie 2017.

La lucrări și-au înregistrat prezența 16 deputați, din totalul de 19 membri ai comisiei, și au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea inițiativei legislative.

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, domnul Adrian Dobre, secretar de stat, și doamna Mihaela Grecu, director.

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut proiectul de lege în ședința din 28 februarie 2017.

La lucrări și-au înregistrat prezența 18 deputați, din totalul de 19 membri ai comisiei, și la aceste dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, domnul Mihai Tomescu, președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 2 noiembrie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților respingerea proiectului de lege, întrucât s-a considerat acoperitor textul din Legea nr. 448/2006, în vigoare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri?

Doamna Ioniță Antoneta.

Video in format Flash/IOS

Doamna Antoneta Ioniță:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul PNL va vota împotriva acestui proiect de lege, întrucât gratuitatea parcării autovehiculelor care transportă o persoană cu handicap este deja prevăzută la alin. (2) al art. 65 din Legea nr. 448/2006, iar acest text normativ inițiat nu creează facilități noi pentru persoanele cu dizabilități.

Astfel, potrivit prevederilor actuale ale Legii nr. 448/2006, art. 65 alin. (2): "Persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimație pentru locurile de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimație beneficiază de parcare gratuită. Eliberarea acestor carduri se face de către autoritățile administrației publice locale, iar costurile aferente dreptului prevăzut se suportă din bugetele locale".

Acesta este motivul pentru care Grupul PNL va vota împotrivă, pentru că s-ar crea o suprareglementare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Ciuhodaru.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este bine că s-au făcut aceste precizări, pentru că întotdeauna a existat dubiul dacă cel care transportă persoane cu dizabilități are aceleași drepturi la aceste locuri de parcare, și nu o dată autoritatea locală a dat chiar amenzi celor care transportau astfel de persoane.

Tot timpul s-a pus problema dacă aceste persoane cu dizabilități nu au carnet de conducere sau mașinile respective nu pot fi modificate, ce se întâmplă într-o astfel de situație?

Din acest punct de vedere lucrurile sunt bine reglementate pe partea de... acea legitimație, deși vă spun, din experiența multora care mi s-au adresat la cabinetul parlamentar sau la spital, că lucrurile nu sunt complet rezolvate.

La final vin cu o rugăminte de republicare a Legii nr. 448/2006, pentru că ea a devenit atât de amendată, încât aproape nu mai este funcțională, și ca lucrurile să fie ușor de urmărit ar trebui acest lucru să se întâmple cât de curând.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Nu mai sunt. Vot final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 20 mai 2019, 3:47
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro